Vè Trọng Lú

 • Bởi Admin
  27/05/2019
  0 phản hồi

  Thích Đa Nguyên

  Ve vẻ vè ve
  Cái vè Bác Trọng
  Lú lú ngọng ngọng
  Nịnh lọt chui luồn
  Mánh lới con buôn
  Leo lên "Tổng bí"
  Vẫn chưa vừa ý
  Bác học nước Tàu
  Nhất thể hóa mau
  Diệt Quang đoạt ghế
  Một mình chễm chệ
  "Tổng Tịt" bác ngồi
  Bác nổ liên hồi
  Dựng lò đốt củi
  Bắc Kinh chỉ lối
  Cứ thế bác làm
  Bắt lũ quan tham
  Toàn phe đối lập
  Phe mình bác dặn
  Phải có nhân văn
  Còn đảng còn mình
  Đánh chuột vỡ bình
  Đâu còn Đảng nữa
  Nhúng chàm thì rửa
  Như Bác Trọng đây

  Có ma nào hay
  Tuy Bác ăn dầy
  Vẫn là liêm khiết
  Chẳng ma nào biết
  Khẩu chứng vô bằng
  Đứa nào hung hăng
  Bới long tìm vết
  Thì Bác tóm hết
  Chúng nó vô lò
  Phe Bác reo hò
  Đúng là kiệt nhân
  Vì nước vì dân
  Đốt lò vĩ đại
  Chúng nó xui dại
  Bác vào Kiên giang
  Lãnh địa quan tham
  Kẻ làm Bác khóc
  Bây giờ là lúc
  Trả mối thù xưa
  Bác đâu có ngờ
  Gặp ngay gió độc
  Bác quay long lóc
  Bác nằm Bác khoc
  Phải khiêng về nhà
  Chân liệt mắt lòa
  Đảng ta dấu nhẹm
  Tin theo báo mạng
  Bác đã toi rồi
  Lấy đâu ra người
  Đốt lò tìm củi
  Chỉ đường dẫn lối
  Cho Đảng cho dân
  Tiến mạnh tiến nhanh
  Trên con đường tối
  Mà cả thế giới
  Vứt bỏ từ lâu
  Bác vẫn gối đầu
  Tung hô tụng niệm
  Độc Đảng , độc quyền
  Đúng là Bác điên
  Chứ đâu phải lú
  Nếu Bác đột tử
  Dân nước cũng mừng
  Một chút tình thân
  Làm thơ con cóc
  Tiễn Bác ra đi:
  "Đã hay phận mỏng cánh chuồn
  Lại còn ham hố chức quyền làm chi
  Mệnh trời Bác phải ra đi
  Tiếng khen chẳng có, tiếng chê thì nhiều
  Mấy lời thành kính phân ưu!"

  Chủ đề: Thư giãn

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi