April Fool

  • Bởi martianmobile
    01/04/2010
    0 phản hồi

    Khác với nhiều hoạt động khác có sự tham gia của đại diện chính phủ Việt Nam, bên ngoài phòng Hội thảo Temple không hề có bóng dáng người Việt hải ngoại chống đối. Thay vì giữ tâm lý người ngoại cuộc phán xét, người Việt tại Mỹ, kể cả người chống đối đã gạt sang một bên những bất đồng, khác biệt, trở thành người trong cuộc, tham gia vào cuộc đối thoại với học giả trong nước và học giả Mỹ về vấn đề Biển Đông.