1946

 • Bởi Admin
  08/04/2013
  0 phản hồi

  Bản Hiến pháp 1946 được thông qua chỉ có hơn một tháng trước ngày kháng chiến toàn quốc bùng nổ, người Pháp bắt đầu cuộc đàn áp vũ lực. Khi ấy quân Tưởng đã rút, mâu thuẫn đôi khi đẫm máu giữa Quốc dân Đảng và Việt Minh dường như cũng đã được dẹp sang một bên, người ta đã thấy xu hướng chính phủ kháng chiến dường như hoàn toàn do Đảng Cộng sản kiểm soát. Từ đây xuất hiện câu hỏi liệu bản hiến văn này có còn giá trị ngay trong thời kỳ kháng chiến và thực sự những người cầm quyền có muốn tuân thủ nó hay không. Để trả lời câu hỏi này cần tìm hiểu xem bản hiến pháp này tuy đã được Quốc hội thông qua, song có kịp được công bố hay chưa, đã được nhân dân phúc quyết hay chưa (Điều 21, 32, 70 Hiến pháp 1946). Nói theo ngôn ngữ mác-xít, các tiền đề chính trị-xã hội đã không còn tồn tại để bản hiến văn năm 1946 có thể có hiệu lực ngay sau khi nó vừa được ban hành. Bản hiến văn ấy chưa từng được sửa theo cách thức mà nó đề nghị; nó đã bị thay thế bởi những tuyên bố chính trị khác.

  Bởi Khách
  23/01/2013
  0 phản hồi
  t_nh_ch_nh_danh_c_a_hi_n_ph_p.jpg

  Và chính những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm với biết bao hy sinh nhưng rất đáng tự hào là minh chứng hùng hồn nhất cho khát vọng độc lập, tự do của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

  Bởi Admin
  28/03/2012
  8 phản hồi

  Từ “Nhà nước chăm lo cho nhân dân” đến “Nhà nước phục vụ nhân dân”, từ “lấy dân làm gốc” cho tới “dân là gốc”, đó không chỉ là sự thay đổi đơn thuần về mặt thuật ngữ của chúng ta khi đề cập tới vấn đề quyền lực Nhà nước, mà còn thể hiện sự thay đổi sâu sắc về tư duy lý luận, từ một nhà nước bảo hộ dần chuyển sang nhà nước dịch vụ, từ việc xem nhân dân chỉ như là một đối tác để tạo lập quyền lực nhà nước thì đã chuyển sang khẳng định chính nhân dân chứ không phải ai khác, mới là nguồn gốc của quyền lực công.

  Bởi Admin
  21/12/2011
  6 phản hồi

  Hãy hình dung lúc ấy trong công sở treo những khẩu hiệu: “Công chức là người giúp dân, không phải là quan”, “Vào công sở chớ khúm núm sợ sệt, mà cũng không lấc cấc, ngạo nghễ. Mạnh dạn hỏi han: đấy là quyền của dân. Hỏi han cho lễ độ: đấy là bổn phận của dân”; “Phải tuân theo lời chỉ dẫn của các viên chức”; “Đem tiền hối lộ là bất chính”; “Không được để cho viên chức đối đãi khinh rẻ, mày tao hay bắt chầu chực quá đáng”; “Bị oan ức phải kêu, phải tranh đấu, không được nhẫn nhục chịu im”.

  Bởi Admin
  21/12/2011
  1 phản hồi

  Cụ Nguyễn Văn Tố (nguyên là Chủ sự Trường Viễn đông bác cổ, đang là Bộ trưởng Chính phủ lâm thời), trả lời phỏng vấn của báo Cứu quốc về cảm tưởng của cụ trước cuộc Tổng tuyển cử khi đó cho biết: "Tôi vừa có dịp đi thăm nhiều vùng quê... Tôi ngạc nhiên nhận thấy dân trí của dân ta đã lên cao đến một bậc trước chưa dám mong được thế", "... ai cũng luôn nhắc đến chữ Độc lập và hiểu cái quyền của mình lắm và chắc hẳn là biết dùng cái quyền của mình một cách sáng suốt" [13]. Còn về sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực chính trị phản động đối với cuộc Tổng tuyển cử, thì câu trả lời của ông Ngô Xuân Diệu (nhà thơ) cho báo này là rõ ràng: "Chính quyền của nhân dân, nhân dân sẽ giữ chặt lấy... Những bọn cố giật lại sẽ chỉ tự sát. Bánh xe lịch sử sẽ nghiến nát chúng. Rõ ràng là chó cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi” [14]. Giải thích lý do tại sao lại ra ứng cử, bác sỹ Tôn Thất Tùng cho biết: "Tôi lấy làm lạ cho thái độ lãnh đạm của một số anh em trí thức đối với cuộc Tổng tuyển cử này. Họ làm như việc của nước mình là việc của nước nào ấy. Tôi từ trước vẫn ở yên trong địa hạt chuyên môn của tôi, không tham dự gì vào đời sống chính trị, nhưng bây giờ tôi thấy phải có bổn phận phải ra ứng cử” để "có thể giúp ích đôi chút bằng công việc chuyên môn của tôi” và cũng chính là "muốn phản đối thái độ hờ hững, lạnh lùng của bọn trí thức nói trên” [15]..

  Bởi Admin
  15/12/2011
  1 phản hồi

  Nếu cho rằng Nghị viện bầu ra Chủ tịch nước (theo Hiến pháp 1946 là người đứng đầu Chính phủ) và từ đó kết luận oan uổng nhà nước đó là “tập quyền” là hoàn toàn không đúng. Chẳng hạn, Hiến pháp nhiều nước hiện nay, đơn cử như ở Đức, theo chính thể cộng hòa đại nghị, Luật cơ bản qui định người đứng đầu Chính phủ là do Hạ viện bầu (Điều 63 Khoản 1 Luật cơ bản) hay ở Anh theo chính thể quân chủ lập hiến, Thủ tướng Anh theo truyền thống là do Hạ viện bầu, Nữ Hoàng bổ nhiệm. Tuy nhiên không ai nói là nhà nước Đức hay nhà nước Anh hiện nay là theo cơ chế “tập quyền” cả.

  Bởi Admin
  13/12/2011
  5 phản hồi

  Mỗi bản Hiến pháp đều là sản phẩm của thời đại trong đó chúng được làm ra, vì vậy không có bản Hiến pháp nào hoàn hảo. Điều quan trọng là mọi ý kiến đã có cơ hội được phát biểu chưa, mọi đề xuất đã được cân nhắc chưa, và cơ chế hiến pháp có uyển chuyển đủ để cho phép thích ứng với những chuyển biến trong tương lai của xã hội hay không?

  Bởi Admin
  19/11/2011
  91 phản hồi

  Trong bức thư ngày 28 tháng 2 1946, Hồ Chí Minh gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ, Harry S. Truman, yêu cầu xin sự hỗ trợ của Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Bởi Admin
  14/10/2011
  5 phản hồi

  Những trích dẫn kể trên cho thấy nhà nước tự ý tuyên bố là Hiến Pháp 1946 đã “hoàn thành sứ mệnh” của nó mà không nói rõ ràng thế nào là “sứ mệnh của hiến pháp” và thế nào là “hoàn thành.” Trong hiến pháp 1946 không hề có điều khoản nào xác định “sứ mệnh của hiến pháp” và ấn định rằng khi hiến pháp “hoàn thành” sứ mệnh của nó thì giá trị thi hành của hiến pháp phải bị chấm dứt.

  Bởi Khách
  02/10/2011
  1 phản hồi

  Hiệu lực của Hiến Pháp teo tóp nằm trên cùng, không có ánh sáng soi rọi, phía dưới cứ phình ra nào là Luật, Pháp Lệnh, các văn bản hướng dẫn, cứ xuống mỗi cấp lại nở to ra và hiệu lực trùm lên cả Hiến Pháp.

  Bởi Admin
  29/09/2011
  2 phản hồi

  Trong thế chế chính trị của nước ta hiện nay, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là người có quyền lực cao nhất, nói nôm na là “vua”. Vậy mà ông “vua” này không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào trước Hiến pháp và Pháp luật với tư cách là “vua”, ngoài trách nhiệm của một công dân bình thường. Ông “vua” này cũng không được đối xử một cách danh chính ngôn thuận ngang hàng với các ông “vua” khác trên thế giới. Phải để Chủ tịch Đảng cầm quyền đồng thời là Chủ tịch nước để người có quyền lực cao nhất nước cũng phải được điều chỉnh bởi Hiến pháp và Pháp luật cả về đối nội lẫn đối ngoại.

  Bởi Admin
  16/09/2011
  4 phản hồi

  Đất nước này là đất nước của hơn 90 triệu đồng bào. Vì thế xây dựng một nhà nước của dân thì không thể khác hơn nhân dân phải có quyền được phúc quyết Hiến pháp.

  Bởi Admin
  04/04/2011
  0 phản hồi

  Nhưng hỡi ôi, nước Việt Nam tôi! / Thời buổi nhiễu nhương, trắng đen lẫn lộn / Người yêu nước trở thành người có tội / Lịch sử mai này sẽ nhớ mãi hôm nay.

  Bởi Admin
  02/04/2011
  6 phản hồi

  ”Công dân Việt Nam có quyền: Tự do ngôn luận – Tự do xuất bản – Tự do tổ chức và hội họp – Tự do tín ngưỡng – Tự do cư trú, đi lại trong nước và ngoài nước” (Điều 10, id.)… Đọc thì nghe thật êm tai, nhưng nếu “công dân” không ngang quyền về mọi phương diện: chính trị, kinh tế, văn hoá…, không được “Tự do ngôn luận – Tự do xuất bản – Tự do tổ chức và hội họp – Tự do tín ngưỡng…”, ai chịu trách nhiệm?

  Bởi Admin
  10/02/2011
  11 phản hồi

  Suy cho cùng, việc Cù Huy Hà Vũ, anh lên tiếng chỉ muốn để được áp dụng lại bản HP 1946, mà theo Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, cho rằng Hiến pháp 1946 phản ánh đúng tinh thần pháp quyền; Ông (Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng) đánh giá "Hiến pháp 1946 là bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bất kỳ bản hiến pháp nào trên thế giới". Đáng lẽ, dân tộc Việt Nam ta phải tự hào với bản HP này; mà nếu không có chiến tranh xẩy ra, thì rất có thể, hôm nay nước Nhật 10 thì VN ta cũng phải là 6-7; ôi thật tiếc thay!