bắt người trái phép

  • Bởi Đa Nguyên
    22/11/2015
    14 phản hồi

    (Đồng Nai, DL) - Công an Đồng Nai vừa bắt giữ cô Đỗ Thị Minh Hạnh và ông Trương Minh Đức, là thành viên của Lao Động Việt khi đến buổi hỗ trợ pháp lý cho công nhân công ty Yupoong.