BamS

  • Bởi Khách
    01/11/2009
    3 phản hồi

    Chuyến thăm Khánh Hùng của BamS, một thành phố phía Nam Việt Nam, nơi mà bộ trưởng bộ y tế của chúng ta đã từng sống trong trại trẻ mồ côi khi còn là một đứa trẻ mới sinh.