Bình Dương

  • Bởi Admin
    20/07/2010
    2 phản hồi

    Làm xong, đứa nào cũng lên tinh thần. Sự sợ hãi ban đầu không còn nữa, mà còn hăng máu tính vài hôm sẽ làm tiếp. Mặc dù cách đó không lâu, cả bọn tranh luận về việc nên hay không nên làm và quan điểm đa số cho rằng không nên làm, vì chị Phạm Thanh Nghiên ngồi trong nhà căng mấy chữ "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam" mà còn bị bắt và xử tù 4 năm, thì việc dán mấy chữ này ngoài đường, tội còn nặng hơn.