bằng hữu

 • Bởi Khách
  21/10/2014
  10 phản hồi

  Đọc báo Thanh Niên thấy ông Phùng Quang Thanh dùng chữ "bạn" để đề cập đến cái "nước lạ" đó hơi nhiều. Bài phỏng vấn ngắn (chỉ có 592 chữ) nhưng ông dùng chữ "bạn" đến 4 lần! Đáng ngạc nhiên là vì phóng viên dùng chữ "họ" để đề cập đến Tàu thì ông PQT nhất quyết dùng "bạn" để chỉ cùng đối tượng. Chẳng hạn như trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả chuyến thăm và làm việc của ông với đối tác Tàu, ông cho biết "Bạn đón tiếp ta rất nhiệt tình, trọng thị, chu đáo và rất hữu nghị. […]". Đọc mà cảm động tấm thịnh tình của bạn quá!

  Bởi Khách
  09/06/2014
  11 phản hồi

  Để làm được như vậy, thiết tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam đến lúc gạt qua một bên “ý thực hệ cộng sản” với Trung Quốc, dứt khoát trong tư tưởng và hành động đặt lợi ích quốc gia, dân tộc trên hết, đánh giá đúng Trung Quốc là ai và chúng muốn gì ở Việt Nam?

  Bởi Admin
  26/07/2013
  2 phản hồi

  Tính đến thời điểm này anh Điếu Cày đã tuyệt thực đến 34 ngày, khoảng thời gian đã vượt qua giới hạn cơ thể một con người có thể chịu đựng, nhưng gia đình vẫn hoàn toàn không được biết tình trạng sức khoẻ, sống chết của anh ra sao.