Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao

  • Bởi Đa Nguyên
    06/05/2015
    0 phản hồi

    Thông cáo báo chí của ông John Kerry, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nhân Kỷ niệm Ngày Tự do Báo Chí Thế Giới kêu gọi trả tự do cho blogger Tạ Phong Tần và các blogger khác bị kết án "chỉ vì làm đúng chức phận của mình"