bình luận martianmobile

 • Bởi martianmobile
  03/01/2010
  3 phản hồi

  2010: Năm kiểm chứng

  Cuối năm ai cũng có cơ hội để nhìn lại năm ngoái để suy nghĩ, tôi có cơ hội đọc được bài nói về cô Salina Kosgei người Keynia thắng cuộc đua marathon tại thành phố Boston năm 2009 hơn đối thủ là cô Dire Tune trong một giây thôi(2:32:16). Đối với những người như tôi mê chạy chỉ vì thích thú nhưng đối với cô Salina thì rất khác.

  Bởi martianmobile
  30/08/2009
  0 phản hồi

  Khi tái bổ nhiệm Ben Bernanke vào chức vụ Chủ Tịch Ngân Hàng Trung Ương, ông Barack Obama hy vọng tin tức này sẽ làm nguội và né tránh được những chỉ trích về chính sách về thay đổi bảo hiểm sức khỏe mà đối thủ của ông ta đã dồn dập tấn công trong những tuần vừa qua.

  Bởi martianmobile
  02/08/2009
  1 phản hồi

  Viễn ảnh kinh tế Việt Nam hoàn toàn lệ thuộc vào kinh tế thế giới, trong đó Việt Nam có thể làm cho tình hình trở nên nặng hay nhẹ đi lệ thuộc vào khả năng của chính phủ Việt Nam.

  Giá trị đồng tiền Việt Nam đã rơi xuống khi các tin đồn rằng nhiều công ty trong nước giữ tiền dollar vì lo sợ lạm pháp tại Việt Nam sẽ tiếp tục đi lên và sẽ ảnh hưởng đến công việc xuất nhập cảng của họ.

  Trong khoảng thời gian gần đây, các tin đồn đã làm lo ng

  Bởi martianmobile
  29/03/2009
  0 phản hồi

  Qatar/Doha có lẽ là thành phố mà tôi sống nhiều hơn ngoài Houston. Mặc dầu không quen với xã hội mà trong đó tôn giáo nắm phần quan trọng trong đời sống tại các quốc gia theo đạo Hồi, nhưng có lẽ đi đi về về riết đâm ra quen. Một số thói quen của Tây Phương đã bị gò bó tại đây nhưng nếu sống trong các hotel hay khu vực riêng của Tây Phương tại Qatar và ngay cả Arab Saudi thì những điều cấm đoán đã không có hoặc nới lỏng.