bạo lực cách mạng

 • Bởi Biên tập viên
  23/08/2016
  2 phản hồi

  Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Tạo Công Thương, Thuyền Nhân ở VN là những chương thê lương điển hình. Còn Cách Mạng Văn Hóa, Pháp Luân Công, Thiên An Môn ở Trung Quốc sẽ mãi là những vết nhơ bẩn không thể rửa sạch. Chính quyền Trung Quốc có tổ chức được 100 cái Thế vận hội nữa như năm 2008, hay đứng nhất thế giới liên tục 10 năm liền ở đấu trường quốc tế cũng không bao giờ xóa được những vết nhơ bẩn như Thiên An Môn! Không bao giờ! VN ta thì chưa biết đến bao giờ mới vào vòng gửi xe đăng ký tổ chức Thế vận hội. Vậy chúng ta có muốn thấy một Thiên An Môn ở nước ta trong tương lai gần từ Formosa hay không?

  Bởi Hồ Gươm
  07/01/2013
  2 phản hồi
  small_66180.jpg

  Một thời chúng ta đã từng quy kết và dùng nhục hình dã man với bao nhiêu người có công với cách mạng, những dân oan vô tội, tôi mong những người nắm quyền lực hôm nay đừng đẩy những người yêu nước vào cái gọi là bọn thù địch “Diễn biến hoà bình” mà rơi vào những sai lầm đã khắc vào lịch sử trong quá khứ chưa xa những tội lỗi trời không dung đất không tha! (cụm từ của Nguyễn Trãi).