Chủ nghĩa cộng sản là gì?

 • Bởi Admin
  08/10/2018
  1 phản hồi

  Hà Huy Toàn

  Muốn hiểu được chủ nghĩa cộng sản là gì, trước hết phải hiểu được cộng sản là gì.

  Cộng sản là cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân [1]. Không hiểu gì mà chỉ mới nghe sơ qua về cộng sản sẽ hiểu lầm ngay lập tức rằng cộng sản rất công bằng, rất bình đẳng, rất nhân đạo, v. v.. Nhưng nếu bình tĩnh để suy xét thấu đáo thì sẽ giật mình nhận thấy cộng sản không chỉ rất sai lầm mà còn rất nguy hiểm, rất bất công, rất dã man. Vì các cá nhân vừa khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần vừa giống nhau về bản tính vị kỷ (ích kỷ, tư lợi và tham lam) nên cộng sản luôn luôn bất khả thi. Về mặt khác nhau giữa người với người, có người sinh ra rất khoẻ mạnh nhưng cũng có người sinh ra rất yếu đuối, có người học ít vẫn có thể hiểu nhiều hoặc hiểu đúng nhưng cũng có người học nhiều lại chỉ hiểu ít hoặc hiểu sai hoặc thậm chí không hiểu gì cả, v. v. [2]. Về mặt giống nhau giữa người với người, mọi cá nhân đều có bản tính vị kỷ. Bản tính này vừa tốt vừa xấu, nó chỉ xấu khi thúc đẩy người ta làm điều xấu hoặc nó chỉ tốt khi thúc đẩy người ta làm điều tốt. Điều tốt làm lợi cho nhân loại đối lập với điều xấu chỉ gây hại cho nhân loại. Vì giống nhau về bản tính vị kỷ nhưng lại khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần nên các cá nhân ắt phải khác nhau về cả CỐNG HIẾN lẫn HƯỞNG THỤ, cống hiến khác nhau, hưởng thụ khác nhau, hưởng thụ phải tương xứng với cống hiến mới công bằng. Công bằng phải CÂN BẰNG giữa cống hiến với hưởng thụ: làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không làm không hưởng, xin xin hẳn, cho cho hẳn, vay phải trả, không cùn quỵt, không nhập nhằng. Nếu cống hiến khác nhau mà hưởng thụ giống nhau hoặc cống hiến giống nhau mà hưởng thụ khác nhau thì BẤT CÔNG, RẤT BẤT CÔNG, CỰC KỲ BẤT CÔNG, trái ngược hẳn với công bằng. Vậy nếu cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân như cộng sản đã được định nghĩa ở trên, tức là CÀO BẰNG TÀI SẢN, thì sẽ làm cho xã hội bất công: làm nhiều hưởng ít, làm ít hưởng nhiều, không làm cũng hưởng, hưởng không theo làm, người nào cống hiến nhiều hơn sẽ bị thua thiệt, người nào tử tế hơn sẽ bị vùi dập, người nào thông minh hơn sẽ bị tiêu diệt, v. v.. Muốn giành được lợi lộc đồng thời tránh bị thua thiệt, người ta sẽ phải lựa chọn sống lười nhác để ăn bám đồng thời lựa chọn “ngu sy hưởng thái bình” để dần dần trở nên ngu dốt theo ý muốn dẫn đến một xã hội bầy đàn dựa trên sự kìm hãm lẫn nhau giữa người với người, chẳng ai muốn kẻ khác hơn mình mà chỉ muốn kìm hãm kẻ khác để kẻ khác cũng chỉ như mình thôi, từ đó ắt phải dẫn đến xung đột xã hội. Chưa kể mọi sự xấu xa khác sẽ phát sinh từ đó. Ôi, thật khủng khiếp!

  Chủ nghĩa Cộng sản là một hệ tư tưởng chủ trương cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân [3]. Vì các cá nhân vừa khác nhau về cả thể chất lẫn tinh thần vừa giống nhau về bản tính vị kỷ (ích kỷ, tư lợi và tham lam) làm cho cộng sản luôn luôn bất khả thi nên chủ nghĩa cộng sản không thể trở thành hiện thựcchỉ có thể trở thành ảo tưởng. Trở thành ảo tưởng, chủ nghĩa cộng sản chắc chắn sẽ làm hại mãi mãi cho những người nào vừa thông minh vừa chăm chỉ mặc dù có thể làm lợi nhất thời cho những người nào vừa dốt nát vừa lười nhác. Quả thật, vì chủ trương cộng lại để phân chia đồng đều mọi tài sản cho mọi cá nhân làm cho mọi tài sản đều được sở hữu chung bởi mọi cá nhân nên chủ nghĩa cộng sản cực kỳ hấp dẫn đối với những người nào vừa dốt nát vừa lười nhác, những người đó vừa không thể sáng tạo vừa không thể cống hiến, những người đó chỉ giỏi hóng hớt đợi chờ kẻ khác tạo ra của cải cho mình hưởng thụ. Nhưng thật đáng tiếc cho cả nhân loại, những người đó lại thường chiếm tỷ lệ áp đảo tại các nước lạc hậu để chủ nghĩa cộng sản được hoan nghênh nhiệt liệt tại chính các nước đó làm cho một số người điển hình nhất dễ dàng trở thành người cộng sản vốn cũng chẳng hiểu gì hoặc chỉ hiểu sai về chủ nghĩa cộng sản. Như vậy tức là về lâu dài, chủ nghĩa cộng sản sẽ làm hại cho tất cả mọi người. Cũng chính vì cộng sản chỉ có thể gây ra hệ quả tai ác cho nhân loại như đã được trình bày khái quát ở trên nên muốn áp đặt được chủ nghĩa cộng sản vào đời sống thực tế, người cộng sản phải lừa dối đối với những người dốt nát vốn chiếm tỷ lệ áp đảo trong xã hội đồng thời phải bạo hành, tức là dùng bạo lực, đối với những kẻ khôn ngoan vốn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong xã hội [4]. Vốn cũng chẳng hiểu gì hoặc chỉ hiểu sai về chủ nghĩa cộng sản làm cho chủ nghĩa cộng sản trở thành chân lý đối với chính họ, những người cộng sản không lừa dối chủ độngchỉ lừa dối thụ động đồng thời cũng không bạo hành chủ độngchỉ bạo hành thụ động, tức là lừa dối nhưng không nghĩ mình lừa dốicứ nghĩ mình nói đúng theo chân lý đồng thời bạo hành nhưng không nghĩ mình bạo hànhcứ nghĩ mình hành đạo theo chân lý, nhằm áp đặt bằng được chủ nghĩa cộng sản cho xã hội bất chấp hậu quả đau đớn về mọi mặt cho xã hội, nếu người cộng sản không lừa dối thụ động như vậy hoặc không bạo hành thụ động như vậy thì đa số người khác (trong đó sẽ bao gồm tất cả những người hiểu biết vốn chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ) sẽ không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Tất nhiên, do nhận thức cảm tính nên đa số người khác cũng không biết mình bị lừa dối thụ động hoặc thậm chí cũng không biết mình bị bạo hành thụ độngchỉ nghĩ mình được giác ngộ chủ động theo chân lý hoặc được hành đạo chủ động theo chân lý để rồi tự phát chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Tuy nhiên, lừa dối dưới mọi hình thức cũng như bạo hành dưới mọi hình thức đều không thể dẫn đến một xã hội tốt đẹp mà chỉ có thể dẫn đến một xã hội xấu xa, không thể dẫn đến chế độ dân chủ mà chỉ có thể dẫn đến chế độ độc tài, tức là chủ nghĩa cộng sản ắt phải dẫn đến chế độ độc tài. Hơn nữa, vì chỉ tồn tại được với nhận thức cảm tính nên chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi nhà nước độc tài phải kiểm soát tư tưởng để dân chúng chỉ có thể suy nghĩ hời hợt hoặc chỉ có thể nhận thức cảm tính, tức là theo logic vận động, chủ nghĩa cộng sản ắt phải dẫn đến nền độc tài toàn trị thường được gọi tên bằng “nền độc tài cộng sản” hoặc “nền chuyên chính vô sản” [5].

  Chủ nghĩa cộng sản chủ trương tiêu diệt sở hữu tư nhân để xác lập sở hữu công cộng như đã được trình bày khái quát ở trên nhưng vì không xác định được bản chất cho nhân loại bằng bản tính vị kỷ nên chủ nghĩa cộng sản không thể tiêu diệt được sở hữu tư nhân đồng thời cũng không thể xác lập được sở hữu công cộngchỉ có thể làm cho sở hữu tư nhân bị biến dạng quay quắt từ dạng công bằng thành dạng bất công. Trong nền độc tài cộng sản, sở hữu toàn dân cũng như sở hữu nhà nước chỉ làm hình thức mờ ảo cho sở hữu tư nhân thuộc về một số ít người cộng sản nắm quyền lãnh đạo mà thôi, cũng như sở hữu tư nhân dưới nền độc tài phong kiến chỉ thuộc về vua chúa.

  Vì chỉ có thể tồn tại được bằng chủ nghĩa cộng sản vốn đầy mâu thuẫn loại trừ nhau về logic nội tại đòi hỏi phải dựa vào bạo lực cùng với sự dối trá để cướp bóc nên nền độc tài cộng sản ắt phải làm mất lòng tin hoặc ít nhất cũng làm suy giảm lòng tin dẫn đến tiêu diệt nhau để tranh giành quyền lực tuyệt đối. Ngay cả những người cộng sản đích thực cũng không tin tưởng nhau dẫn đến tiêu diệt nhau. Mao Trạch Đông đã tiêu diệt Lưu Thiếu Kỳ cũng như Joseph Stalin đã tiêu diệt Leon Trotsky, v. v., rất nhiều vụ thanh trừng kinh khủng như thế.

  Về TỪ NGUYÊN, chủ nghĩa cộng sản bắt nguồn từ “COMMUNISM” (Anh văn) hoặc “COMMUNISME” (Pháp ngữ) vốn mang Ý NGHĨA TỐT ĐẸP. Nếu được dịch sát nghĩa thì COMMUNISM = CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG, tức là một hệ tư tưởng chủ trương xác lập lợi ích chung về cả kinh tế, chính trị, văn hoátư tưởng, v. v., cho tất cả mọi người để tất cả mọi người đều quan tâm bảo vệ lợi ích đó trong một xã hội dân chủ dựa trên Tự doBình đẳngBác ái. Hay, rất hay, cực kỳ hay. Không thể chê bai vào đâu được! Chính vì cực kỳ hay như vậy nên CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG (COMMUNISM / COMMUNISME) được lấy làm MỤC TIÊU ĐÍCH THỰC cho CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ để rồi chỉ có CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ mới có thể đạt được mục tiêu đó. Quả thật, pháp luật theo ý nghĩa đích thực cho khái niệm đó vốn phải làm căn bản cho chế độ dân chủ tất yếu phải bảo vệ sở hữu tư nhân làm cho mọi công dân đều có thể có nhiều tài sản tư nhân. Với tài sản này, người ta sẽ đua nhau đóng góp thật nhiều cho cộng đồng để tạo nên rất nhiều tài sản công cộng được sở hữu chung bởi toàn thể cộng đồng. Từ đó suy ra rằng: xoá bỏ tài sản tư nhân cũng sẽ làm tiêu tán tài sản công cộng. Như vậy tức là sở hữu công cộng phải dựa vào sở hữu tư nhân, nếu không có sở hữu tư nhân thì cũng không thể có sở hữu công cộng, xoá bỏ sở hữu tư nhân cũng sẽ làm tiêu tan sở hữu công cộng. Muốn xác lập sở hữu công cộng, nhất thiết phải bảo vệ sở hữu tư nhân. Aristotle (384 – 322) đã từng nói đúng rằng: nếu có sở hữu tư nhân thì mỗi cá nhân nhất định mới quan tâm đến việc bảo toàn của cải rồi chia sẻ với bạn bè, qua đó mới tự nguyện tạo ra những cái chung. Ông nhấn mạnh rằng: cách hay nhất là có những cái riêng để sử dụng chung mới làm cho người ta hạnh phúc đồng thời có cơ sở để thực tập đức tính vừa tiết chế vừa rộng lượng [6]. Nhưng khốn nỗi, Chủ nghĩa Marx vốn được khởi xướng bởi cả Karl Marx (1818 – 1883) lẫn Friedrich Engel (1820 – 1895) dẫn đến phong trào marxist bùng phát từ khoảng giữa thế kỷ XIX đến khoảng giữa thế kỷ XX đã tuyệt đối hoá KHÍA CẠNH KINH TẾ cho COMMUNISM / COMMUNISME, tức là chỉ đặt trọng tâm vào việc CÀO BẰNG TÀI SẢN, đồng thời chủ trương thiết lập COMMUNISM / COMMUNISME bằng BẠO LỰC CÁCH MẠNG, để COMMUNISM / COMMUNISME được dịch sang Việt ngữ thành CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN như đã được định nghĩa ở trên. CHỦ NGHĨA CỘNG ĐỒNG (COMMUNISM / COMMUNISME) được định nghĩa sai lạc theo quyết định luận kinh tế thành CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN đã dẫn đến nền độc tài toàn trị vốn sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với mọi nền độc tài khác. Chính vì chủ nghĩa cộng sản đã dẫn đến nền độc tài toàn trị như vậy nên tất cả các quốc gia dân chủ đều phải chống chủ nghĩa cộng sản.

  Vậy không phải vô cớ mà tất cả các quốc gia dân chủ đều chống chủ nghĩa cộng sản.

  Ai không tin cứ hỏi Tổng thống Donald J. Trump sẽ biết ngay!

  HÀ HUY TOÀN.

  ___________________

  [1] Rất nhiều người không hiểu hoặc chỉ hiểu sai lạc về cộng sản. Ngay cả những người cộng sản cũng không hiểu hoặc chỉ hiểu sai lạc về cộng sản. Nghịch lý hơn nữa, nhiều người chống cộng sản cũng không hiểu hoặc chỉ hiểu sai lạc về cộng sản. Cộng sản dựa trên nhận thức cảm tính vốn không xác định được bản chất cho nhân loại. Nhận thức lý tính xác định được bản chất cho nhân loại sẽ không chấp nhận cộng sản.

  [2] Tôi xin mở ngoặc ở chỗ này: có học mà học nhiều kiến thức sai lầm sẽ còn tệ hại hơn cả vô học.

  [3] Có thể xem thêm thông tin về chủ nghĩa cộng sản tại Bách khoa Toàn thư Mở bằng Anh văn (https://en.wikipedia.org/wiki/Communism) hoặc Pháp ngữ (https://fr.wikipedia.org/wiki/Communisme) hoặc Đức ngữ (https://de.wikipedia.org/wiki/Kommunismus) hoặc Nga văn (https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунизм) hoặc Việt ngữ (https://vi.wikipedia.org/wiki/Chủ_nghĩa_cộng_sản) hoặc Tàu ngữ (https://zh.wikipedia.org/wiki/共产主义), v. v.. Tại Đông phương (Việt nam cũng như nước Tàu, v. v.), chủ nghĩa cộng sản còn phức tạp hơn nhiều, không đơn giản như chủ nghĩa cộng sản ở Tây phương, mặc dù đều bắt nguồn trực tiếp từ Chủ nghĩa Marx. Muốn hiểu được tại sao chủ nghĩa cộng sản ở Đông phương phức tạp hơn nhiều so với chủ nghĩa cộng sản ở Tây phương, độc giả cần phải xem Hà Huy Toàn: Sự tương đồng giữa Nho giáo với Chủ nghĩa Marx. Dân Luận, ngày 5 Tháng Mười một 2015 (https://www.danluan.org/tin-tuc/20151104/ha-huy-toan-su-tuong-dong-giua-nho-giao-va-chu-nghia-marx). Nền chuyên chế phong kiến dựa trên Nho giáo tồn tại dai dẳng qua nhiều thế kỷ làm cho tuyệt đại đa số dân chúng không chỉ nghèo khổ cùng cực mà còn mê muội cùng cực với đầu óc đầy tràn ảo tưởng để dễ dàng chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản pha trộn với Nho giáo tạo ra một hệ tư tưởng độc đoán đầy bệnh hoạn có thể được gọi tên bằng Nho giáo Cộng sản hoặc Cộng sản Nho giáo. Một khi đã bị vướng vào Nho giáo Cộng sản sẽ vô cùng khó thoát khỏi cái hệ tư tưởng đó. Cần phải trải nghiệm một cuộc cách mạng tư tưởng thực sự khai sáng mới có thể thoát khỏi cái hệ tư tưởng đó. Nhưng thật đáng tiếc cho giới đấu tranh ở cả nước Tàu lẫn Việt nam đã không nhận thấy yêu cầu đó.

  [4] Ví dụ: Đảng Cộng sản Việt nam tiến hành Cải cách Điền địa bằng bạo lực đẫm máu nhằm vào những phần tử khôn ngoan nhất tại miền Bắc Việt nam từ năm 1954 đến năm 1955 để dân chúng ở đây chấp nhận chủ nghĩa cộng sản. Còn nhiều ví dụ khác ở các nước khác, như Cải cách Điền địanước Tàu từ năm 1946 đến năm 1950 cũng như Nội chiến Cách mạng tại nước Nga từ năm 1920 đến năm 1922, v. v., cũng cho thấy cái tất yếu tinh thần được trình bày rõ ràng ở đây nhưng vì Việt nam rất lạc hậu về triết lý chính trị nên tôi phải lấy ví dụ thực tế tại Việt nam để đồng bào Việt nam có thể hiểu được cái tất yếu kia.

  [5] Chế độ độc tài là chế độ chính trị tập trung cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, vào một cá nhân duy nhất hoặc một số ít cá nhân nào đó có chung cả quyền lợi lẫn ý đồ. Chế độ này chỉ có thể tồn tại được với ba điều kiện cơ bản: bạo hành, cướp bócdối trá. Chế độ dân chủ là chế độ chính trị phân chia đồng đều cả ba quyền lực khác nhau: lập pháp, hành pháptư pháp, cho mọi cá nhân để mọi cá nhân đều phải sống theo pháp luật. Chế độ này chỉ có thể tồn tại được với ba thiết chế cơ bản: tam quyền phân lập, đa nguyên bình đẳng, và bầu cử tự do.

  [6] Plato chủ trương sở hữu công cộng (xem Plato: The Republic. Đỗ Khánh Hoan chuyển dịch từ Anh văn sang Việt ngữ: Cộng hòa. Nhà xuất bản Thế giới, Hà nội 2013) nhưng Aristotle (vốn làm học trò cho Plato) lại chống lại sở hữu công cộng để chủ trương sở hữu tư nhân. Theo Aristotle, sở hữu công cộng tạo nên tranh giành quyền lực khi chính các cá nhân đã có khó khăn làm việc chung với nhau; nếu có sở hữu tư nhân thì mỗi cá nhân nhất định mới quan tâm đến việc bảo toàn của cải rồi chia sẻ với bạn bè, qua đó mới tự nguyện tạo ra những cái chung. Ông nhấn mạnh rằng, cách hay nhất là có những cái riêng để sử dụng chung mới làm cho người ta hạnh phúc đồng thời có cơ sở để thực tập đức tính vừa tiết chế vừa rộng lượng. Quan sát đời sống thực tế ở các nước dân chủ, như Thuỵ điển chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy được Aristotle có não trạng uyên bác thế nào. Tôi trích dẫn cả Plato lẫn Aristotle qua Vũ Quang Việt: Thử tìm hiểu quan niệm về dân chủ, quyền lực chính trị và cơ sở kinh tế của chúng. Tạp chí Thời đại Mới, ngày 08 Tháng Bảy 2003 (http://www.tapchithoidai.org/200401_VQViet.htm). Tuy nhiên, cần phải nhận thấy rằng Aristotle đã không giải thích sở hữu tư nhân bằng bản tính vị kỷ đồng thời cũng không dùng bản tính đó để giải thích sự khó khăn khi làm việc chung với nhau mà chỉ giải thích cả sở hữu tư nhân lẫn sự khó khăn khi làm việc chung với nhau bằng các lý lẽ siêu hình đầy tư biện về đời sống chính trị mặc dù ông luôn kêu gọi phải lấy bản chất nhân loại để giải thích đời sống xã hội, nhưng ông không xác định bản chất cho nhân loại bằng bản tính vị kỷ mà lấy ngay sinh vật chính trị làm bản chất cho nhân loại: “nhân loại, từ bản chất, là một sinh vật chính trị”, ông nói như vậy tức là không giải thích đời sống chính trị bằng bản tính vị kỷ mà chỉ giải thích đời sống chính trị bằng sinh vật chính trị. Quan niệm đó không hề xác định bản chất cho nhân loại mà chỉ khẳng định đời sống chính trị đóng vai trò quyết định đối với nhân loại, đúng đắn nhưng thiếu sót. Lý lẽ siêu hình đầy tư biện về đời sống chính trị được xác lập bởi Aristotle: “cái tổng thể luôn nhất thiết phải hiện hữu trước cá thể [theo tự nhiên]” hoặc “ta thấy nhà nước hiện hữu bởi tự nhiên và có trước cá nhân. [Chứng cứ của cả hai lập luận này là sự kiện nhà nước là tổng thể, còn cá nhân là cá thể]”. Lý lẽ này vừa lủng củng vừa kỳ quặc, không giải thích mối quan hệ tương tác giữa cá nhân với nhà nước bằng nhu cầu cá nhân mà chỉ giải thích mối quan hệ đó bằng lý lẽ siêu hình chẳng liên quan gì với cả cá nhân lẫn nhà nước (xem Aristotle: The Politics. Nông Duy Trường chuyển dịch từ Anh văn sang Việt ngữ: Chính trị luận. Nhà xuất bản Thế giới, Hà nội 2015. Quyển I, từ trang 41 đến trang 82: Chương 2, từ trang 43 đến trang 49).

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Bàn lý thuyết về CNCS thì mung lung quá, cao siêu quá, khó hiểu quá vì nó có đâu mà bàn. Hồi sinh thời, cụ Hồ có phát biểu: "Muốn xây dựng CNXH thì phải có con người XHCN" !!! Làm gÌ có CNXH thì bố ai biết con người XHCN như thế nào? CNXH không hề có khuôn vàng thước ngọc nào nên muốn ai cho thế nào là CNXH cũng được. CÓ THỒI NGƯỜI MÌNH LẠI TƯỞNG CS LÀ CỘNG VỢ CỒNG CHỒNG. Ta bị cái từ CNCS ám ảnh vì ta bị ảnh hưởng về từ ngữ Trung quốc. Quan niệm này của ta khác hẳn người Lào, người Lào không lệ thuộc vào từ ngữ Trung quốc nên họ để nguyên theo gốc người phương tây là COM MI NỈT. Chủ nghĩa CS bắt guồn từ ông Mác người Đức . Ta lại cách nước Đức hàng nghìn km, về thời gian thì cách thời ông Mác hơn một thế kỷ rưỡi nên "tam sao thất bản", thành ra có người vênh váo tự hào theo CN Mác nhưng có biết CN Mác như thế nào đâu. Trước kia thì Mác đã bảo đại khái: CNXH không tạo ra mọi người thành Faraen nhưng biến những cai có khả năng như Faraen thì thành Fa ra en (Một họa sĩ thiên tài người Hà Lan thì phải).
  Xét tình hình cụ thể ở ta thì cái từ BAO CẤP nói rõ con người mình theo tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ giải thích ta theo CNCS như thế nào, tức là bình quân kéo người giàu người giỏi xưống cho bằng người nghèo, người dốt, theo quá trình đại thể như sau: có lẽ nguồn gốc là do chính sách ngu dân, làm cho dân nghèo để dễ trị và dễ bắt lính, cụ thẻ như thế này: trong tập thể lao động có người có tài đưa năng suất lao động lên cao (số tí) đại đa số dốt không có tài, làm năng suất lao động thấp, thế là ông lãnh đạo phát động phong trào thi đua, đéo thưởng người có năng suất lao động cao vì sợ tốn tiền, liền tính bình quân và chỉ thưởng cho người năng suất lao động cao cái giấy khen.
  Người giói tháy mình làm tốt chỉ thưởng thế liền chán nản vì cái giấy khen đéo có gía trị. Thế là anh ta không dám đình công, liền lãn công, làm ăn lười biếng gây cho cơ sở sản suất thua lỗ, nhà nước không có tiền trả lương, cơ sở sản xuất đình đốn, nhà nước sợ cơ sở tan rã liền thi hành chính sách "không bảo đảm năng suất thì xuất tiền ra trả lương, tức là không làm cũng có ăn, đấy là nguồn gôc từ BAO CẤP, giống như đi ăn tiệc, anh không có tiền đóng góp thì tôi BAO anh, tức là tôi cho anh. Nếu xét quá trình lịch sử thì làm cho năng suất xã hội không tiến lên được thì là PHẢN ĐỘNG chứ không phải khái niệm "phản động" như ta vẫn chỉ những người phản đối chế độ CS hoặc những người đòi dân chủ. CS hay đánh tráo khái niệm nên có cái đúng thì bảo sai, cái lạc hậu thì bảo là văn minh tiến bộ.
  Quá trình cho ra đời chủ nghiã Mác lại chia ra làm hai giai đoạn, thời trẻ Mác đưa ra cái thuyết đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội. Mác chết năm 1883, trước khi chết 6 năm thì Mác đã phủ nhận học thuyết trước đó của mình và đưa ra mô hình CNXH như các nước dân chủ phương Tây đang thực hiện gọi là CNXH dân chủ, điều này tôi đã nói ít nhất 2 lần, nhưng hình như nhiều người quên đi còn các nhà lãnh đạo thì có tư tưởng độc tài (biến tướng từ ngữ thì gọi là CHUYÊN CHÍNH) cứ hô hào theo CNXH, thực chất là theo cái chủ nghĩa Tào Vi (Vì tao) để giữ ghế lãnh đạo và giữ quyền lợi độc tôn của mình (hay gọi là lộ ích nhóm).
  Trước đây hồi sau CCRĐ một thời gian trong dân còn bảo rằng những ông vừa ngu vừa phá hoại nhưng được hưởng tiêu chuẩn vua chúa trong khi đồng bào đói khổ thì bào các ông áy hưởng chế độ CS "làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu". Chủ nghiã Mác có quan niệm thế đâu. Nói chung trình độ dân trí mình còn thấp cho nên còn bị lừa, Thật đau xót cho người mình lừa người mình, người mình lại bóc lột người mình làm cho đất nước ngày càng có khoảng cách xa với những nước quanh ta và trên thế giới.

  VÌ SAO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ THẢM HOẠ?

  Một giáo sư kinh tế ở một trường Đại học cho biết ông chưa từng đánh trượt sinh viên nào nhưng đã từng đánh trượt cả một lớp. Lớp đó kiên quyết cho rằng một xã hội có hình thái tổ chức hoàn hảo là một xã hội không ai giàu và cũng không ai nghèo và đó là một cách cân bằng tuyệt vời.

  Thế là vị giáo sư nói: “Được rồi, vậy lớp mình sẽ tiến hành một thí nghiệm về điều đó. Tất cả các điểm sẽ được tổng hợp lại và chia đều ra, mọi người sẽ nhận được điểm như nhau, vì thế không ai bị trượt và cũng không ai được A cả.”

  Sau bài kiểm tra đầu tiên, mức điểm trung bình cho cả lớp là B. Những sinh viên chăm rất buồn, còn những sinh viên lười rất mừng.

  Qua bài kiểm tra thứ hai, những sinh viên lười thậm chí còn lười hơn, còn những sinh viên chăm thì quyết định rằng họ cũng chỉ nên học ít thôi. Điểm trung bình cho bài lần hai là D! Không ai vui cả.

  Đến bài thứ ba, điểm trung bình là F. Mức điểm không hề tăng lên, còn các cuộc cãi vã, buộc tội, nêu tên nổ ra, mọi người đều khó chịu và không ai muốn học để người khác có lợi.

  Đến bài cuối cùng, tất cả đều trượt, và ai cũng ngỡ ngàng. Giáo sư đã nói với họ rằng: Thông qua kết quả những bài kiểm tra thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng, kiểu gì thì kiểu xã hội mà các bạn đang mong muốn cũng khó thành hiện thực vì dù ý tưởng rất hấp dẫn nhưng khi đưa vào thực thi chẳng ai còn động lực để làm việc nữa. Không gì đơn giản hơn thế !

  Cuối cùng ông tổng kết:

  “Bạn không thể làm người nghèo giàu lên bằng cách khiến người giàu nghèo đi. Người không phải làm gì vẫn được hưởng trong khi người phải làm thì không được hưởng gì. Chính phủ không thể cho ai cái gì mà không lấy thứ đó từ người khác. Khi một nửa nhân dân thấy rằng họ không cần làm gì vì sẽ có nửa khác làm cho, còn nửa còn lại thì nghĩ họ làm cũng chẳng ích gì vì sẽ bị kẻ khác đoạt mất, đó chính là khởi đầu của kết thúc cho mọi xã hội !"

  "Không ai có thể gia tăng sự giàu có bằng cách chia đều nó ra.”

  Sưu tầm