Qui hoạch báo chí: những hậu quả khôn lường

 • Bởi Admin
  11/04/2019
  0 phản hồi

  Nguyễn Công Khế

  Thế là, Chính phủ đã ký Phê duyệt Qui hoạch báo chí với rất nhiều viện dẫn từ các văn bản của Ban bí thư TƯĐ và BCT khoá trước, và cả khoá này. Qui hoạch phát triển và quản lý báo chí này cho thấy, ít nhất gần 30 báo của các Hội,Đoàn phải trở thành tạp chí điện tử hoặc có thể ngừng xuất bản trong năm 2019 hoặc 2020 này.

  Hà nội, Tp HCM còn tồn tại được 5 cơ quan báo chí, TƯĐTNCS HCM còn 3 cơ quan báo chí. Nhưng tất cả các ưu tiên trước mắt cũng chỉ cho lộ trình tới năm 2025. Sau đó, thì cả 2 thành phố lớn và TƯĐ cũng chỉ còn 1 tờ báo chính thức. Đó là tờ Hà nội mới, tờ Sàigòn giải phóng và tờ Tiền phong.

  Như vậy, là hai tờ báo có số lượng người đọc lớn nhất là Thanh niên và Tuổi trẻ sẽ biến mất khỏi thị trường báo chí, ít nhất là trên văn bản chính thức hiện nay.
  Giờ đây các cơ quan báo chí và nhiều cơ quan chủ quản thắc mắc, là theo qui định nào của pháp luật, giữa các Hội Đoàn, Hội nào được cho là quan trọng được quyền ra Báo và Hội - Đoàn nào không được phép ra báo. Đó vẫn là một câu hỏi chưa được giải thích đầy đủ và thuyết phục.

  Đành rằng, phải thừa nhận rằng, hiện nay có những tờ báo không đủ khả năng tài chánh và năng lực chuyên môn để cho Báo phát triển tốt.Có những tờ báo để cho phóng viên tiêu cực, đi doạ dẫm doanh nghiệp để lấy quảng cáo,cấu kết với những phần tử xấu trong xã hội để làm tiền không chính đáng, và có cả những mục đích thiếu lành mạnh.

  Nhưng qui hoạch như thế này không những không đánh đúng vào những thủ phạm đó, mà không khéo còn đẩy hàng nghìn nhà báo có nghề thất nghiệp và gây ra hậu quả không lường trước được.

  Tôi có mấy lời góp ý chân thành và với tư cách là người làm báo lâu năm, có chút ít kinh nghiệm. Hy vọng sẽ có điều hữu ích cho Quí vị có trách nhiệm.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi