bán phá giá

  • Bởi Admin
    06/08/2010
    4 phản hồi

    Trong các đợt thầu, Doanh Nghiệp Trung Quốc bỏ rất rẻ, một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa có hàng rào kỹ thuật.