Thư ngỏ

 • Bởi Admin
  28/10/2018
  5 phản hồi

  Nguyễn Trung

  Kính gửi bạn bè gần xa,

  Tôi là Nguyễn Trung, nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, xin thưa với bạn bè gần xa như sau:

  Một thời gian sau khi có bức thư ngày 09-08-1995 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ Chính trị BCHTƯ ĐCSVN, nhất là sau khi các anh Lê Hồng Hà (nguyên Chánh Văn phòng Bộ Công An), anh Hà Sỹ Phu (tức Nguyễn Xuân Tụ) và anh Nguyễn Kiên Giang bị bắt và bỏ tù về tội “làm lộ bí mật nhà nước” – lí do thật là 3 anh đã đọc và giữ bản sao bức thư 09-08-1995 của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, do một ai đó trong những người ở cương vị được nhận thư chuyển cho đọc, – tôi hiểu ra những hệ lụy của bức thư và những khó khăn gây ra cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Ngay lâp tức tôi trình bầy bằng thư và nói miệng với Thủ tướng quyết định cá nhân của tôi: Vì không thể chấp nhận cách bức thư 09-08-1995 bị đối xử như vậy, tôi quyết định từ chức trợ lý Thủ tướng, và xin nghỉ hưu ngay tức khắc.

  Trao xong thư từ chức và quyết định cá nhân về nghỉ hưu, từ hôm sau trở đi tôi không đến nhiệm sở cơ quan nữa.

  Sau đó tôi được mời với tư cách chuyên gia tham gia Tổ Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Văn phòng Chính Phủ (gọi tắt là Tổ Kinh tế đối ngoại, do Bộ trưởng Đậu Ngọc Xuân làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề kinh tế đối ngoại). Sau một thời gian, tổ Nghiên cứu Kinh tế đối ngoại giải thể theo quyết định của Văn phòng Chính phủ. Ngày 21-11-2006 đảng ủy Văn phòng Chính phủ làm hồ sơ chuyển đảng tịch của tôi về đảng ủy Quận Ba Đình – nơi tôi cư trú; nhân dịp này tôi đã xin nghỉ sinh hoạt đảng với lý do đưa ra là tuổi tác, lý do không nói ra: Tôi muốn làm người tự do. Từ đó tôi không còn là đảng viên ĐCSVN, và không tham gia sinh hoạt đảng.

  Cả hai câu chuyện xin thưa trên đây đều là chuyện riêng tư cá nhân của tôi, và cho đến nay tôi lặng lẽ sống như vậy.

  Thế nhưng mấy ngày qua, Ban Kiểm tra Trung ương của ĐCSVN có kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phụ trách nhà xuất bản Tri Thức. Án kỉ luật đưa ra nhiều lý do, nhưng theo tôi mục đích thật là nhằm trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của PGS TS Chu Hảo về những vấn đề nóng bỏng của đất nước, đồng thời qua việc ra tay này muốn răn đe và bóp nghẹt những nỗ lực của giới trí thức cả nước – những người ngày đêm mong mỏi góp phần mở mang dân trí nước nhà cho sự nghiệp xây dựng dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh.

  Tình thế nói trên buộc tôi viết thư ngỏ này nói ra 2 chuyện riêng tư cá nhân mà ngay từ đầu tôi đã có ý thức xếp lại một bên. Hôm nay sở dĩ phải thưa thốt như thế, cốt chỉ để biểu thị sự đoàn kết của tôi với PGS TS Chu Hảo, và đồng thời bầy tỏ sự bất bình với kết luận sai trái của Ban Kiểm tra Trung ương.

  Đất nước ta đang đứng trước thách thức cực kỳ hiểm nghèo chưa từng có sau 43 năm độc lập thống nhất, song cơ hội cũng vô cùng to lớn, do bối cảnh khu vực và quốc tế hiện nay tạo ra. Tôi đã nhiều lần viết ra trên công luận chia sẻ suy nghĩ của mình về nội dung này với cả nước, kể cả với ĐCSVN – người có trách nhiệm ràng buộc pháp lý và đạo lý không thể thoái thác về hưng vong và thịnh suy của đất nước. Bài mới đây nhất là “Đại hội XIII…”[1]

  Tôi tự hỏi, trước tình hình và nhiệm vụ của đất nước như nêu trên, chẳng lẽ không có việc nào đáng làm hơn là từng ly từng tí chăm lo vun đắp sự quần tụ của dân tộc như chăm lo cho con ngươi của mình, khơi dậy ý chí và trí tuệ cả nước, tất cả với nỗ lực hợp quần cao nhất, quyết giành bằng được một vị thế đáng sống cho quốc gia trong thế giới hỗn loạn hôm nay hay sao - nhất là lúc này khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! - mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân tán nỗ lực đất nước như kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo hay sao? Ban Kiểm tra Trung ương chẳng lẽ vô cảm hết mức, hay không thấy gì trước những thách thức sống còn đối với vận mệnh đất nước, mà lại đưa ra một quyết định kỉ luật như vậy hay sao?

  Tôi mong cả nước cùng nhau suy nghĩ và tìm câu trả lời, để nhân dân cả nước chúng ta nhất trí hành động. Nhất là mong ĐCSVN với trách nhiệm ràng buộc không thể thoái thác của mình đối với đất nước cũng cùng suy nghĩ như vậy, để cùng với nhân dân cả nước nhất trí hành động!

  Nguyễn Trung
  Viết tại Hà Nội – Võng Thị, ngày 27-10-2018

  [1] Tìm xem: Nguyễn Trung, http://www.viet-studies.net/NguyenTrung/NguyenTrung_DaiHoiXIII.html

  Tác giả gửi cho viet-studies ngày 27-10-18

  ____________________

  Thư ngỏ về việc TS Chu Hảo bị kỷ luật Đảng

  Kính gửi:

  - Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
  - Đồng kính gửi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam

  Qua báo chí ngày 25-10-2018, chúng tôi được biết Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới có sự đánh giá về ông Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tri Thức, nguyên thành viên Viện Nghiên cứu Phát triển IDS – là “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””. “có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” và “chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm Luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy”. Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: “vi phạm khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật”.

  Chúng tôi cho rằng sự quy kết như vậy của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ông Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của một trí thức hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Không chỉ riêng chúng tôi, mà hầu hết những ai đã từng được đọc những cuốn sách do Nhà xuất bản Tri Thức phát hành, từng đọc và nghe những ý kiến phát biểu của ông Chu Hảo về tình hình đất nước đều trân trọng những điều bổ ích mình thu nhận được, đều đánh giá cao sự phấn đấu không mệt mỏi của ông Chu Hảo noi gương bậc tiền bối Phan Châu Trinh xả thân cho sự nghiệp “khai dân trí, chấn dân khí” – một đòi hỏi vô cùng cấp thiết cho sự bảo vệ và phát triển đất nước ta lúc này.

  Làm sao có thể sớm thực hiện được dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mà lại bóp nghẹt những nỗ lực mở mang dân trí? Chính vì lẽ này, chúng tôi yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương rút lại kết luận sai trái về ông Chu Hảo.

  Chúng tôi đồng thời kiến nghị với lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên khuyến khích các nhà xuất bản trong nước làm những việc như Nhà xuất bản Tri Thức đang làm, động viên phong trào ham học, ham đọc sách trong cả nước, cùng nhau phát huy ý chí và trí tuệ sớm khắc phục được tình trạng tụt hậu hiện nay, đưa nước ta tiến nhanh theo con đường dân tộc và dân chủ.

  Chúng tôi rất mong thư ngỏ này được nhân dân và trí thức cả nước hưởng ứng bằng mọi cách, cùng chung tay đẩy mạnh nỗ lực chung nâng cao dân trí của nước nhà.

  Làm tại Hà Nội, ngày 27.10.2018

  Nguyên thành viên của IDS kí tên:

  - Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải

  - Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Đại sứ Việt Nam ở Thái Lan

  - Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng IDS

  - Phạm Chi Lan, nguyên Phó Viện trưởng IDS, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

  - Nguyên Ngọc, nhà văn

  - Tương Lai, nguyên thành viên Tổ Tư vấn Võ Văn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam

  - Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc

  - Vũ Kim Hạnh, nguyên Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ

  - Huỳnh Sơn Phước, nguyên Phó Tổng biên tập báo Tuổi trẻ

  Chúng tôi, những người đã ký tên, trân trọng đề nghị trí thức trong và ngoài nước và đông đảo nhân dân quan tâm đến sự nghiệp của đất nước cùng ghi tên tiếp vào Thư ngỏ này: [email protected]

  Theo Bauxite Việt Nam

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  https://ethongluan.org/index.php/doc-bai-luu-tru/2309-l-p-tinh-hoa-c-h-truong-duy-nh-t

  LỚP “TINH HOA” CỔ HỦ (Trương Duy Nhất)

  Nghe nói, đang có một “thư ngỏ” vận động giới nhân sĩ, trí thức ký tên yêu cầu Bộ Chính trị và Uỷ ban kiểm tra trung ương rút lại quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo.

  Đây không chỉ lần đầu. Tôi dị ứng với các loại “thư” này. Ngạc nhiên là, nó luôn được khởi xướng từ những “bộ óc cấp tiến”.

  Tôi quí, phục cách từ đảng như Nguyên Ngọc, Mạc Văn Trang... Ngược lại, không đoái hoài, xé vứt ngay các loại "thư ngỏ” kia.

  Trân quí anh Chu Hảo. Phản đối việc kỷ luật anh. Nhưng phản kháng bằng phương cách “thư ngỏ” thế là phi chính trị, nhàm chán, lẩm cẩm, cổ hủ.

  Tôi quen, thân nhiều vị trong lớp này. Nhiều người từng tạo cho tôi, thế hệ chúng tôi kiến thức, sự đam mê và kỳ vọng. Nhưng giờ thất vọng quá.

  Không thể không nói, dù biết rằng sẽ làm mất lòng nhiều vị.

  Những “bộ óc cấp tiến”, lớp “tinh hoa” trong nhóm phản tỉnh mà vẫn tư duy vậy, khó thoát đảng.

  Đến họ cũng không thoát nổi, nói chi thoát cho dân tộc, quốc gia.

  Tôi đã sai, khi quá kỳ vọng vào lớp nhân sĩ này. Họ già quá rồi. Phải hướng về lớp trẻ thôi.

  Trương Duy Nhất

  Nguồn: xuandienhannom.blogspot.com/2018/10/truong-duy-nhat-lop-tinh-hoa-co-hu

  rfa.org viết:
  Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, hiện Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, hiện sống ở Sài Gòn lại cho biết là bức thư ngỏ gửi đảng cộng sản của các nhân sĩ trí thức là điều không nên làm, điều này thể hiện tâm lý xin cho, công nhận Đảng Cộng sản đang có một quyền lực trên giới trí thức. Ông Dũng cho rằng bức thư ngỏ thể hiện một cách thức hoạt động mang tính cách cải lương.

  Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, từng giảng dạy đại học ở Bỉ, hiện sống tại Sài Gòn cũng nói rằng ông ngạc nhiên khi bức thư ngỏ ra đời, với lời lẽ mang tính chất thỏa hiệp.

  Đúng vậy

  Dân Quê viết:
  Việc kỷ luật GS Chu Hảo cần nhìn cả hai phía:
  - Phia Đảng, đây chỉ là kỷ luật nội bộ của một đoàn thể quần chúng, không có giá trị gì về pháp luật hay đạo đức cả, tức là nếu GS Chu Hảo không là đảng viên thì ông chẳng mất gì, cũng chẳng được gì. Đảng đề ra những điều luật cấm này cấm nọ chỉ có giá trị cấm đối với những đảng viên mà thôi.
  - Mặt khác những kỷ luật Đảng trước đây có nhiều cái sai, sau khi thi hành kỷ luật người này người nọ một thời gian thì lại sửa sai, kể cả sai của cụ Hồ vũng vậy thôi, mặc dù cái sai đó có thể chết người. Có thể những điều cấm đó là vô lý vì nước ta là một nước độc tài, chỉ có một đảng cầm quyền duy nhất nên vừa đặt ra luật lại vừa thi hành luật. Ngay cái điều để Đảng lên trên quốc hội (toàn dân) cũng cũng thấy đó là điều trái khoáy khiên cưỡng. Đảng này phái nọ chỉ là một phần tử trong cả một dân tộc. Luật đối với toàn dân thì phải do quốc hội đề ra, nếu phi phạm luật thì phải đưa ra tòa xét xử.
  Trước đây GS thấy Đảng tốt thì vào, nay thấy đảng suy thoái, biến chất thì bỏ. Đảng suy đồi thoái hóa trước rồi sau vu cho GS suy thoái biến chất. GS Chu Hảo ra khỏi Đảng CS rồi thì nhẹ tênh tênh, chẳng có điều gì phải lăn tăn nghĩ ngợi. Chẳng thấy công bố rõ ràng GS vi phạm điều nào và vi phạm cụ thể như thế nào trong điều lệ Đảng thì ai dám hồ đồ tin là GS vi phạm điều lệ Đảng.
  Kính chúc GS khoẻ và tỏ lòng ngưỡng mộ GS. Mong GS cống hiến nhiều cho dân cho nước.

  Đồng ý với bác Dân Quê.

  Nguyễn Jung

  https://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/chu-hao-open-letter-10292018130935.html

  Những ý kiến phản biện bức thư ngỏ gửi Đảng Cộng sản về Giáo sư Chu Hảo

  Ngày 25/10/2018, Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc Nhà xuất bản Tri thức, và cũng là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bị đảng của ông kỷ luật, với lý do là xuất bản những quyển sách không phù hợp, và tự chuyển biến tư tưởng không giống với tư tưởng của Đảng Cộng sản.

  Lập tức một số đảng viên cộng sản có tiếng như ông Nguyên Ngọc, ông Mạc Văn Trang,… chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản.

  Nhưng hai ngày sau đó một bức thư ngỏ được một số nhân sĩ trí thức trong và ngoài đảng gửi lên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng quyết định của họ là một sai lầm.

  Một trong những người ký trong bức thư đó là Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng lá thư đó là nhắm tới 4 triệu đảng viên còn lại trong đảng.

  Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một nhà hoạt động xã hội, phản biện, phê bình rất mạnh mẽ những chính sách của Đảng Cộng sản. Ông công khai nói rằng Việt Nam phải là một quốc gia đa đảng thì mới tiến bộ được.

  Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho đài RFA biết nhận định của hai ông về những diễn biến mới này.

  Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, hiện Chủ tịch Hội nhà báo độc lập, hiện sống ở Sài Gòn lại cho biết là bức thư ngỏ gửi đảng cộng sản của các nhân sĩ trí thức là điều không nên làm, điều này thể hiện tâm lý xin cho, công nhận Đảng Cộng sản đang có một quyền lực trên giới trí thức. Ông Dũng cho rằng bức thư ngỏ thể hiện một cách thức hoạt động mang tính cách cải lương.

  Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, từng giảng dạy đại học ở Bỉ, hiện sống tại Sài Gòn cũng nói rằng ông ngạc nhiên khi bức thư ngỏ ra đời, với lời lẽ mang tính chất thỏa hiệp.

  Theo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Giáo sư Chu Hảo không phải là một gương mặt phản biện trực tiếp đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, những quyển sách ông xuất bản mang những nội dung kinh tế xã hội phương tây, không đả động trực tiếp đến Việt Nam. Ông Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi rằng phải chăng việc kỷ luật ông Chu Hảo liên quan đến những đấu đá trong nội bộ đảng cộng sản Việt Nam.

  Ông Phạm Chí Dũng nêu lên nhận xét rằng nếu so sánh với ông Chu Hảo, thì nhà văn Nguyên Ngọc, một cây bút rất nổi tiếng của văn học cách mạng cộng sản lại có những chỉ trích rất nặng nề đến đảng cộng sản, như là buộc tội đảng này bán nước hại dân.

  Theo ý kiến của Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật ông Chu Hảo vì ông là người cổ súy những giá trị của văn hóa và dân chủ phương Tây. Ông cho rằng điều này làm cho Trung Quốc khó chịu. Giáo sư Hưng cho rằng việc kỷ luật ông Chu Hảo chỉ hai ngày sau khi ông Nguyễn Phú Trọng chính thức nắm hai chức vụ đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản, là một thất bại nặng nề về chính trị, vì thế, Giáo sư Hưng kết luận rằng phải có một tâm trạng rất cuống cuồng trong Đảng Cộng sản lo ngại ảnh hưởng phương Tây, mà một trong những người cổ súy nó là Giáo sư Chu Hảo.

  Ba ngày sau khi Đảng Cộng sản kỷ luật ông Chu Hảo, bức thư tuyên bố bỏ đảng của ông ký ngày 26/10/2018 được công bố. Trong bức thư này ông nói rõ rằng ông đã nhận thấy Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu không còn tính chính danh, có những hoạt động không chính đáng, tuy nhiên do có điều kiện cụ thể xung quanh mình, ông đã cố gắng tận dụng chổ đứng của ông trong tổ chức đảng cộng sản để góp phần đấu tranh xây dựng.

  Nhận xét về điều này Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng cho rằng ông Chu Hảo nêu lên một vấn đề rất thực tế đó là tại Việt Nam nếu không có liên hệ với tổ chức đảng thì khó có thể tiến hành những việc cải cách.

  Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói ông trân trọng bức thư của ông Chủ Hảo, và ông nghĩ rằng sau sự kiện này Đảng Cộng sản sẽ không còn để cho ông Chu Hảo hoạt động như từ trước đến nay.

  Tên tác giả viết:
  Tôi mong cả nước cùng nhau suy nghĩ và tìm câu trả lời, để nhân dân cả nước chúng ta nhất trí hành động.

  Cả nước đã vui mừng khi Việt NamCộng Hoà ổn định, chọn lựa xây dựng & phát triển đất nước theo con đường kinh tế & chính trị bình thường của con người, với nền giáo dục nhân bản khai phóng, hoàn thiện dần theo sụ tiến hoá của con người, thường đuọc gọi là "kinh tế thị trường & chính trị dân chủ tự do", như tại các quốc gia dân chủ tự do hàng đầu, Anh, Pháp, Mỹ, Nhật...., khước từ ách giáo dục xã nghĩa phản dân bán nước, khước từ con đường cộng sản tội ác, bần cùng khốn khổ, sống theo bản năng thú vật như tại Trung cộng, như tại nhà nứoc tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác VNDCCH tay sai giặc tàu ở phía bắc vỹ tuyến 17, con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục

  Thế rồi trí thức việt cộng NGuyễn Trung và đồng đảng & đạo quân viễn chinh cộng sản VNDCCH đánh thuê cho Tàu cộng tiến hành cuộc chiến tranh tội ác, cuộc chiến tranh 20 năm người Việt ta giết người Việt mình, hàng triệu người dân tộc VNDCCH ôm súng đạn tàu cộng xâm nhập VNCH lùng sục thảm sát hàng triệu người dân VNCH, phục vụ giặc tàu phủ lá cờ búa liềm tội ác lên VNCH, áp đặt chế độ cộng sản VNDCCH tay sai giặc tàu lên người dân VNCH, tiêu diệt nền giáo dục tử tế của VN, đốt sách, cướp đoạt, tàn phá các nhà sách, nhà xuất bản tử tế của VN, tiêu diệt nền kinh tế, tiêu diệt nền dân chủ tự do của VN,
  trói VNCH vào nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH tay sai giặc tàu làm một bó, đưa toàn thể VN vào vòng nô thuộc Tàu cộng

  Trí thức việt cộng Nguyễn Trung bịp bợm gọi cuộc chiến tranh hồ chí minh tội ác người Việt giêt người Việt phục vụ giặc tàu phủ lá cờ búa liềm lên toàn thể VN, mở rộng kéo dài địa bàn bắc thuộc từ hà nội đỏ xuống dưới vỹ tuyến 17, là "chủ nghĩa yêu nước "!

  Còn gì ghê tởm hơn miệng lưỡi trí thức việt cộng!

  "Cả nước nhất trí cùng nhau suy nghĩ tìm câu trả lời", rồi "cả nước nhất trí cùng nhau hành động"? Chúc ông Nguyễn Văn Trung đủ kiên nhẫn đợi đến khi ấy nhé!