Tổng Thống Trump quyết định cắt giảm đáng kể hầu hết các chương trình an sinh xã hội

 • Bởi Admin
  19/02/2020
  9 phản hồi

  Nguyễn Quốc Khải

  Vào đầu tuần vừa qua, Tổng Thống Trump đã đệ trình Quốc Hội ngân sách $4.8 ngàn tỉ cho tài khóa 2021, bắt đầu có hiệu lực từ 1-10-2020, nếu được thông qua. Theo ngân sách này, các chương trình an sinh xã hội bao gồm, Medicaid, Medicare, Social Security Disabilty, Food stamps (phiếu thực phẩm) …. sẽ bị cắt giảm đáng kể. Trong khi đó, ngân sách dành cho quốc phòng, chương trình không gian của National Aeronautics & Space Admistration (Cơ Quan Quản Trị Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ) sẽ được tăng cường.

  Quyết định cắt giảm ngân sách an sinh xã hội mâu thuẫn với những cam kết trước đây của Tổng Thống Trump. Trong thời gian tranh cử 2015-2016 ông đã nhiều lần hứa hẹn không đụng đến các chương trình an sinh xã hội. Mới đây ra trước lưỡng viện Quốc Hội để báo cáo tình hình liên bang hàng năm, ông cũng đã tuyên bố “Chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ chương trình Medicare của quý vị, và chúng tôi sẽ luôn luôn bảo vệ Social Security của quý vị. Luôn luôn.”

  Một ngày trước khi dự thảo ngân sách liên bang cho tài khóa 2021 được đệ trình Quốc Hội, Tổng Thống Trump còn nói với các thống đốc trong một cuộc hội họp tại Nhà Trắng vào tối Chủ Nhật, 9 tháng 2, rằng “Chúng ta không đụng tới Medicare. Chúng ta muốn giữ Medicare. Chúng ta không muốn đụng tới những chương trình an sinh xã hội … Chúng ta không giảm Medicaid. Nhưng chúng ta sẽ làm nhiều thứ rất tốt, bao gồm phí phạm và gian lận."

  Phần sau đây sẽ cho thấy những chương trình an sinh xã hội bị cắt giảm ra sao. Tiếp theo đó là phần cắt giảm ngân sách của các chương trình môi trường và khoa học.

  SOCIAL SECURITY DISABILITY INSURANCE

  Một trong những biện pháp cắt giảm an sinh xã hội thiếu nhân đạo nhất liên quan đến Social Security Disability Insurance (SSDI) tức là phúc lợi y tế dành cho những người tàn tật. Khoảng trên 8 triệu người Mỹ được hưởng SSDI dựa trên việc làm trong quá khứ và mất lương bổng vì tàn tật nặng.

  Mặc dù rất cần thiết cho sự sống còn, quyền lợi dành cho người tàn tật rất là khiêm tốn bao gồm khoảng $1,200 mỗi tháng cho bảo hiểm tần tật và $536 cho lợi tức bổ sung. Điều kiện để được nhận vào SSD rất khắt khe. Thống kê cho thấy trên 60% số người làm dơn xin quyền lợi tàn tật bị từ chối.

  Biện pháp này đã được sử dụng dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan. Nhiều người với bệnh down syndrome, cerebral palsy, bệnh thần kinh nặng nề và ngay cả bệnh ung thư đã bị mất quyền lợi vì bị xếp vào loại “không còn bị tàn tật nữa”. Khoảng nủa triệu người ở trong trường hợp này gây ra tình trạng nội loạn. Vì vậy 18 tiểu bang đã từ chối không thi hành biện pháp của Reagan. Sau cùng Quốc Hội được sự hỗ trợ của cả hai đảng đã bỏ phiếu chấm dứt chính sách đáng khiếp sợ này.

  Theo kế hoạch của Tổng Thống Trump, chương trình phúc lợi cho người tàn tật sẽ bị cắt giảm $2.6 tỉ trong vòng 10 năm. Theo luật lệ mới hàng triệu người tàn tật sẽ phải chứng minh sự tàn tật của họ hai năm một lần. Trên thực tế biên pháp này sẽ không tiết kiệm được bao nhiêu vì chi phí quản trị và khám nghiệm người tàn tật có thể lên tới $1.8 tỉ. Ngoài ra, thời gian hồi tố sẽ đồi thành 6 tháng thay vì một năm.

  MEDICAID

  Trong năm người thì có một người nằm trong chương trình bảo hiểm y tế dành cho người nghèo Medicaid. Theo dự thảo ngân sách 2021 Medicaid sẽ bị cắt giảm $844 tỉ trong vòng 10 năm tới. Một trong những thay đổi là chính quyền liên bang sẽ hủy bỏ trợ cấp cho các tiểu bang trong việc nới rộng chương trình Medicaid theo ObamaCare (Affordable Care Act).

  Ngoài ra, chính quyền Trump sẽ đòi hỏi những người muốn được hưởng quyền lợi Medicaid sẽ phải làm việc. Biện pháp này dự đoán sẽ tiết kiệm được khoảng $152 tỉ. Chính quyền sẽ tiết kiệm được tổng cộng gần $1 ngàn tỉ. Theo nghiên cứu của Center on Budget and Policy Priorities, nhiều triệu người sẽ mất quyền lợi vì không còn hội đủ tiêu chuẩn mới của Medicare.

  MEDICARE

  Chương trình bảo hiểm dành cho những người lớn tuổi Medicare sẽ bị cắt giảm khoảng $750 tỉ trong vòng 10 năm. Tuy nhiên, phần lớn những cắt giảm này liên quan đến chi phí trả cho bác sĩ và nhà thương, không có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những người được thụ hưởng bảo hiểm. Tuy nhiên theo Kaiser Family Foundation, việc cải tổ Medicare sẽ làm cho những người lớn tuổi khó được hưởng chăm sóc sức khỏe lâu dài. Biện pháp này cắt giảm được $34 tỉ cho Medicare. Ngoài ra, chính quyền Trump còn nhắm tiết kiệm $135 tỉ qua việc cải tổ giá dược phẩm nhưng không cung cấp chi tiết.

  FOOD STAMPS

  Food stamps hay phiếu thực phẩm được mệnh danh là phòng tuyến đầu tiên chống đói dành cho người nghèo theo bà Ellen Vollinger, giám đốc Food Research and Action Center. Tiêu biểu một người được trợ giúp $100 / tháng dưới hình thức food stamp để mua thực phẩm và một gia đình 5 người được $700 / tháng theo Center on Budget and Policy Priorities.

  Vào 2009 có khoảng 32 triệu người nhận food stamps. Con số này lên đế 47.6 triệu vào 2013 do ảnh hưởng kéo dài của cuộc khủng hoảng tài chánh 2007-2009. Ba năm sau, số người nhận food stamps giảm xuống còn 43 triệu do kinh tế cải thiện. Tính đến tháng 10 năm 2019, chỉ còn 36 triệu người nhận food stamps.

  Ngân sách của Tổng Thống Trump sẽ cắt giảm chương trình food stamp được chính thức gọi là Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) khoảng gần $182 tỉ trong vòng 10 năm, tức giảm đi khoảng 28% so với ngân sách hiện nay theo dự đoán của Congressional Budget Office.

  Vào cuối năm vừa qua, chính quyền Trump đặt ra luật lệ mới làm cho việc xin food stamp khó hơn và việc xin miễn làm việc vẫn được hưởng phiếu thực phẩm khó khăn hơn đối với những người khỏe mạnh trong tuổi làm việc và không có người nhà phụ thuộc. Luật mới có nghĩa là “Nếu không làm việc, sẽ không có gì để ăn”. Nếu luật lệ này được áp dụng, khoảng 3.7 triệu người sẽ bị loại ra khỏi chương trình SNAP theo nghiên cứu của Urban Institute.

  NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH AN SINH XÃ HỘI KHÁC

  Chính quyền Trump sẽ cắt giảm chương trình Temporary Assistance for Needy Families (TANF) và loại bỏ quỹ dự phòng của chương trình TANF mà các tiểu bang sử dụng trong giai đoạn kinh tế suy giảm. Các biện pháp này sẽ tiết kiệm cho ngân sách được $21 tỉ trong 10 năm.

  Chính quyền Trump cũng sẽ siết chặt Child Care Credit, Earned Income Tax Credit và Credit for Other Dependents như buộc những người thụ hưởng cung cấp số an sinh xã hội. Theo dự thảo ngân sách, những biện pháp này sẽ tiết kiệm được $73 tỉ trong 10 năm.

  Ngoài ra, chính quyền còn muốn thay đổi chính sách hưu bổng và y tế dành cho nhân viên liên bang. Biện pháp này dự trù sẽ tiết kiệm được $89 tỉ trong 10 năm tới.

  Một trong những lãnh vực thuộc Medicaid hiếm hoi mà chính quyền muốn gia tăng chi tiêu $7 tỉ trong 10 năm là chống việc lạm dụng opioid và bệnh tâm thần.

  Nói tóm lại, chính quyền Trump nhắm cắt giảm 10% đối với ngân sách của y tế và an sinh xã hội.

  MÔI TRƯỜNG và NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Ngoài y tế và an sinh xã hội, chính quyền Trump còn nhắm vào các chương trình môi trường và khoa học để cắt giảm chi phí. Theo dự án ngân sách vừa phổ biến, gần 50 chương trình bảo vệ môi trường sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra ngân sách nghiên cứu của cơ quan này cũng sẽ cắt giảm từ $500 triệu xuống còn $281 triệu. Ông Mustafa Ali, một thành viên của Environmental Protection Network, nhận định rằng nếu được chấp nhận, những biện pháp cắt giảm ngân sách về môi trường kể trên sẽ gây ra những ảnh hưởng vô cùng tai hại.

  Viện Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Gia (National Cancer Institute) sẽ bị cắt khoảng $560 triệu. Ngân sách của Trung Tâm Kiểm Sát và Phòng Bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) bị cắt khoảng 16%. Viện Nghiên Cứu Y tế Quốc Gia (National Institute of Health) sẽ bị mất khoảng $3 tỉ so với ngân sách hiện tại là $41 tỉ. Viện Nghiên Cứu Khoa Học (National Science Foundation) sẽ bị giảm ngân sách từ $8.3 tỉ trong tài khóa 2020 xuống còn $7.7 tỉ trong tài khóa mới.

  CHƯƠNG TRÌNH HÀNG KHÔNG VÀ KHÔNG GIAN

  National Aeronautics and Space Administration là một trong những cơ quan hiếm hoi sẽ được tài trợ thêm $2.6 tỉ, ngân sách sẽ tăng 12% trong tài khóa 2021. Chính quyền Trump nhắm đẩy mạnh Artemis Moon Program để đưa người trở lại mặt trăng vào 2024. Tổng Thống Trump còn xin thêm $3-4 tỉ để phát triển phi thuyền đổ bộ xuống mặt trăng, xe chạy trên mặt trăng và những chuyến bay thám hiểm không người. Đây là một bước chuyển tiếp để đưa người lên hỏa tinh trong tương lai.

  QUỐC PHÒNG

  Tổng Thống Trump tiếp tục đầu tư mạnh vào chi tiêu quốc phòng với ngân sách $740.5 tỉ, tăng $2.5 tỉ tức khoảng 0.3%, trong tài khóa 2021, bao gồm việc thiết lập Lưc Lượng Không Gian. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper nói rằng tỉ lệ tăng ngân sách này không đủ để bù vào chi phí lạm phát. Chiến lược quốc phòng đòi hỏi gia tăng ngân sách quốc phòng 3%-5%. Do đó, Bộ Quốc Phòng tìm cách giảm chi tiêu về y tế và tiếp vận khoảng $5 tỉ. Chính quyền Trump chủ trương hiện đại hóa vũ khí nguyên tử, phòng vệ chống hỏa tiễn và tăng cường phản ứng nhanh chóng.

  BỨC TƯỜNG BIÊN GIỚI và HẠ TẦNG CƠ SỞ

  Một trong những ưu tiên của Tổng Thống Trump là bức tường biên giới với Mexico. Chương trình này sẽ nhận được $2 tỉ trong tài khóa tới, thấp hơn so với con số đòi hỏi là $8.6 tỉ vào tài khóa 2020. Chính quyền Trump giải thích rằng ngân sách để xây 1,000 miles đã có sẵn nên không cần nhiều tiền cho năm tới.

  Dự thảo ngân sách quốc gia cho tài khóa 2021 dự trù một ngân khoản lớn nhất $1,000 tì dành cho hạ tầng cơ sở. Ngân khoản này bao gồm $200 tỉ dành cho những dự án quốc gia quan trọng nhất. Ngân khoản còn lại sẽ được đóng góp qua những chương trình hợp tác giữa chính phủ và tư nhân, tiểu bang và chinh quyền địa phương.

  KẾT LUẬN

  Dự thảo ngân sách quốc gia cho tài khóa 2021 sẽ không được sư hỗ trợ của Đảng Dân Chủ vì những những cắt giảm nghiêm trọng đối với những chương trình an sinh xã hội.

  Bà Nancy Pelosi (Dân Chủ, California), Chủ Tịch Ha Viện tuyên bố “Ngân sách là một tuyên ngôn về giá trị và một lần nữa Tổng Thống chứng tỏ ít quý trọng sức khỏe, bảo đảm tài chánh và hạnh phúc của những gia đình Mỹ làm việc vất vả.”

  Ông John Yarmuth (Dân Chủ, Kentucky), Chủ Tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, nói rằng ngân sách của Tổng Thống Trump bao gồm “nhiều thay đổi tai hại … trong khi đó ông tiếp tục giảm thuế cho các triệu phú và những công ty giầu có.”

  Tổng Thống Trump hứa hẹn chương trình giảm thuế của ông bắt đầu có hiệu lực từ 1.1.2018, sẽ mang lại lợi tức $1,800 tỉ, bù vào mất mát ước tính là $1,500 tỉ do việc giảm thuế gây ra. Nhưng trên thực tế, chương trình giảm thuế này đã làm cho ngân sách thiếu hụt và nợ quốc gia tăng lên đến mức kỷ lục.

  Sau ba năm nhậm chức, Tổng Thống Trump đã làm cho nợ quốc gia tăng thêm $3 ngàn tỉ. Dự thào ngân sách sẽ tiếp tục làm cho nợ tăng thêm nữa, từ $22.7 ngàn tỉ hiện nay lên đến $30.5 ngàn tỉ vào 2030. Trong một buổi tiệc gây quỹ ở Florida vào tháng 1 vừa qua, ông Trump xem ra không quan ngại về việc ngân sách thiếu hụt theo tường thuật của tờ Washington Post. Ông nói “Ai mà phải lo âu về ngân sách?”

  Để cứu chữa sự thất bại này và để giảm bớt ngân sách thiếu hụt và nợ quốc gia, Tổng Thống Trump không chấm dứt hoặc thay đổi chương trình giảm thuế mà lại nhắm vào các chương trình an sinh xã hội để cắt giảm. Đây là một sự bất công và thất nhân tâm Tuy nhiên, người ta cũng phải công nhận rằng những chương trình an sinh xã hội đã chiếm khoảng 60% ngân sách quốc gia, với nhiều sự lạm dụng và gian lận, một tỉ lệ quá lớn, cần phải tu chỉnh và làm giảm xuống còn 50%.

  Chủ đề: Thế giới

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  9 phản hồi

  Phản hồi: 

  Ông Khải cho là Trump là thủ phạm, nghĩa là chính quyền thì chi nhiều hơn thu, ngân sách thì cứ thâm thủng, nhưng đây mới là chuyện lạ, mới đây Trump thì đề nghị 2.5 tỷ đolla nhưng quốc hội thì đòi phải cao hơn số 2.5 tỷ dolla, nếu Trump không chịu như thế thì quốc hội miễn phê chuẩn để chi tiền đánh con corona khi mà chưa một người Mỹ nào chết và chỉ có vài chục ca nhiễm nhưng chữa được.

  https://news.yahoo.com/trump-asking-congress-2-5-004839912.html

  Phản hồi: 

  [quote="TRAN THI NGỰ"]Lý do là vì trong vòng 3 thập kỷ gần đây, các hãng xướng và công ty không còn duy trì hay không còn thiết lập quỹ hưu bổng nữa. Hiện nay chỉ có 18% những từng làm việc trong lãnh vực tư nhân (private sector) và 31% những người tùng làm vịệc trong lãnh vực công (public sector) nhận pension benefits[/quote]

  Hãng xưỡng Mỹ không còn pension nữa, đúng, nhưng ngày nay lại có 401K, quĩ về hưu, và hãng xưỡng thuờng thì "matching", thí dụ nhân viên cứ trích ra $1 dollar từ tiền lương cùa mình bỏ vào quĩ thì hãng xưỡng lại cho $1 dollar,

  Còn không đi làm thì có IRA hay Roth IRA, tự cá nhân bỏ vào quĩ về hưu của mình khi còn trẻ, tiền lại sinh ra tiền

  Thật, thấy các còm sĩ lo cho nước Mỹ còn hơn lo bò trắng răng, nước Mỹ thật có phước bởi thằng lá rách bọc thằng lành, thế này thì Mỹ còn vua thiên hạ nhiều thập kỹ trong tương lai, vì vậy cũng đừng lo quĩ an sinh của họ cạn tiền, 2035 lúc ấy Mỹ lại học bài học lịch sữ đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào của Lê Duẫn, in tiền ra mà tiêu, lo chi không có tiền hỉ !!

  Phản hồi: 

  [quote="TRAN THI NGỰ"]Nếu chính phủ Mỹ đã "hốt" đủ từ thuế lơi tức (và cứ cho là thêm cả thuế doanh nghiệp) thì khiếm hụt ngân sách (national deficit) đâu có lên tới cả ngàn tỷ đồng (1 trillion dollars) sau ba năm Trump cầm quyền.[/quote]

  Ông khải biết một mà không biết hai về kinh tế nên cứ lãi nhãi chuyện thâm thủng của ngân sách Mỹ mà ông cứ viết đi viết lại và các còm sĩ thì hồ hỡi nhìn Mỹ bị nợ, nhưng thực tế nó không như quí vị tưởng.

  Kinh tế Mỹ đo lường tăng trưởng hàng quí (4 quí một năm) trên GPD, nó được đo lường như sức khoẽ của kinh tế qua dịch vụ và làm ra hàng hoá, nói chung là của cải, cứ 4 quí thì tổng công lại và chia quân bình thì thành số gdp của một năm

  Theo cách tính của họ, cứ tăng trưởng đúng 2% thì cái tăng trưởng này đã đủ tiền trả tiền lãi từ nợ công từ chính phủ Mỹ mà hiện nay là 22500 tỷ đollar ( tỷ= thêm 6 sáu số zero), cộng với thâm thủng ngân sách hàng năm 1000 tỷ đollar, bởi chi nhiều hơn thu

  Nếu chỉ tăng trưởng dưới 2% là ăn vào vốn, là nợ chồng thêm nợ

  Nếu tăng trưởng trên 2%, số này thay đổi có thể là 3 hay 4 ..., thí dụ lấy 3% một năm, lấy 3-2=1, thường thì 1% tăng trưởng này là hàng ngàn tỷ dollars giầu có thêm của quốc gia Mỹ, nghĩa là trong 3 năm qua thời chính quyền Trump, đã làm ra của cải và giầu có là 7000 tỷ đollar, nếu trừ đi thâm thủng 3000 tỷ trong 3 năm thì vẫn còn lợi là thêm giầu có với 4000 tỷ dollar

  Hơn nữa, tiền lời trả hàng năm vào nợ công lại vào túi quốc gia Mỹ chính là tiền sinh lời cũng như ta có tiền gởi nhà bank để ăn tiền lải năm. Nói là lời bởi nợ công Mỹ, 80% từ tồng số 22500 tỷ dollars là tiền nợ từ công dân Mỹ mà không là Tàu hay Nhật hay các quốc gia khác.

  Mệt với ông khải nói chuyện kinh tế, bờm cứ đòi tư duy như phú ông, mà phú ông lại chính là chính quyền Mỹ, họ ngu mà có môt quốc gia như ngày nay

  Phản hồi: 

  [quote="TRAN THI NGỰ"]Không có gì bảo đảm rằng một người là triệu phú hôm nay sẽ vẫn là triệu phú 10 hay 20 năm sau và không cần đến tịền an sinh xã hội.[/quote]

  Tay năm ngón còn lúc nắm lúc mở, đuơng nhiên có gì là bảo đảm 10 năm, 20 năm sau, nhưng khi làm triệu đollar thì họ cũng đã đóng an sinh xã hội thuế tới $137,700 lợi tức của năm đó còn gì nữa . Thử hỏi cha mẹ lớn tuổi của người Việt vào Mỹ, không đi làm một ngày mà vẫn đều đều lãnh check an sinh hàng tháng dù tiền này không là từ quĩ an sinh về hưu được đóng góp từ dân chúng đi làm của Mỹ, bao nhiêu năm nay ngân sách Mỹ đều thâm thủng nhưng có tháng nào dân Mỹ không nhận check. Chuyện hưởng này Trump đã cho thay đổi, vào Mỹ không còn được hưỡng nữa, những ai đã được thì vẫn liên tục.

  Chính phủ Mỹ nó thông minh hơn ta nhiều, nó biết mượn đầu heo nấu cháo đề quốc gia họ càng ngày thêm giầu mạnh, không cân bằng ngân sách hàng năm không có nghĩa là không tốt, cách tính của chính phủ Mỹ không là bà già trầu Bắc Kỳ lặn vàng hay tiền trong ruột tượng ở lưng, chi li từng xu như đi chợ.

  Phản hồi: 

  [quote=BA LÚA] Bà Ngự quên rằng thằng nghèo Mỹ mới được nhận tiền anh sinh xã hội từ chính phủ bởi trên răng dưới củ cải khi đủ tuổi về hưu, còn thằng giầu Mỹ về hưu không nhận một đồng tiền về hưu bởi lợi tức thằng giầu quá cao hàng năm và còn phải đóng thêm thuế lợi tức[/quote]
  Không có gì bảo đảm rằng một người là triệu phú hôm nay sẽ vẫn là triệu phú 10 hay 20 năm sau và không cần đến tịền an sinh xã hội. Không phải chỉ những người nghèo mới cần tiền an sinh xã hội. Theo Sở An Sinh Xã Hội, tiền an sinh xã hội (social security benefits) là nguồn lơi tức quan trọng của phần lớn những người về hưu ở Mỹ (Social Security is the major source of income for most of the elderly). https://www.ssa.gov/news/press/factsheets/basicfact-alt.pdf
  [quote=BA LÚA] Khi còn đang tuổi làm, thật giầu như triệu dollar một năm, tính như luật mới thuế của bọn Công Hòa Mỹ thì cũng phải, bởi đánh thuế lợi tức thôi thì chính phủ Mỹ cũng đã hốt, cần gì phải thêm thuế an sinh xã hội khi bọn giầu cũng đâu được lấy lại khi về hưu, cho bọn giầu Mỹ lấy lại khi đang tuổi làm việc thì bọn chúng lại đầu tư và chi tiêu, xã hội cứ thế mà năng động, bọn Mỹ không có chuyện tiền hay vàng giấu trong quần hay chôn, nên đồng tiền cứ thế mà luân chuyển vì là máu, kinh tế là thế[/quote]
  Nếu chính phủ Mỹ đã "hốt" đủ từ thuế lơi tức (và cứ cho là thêm cả thuế doanh nghiệp) thì khiếm hụt ngân sách (national deficit) đâu có lên tới cả ngàn tỷ đồng (1 trillion dollars) sau ba năm Trump cầm quyền.

  [quote=Trần Hữu Cách] Về chi tiết, thuế an sinh xã hội là loại thuế người đi làm tự trả để chu cấp cho mình trong tương lai. Ý nghĩa của nó nằm ở đó, cho nên nếu đã đóng đủ rồi thì người đóng loại thuế này không cần đóng tiếp. Chưa kể, giới giàu Mỹ tuy đóng thuế an sinh xã hội nhưng chưa chắc cần nhận khoản trợ cấp (bằng một ngàn mấy Mỹ kim một tháng) này khi về hưu, vì tài sản và đầu tư của họ dư để họ sống sung túc suốt đời.
  . . .
  Hình mẫu quản trị ngân sách tài khóa của chính phủ Mỹ là làm sao để dân chúng sống sung túc chứ không phải tích lũy của cải cho chính phủ.
  [/quote]
  Mục tiêu của An sinh xã hội khi được lập ra sau thời kỳ đại khủng hoảng là để giúp cho các gia đình Mỹ không rơi vào cảnh khốn cùng khi gặp tai nạn, tai ương (như đã xảy ra trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế), hay hoàn cảnh bất ngờ trong cuộc sống. An sinh xã hội (vào lúc thành lập) không có mục đích trờ thành nguồn lợi tức duy nhất của người về hưu, mà chỉ là mức lợi tức tối thiểu. Sở dĩ như vậy là vì lúc đó các hãng xưởng và công ty thường có quỹ hưu bổng (pension), và nhịều người còn có tiền để dành trong quỹ tiết kiệm. https://www.ssa.gov/history/aja245.html

  Tình trạng của người đi làm và người về hưu ngày nay rất khác với lúc trước. Hiện nay, an sinh xã hội là nguồn thu nhập chính của hầu hết những người về hưu, và là 90% thu nhập của hơn 20% những cặp vợ chồng cũng như hơn 40% những người độc thân đã về hưu (https://www.ssa.gov/news/press/factsheets/basicfact-alt.pdf). Lý do là vì trong vòng 3 thập kỷ gần đây, các hãng xướng và công ty không còn duy trì hay không còn thiết lập quỹ hưu bổng nữa. Hiện nay chỉ có 18% những từng làm việc trong lãnh vực tư nhân (private sector) và 31% những người tùng làm vịệc trong lãnh vực công (public sector) nhận pension benefits (https://www.epi.org/blog/private-sector-pension-coverage-decline/). Trong khi đó, 2/3 (66%) người Mỹ không đóng tiền vào các quỹ để dành cho về hưu (có thể do thu nhập thấp không có đủ để để dành), và số tiền để dành trung bình trong nhóm người ở độ tuổi 55-54 chỉ có $15,000 (thấp hơn rất nhiều so với mức để dành tối đa chưa đóng thuế cho một nằm là $25,000).
  (https://www.theatlantic.com/business/archive/2018/02/pensions-safety-net...).

  Hiện nay mức an sinh xã hội trung bình cho một cá nhân là $1,461 cho một tháng. Sau khi cắt $135 cho bảo hiểm y tế (part B bắt buộc) thì còn lại $1,326. Trong khi đó, những người về hưu phải chi trung mình một tháng $400 cho chi phí y tế, $600 cho chi phí nhà cửa, $200 cho chi phí di chuyền (xăng xe), $200 cho điện nước, đó là chưa kề thực phẩm và các chi phí giao dịch khác. Nhiều người phải đi làm thêm dù đã trên 70 tuổi, có người còn nói phải nhịn ăn để uống thuốc!

  Với mức chi trả thấp như vậy mà quỹ an sinh xã hội trung ương (federal social security fund) có thể cạn tiền để chi vào nàm 2035 (15 năm nữa). (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/120415/how-secure...). Lý do là vì số tiền đóng vào không đủ, chứ không phải quỹ quá dư thừa.

  Đồng ý với bác Trần Hữu Cách là thuế an sinh xã hội ngày nay vẫn theo chính sách đã có từ trước. Tuy nhiên, với tình hình xã hội ngày này rất khác với ngày trước, nhất là về phương diện lương bổng và phúc lợi từ công việc của đa số công nhân, thì liệu có nên duy trì một chính sách được thiết lập trên một hoàn cảnh xã hội hầu như khác hẳn với xã hội ngày nay nữa hay không.

  Phản hồi: 

  [quote="TUAN344"]Còn ở Mỹ thì có ông già cánh tả này, chưa đắc cử TT mà đã hỏi han đến tài sản của các tỷ phú rồi[/quote]

  Hỏi thế nào được ? chuyên ông Cách nói về nhà nước VN khác hoàn toàn với ông già Sander xứ Mỹ, chẳng qua đang thời kỳ tranh cử, ông Sander cố nói để mà mị dân và hốt phiếu, dù tương lai nếu có làm TT thì cũng chẳng dễ dàng gì lấy được thêm thuế anh nhà giầu, bởi khác với VN công an là luật và cướp, xứ Mỹ đánh được thuế nhà giầu hay bất cứ từng lớp nào của dân Mỹ đều phải có hai viện quốc hội Thượng và Hạ viện chấp thuận với đại đa số đồng ý trong viện để thành luật, dù giả sữ ông già Sander TT có nghị trình luật đánh thuế thêm bọn nhà giầu, xin lỗi khi nghị trình chỉ mới biên soạn thì bọn nhà giầu nó đã đánh cho tơi tả, giâp mật.

  Chỉ nhìn nghị trình cải cách kỹ nghệ bảo hiễm sức khoẻ dân Mỹ của Trump vì luật sức khoẻ Obama gần như phá sản, Trump đã bị đánh cho te tua, nhưng với sức của anh nhà buôn, nghị trình vẫn ra được tới hai viện, nhưng cuối cùng vẫn thua chỉ vì một lá phiếu phá thối của người cùng đảng là John Mcain ( đã chết) ở Thượng Viện, mà Trump ngậm đắng nuốt cay khi mong muốn làm những điều tốt đẹp nhất trong nhiệm kỳ của mình cho dân Mỹ.

  Chưa một TT Mỹ nào đụng được các công ty kỹ nghệ dược phòng, kỹ nghệ sức khỏe, công ty bảo hiễm sức khỏe cho dân Mỹ, làm thành công được chuyện này nó còn to lớn hơn trăm lần đánh thuế mấy anh nhà giầu Mỹ, bởi chỉ cần giảm được giá viên thuốc thí dụ từ 2 dollar xuốn 1 dollar, chính phủ Mỹ đã có thể tiết kiệm được cả hàng chục tỷ đollar nên cần gì phải đánh thêm thuế để trang trải ngân sách nhà nước

  Phản hồi: 

  Bác Trần Hữu Cách viết:
  "công an CSVN lục soát tiệm vàng để sung công mấy viên kim cương, xem đó là thành tích xây dựng đất nước"
  Còn ở Mỹ thì có ông già cánh tả này, chưa đắc cử TT mà đã hỏi han đến tài sản của các tỷ phú rồi:

  Phản hồi: 

  [quote="Tran Thi Ngự"]- Tuy nhiên, theo luật thuế năm nay, thuế social security chỉ đánh vào khoản thu nhập hàng năm tới mức $137,700 (các khoản thu nhập trên $137,700 thì không phải đóng thuế social security).[/quote]

  Thuế an sinh xã hội của Mỹ năm nay vẫn theo Đạo luật An sinh Xã hội được Tổng thống Franklin Roosevelt ký ban hành năm 1935. Chi tiết này cũng được nêu trong bài bác Ngự đã dẫn. Như vậy, đây không phải là hiện tượng gì mới, mà là chuyện năm nào cũng vậy. Trong hơn 80 năm qua, hệ thống an sinh xã hội Mỹ vẫn hoạt động ổn định, chu cấp cho bao nhiêu triệu người Mỹ về hưu.

  Về chi tiết, thuế an sinh xã hội là loại thuế người đi làm tự trả để chu cấp cho mình trong tương lai. Ý nghĩa của nó nằm ở đó, cho nên nếu đã đóng đủ rồi thì người đóng loại thuế này không cần đóng tiếp. Chưa kể, giới giàu Mỹ tuy đóng thuế an sinh xã hội nhưng chưa chắc cần nhận khoản trợ cấp (bằng một ngàn mấy Mỹ kim một tháng) này khi về hưu, vì tài sản và đầu tư của họ dư để họ sống sung túc suốt đời.

  Hình mẫu quản trị ngân sách tài khóa của chính phủ Mỹ là làm sao để dân chúng sống sung túc chứ không phải tích lũy của cải cho chính phủ. (Do đó, những trò bẩn truyền thống của công an CSVN như lục soát tiệm vàng để sung công mấy viên kim cương, xem đó là thành tích xây dựng đất nước, là chuyện hoàn toàn phi nghĩa và có thể bị truy tố trọng tội ở Mỹ.)

  Phản hồi: 

  [quote="TRAN THI NGỰ"]Đối với thu nhập từ $1,000,000 trở lên thì khoản thuế thu nhập vẫn là $8,537.40. Nếu thu nhập mỗi tháng là $100,000 thì chỉ cần đóng thuế social security cho gần hai tháng thu nhập là đủ tiêu chuẩn. Trong khi ấy, những người có thu nhập thấp hơn vẫn phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cả năm, hu hu hu![/quote]
  Nhà giầu đau bụng như anh nhà nghèo đứt tay, tiền đóng thuế an sinh xã hội ở Mỹ của người giàu nghèo Mỹ cũng cảnh như trên, đồng tiền liền khúc ruột, nó chỉ là tương đối ở một hoàn cảnh

  Bà Ngự quên rằng thằng nghèo Mỹ mới được nhận tiền anh sinh xã hội từ chính phủ bởi trên răng dưới củ cải khi đủ tuổi về hưu, còn thằng giầu Mỹ về hưu không nhận một đồng tiền về hưu bởi lợi tức thằng giầu quá cao hàng năm và còn phải đóng thêm thuế lợi tức

  Dân VN mình 55 tuổi đã về hưu, cháu nội cháu ngoại, 55 mà cứ như cụ, nhìn hình thì biết, khi đó 55 bọn Mỹ mới lập gia đình và có con, khỏe như trâu vì ngậm viagra, còn bọn chính quyền Mỹ( cả CH lẫn DC) đang muốn tăng tuổi về hưu từ 67 lên 70, cứ tăng thêm một tuổi hồi hưu thì anh chính phủ phẻ không phải trả tiền an sinh, tiền an sinh trong kho lại to phình ra, và lâu lâu làm một cú flu cứu hổng nổi như Vũ Hán corona, cứ già là chết, chưa kịp huỡng an sinh xã hội thì cháu đã ra người thiên cổ

  Khi còn đang tuổi làm, thật giầu như triệu dollar một năm, tính như luật mới thuế của bọn Công Hòa Mỹ thì cũng phải, bởi đánh thuế lợi tức thôi thì chính phủ Mỹ cũng đã hốt, cần gì phải thêm thuế an sinh xã hội khi bọn giầu cũng đâu được lấy lại khi về hưu, cho bọn giầu Mỹ lấy lại khi đang tuổi làm việc thì bọn chúng lại đầu tư và chi tiêu, xã hội cứ thế mà năng động, bọn Mỹ không có chuyện tiền hay vàng giấu trong quần hay chôn, nên đồng tiền cứ thế mà luân chuyển vì là máu, kinh tế là thế

  Phản hồi: 

  Hôm nay, Newsweek chạy cái tựa: Các triệu phú và tỷ phú Mỹ sẽ ngưng đóng thuế an sinh xã hội trước tháng Ba), trong khi các người khác vẫn tiếp tục phải đóng (Americans With Million-dollar Salaries Stop Paying Into Social Security Before March While Everyone Else Continues: https://www.newsweek.com/social-security-millionaires-tax-1487936).
  Sao lạ dzậy cà? Đoc tiếp bên dưới thì nó là như dzầy:
  - Những người đi làm ai cũng phải đóng một khoản thuế social security (an sinh xã hội) cỡ 6.2% thu nhập. Quỹ social security được dùng đề trả phúc lợi xã hội cho những nguời già (trên 62 tuổi).
  - Tuy nhiên, theo luật thuế năm nay, thuế social security chỉ đánh vào khoản thu nhập hàng năm tới mức $137,700 (các khoản thu nhập trên $137,700 thì không phải đóng thuế social security).
  - Thuế social security cho khoản thu nhập $137,700 là = $137,700 x 6.2% = $8, 537.40
  - Đối với thu nhập từ $1,000,000 trở lên thì khoản thuế thu nhập vẫn là $8,537.40. Nếu thu nhập mỗi tháng là $100,000 thì chỉ cần đóng thuế social security cho gần hai tháng thu nhập là đủ tiêu chuẩn. Trong khi ấy, những người có thu nhập thấp hơn vẫn phải tiếp tục đóng thuế an sinh xã hội cả năm, hu hu hu!