bộ đội đàn áp dân

  • Bởi Hồ Gươm
    06/07/2012
    2 phản hồi

    Hình ảnh “anh bộ đội cụ Hồ” thân thuộc với mọi người dân trong vài thập niên qua bị những kẻ quyền lực ở Tiên lãng Hải phòng làm cho nhơ nhuốc và ” sau khi tham gia đàn áp nhân dân ở Con Cuông Nghệ an đã ra mặt trở thành những kẻ phản bội nhân dân. Chính quyền tỉnh Nghệ an đã biến những những "anh bộ đội cụ Hồ" thành nạn nhân của một chính sách phản dân hại nước và chắc chắn đã ghi một chương xấu xa vào Quân sử Việt nam ở một thời điểm đen tối của lịch sử dân tộc.