Khủng hoảng nước sạch: Tư nhân hóa có sai?

 • Bởi Admin
  20/10/2019
  1 phản hồi

  Nguyễn Minh Đức


  Cảnh thau rửa ống nước, bể nước tại Khu Trung Hoà- Nhân Chính - Hà Nội

  Nhiều ý kiến cho rằng vụ khủng hoảng nước sạch Sông Đà là do chính sách tư nhân hoá các công ty cấp nước. Mình thấy không hẳn như vậy.

  Nguyên nhân chính của vụ việc là do quy định về giám sát chất lượng nước sạch quá lỏng. Chúng ta có một cái quy chuẩn về chất lượng nước khá rõ, gồm hơn trăm chỉ tiêu, tương ứng với WHO. Nhưng quy định về giám sát, thử nghiệm có vấn đề.

  Nước sinh hoạt chỉ được thử nghiệm mỗi tháng một lần với các chỉ tiêu nhóm A, và ba tháng một lần với các chỉ tiêu nhóm B. Người thử nghiệm lại là chính nhà máy cấp nước chứ không phải một đơn vị độc lập.

  Giám sát chất lượng nước thải còn chặt chẽ hơn nước sinh hoạt

  Chỉ cần nhẹ nhàng so sánh cơ chế này với nước thải sẽ thấy: Chúng ta giám sát chất nước thải còn chặt chẽ hơn giám sát chất lượng nước sinh hoạt.

  Nước thải phải được quan trắc tự động, kết quả quan trắc phải được nối mạng để truyền về cơ quan môi trường. Chủ nguồn thải không được tự quan trắc mà phải thuê đơn vị độc lập được Nhà nước cấp phép để làm việc này.

  Cơ chế kiểm soát rủi ro của nước thải cũng chặt hơn nước sinh hoạt. Từ năm 2019, theo Nghị định 40, nước thải sau khi được xử lý không được thải ngay ra môi trường mà phải đưa vào hồ chứa để vài ngày rồi mới được thải. Mục đích của hồ chứa là nhằm kiểm soát rủi ro, khi hệ thống xử lý bị sự cố (như từng diễn ra ở Formusa) thì nước thải vẫn còn nằm trong hồ.

  Trong khi đó, nước sinh hoạt sản xuất ra là được cấp luôn đến cho người dân mà không hề có cơ chế phòng ngừa trường hợp nguồn đầu vào hoặc thiết bị xử lý gặp sự cố. Các nhà máy nước cũng không có nguồn dự phòng khi nguồn chính bị ô nhiễm.

  Với một cơ chế kiểm soát chất lượng nước lỏng lẻo như vậy thì kể cả tư nhân hay nhà nước vận hành thì an ninh nước sạch đều vẫn sẽ mong manh.

  Chủ trương tư nhân hoá các dịch vụ công vẫn là chủ trương đúng. Vấn đề nằm ở chỗ, Nhà nước rút ra khỏi chức năng cung cấp dịch vụ công, nhưng lại buông lỏng chức năng giám sát việc tư nhân cung cấp dịch vụ công.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Trích :
  "Chủ trương tư nhân hoá các dịch vụ công vẫn là chủ trương đúng. Vấn đề nằm ở chỗ, Nhà nước rút ra khỏi chức năng cung cấp dịch vụ công, nhưng lại buông lỏng chức năng giám sát việc tư nhân cung cấp dịch vụ công."

  Đây rõ ràng là lỗi của chính phủ do không giám sát chất lượng các dịch vụ công. Nhà nước không làm tròn trách nhiệm đối với các dịch vụ công.

  Chủ trương tư nhân hoá các dịch vụ công không hẳn lúc nào cũng là chủ trương đúng.
  Nó còn tùy theo dịch vụ công này có là lợi ích quan trọng hàng đầu, phổ cập cho toàn dân, giá thành và chủ trương tư nhân hóa như thế nào ?
  Cho dù tư nhân hoá các dịch vụ công, việc giám sát chất lượng dịch vụ công vẫn là nhà nước, chịu trách nhiệm trước dân vẫn là nhà nước.

  Việc cung cấp nước sạch, có thể giao cho các công ty công, không thể phá sản, được giám sát bởi bộ, hoặc liên minh các thành phố, vùng.
  Các công ty công nước có trách nhiệm cùng cấp nước sạch, bảo trì mạng lưới cung cấp nước và thoát nước. Họ đấu thầu một số việc cho các công ty tư nhân

  Phản hồi: 

  Trích :
  " Nguyên nhân chính của vụ việc là do quy định về giám sát chất lượng nước sạch quá lỏng. Chúng ta có một cái quy chuẩn về chất lượng nước khá rõ, gồm hơn trăm chỉ tiêu, tương ứng với WHO. Nhưng quy định về giám sát, thử nghiệm có vấn đề. "

  Chúng ta là ai ? Là toàn thể mọi ngườì trên đất nước VN, công dân VN, ngườì mang quốc tịch nước ngoài, du khách ... ?

  Nhưng quy định về giám sát, thử nghiệm có vấn đề.
  Ai có trách nhiệm cái quy chuẩn về chất lượng nước và từ đó lập ra quy định về giám sát, thử nghiệm nước ?
  Ai có trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ nước và thoát nước cho mọi công dân ?
  Như vậy trách nhiệm cụ thể thuộc về ai ? Thuộc về chúng ta hay thuộc về nhà nước ?