blogger Nhi

 • Bởi Hồ Gươm
  18/07/2010
  2 phản hồi

  Nếu như anh Thức cũng như các Đảng chính trị khác, không nhấn mạnh về chủ trương khoan dung... có lẽ Nhi đã không chọn đi chung đường với anh.

  Bởi Hồ Gươm
  18/07/2010
  8 phản hồi

  Đúng thật sau khi anh Thức bị bắt hy vọng về một con đường tươi mới cho Việt Nam của Nhi nó như bị sụp đổ. Giờ ngồi đây viết những dòng này cũng muốn ứa nước mắt dù bao giờ cũng tự hào mình là một con người lạc quan.