báo cáo quý 1

  • Bởi Sapphire
    02/04/2016
    0 phản hồi

    Trong tháng 1/2016 có tới 4 trường hợp nhà cầm quyên vi phạm quyền tự do tôn giáo và sách nhiễu những tín đồ tôn giáo.