ban tư tưởng văn hóa trung ương

 • Bởi Admin
  08/04/2011
  1 phản hồi

  Trong khi đó chính đảng và nhà nước mới thực sự là những tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận để cho phép mình thành lập hàng trăm cơ quan báo chí, hàng trăm các đài phát thanh truyền hình từ trung ương đến địa phương, hàng trăm cơ quan lý luận,... chỉ làm mỗi việc tung ca mình, tự tô son trét phấn mình, tự nâng bi, tự khen mình, và ca ngợi công lao trời biển của mình, và tự lý luận, chỉ ra sự cần thiết cho sự lãnh đạo độc tài của mình mãi mãi.

  Bởi Admin
  10/03/2011
  0 phản hồi

  Khi bộ máy của Tiệc còn dung túng những con người như thế thì khó có thể hy vọng một sự trung thực với dân chúng. Sự phát triển không thể cưỡng lại của khoa học công nghệ đã cho thấy, cách nghĩ như tay Trưởng ban của Tiệc là một sự độc tài trơ trẽn. Điều này không chỉ chống lại thực tiễn mà chống lại ngay chính Tiệc.