bộ trưởng buồn

  • Bởi Sapphire
    15/06/2015
    0 phản hồi

    Liệu có nên thành lập một Bộ mới lấy tên là “Bộ phối hợp hành động” để thực hiện khẩu hiệu “hỡi hai vị Bộ trưởng, hãy chung tay vì khát vọng Việt”? Xem ra đề xuất này khó khả thi vì dù có được thành lập nhưng quyền lực không vượt qua được “Bộ Cơ chế” thì sự việc rồi vẫn đâu vào đấy. Và câu chuyện Bộ trưởng … buồn! liệu bao giờ sẽ chấm dứt?