Quê hương vẫn thế

 • Bởi Admin
  05/02/2019
  2 phản hồi

  Dương Tự Lập


  Người nông dân đang bừa ruộng

  QUÊ HƯƠNG VẪN THẾ
  (Vỡ òa tết đến xuân không về trên quê hương)

  Ba mươi năm mới trở về
  Quê hương vẫn thế vấn đề gì đâu
  Vẫn đồng ruộng, vẫn con trâu
  Bác nông dân vẫn đi sau cái cày
  Bao nhiêu năm vẫn thế này
  Bên đường vẫn cứ hàng cây thuở nào
  Vẫn còn đây đó cầu ao
  Vẫn loa đầu xóm phong trào đang lên
  Vẫn còn thôn dưới làng trên
  Vẫn còn họp tổ những đêm cuối tuần
  Vẫn còn đâu đó ngoài sân
  Tiếng con chó sủa bước chân lạ người
  Vẫn còn trong trẻo tiếng cười
  Mấy cô thiếu nữ ghép người uyên ương
  Mẹ già gầy tóc ngả sương
  Vẫn ngồi bán bánh cổng trường lắt lay
  Ông chủ tịch xã hôm nay
  Vẫn con chủ tịch của ngày xa xưa
  Cái ông đắp ruộng cày bừa
  Vẫn con ông lão ngày xưa canh đồng

  Đêm quê thổn thức bâng khuâng
  Vẫn như xưa thế vẫn không vấn đề
  Ba mươi năm mới trở về
  Quê hương vẫn thế vấn đề gì đâu

  Munich - Germany
  Xuân con lợn, 2019
  Dương Tự Lập

  49118495_588639021609462_2173598054182027264_n.jpg
  Con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

  ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  (Rượu vào lời ra)

  Xã hội chủ nghĩa là gì?
  Một khi đã hỏi hai khi trả lời:
  - Xã hội chủ nghĩa xa vời
  Sẽ đưa ta đến cõi trời thần tiên
  Xã hội chủ nghĩa vô biên
  Dân ta đi mãi thành điên thành khùng
  Xã hội chủ nghĩa mịt mùng
  Dân ta lếch thếch vẫn lùng nhùng đi
  Xã hội chủ nghĩa là chi?
  Đảng mà đã quyết một đi... không về ???.

  Munich - Germany
  Xuân con lợn, 2019

  Từ khóa: Dương Tự Lập

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  [quote=RED]Mị dân hết biết khi họ ra rả hô hào lí tưởng duy vật làm đường lối xây dựng xã hội cho dân cho nước[/quote]
  Cộng sản đâu có "hô hào lý tưởng duy vật", hay là xem duy vật là chủ nghĩa chỉ đạo. Duy vật chỉ là một đặc trưng đi kèm theo chủ nghĩa Mác hay Cộng sản, duy vật cũng hiện hành trong nhiều lãnh vực quan trọng khác của nhân loại, chẳng hạn trong triết học chính thống (bắt đầu từ Thales, Democritus, Lucretius), hay là khoa học. Không có một phát hiện hay nguyên lý khoa học nào mà không dựa trên căn bản duy vật, phi thần thánh, phi siêu tự nhiên cả. Sự việc duy vật đi kèm theo cộng sản không có nghĩa là ta phải phủ nhận hay đả kích duy vật, tương tự như việc Hitler có bộ râu mép tỉa không có nghĩa mang râu mép đó là điều đáng ghét.
  Vì vậy khi cán bộ CS mà đi cúng bái thần thánh thì có gì lạ đâu? Chưa chắc họ thật sự hiểu duy vật là cái gì.
  Chủ nghĩa CS ăn ké bám vào duy vật cốt để thực hiện mục tiêu tẩy não tâm linh: CS muốn tất cả phải tin tuyệt đối vào một thế lực: đảng và chủ nghĩa CS mà thôi, và không được tin vào quyền lực tâm linh nào khác hết (tương tự như điều răn #1---> #4 trong 10 điều răn của kinh thánh (độc thần tính ngưỡng của đạo TC).
  Nếu vật lý và cơ khí mà không dựa vào khoa học duy vật thì mỗi lần đi máy bay ta phải mang nhang và oản theo để cúng bái thần thánh phù hộ cho chiếc may bay đừng rớt.

  Phản hồi: 

  Điều ngịch lí hiện tại trong tầng lớp cai trị theo cái chủ ngĩa duy vật (CS )lại là các quan chức cấp cao và gia đình lại đua nhau đi chùa chiền viếng lễ,càng ngày càng mê tín dị đoan công khai . Mị dân hết biết khi họ ra rả hô hào lí tưởng duy vật làm đường lối xây dựng xã hội cho dân cho nước,nhưng chính họ lại diễn biến trầm trọng chứng tỏ họ biết tỏng cái chủ ngiã không tưởng kia chỉ là cái bình phong cho lợi quyền của họ,nên cố gắng bảo vệ .
  Cũng như họ nói yêu nước nhưng lại tham nhũng bòn rút tài nguyên đất nước và lạm dụng thuế khoá của dân ,chẳng có ai yêu dân yêu nước mà ăn hết của dân cả .