Dân chủ thoái trào trên toàn thế giới

 • Bởi Admin
  01/04/2019
  0 phản hồi

  Nguyễn Quốc Khải tóm lược

  Nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị suy yếu.


  Bảng xếp hạn về quyền tự do dân sự trên toàn thế giới.

  Freedom House, một tổ chức độc lập ở Hoa Kỳ có mục đích theo rõi và phát triển tự do và dân chủ toàn cầu, vừa phát hình báo cáo về tình trạng tự do trên thế giới 2019. Tiêu đề của báo cáo năm nay là “Dân Chủ Thoái Trào” (Democracy in Retreat).

  Theo Freedom House, tự do và dân chủ được đo lường bằng những quyền chính trị và những quyền tự do dân sự (political rights and civil liberties). Tự do chỉ có thể có được trong một môi trường chính trị dân chủ, trong đó chánh quyền chịu trách nhiệm trước người dân, pháp quyền (rule of law) được tôn trọng, tự do phát biểu, hội họp, và tín ngưỡng được bảo đảm, cũng như là quyền phụ nữ và sắc dân thiểu số.

  Theo báo cáo này, hiện nay thế giới có 7.6 tỉ người trong 195 quốc gia. Trên 2.5 tỉ người, tức là 37% dân số toàn cầu, sống không có tự do, 25% có tự do một phấn và 39% còn lại có tự do hoàn toàn.

  Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tạo ra một làn sóng dân chủ vào cuối thế kỷ XX. Nhiều nước có tự do hơn trong thời gian 20 năm từ 1985 – 2005. Tuy nhiên liên tục trong 13 năm vừa qua, từ 2005-2018, những quyền chính trị và những quyền tự do dân sự đã bị suy giảm.

  Tình trạng tự do đang suy thoái tại Hoa Kỳ. Trong khi nền dân chủ của Hoa Kỳ còn rất mạnh, nhưng nó đã suy yếu đi một cách đáng kể trong tám năm vừa qua, đặc biệt năm 2017 đã chứng kiến mức suy thoái đáng ngại. Những tấn công của chính quyền Donald Trump vào chế độ pháp trị, báo chí và những nguyên tắc và tiêu chuẩn dân chủ khác tiếp tục đe dọa nền tự do dân chủ cùa Hoa Kỳ một cách nghiêm trọng hơn. Quan sát các quốc gia đã biến đổi từ dân chủ sang độc tài, Freedom House cảnh báo rằng Hoa Kỳ không nên coi thường những cuộc tấn công này.

  Trong bảng xếp hạng về tình trạng tự do của 195 nước, đứng đầu là Thụy Điển, tiếp theo là Na Uy, Phần Lan, Hòa Lan và Canada. Hoa Kỳ xếp hạng 53, sau Uruguay, Chile, Slovenia (trước đây thuộc Yugoslavia, một nước độc tài cộng sản), Taiwan, Czech Republic (trước đây thuốc Czechoslovakia, một nước độc tài cộng sản), Costa Rica, Slovakia (trước đây thuốc Czechoslovakia, một nước độc tài cộng sản), Latvia (trước đây là một nước chư hầu của Liên Bang Soviet). Nước cuối bang là Syria. Việt Nam xếp hạng thứ 166.

  Freedom House được thành lập tại Hoa Kỳ từ 1941 để cổ võ dân chủ và tự do trên toàn thế giới. Nay chính Hoa Kỳ đang chịu những cuộc tấn công vào thể chế dân chủ từ chính quyền trong những năm gần đây. Freedom House dành một chương nói về trường hợp nghiêm trọng này. Tôi sẽ trở lại riêng về đề tài này.

  1553998866979blob.jpg

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi