bị lừa

  • Bởi Sapphire
    24/07/2015
    1 phản hồi

    Định mệnh của dân tộc nó nằm ở chổ ấy, người ta chỉ coi lời khen là góp ý, là yêu quê hương, đất nước; còn lại mở miệng ra phản biện hay chê bai là đều bị ghép vô thành phần suy thoái hết. Nền giáo dục xã nghĩa nó tạo ra những sản phẩm có thể nói là không gì định nghĩa được, cái tôi bản thân đã làm người ta quyết hơn thua trong việc tranh luận; người ta chỉ nghĩ đơn giản là số đông hùa theo mình thì có nghĩa là mình đúng, nhưng nên nhớ là số đông hiện tại nó bầy đàn và không não nhiều lắm.