Những tâm ma khoác áo tuyên giáo

 • Bởi Admin
  26/02/2019
  0 phản hồi

  Nguyễn Ngọc Chu

  Bắt giam hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn là bước đi cần thiết trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng và Chính phủ. Hai kẻ cầm đầu vụ cướp 8900 tỷ mà không bị trừng trị thì lòng tin của dân vào Đảng sẽ càng tiếp tục giảm xuống. Nhưng ngay cả khi đã trị tội thích đáng Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn, thì cũng không làm người dân bớt lo lắng.

  Là bởi vì, không chỉ băng cướp Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn, mà hàng ngàn băng cướp khác đã và đang cướp tiền ngàn tỷ của dân ở khắp mọi nơi. Không thể bỏ tù hết những băng cướp này vì chúng đã đông lại còn ngày càng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Tiêu diệt tận gốc nguyên do sinh ra các băng cướp này mới là điều nhân dân thiết tha chờ đợi.

  Muốn tiêu diệt tận gốc nguyên do sinh ra các băng cướp như Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn, thì phải hỏi ai là người đã đưa Nguyễn Bắc Son - Trương Minh Tuấn lên cầm đầu Bộ Thông Tin và Truyền Thông? Chỉ có ở vị trí Bộ trưởng Bộ 4 T thì Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn mới có quyền lực để thực hiện vụ cướp đoạt 8900 tỷ. Chính những nhân tố đưa Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn lên chức vụ Bộ trưởng Bộ 4 T mới là những mục tiêu cần tiêu diệt.

  Nhưng không chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ 4T mà còn chức vụ Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương nữa - đều là phương tiện cướp đoạt của Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn. Chức vụ Bộ trưởng là công cụ Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cướp đoạt tiền bạc và quyền lực. Còn chiếc áo Phó Ban Tuyên giáo Trung ương là công cụ để Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn cướp đoạt tiếng nói và suy nghĩ.

  Những kẻ thấp văn hóa như Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn mà lại đứng trong hàng đầu Ban Tuyên Giáo (Ban Tư tưởng – Văn hóa) của Đảng thì thật là tai vạ cho Đảng, làm hủy hoại danh tiếng Tư tưởng – Văn hóa của Đảng. Bởi vậy, để tránh tai vạ tương tự cho Đảng trong tương lai, thì phải truy rõ nguồn cơn qua câu hỏi sau:

  Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn là những tâm ma khoác áo Tuyên Giáo thì đã rõ, nhưng có chăng khi khoác chiếc áo Truyên Giáo thì tâm của Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn mới thành tâm ma thực sự nguy hiểm?

  Trả lời cả hai vế thuận nghịch của chiếc áo Tuyên Giáo sẽ rõ thêm nguồn cơn mà đề phòng. Rằng, tâm ma đã đưa Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn lên ghế Bộ trưởng – Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương, nhưng chính chiếc ghế Bộ trưởng và chiếc áo Tuyên Giáo đã biến Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn đã tâm ma càng thêm tâm ma. Nghĩa là, ở mặt khác, Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn cũng là nạn nhân.

  TBT Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành cuộc chống tham nhũng hiệu quả hơn nhiều so với người đứng đầu Ban chống tham nhũng trước đó là cựu TT Nguyễn Tấn Dũng.

  Nhưng thời gian nhiệm kỳ 2 sắp hết, TBT Nguyễn Phú Trọng không thể bỏ tù tất cả bọn tham nhũng đông hằng hà sa số. Điều cấp thiết hơn là đưa ra Thuật toán loại trừ nguồn gốc sinh ra những tâm ma cướp đoạt tiền bạc, cướp đoạt quyền lực, cướp đoạt tiếng nói, cướp đoạt suy nghĩ – như cặp Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn.

  Muốn thế, phải rút quyền lực đưa những Nguyễn Bắc Son – Trương Minh Tuấn vào ghế bộ trưởng trả lại cho cơ chế khác. Muốn thế, phải trút bỏ chiếc áo Tuyên Giáo khỏi vai Bộ trưởng Bộ 4T.

  Công nghiệp 4.0 đang làm thay đổi vai trò Ban Tuyên giáo. Ban Tuyên giáo chỉ tiêu tốn tiền của dân, chỉ làm thêm cho Đảng cồng kềnh rắc rối. Đã đến lúc phải nghĩ đến sự tồn tại của Ban Tuyên giáo trong cấu trúc của Đảng. Đảng muốn mạnh, nhất thiết phải tái cấu trúc.

  Nhiều người dân đang đợi chờ Thuật toán mới của TBT Nguyễn Phú Trọng. Thuật toán không còn những chiếc áo Tuyên Giáo cho những tâm ma đi rao giảng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi