Đừng lập lờ đánh lận con đen!

 • Bởi Admin
  18/08/2019
  6 phản hồi

  Mạc Văn Trang

  Facebooker Trần Đình Thu vừa viết phản biện bài “Mô hình chủ nghĩa xã hội dân chủ ở Bắc Âu hiện nay và những gợi mở, tham chiếu cho Việt Nam” (TC Lý luận Chính trị, 25 Tháng 3/ 2019); tuy nhiên ông chủ yếu phân tích về lý thuyết Marx và phi Marx...

  Tiêu đề bài báo trên “đánh lận con đen” giữa “Việt Nam Xã hội chủ nghĩa” và “Xã hội dân chủ Bắc Âu”; sự lập lờ đó có thể khiến nhiều người hiểu lầm, Việt Nam đang đi theo mô hình Bắc Âu? Sự thật là Việt Nam chả có gì giống mấy nước Bắc Âu cả! Tôi xin nói rõ mấy điều cụ thể.

  1. Việt Nam là nước XHCN, do độc đảng cộng sản toàn trị, độc quyền lãnh đạo, lấy chủ nghĩa Marx – Lenin Tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, áp đặt ý thức hệ cho toàn xã hội...

  Trong khi đó các nước Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mach, Na Uy, Phần Lan, Iceland) đều là những nước đa nguyên chính trị, đa đảng cạnh tranh nhau để dân tự do bầu cử, được thắng cử đa số thì cầm quyền (Mỗi nước đều có chừng 10 đảng chính trị và thường không có đảng nào chiếm quá bán số ghế trong quốc hội);

  2. Không có nước Bắc Âu nào xưng danh là “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa” như Việt Nam; không lật đổ và phủ định sạch trơn truyền thống của các thể chế cũ như Việt Nam.

  Các nước Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy đều là “Vương quốc”, có Nhà Vua, Quốc huy đều có Vương miện trên đầu; nước Iceland và Phần Lan là nước Cộng hòa (không có XHCN gì cả)! Đặc biệt Phần Lan, sau Cách mạng tháng Mười Nga 1917, từ một Công quốc của Nga hoàng, đã thức thời tách ra thành một nước độc lập. May mắn, ông Lenin ký một phát, thế là thoát nạn cộng sản. Nhờ đó Phần Lan không có Mac – Lê, độc đảng; mà có đến 9 đảng chính trị cạnh tranh cầm quyền, theo tự do bầu cử của nhân dân. Năm 1939 -1940 Stalin gây chiến với Phần Lan; Phần Lan có 5 triệu dân, dám chiến đấu với Liên Xô vĩ đại, quyết bảo vệ nền độc lập của mình, dù có bị mất một rẻo đất biên cương... Nhờ cứ phát triển bình thường, không “quyết tâm, quyết liệt thi đua tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên XHCN”, không “vĩ đại”, “muôn năm” như Liên xô, nên GDP bình quân đầu người của Phần Lan nay là 43.545 usd/người, còn Nga là 10.743 usd/người (2017).

  3. Tất cả các nước Bắc Âu đều theo thể chế Đại nghị, Tam quyền phân lập, Hiến pháp là tối cao, bầu cử dân chủ, công khai minh bạch; Xã hội dân sự, tự do lập hội, lập đoàn, tự do báo chí...

  Việt Nam ngược lại: Quốc hội 98% thành viên của một đảng CS; Quyền Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp đều trong tay 1 đảng CS; Cương lĩnh của đảng trên cả Hiến Pháp; Bầu cử Quốc hội, Chính quyền các cấp và lãnh đạo các Hội, Đoàn xã hội đều do “Đảng cử dân bầu”, phải là người của Đảng... Như vậy làm gì còn xã hội dân sự, tự do, dân chủ?...

  4. Về kinh tế các nước Bắc Âu bảo vệ quyền Tư hữu về ruộng đất, tư liệu sản xuất, tài sản cá nhân; kinh tế tư nhân tự do phát triển bình đẳng theo cơ chế Thị trường tự do, không vi phạm pháp luật là được (không có định hướng XHCN)... Hệ thống Luật pháp của các nước Bắc Âu được xây dựng khá hoàn chỉnh từ những năm 1880 – 1890 và vẫn tiếp tục duy trì đến ngày nay, (chứ đâu cứ thay đổi soành soạch như Việt Nam).

  Việt Nam thì ruộng đất là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý (thực chất là chính quyền các cấp tùy tiện cưỡng chế, thu hồi đất của dân); Coi doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo, được ưu tiên mọi mặt, kinh tế tư nhân bị chèn ép đủ bề (gần đây Đảng đã sáng suốt, có phát hiện “mới”: Kinh tế tư nhân cũng là một động lực phát triển quan trọng và “cởi trói”, “cho phép”, “tạo điều kiện” cho nó phát triển)...

  5. Phúc lợi xã hội ở các nước Bắc Âu rất cao: Giáo dục miễn phí từ mầm non đến Đại học; Y tế theo bảo hiểm (Nhà nước trả chi phí chữa bệnh cho người dân nhóm yếu thế); Người già yếu, thất nghiệp được trợ cấp để đủ sống khá đầy đủ. Khoảng cách giầu – nghèo, bất bình đẳng xã hội ngày càng thu hẹp... Được như vậy vì Chính quyền liêm chính, ít tham nhũng, lãng phí, sản xuất phát triển lành mạnh, nguồn thu ngân sách dồi dào mới đảm bảo chi cho phúc lợi xã hội ngày càng tốt hơn...

  Việt Nam tuy khoe khoang GDP tăng trưởng 6-7%, xuất khẩu tăng mạnh...nhưng GDP vào túi ai, nên dân vẫn nghèo, ngân sách thâm hụt? Y tế, Giáo dục thì “thu đúng, thu đủ” mới đảm bảo chất lượng! Có nước văn minh nào trên thế giới này ngành Y tế và Giáo dục đểu như Việt Nam không? Vậy mà cứ nói phét lấy được: “Không để người dân nào tụt lại phía sau”; “Không để em học sinh nào tụt lại phía sau”(!?)... Lấy gì thực hiện những lời hứa ấy, khi ngân sách thu không đủ chi, quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ bị vỡ?!

  6. Nền giáo dục, môi trường văn hóa- xã hội của các nước Bắc Âu đều hướng vào phát triển con người tự do, nhân bản, tôn trọng tự do sáng tạo, sự khác biệt của mỗi cá nhân trong mối quan hệ hài hòa với đời sống xã hội và thiên nhiên... Cho nên các nước Bắc Âu đều có chỉ số HDI, chỉ số Hạnh phúc... ở tốp đầu thế giới. Các công dân của họ được giáo dục là công dân toàn cầu, nên thường biết 2-3 ngoại ngữ, đến đâu họ cũng có thể thân thiện với dân bản địa và lan tỏa những điều tốt đẹp...

  Trong khi đó, môi trường tự nhiên cũng như môi trường văn hóa - xã hội của Việt Nam đã và đang suy thoái nghiêm trọng, gây nhiều ảnh hưởng xấu cho giáo dục, cho phát triển con người. Thực trạng xã hội và con người Việt Nam hiện nay ra sao, người Việt Nam ra nước ngoài gây ảnh hưởng thế nào, mọi người đều thấy rồi.

  Nhưng có lẽ khác biệt lớn nhất là những người lãnh đạo ở các nước Bắc Âu, dù ở đảng phái nào, họ phải là những người trí thức, có học thật, họ trưởng thành từ các hoạt động phục vụ xã hội, cạnh tranh với nhau quyết liệt để nhân dân theo dõi, đánh giá và tự do, dân chủ lựa chọn những người xứng đáng trong số họ bầu vào bộ máy chính quyền phục vụ nhân dân, đất nước.

  Còn những người gọi là lãnh đạo ở các cấp của Việt Nam đều do 1 đảng CS chọn lựa trong số 4 triệu đảng viên của họ, mà tiêu chuẩn số một là (phải tỏ ra) tuyệt đối trung thành, phục tùng lãnh đạo cấp trên; phải suy nghĩ, phát ngôn theo đúng quan điểm Mac – Lê, tư tưởng HCM (còn làm thì biến báo); những người đó cốt sao bảo vệ được sự tồn tại của cái đảng CSVN là trên hết, trước hết, vì đó là nhóm lợi ích lớn của họ, trong đó bao gồm nhiều nhóm lợi ích nhỏ và lợi ích cá nhân của mỗi quan chức. Vì thế, dù ai là người yêu nước, có tâm, có tài đến đâu trong gần trăm triệu người Việt Nam, mà bảo: “Phải đổi mới thế chế, đa đảng, tam quyền phân lập, xã hội dân sự”... thì bị quy kết là “thành phần bất hảo”, “suy thoái”, “phản động”!... Vậy lấy đâu ra người lãnh đạo như ở Bắc Âu mà đòi so với người ta?

  TÓM LẠI, Việt Nam chẳng có gì giống các nước Bắc Âu nhất là về thể chế chính trị. Đem so sánh với các nước ấy thật là bi hài! Nếu thấy rằng, mô hình phát triển của các nước Bắc Âu tốt, đẹp, Việt Nam phải thay đổi thể chế, theo con đường/mô hình các nước ấy, thì tuyệt quá. Còn mập mờ bảo rằng, “các nước Bắc Âu là mô hình XHCN mà Việt Nam XHCN đang hướng tới” là đại lừa bịp, lập lờ đánh lận con đen, thấy người sang bắt quàng làm họ, xấu hổ chết mất!

  18/8/2019
  Mạc Văn Trang

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  6 phản hồi

  Tran Thi Ngự viết:
  "Việt Nam là nước tự xưng là theo xã hội chủ nghĩa (kiên định theo con đường Mác Lê) mà cũng đầy công ty tư nhân đó thôi (thí dụ các công ty VIN VIN gì đó). Còn những tập đoàn và tài phiệt giàu sụ như ở các nước tư bản thì đâu có thiếu (như cái ông Phạm Nhật Vượng nào đó)."

  Thì đúng rồi... VN "tự xưng" chứ có chả có gì là XHCN. Nhưng lại có người thấy các nước Bắc Âu tốt đẹp rồi "gán ghép" họ theo XHCN. Đừng có đem cái XHCN lừa dân VN nữa. Dân VN ăn bánh vẻ nhiều rồi.

  Một điều rất rõ nét trong mọi sinh hoạt xã hội, chính trị hằng ngày ở các nước Bắc Âu là giá trị con người luôn luôn được đề cao và chăm sóc. Các chương trình thời sự, tin tức hằng ngày là nói về những vấn đề đời sống thực của con người, ở đó quyền lợi của họ có được pháp luật và nhà nước vi phạm hay không. Trong khi đó, trong các chương trình đưa tin thời sự ở VN là những phô trương, chủ yếu mang tính tuyên truyền, quảng bá vai trò lãnh đạo của nhà nước và của đảng Cộng sản. Bởi vì sinh hoạt chính trị ở các nước Bắc Âu mang tính cạnh tranh giữa nhiều đảng phái, nên lá phiếu của người dân có giá trị thực. Ngoài ra mọi quyền công dân có Toà án bảo vệ trong mọi tranh chấp nếu có với nhà nước. Ở Vn, toà án quan toà là đảng viên CS thì họ bảo vệ ai đây, chẳng phải là đảng của họ. Tóm lại Công thức mô hình chính trị của các nước Bắc Âu là: đa đảng, tam quyền phân lập, tự do báo chí, tự do lập hội. Tất cả những điều này VN đều không có. Một điều đặc biệt và rất khác xa với VN là ở Bắc Âu không ai tranh luận hay biết đến thế nào là chủ nghĩa Mac, hay chủ nghĩa xã hội là gì. Đối với họ mọi chính quyền đều phải biết chu toàn bổn phận biết lo cho dân công ăn việc làm, biết tôn trọng luật pháp mình đưa ra, phải trung thực và minh bạch mọi việc làm và quyền hạn của mình.

  DOORDIE viết:
  Chủ nghĩa xã hội kiểu gì mà công ty tư nhân đầy ra, có cả truyền thông báo chí độc lập với chánh phủ và còn biết bao nhiêu chuyện không nằm trong cách vận hành của một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội. Xã hội chủ nghĩa kiểu gì mà những tập đoàn hay tài phiệt cũng giàu sụ như ở các quốc gia tư bản.

  Việt Nam là nước tự xưng là theo xã hội chủ nghĩa (kiên định theo con đường Mác Lê) mà cũng đầy công ty tư nhân đó thôi (thí dụ các công ty VIN VIN gì đó). Còn những tập đoàn và tài phiệt giàu sụ như ở các nước tư bản thì đâu có thiếu (như cái ông Phạm Nhật Vượng nào đó).

  Bắc Âu theo chủ nghĩa xã hội? Đúng là tếu lâm Giao Chỉ...

  Chủ nghĩa xã hội kiểu gì mà công ty tư nhân đầy ra, có cả truyền thông báo chí độc lập với chánh phủ và còn biết bao nhiêu chuyện không nằm trong cách vận hành của một quốc gia theo chủ nghĩa xã hội. Xã hội chủ nghĩa kiểu gì mà những tập đoàn hay tài phiệt cũng giàu sụ như ở các quốc gia tư bản.

  Các nước Bắc Âu là những quốc gia theo chủ nghĩa tư bản. Không phải loại tư bản hoang dại phôi thai mà là loại tư bản văn minh tiến hoá. Loại tư bản nầy biết rằng bóc lột một người ít học và thiếu sức khoẻ bệnh tật thì chẳn có lợi nhiều. Cách hay nhất là đánh thuế thật cao tần lớp trung lưu. Thế là có tiền để trang trải vào an sinh xã hội và từ đó sẽ có những người có học khoẻ mạnh để mà bóc lột với lợi tức cao hơn và còn được mang danh mỹ miều... theo chủ nghĩa xã hội.

  Họ mới chính là những quốc gia lập lờ đánh lận con đen... quốc gia theo xã hội chủ nghĩa.

  So với các bài đang hiển thị thì có lẽ bài này khả dĩ hơn cả, đáng đọc hơn cả vì giải thích được một số điều nhiều người đang thắc mắc, không hiểu vì sao người ta cũng đi theo CNXH, mình cũng đi theo CNXH mà người ta tiến còn mình thì tu\ụt hậu gần trở thành thời kỳ đồ đồng (di nhiên nói theo nghĩa bóng). Theo tôi muốn xét một xã hội, một chính thể thì nên xét thực chất chứ không nên xét tên gọi.
  Trước đây nước Myanma cũng xưng là Liên bang XHCN Myanma, nhưng họ không có Đảng CS lãnh đạo như ta. Còn xét cái quốc hiệu của ta hiện nay thì vô cùng vô ly, dớ dẩn, trên thế giới chảng nước nào có những điều trái khoáy như ta, kể cả cái quốc hiệu, vô cùng mâu thuẫn, chẳng nước nào có quốc hiệu như ta. Điều này lại không tháy một người Viẹt nào trong hơn 96, 2 triệu người Việt trong nước (và cả ngoài nước) phát hiện hay nói ra cái sai ngớ ngẩn ccuar quốc hiệu do những "bộ óc nhớn" của cá nhà lãnh đọ đảng viên đảng CS đặt cho. Các bố CS đéo hiểu nhà nước công hòa là nhà nước như thế nào, ví dụ ỘNg hòa Pháp...) nên cộng hòa là một thể chế nhà nước trong đó mọ thành viên cùng có hướng làm chung một viẹc do bàn bạc thảo luận hay thỏa hiệp với nhau, tức là có thể chế như hiến pháp quy ước cụ thể cho ccs thành viên đều phải tuân theo, gọi tóm tắt kiểu nói hiện nay là dân chủ, mọi người dân đều bạn bạc với nhau không ai có quyền hơn người khác, đó là nhà nước tiến bộ. Còn nhà nước XHCN như ta là nhà nước do độc đảng CS lãnh đạo quyết định mọi thứ, kể cả luật pháp, Như vậy đã độc tài thì không có cộng hòa. Nhà nước ta vừa cộng hòa vừ XHCN là vừa xả lũ vừa chống lụt. Điều này lại xảy ra trong thực tế theo nghĩa đen, thí đó là cái "quy trình" cả nhà nước ta như thế mà lại. Lại một lần nữa cần nêu lên kiểu nói đùng các từ ghép với nhau mà không dienx ta được một khái niệm ghhay một ý tưởng nào. Đó là các bố CS vẫn tung hê với đòng bào trong nước chứ không dam nói với người nước ngoài, đó là một tập hợp từ "kinh tế thị trường định hướng XHCN". Ta hãy phân tích từng vế của câu nói này để xem ý nghĩa của nó như thế nào?
  "Kinh tế thị trường" là kinh tế như thế nào? "Kinh tế thị trường" là KINH TẾ TƯ BẢN bị chi phối bỏi quy luật cung cầu. Đã "kinh tế tư bản" mà lại định hướng XHCN thì có định hướng được không? Vì hai nền kinh tế này bị điều hòa theo một cách hoàn toàn đối lập nhau như nước với lửa. Thế các vị có biết kinh tế XHCN mà một thời gian dài cá vị đã sống thì nó như thế nào không? Tôi chỉ nhắc lại thôi, nó sản xuất theo kế hoạch hóa, quan liêu bao cấp, điều tiết "công bằng" ai cũng như ai bằng tem phiếu, người dân thời đó mỗi tháng ĐƯỢC MUA một lạng (0kg100) đường, một lạng thịt 13,5 rồi xuống 12kg gạo một tháng, ĐƯỢC MUA chứ không phải muốn mua thế nào theo ý mình thì mua như hiện nay. Các bố CS giải thích định hướng XHCN là nhà nước điều tiết về giá cả, ví dụ lúc lên lúc xuống có điều tiết chứ không thả phanh. Thế là do các bố CS ngu, đéo chịu đọc sách, chỉ nói bậy nói bạ vớ vẩn. Cách đây hàng nghìn năm người Trung quốc đã đặt ra chức quan bình chuẩn làm nhiệm vụ điều tiết giá cả là lúc thấy hàng hóa gì rẻ thì mua vào tích trữ, lúc đắt lại tung bán ra cho dân đỡ khổ. Lúc ấy làm đéo gì có CS, làm đéo gì có "Đảng CS Việt Nam quang vinh muôn năm" mà dã có điều tiết giá cả rồi.
  Có căn bệnh cũng là một quy luật của CS là khi làm sai thì không biết là sai, người nào vạch ra cái sai để tránh thì không được khen thưởng mà cọn bị lên án, có khi bị kỷ luật, bảo là chống Đảng, có khi còn bị đi tù. CS lúc nào cũng muốn bịt mồm dân. Sau vài chục năm CS phát hiện ra cái sai nhưng khong sửa sai cho người ta mà để lãng quên, làm nhiều người bị oan ức đến lúc chết. Những trí thức nay cần phát hiện ra những cái sai để chính quyền sửa, đỡ mang tội cho đời sau. Những người hay phê phán chính quyền thì thử suy nghĩ xem nhà nước này cần sửa những điều gì? Cái tội CCRĐ của CS thì nói quá nhiều rồi, nay hãy nói về những cái mới đang xảy ra.