Nhà văn Nguyên Ngọc: Tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng Sản Việt Nam

 • Bởi Admin
  26/10/2018
  2 phản hồi

  Nhà văn Nguyên Ngọc

  Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật PGS.TS. Chu Hảo, tôi quyết định ra tuyên bố này, chính thức từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ hôm nay. Tức nhân dịp này tuyên bố một quyết định đã chuẩn bị từ trước, đồng thời để tỏ rõ thái độ đối với thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng.

  PGS.TS. Chu Hảo là một trí thức lớn, có công lớn với đất nước và dân tộc, đặc biệt trong công cuộc khai hóa bằng Tủ sách Tinh Hoa của Nhà xuất bản Tri Thức mà ông là Giám đốc, Tổng biên tập, đưa đến cho người đọc những tri thức căn bản nhất của nhân loại mà chúng ta nhất thiết phải biết, hiểu, nếu muốn thật sự xây dựng một quốc gia văn minh, tiến bộ, cùng thiên hạ năm châu. Tôi vinh dự và tự hào là bạn thân của ông, đã cùng ông làm việc và tham gia các hoạt động xã hội trong nhiều năm nay.

  Kỷ luật ông Chu Hảo thực chất là một hành động thực hiện chính sách ngu dân, kìm hãm nhân dân trong vòng tăm tối, để dễ lừa dối và đàn áp, vì quyền lợi ích kỷ của một đảng độc tài đang cướp quyền sống và phát triển của dân tộc. Kỷ luật ông Chu Hảo với những lý do đầy tính chất vu khống còn là hành vi có chủ tâm đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm, luôn hành động và phát ngôn theo lương tâm của mình. Việc làm thất nhân tâm này tất sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”, hết sức nguy hiểm cho vận mệnh dân tộc.

  Tôi vào Đảng Lao Động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) từ năm 1956, đến nay đã 62 năm. Thế hệ chúng tôi tự nguyện gia nhập Đảng vì yêu nước, hăng hái tham gia sự nghiệp giải phóng dân tộc. Tôi đã có mặt suốt cả hai cuộc kháng chiến, đều ở chiến trường miền Nam.

  Từ nhiều năm qua, tôi nhận thấy Đảng ngày càng xa rời lý tưởng ban đầu của mình, “tự diễn biến” thành một tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng trong một tổ chức như vậy.

  Tôi vẫn tin ở tương lai của đất nước, nhất là ở lớp trẻ, vì không có lực lượng vô luân nào có thể ngăn trở dân tộc này quyết định vận mệnh của mình.

  Nguyên Ngọc
  Ngày 26-10-2018

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử ?
  Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh...
  ...
  Có những lúc mưa dồn sóng vỗ,
  Quyết ra tay lèo lái với cuồng phong
  Chí những toan xẻ núi lấp sông,..."

  Thật ái ngại trao gánh cho các vị tiền bối. Thế nhưng, không trao không được! Ai là những người dám đứng ra chịu sào thành lập đảng đối trọng mà không lo sợ bị cs thanh toán ? Bằng mọi thủ đoạn, mọi đường lối, đảng cs ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập, bỏ tù bất cứ thành phần nào muốn chống lại chúng, cho dù là chống đối ôn hòa.

  Đất nước Việt thân yêu khẩn thiết cần các vị lão anh hùng tạo thời cơ mới.

  ... Cầu xin anh linh các vị liệt tổ liệt tôn nấu nung lòng yêu quê hương, thúc đẩy các vị tiền bối biết từ bỏ đảng cs bất nhân, kết hợp lại tạo khung cho một chánh đảng, cứu nhân dân thoát cảnh lầm than trên con đường đi làm nô lệ cho bọn giặc Tàu Ô khốn kiếp.
  .

  Xin chúc mừng nhà văn Nguyên Ngọc thoát ly khỏi mọi kiềm chế của đảng cs, với hy vọng rằng trí thức gạo cội đoàn kết lại và sớm hình thành một chánh đảng [mới] hầu đối trọng với đảng cs bán nước hại dân.