Vài sự kiện lịch sử bị giải thích sai

 • Bởi Admin
  04/12/2019
  10 phản hồi

  Phạm Nguyên Trường

  Nhân câu chuyện đặt tên đường ở Đà Nẵng và theo gợi ý của Nguyễn Lương Hải Khôi, đọc lại vài cuốn lịch sử và phát hiện được những chuyện động trời, xin chép ra đây hầu độc giả.

  1. Cố tình giải thích sai

  Thế hệ chúng ta, những người lớn lên ở miền Bắc sau năm 1950 và trên cả nước sau năm 1975, được dạy: “Năm 1784, Bá Đa Lộc (Pigneau de Behaine) đem Hoàng Tử Cảnh sang Pháp, được yến kiến Louis XVI. Năm 1787, Bá Đa Lộc thay mặt Nguyễn Ánh kí với De Montmorin tờ giao ước, đại khái nói rằng: Nước Pháp giúp Nguyễn Ánh một số chiến thuyền và binh sĩ, đổi lại Việt Nam phải nhường cho nước Pháp cửa Hội An và đảo Côn Lôn cũng như phải để cho người nước Pháp ra vào buôn bán tự do ở trong nước”. Đấy là lí do để các sử gia cộng sản đổ riệt cho nhà Nguyễn tội: “Rước voi về dày mả tổ” và “Cõng rắn cắn gà nhà”.

  Nhưng tờ giao ước này không bao giờ được thực hiện, một phần vì Bá tước De Conway, trấn thủ Pondichéry (Ấn Độ), được giao thực hiện giao ước bất hòa với Pigneau de Behaine, không chịu làm, một phần vì chỉ sau đó mấy năm đã xảy ra Cách mạng Pháp (1789). Năm 1817, thuyền trưởng người Pháp là bá tước De Kergarion nói rằng “vua Luis XVIII sai sang xin thi hành những điều ước của Bá Đa Lộc kí năm 1787 về việc nhường Đà Nẵng và đảo Côn Lôn [không hiểu sao trang 418 VNSL ghi là cửa Hội An mà trang 448 lại ghi là “nhường Đà Nẵng”]. Vua Thế Tổ (Gia Long) sai quan ra trả lời rằng những điều ước ấy nước Pháp trước đã không thi hành thì nay bỏ không nói đến nữa” (Việt Nam Sử Lược – trang 448). Những chi tiết này chúng ta đều không được học.

  Sau này, khi người Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ, buộc triều đình nhà Nguyễn kí hiệp định, gồm 12 điều nhường hẳn 3 tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường cho Pháp cũng không hề nhắc tới giao ước năm 1787.

  Chỉ vì chuyến đi Pháp của hoàng tử Cảnh cũng như “Bá Đa Lộc đứng lên mộ người, mua tàu và súng ống khí giới để đem sang giúp Nguyễn Vương” (VNSL – trang 419) mà nói rằng Gia Long cõng rắn cắn gà nhà thì có phải là bình luận ác ý hay không? Xin lưu ý: Các nhà buôn và các nhà truyền giáo phương Tây đã đến Việt Nam từ rất lâu rồi, họ đã biết rõ và gửi về nước các báo cáo về tình hình Việt Nam mà không cần hoàng tử Cảnh. Ngày xưa, có tài nguyên thiên nhiên quí giá mà không biết sử dụng hay không đủ lược lượng bảo vệ thì sẽ bị xâm lược. Còn ngày nay có tài nguyên và nhân công rẻ mạt thì nhất định sẽ có nước ngoài đầu tư trực tiếp. Không người “cõng” hay “rước”, họ tự đến. Qui luật muôn đời là như thế. Xâm lược hay hai bên cùng có lợi chỉ là những cách nói khác nhau mà thôi.

  Còn khi Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì thì các sử gia cộng sản lại vin vào câu: “Phan Lâm mãi quốc triều đình khí dân”, tức là các văn thân, sĩ phu và nhân dân còn muốn chiến đấu nhưng nhà Nguyễn thông qua Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp đã kí hiệp ước nhượng 3 tình Nam Kì cho Pháp để kết tội nhà Nguyễn bán nước. Tinh thần yêu nước, chống ngoại xâm là việc rất nên ca ngợi và biểu dương, nhưng những người trong cuộc biết rõ tương quan lực lượng, cho nên năm 1867, khi quân Pháp đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Kì, Phan Thanh Giản biết thế không chống nổi đã xin đầu hàng rồi uống thuốc độc tự tử.

  Việt Nam không phải là nước duy nhất và cuối cùng ở châu Á bị các cường quốc phương Tây xâm lược và phải chịu nô dịch. Các nước ở châu Á thất bại là vì châu Á lạc hậu hơn hẳn châu Âu về mặt kĩ thuật. Hãy xem cuộc Chiến tranh nha phiến năm 1839-1842: Nước Anh ngang ngược bắt Trung Quốc phải cho họ mang thuốc phiện vào bán. Không cho, họ đánh đến mức phải cho, rồi phải mở 5 thương cảng và nhượng Hong Kong cho họ. Cái này nhiều người đã biết, không nhắc lại nữa.

  Không chỉ Trung Quốc, Ấn Độ, một nước lớn khác cũng bị cường quốc phương Tây là nước Anh xâm lược. Cuộc xâm lược của Anh ở Ấn Độ ít người biết. Xin trích dẫn một cuộc chiến đấu giữa quân Anh và quân Ấn: “Clive với ba ngàn quân, một phần ba trong số đó là người Anh đối đầu với viên thái thú với mười lăm ngàn kị binh và ba mươi ngàn lính bộ binh. Chênh lệch về pháo binh cũng gần như thế. Clive đã chiến đấu với lực lượng chênh lệch như thế và ngày 23 tháng 6 năm 1757 đã giành chiến thắng ở Plassey – đấy cũng là ngày mà sau này mọi người coi là ngày thành lập đế chế Anh ở Ấn Độ” (Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử - trang 389). Lòng yêu nước không thôi không thể đối đầu với sức mạnh vật chất và kĩ thuật.

  Kết tội nhà Nguyễn cõng rắng cắn gà nhà và bán nước có phải là cố tình giải thích sai, chưa nói là ngậm máu phun người hay không?

  2. Lờ đi một sự kiện cực kì quan trọng

  Chưa hết. Sau khi quân Pháp đánh Hà Nội lần thứ hai (1882), triều đình Tự Đức đã xin nhà Thanh cứu viện: “Theo yêu cầu của Nam Triều gửi tới triều đình Trung Hoa, vì có cuộc tranh chấp xảy ra ở Hà Nội, xin một số quân viện là hai mươi ngàn người. Hoàng đế Trung Hoa đã phúc đáp bằng những chữ: Khả, sĩ bắc phong tái biện (nôm na là đồng ý) (Nước Đại Nam đối diện với Pháp & Trung Hoa, trang 341).

  Việt Nam sử lược (trang 558) nói về việc cầu cứu nước tàu như sau: “Triều-đình ta bấy giờ nghĩ nước Pháp cố ý chiếm-đoạt, và lại tưởng rằng nước Tàu có thể bênh-vực được mình, cho nên mới sai ông Phạm thận Duật sang Thiên-tân cầu-cứu”. Trần Trọng Kim bình luận như sau: “Chẳng qua là người mình hay có tính ỷ-lại, cho nên mới đi kêu-cầu người ta, chớ không biết rằng người Tàu giữ nước Tàu không xong còn đi cứu ai được”. Rồi ông viết tiếp: “Tuy vậy, không những là Tàu không cứu được mình mà lại còn muốn nhân dịp để mượn tiếng sang lấy nước mình. Xem như khi thành Hà-nội thất-thủ, quan tổng-đốc Lưỡng Quảng là Trương thụ Thanh làm mật sớ về tâu với vua nhà Thanh, đại lược nói rằng: “Nước Nam và nước Tàu tiếp giáp với nhau mà thế-lực nước Nam thật là suy-hèn, không có thể tự-chủ được nữa, vậy ta nên mượn tiếng sang đánh giặc mà đóng giữ các tỉnh ở thượng-du. Đợi khi có biến thì ta chiếm lấy những tỉnh ở về phía Bắc sông Hồng-hà”. Bởi vậy Triều-đình nhà Thanh mới sai Tạ kính Bưu, Đường cảnh Tùng đem quân sang đóng ở Bắc-ninh và ở Sơn-tây, sau lại sai quan bố-chính Quảng-tây là Từ diên Húc đem quân sang tiếp-ứng”.

  Quân Trung Quốc kéo vào Bắc kì, chiến tranh Pháp-Thanh bùng nổ. Tuy quân Pháp đã đuổi đuổi được phần lớn quân Thanh về Trung Quốc. Nhưng để tránh chiến tranh kéo dài, chính phủ Pháp sai François-Ernest Fournier sang Thiên Tân ký với Lý Hồng Chương bản thỏa thuận sơ bộ được gọi là Hòa ước Thiên Tân 1884, trong nội dung bản hoà ước sơ bộ giữa Pháp và nhà Thanh năm 1884, có điều khoản nhà Thanh công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam. Dựa vào bản thỏa thuận sơ bộ năm 1884 ở Thiên Tân, hai bên đã đi đến ký kết bản hiệp ước chính thức, được gọi là Hòa ước Thiên Tân 1885, Chính phủ Pháp sai Patenôtre - Đại diện Cộng hòa Pháp đến Huế sửa lại Hòa ước Quý Mùi 1883 trước đó giữa Pháp và nhà Nguyễn.

  Sự kiện này đã bị lờ đi, không sách nào nhắc tới. Người học, người đọc sách do nhà nước in cảm thấy hụt hẫng trước những sự kiện như quân Cờ đen giết Francis Garnier (1873), giết Henri Rivière (1883), rồi Hòa ước Quý Mùi (1883), Hòa ước Thiên Tân (1884), Hòa ước Patenôtre (1884), rồi phân định biên giới với nhà Thanh….

  Vì vậy mà Nguyễn Lương Hải Khôi khi “làm “phỏng vấn” nhỏ một số bậc thức giả, bao gồm cả những người nghiên cứu và giảng dạy lịch sử, một câu hỏi duy nhất: Trước thế kỷ 20, cuộc xâm lược cuối cùng của Trung Quốc đối với Việt Nam là cuộc xâm lược nào? Trong sự kiện ấy, ai là tổng chỉ huy của quân đội Trung Quốc? Ai là người đánh bại đội quân xâm lược đó?

  Hầu hết người được hỏi đều trả lời: Đó là cuộc xâm lược của Mãn Thanh thời Hoàng đế Càn Long vào năm 1789, chỉ huy đội quân xâm lược là Tôn Sỹ Nghị, người đánh bại đội quân xâm lược đó là Hoàng đế Quang Trung.

  Chỉ có một học giả duy nhất trả lời đúng: Cuộc xâm lược cuối cùng là vào thế kỷ 19, thời Từ Hy thái hậu của Mãn Thanh, chỉ huy đội quân xâm lược là Phùng Tử Tài, còn người đánh bại cuộc xâm lược đó của Trung Quốc là… thực dân Pháp” (hết trích).

  3. Vĩ thanh:

  Khi khoa học, nhất là các môn khoa học xã hội, trong đó có lịch sử, đã bị buộc phải có “tính đảng”, “tính giai cấp” thì dĩ nhiên là không còn là khoa học nữa. Cho nên nếu bạn có nghe thấy ai đó nói rằng ông kia, ông kia là nhà… nhớn thì bạn cũng chỉ nên “kính nhi viễn chi” chứ đừng phản bác, cũng đừng a dua theo làm gì. Bởi vì phần lớn trong số họ và phần lớn thời gian trong cuộc đời mỗi người, họ chỉ là những bồ chứa sách và cái loa tuyên truyền cho chế độ mà thôi. Nói thế nghĩa là ta có thể thông cảm phần nào cho 11 giáo sư, tiến sĩ, “bảo hoàng hơn cả vua” trong việc phản đối đặt tên đường hai vị linh mục Tây ở Đà Nẵng. “LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM”. Chúa Jesus từng nói như thế.

  HẾT.

  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  10 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tôi còn hai thắc mắc nữa, ai biết thì chỉ giúp, cám ơn.
  1-Mỗi người thường có một nghề để sinh tồn, thế những người đi tu thì được xếp vào loại nghề nghiệp gì?
  2- Trong nhà Phật đưa ra bẩy loại hình về bản tính con người là hỉ (mừng) nộ (tức giận) ai (buồn) lạc (thú vui) ái (yêu) ố (ghét) dục (ham muốn) đạo Phật cũng lại khuyên con người phải diệt dục để tránh gây ra những tội lỗi. Con người không còn ham muốn thì sống làm gì? Vậy thế những ông sư (hay thày tu các tôn giáo khác) có điều ham muốn nào không? Mọi người thử đoán xem những ông sư (thày tu) có tham muốn gì để làm động cơ mà sống?

  Phản hồi: 

  [quote="DÂN QUÊ"]Tôi không biết thì tôi hỏi chứ tôi có giấu dốt đâu. Hỏi một lần là dốt một lần thôi, nếu không biết mà không hỏi thì là dốt cả đời.[/quote]

  Ông nói thế thì tốt rồi, miễn bàn thêm.

  Phản hồi: 

  Ba Lúa viết: "Ông DÂN QUÊ hỏi một câu thật vô bổ, ông hảy hỏi tự chính ông, ông đang viết chữ gì, đang nói tiếng gì trên trang mạng DL?" Rất cám ơn Ba Lúa ĐÃ TRẢ LỜI TÔI, nhờ thế tôi biết chúa Jesus là người Do Thái. Nhưng ông lại hỏi " đang viết chữ gì, đang nói tiếng gì trên trang mạng DL?" thì tôi hỏi lại ông là đang viết chữ gì và đang nói tiếng gì? Ông và tôi đều không viết bẳng chữ gì, nói tiếng gì thì làm sao chúng ta trao đổi với nhau trên Dân Luận? Câu hỏi của ông có "vô bổ" không? Tôi không biết thì tôi hỏi chứ tôi có giấu dốt đâu. Hỏi một lần là dốt một lần thôi, nếu không biết mà không hỏi thì là dốt cả đời. Những người CS nhiều khi chỉ biết mình nói cho người khác nghe chứ lại không thích nghe người ta hỏi, thậm chí còn kết án những người hỏi là vì động cơ họ động cơ kia, tôi chẳng "hằn học" ai cả, vì họ có làm gì hại đến tôi đâu, hàng tỷ người theo đạo này cơ mà.

  Phản hồi: 

  [quote="TRẦN H. CÁCH"]Tác giả Phạm Nguyên Trường thông thái cả tư tưởng nhà chùa lẫn kinh sách nhà thờ. Nhưng chỉ vì quên không ghi "địa chỉ" câu trích như thông lệ, ông đã gây nên một hiểu lầm kỳ lạ là có ai đó [/quote]

  Còm sĩ Cách, tôi thiết nghĩ câu “LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM”. Chúa Jesus từng nói như thế." của tác giả Phạm Nguyên Trường chính là câu kết của bài tham luận này của ông, và có cần phải "địa chỉ" không khi t/g đã trích "Chúa Jesus từng nói như thế."

  Vậy câu nói " LẠY CHA" có là câu nói của t/g Phạm Nguyên Trường hay trích lại lời Chúa Jesus , hỏi là trả lời vậy, bỡi nó quá rõ ràng

  Với tôi, câu "LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM" hiễu theo nghĩa thần học Thiên Chúa Giáo không sai, nhưng hiểu theo nghĩa đời thường cũng chẳng có gì sai để cho những tên đểu đem Tôn Giáo ra nhạo báng, nếu cứ hiểu như đời thường thì từ "LẠY CHA" chỉ là tiếng la thán trong tiếng Việt trong câu này, nó cũng như TRỜI ƠI, hay ngôn ngữ bình dân hơn thì "MÈNG ĐÉT ƠI" vv...

  Ai cũng hiểu đơn giản câu này nhưng chỉ một tên đểu TUAN344

  Phản hồi: 

  [quote="DÂN QUÊ"]Còn về đạo Ki tô hay viện lời chúa thì tôi xin hỏi những vị được gọị là "cha" một câu như sau: "Chúa viết bằng chữ gì? Chúa nói bằng tiếng gì mà các vị tu này cứ trích những câu trong kinh thánh là chúa viết hay chúa nói? Ai sinh ra chúa?" Tôi chỉ thấy nơi nào có con người thì nơi ấy mới có chúa hay thần Phật gì gì ấy.[/quote]

  Ông DÂN QUÊ hỏi một câu thật vô bổ, ông hảy hỏi tự chính ông, ông đang viết chữ gì, đang nói tiếng gì trên trang mạng DL ? chuyện VN với thế giới như lời còm ông viết đó là lịch sữ. mà lịch sữ thì không phải là giây phút ngày giờ ông được chứng kiến, ông cũng chỉ nghe lại hay tham khảo sách vở từ người đi trước.

  Chuyện tôn giáo, không thể trả lời trong một câu một đoạn, cần tham khảo vì rất nhiều yếu tố như: tôn giáo cũng có lịch sữ, nhiều yếu tố thần học như trong Kinh Thánh của Thiên Chúa Giáo, Kinh Koran của Hồi Giáo, Kinh A Di Đà của Phật Giáo vv...., chữ nghĩa giải thích theo chuyện con người 1+1=2 đôi khi nó không thích hợp với ngôn ngữ trong tôn giáo vì nó có yếu tố tâm linh hay huyền thoại.

  Câu ông hỏi tiếng "CHA" trong Thiên Chúa Giáo hay trong tiết mục này, nghe có vẻ như không là một câu hỏi thành thật mà rất hằn học ? nói cho ông rõ đây, Chúa nói tiếng gì ? trả lời ông là Đứng Giêsu nói tiếng Do Thái (Judea) hay (Jesus and his disciples primarily spoke Aramaic (Jewish Palestinian Aramaic), the common language of Judea) , tiếng CHA được Đứng Giêsu nói lúc nào đã được giải thích ở stt dưới, lại có yếu tố lịch sữ rất thật, ghi lại từng biến cố và nay bộ sách này chính là Kinh thánh trong Thiên Chúa Giáo, Kinh Thánh không phải được ghi chép lại bởi môt người mà chính là ba bộ sách của bốn người khác nhau nhưng đối chiếu lại thì chính xác gần như 100%, ba người đó chính là các tông đồ Matthew, John and Mark-Luke

  Mong ông DÂN QUÊ cần tham khảo nhiều trước khi còm về tôn giáo, đừng đễ lại những ấn tượng không đẹp trên diễn đàn DL này

  Phản hồi: 

  Tác giả Phạm Nguyên Trường thông thái cả tư tưởng nhà chùa lẫn kinh sách nhà thờ. Nhưng chỉ vì quên không ghi "địa chỉ" câu trích như thông lệ, ông đã gây nên một hiểu lầm kỳ lạ là có ai đó -- ngoài Thượng đế -- được gọi là "Cha". Cách ghi địa chỉ câu trích Kinh Thánh đơn giản thôi: (sách chương:câu). Như câu "Lạy cha..." cuối bài có địa chỉ là (Lu-ca 23:34), tức sách Lu-ca (hay "Những tin mừng do Lu-ca ghi chép", tùy ấn bản; tên tiếng Anh là "Gospel of Luke"), chương 23, câu 34. Bây giờ, người ta có thể gú-gồ ngay "Lu-ca 23:34" cũng thấy nhiều trang có chứa câu Kinh Thánh ấy, hoặc cả chương 23.

  Phản hồi: 

  Trong bài viết này, có nhiều điều tôi chưa từng biết nên không dám phán xét gì cả. Chỉ có điều tôi thắc mắc là cùng thời điểm lịch sử lúc đó thì các nước châu Âu phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật, họ muốn mở rộng thị trường và đi xâm lược nhiều nước khác ở châu Á, châu Phi và cả châu Mỹ...Dân tộc nào mà chẳng muốn giữ nền độc lập của mình, nhưng mỗi dân tộc có một cách khác nhau. Ta thử so sánh ta với người Trung quốc và người Thái Lan. Người Trung quốc thấy đánh được thì đánh, nếu không đánh được thì dùng văn hóa đồng hóa lại kẻ thù, để làm lợi cho mình, như họ đối với quân Mông Cổ trước kia và sau này đối với quân Mãn Thanh. Còn người Thái Lan thì dùng quân Pháp đánh lại quân Anh và dùng Anh đánh lại quân Pháp để đỡ chết dân minh. Còn ta thì cứ đánh thôi. Chính ông Phan Thanh Giản là người Trung quốc hiểu thế lực ta không địch được với quân Pháp. nên khuyên nahf vua hàng. Ông Trịnh Hoài Đức cũng là người Trung quốc nhập quốc tịch ta và làm quan và được ta trọng dụng đấy thôi, vì ta thấy có công với ta. Tôi còn được nghe một câu chuyện ngoài lề là có hòn đảo nào đó ở Ấn Độ Dương bị người Pháp chiếm đóng, sau thế chiến II, nhờ Liên hiệp quốc can thiệp các nước đế quốc trao trả độc lập cho các nước thuộc địa, khi người Pháp rút khỏi hòn đảo này thì người dân bản địa lại bảo: "Các ông ở lại dạy chúng tôi thêm vài năm nữa." Nền kinh tế hòn đảo này phát triển rất mạnh và còn là nơi được nhiều nước đến du lịch. Trên hòn đảo này còn có đường phố mang tên vị vua nào đó của Việt Nam bị người Pháp giam ở đây, nghe nói vị vua này có người vợ là người Pháp. Rất tiếc là tôi đọc bài có chi tiết này đã lâu nên quên nhiều và cũng chẳng phải là nghề ngỗng của mình nên không ghi lại. Còn ở nước ta thì lịch sử còn ghi ngày 8 tháng 3 năm 1949 người Pháp lý hiệp đinh trên vịnh Hạ Long trả quyền độc lập cho vua Bảo Đại gọi là Hiệp định Hạ Long. Nhưng phải đến năm 1954 thì người Pháp mới rút quân khỏi nước ta do có chiến tranh. Cuộc chiến này chấm dứt sau 6 năm có hiệp định Hạ Long, tức là sau chiến thắng Điện Biên Phủ và nghiệp nghị Genève có bàn tay nước ngoài cả hai phe CS và tư bản
  Còn về đạo Ki tô hay viện lời chúa thì tôi xin hỏi những vị được gọị là "cha" một câu như sau: "Chúa viết bằng chữ gì? Chúa nói bằng tiếng gì mà các vị tu này cứ trích những câu trong kinh thánh là chúa viết hay chúa nói? Ai sinh ra chúa?" Tôi chỉ thấy nơi nào có con người thì nơi ấy mới có chúa hay thần Phật gì gì ấy.

  Phản hồi: 

  [quote="TUAN344"]Ở đời người ta gọi bố mình bằng cha, chứ mấy thằng mũi lõ mà cũng gọi là CHA, hay LẬY CHA (câu cuối bài)! Chỉ có kẻ cuồng tín mát giây điện mới gọi như thế. Mụ Ba Lúa ở đây chắc hẳn cũng gọi nhiều người lạ là CHA lắm chứ nhỉ . Hehehe![/quote]

  Đù mẹ chỉ những thằng chó đẻ TUAN344 mới đem tôn giáo ra xuyên tạc.

  TUAN344 mày có biết rằng trong Thiên Chúa Giáo khi Đứng Giêsu là Thiên Chúa nhưng còn có thứ bậc là Con,Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa Giáo là ba ngôi là Cha là Con và Thánh Thần nhưng hợp nhất trong một Thiên Chúa, nghe lời Cha, Giêsu xuống trần gian theo thể xác con người, ngày Đứng Giêsu bị đóng đinh trên thập tự, giây phút lìa đời vì thể xác con người nên cũng đau đớn mà kêu lên, mà dù có đau đớn cũng: “LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM” , tiếng LẠY CHA ở đây là Thiên Chúa Cha trên Trời, mà không phải là cha loài người, Đứng Giêsu xin Thiên Chúa Cha tha tội cho những kẻ lầm lỡ, không biết chuyện mình làm, kể cả giết con mình là Đứng Giêsu, mà Đứng Giêsu không làm điều gì xấu cả khi mang hình hài xác thịt con người ở trần thế.

  Tác giả bài viết này, kể cả những người dù có đạo hay không có đạo Thiên Chúa thường hay dùng câu "LẠY CHA, XIN THA CHO HỌ, VÌ HỌ KHÔNG BIẾT VIỆC HỌ LÀM”, nhưng không có ý nghĩa về tâm linh như phần trên, chỉ là câu nói bình thường trong câu chuyện hay trao đổi mà không dùng yếu tố Đứng Giêsu, nói khác đi yếu tố tôn giáo

  Phản hồi: 

  Oh, câu cuối bài là do tác giả trích dẫn nguyên câu nói của chúa Jesus nói với cha mình là Chúa Trời, chứ có mắc mớ gì đến mấy ông Tây mũi lõ đâu!
  Tôi cũng chưa đồng tình với một số ý kiến của tác giả, nhưng dẫu sao cũng không nên bắt lỗi tào lao như thế.

  Phản hồi: 

  Gã viết cái bài này chê Việt cộng xuyên tạc lịch sử, nhưng hắn cũng lèo lái độc giả để bào chữa cho thực dân Pháp một cách rất kín đáo.
  Ở đời người ta gọi bố mình bằng cha, chứ mấy thằng mũi lõ mà cũng gọi là CHA, hay LẬY CHA (câu cuối bài)! Chỉ có kẻ cuồng tín mát giây điện mới gọi như thế. Mụ Ba Lúa ở đây chắc hẳn cũng gọi nhiều người lạ là CHA lắm chứ nhỉ . Hehehe!