Chuyện lạ ở Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam: Tuyển người gần 50 tuổi vào biên chế nhà nước

 • Bởi Admin
  01/10/2018
  4 phản hồi

  Ông Phạm văn Tân, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, người phải chịu trách nhiệm về những sai phạm về tuyển dụng ở cơ quan này.

  Trong khi Chính phủ đang chủ trương tinh giản biên chế, các cơ quan, ban ngành cứ 2 người nghỉ hưu thì mới được tuyển 1 suất biên chế ddeert thay thế, vậy mà Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam tuyển liền một lúc 6 suất biên chế, trong đó có người đã gần… 50 tuổi.

  Những ngày gần đây, cán bộ Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam (53- Nguyễn Du, Hà Nội) xôn xao bàn tán về việc cơ quan tuyển liền một lúc 6 suất biên chế không qua thi tuyển, mà theo hình thức xét tuyển. Điều khất tất ở đây là việc tuyển dụng này tiến hành âm thầm, không thông báo rộng rãi cho cán bộ cơ quan biết, mà tự ý lãnh đạo thích cho ai thì cho. Không có tiêu chuẩn cho các chức danh xét tuyển. Trong số những người được tuyển dụng, toàn là con cháu, người thân của lãnh đạo, hoặc có người đã chạy chọt từ lâu. Bởi thế, mới có chuyện lạ đời là 4/6 người được tuyển đã quá tuổi theo quy định của Nhà nước.

  Cụ thể, 6 người được tuyển dụng biên chế ở cơ quan này là: Lê Văn Hồng (sinh năm 1969, đã 49 tuổi); Nguyễn Minh Thuận (sinh năm 1972, đã 46 tuổi); Trần Hồng Ánh (sinh năm 1973, đã 45 tuổi); Chu Tú Hoa (sinh năm 1973, đã 45 tuổi); Trần Dũng Hà (sinh năm 1979); Tạ Thanh Quế (sinh năm 1979).

  Theo quy định tại Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tại Điều 5 “Điều kiện của người đăng ký dự tuyển viên chức” thì: “Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi. Đối với ngành nghề đặc biệt, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và có thể trên 45 tuổi nhưng không được quá 50 tuổi”.

  Thông tư số10/2004/TT-BNV của Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước” thì chỉ các chức danh: “Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; Viên chức trong doanh nghiệp nhà nước; Cán bộ, công chức cấp xã; Những người được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ thuộc chuyên ngành phù hợp với ngạch viên chức tuyển dụng… mới được quyền quá tuổi 45và thaasphown 50 tuổi.

  Như vậy, xét theo quy định mà Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành, thì Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng, khi tuyển 4/6 người đã quá tuổi quy định vào biên chế (chiếm tới 2/3 số người được tuyển).

  Một điều cũng cần nói thêm, đó là trong số 6 người vừa được tuyển biên chế này, có 2 người là Lê Văn Hồng và Trần Hồng Ánh vừa mới về Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam được 3-4 năm, trong khi nhiều cán bộ làm việc tại cơ quan này hàng chục năm không được xét biên chế. Tìm hiểu thì được biết, cả 2 người này là đồng hương của ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam. Và cả 2 người này cũng là những trường hợp quá tuổi xét tuyển biên chế.

  Không chỉ vi phạm quy định của Chính phủ về tuyển dụng biên chế, với việc tuyển dụng liền một lúc 6 suất biên chế, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam đã vi phạm Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký. Theo Nghị quyết số 39-NQ/TW thì: “Từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm (2015 - 2021) và từng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong đó, phải xác định tỉ lệ tinh giản biên chế đến năm 2021 tối thiểu là 10% biên chế của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp, khuyến khích đẩy mạnh chuyển đổi thêm 10% số lượng viên chức sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm và xã hội hóa, thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp.

  Sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội để làm căn cứ xác định biên chế phù hợp”.

  Cũng cần nhắc lại, đây không phải là lần đầu tiên, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam làm việc bất chấp pháp luật. Những sai phạm về tài chính, về tuyển dụng nhân sự của cơ quan này đã nhiều lần bị nêu trên các trang mạng xã hội như Danlambao, danluan.org... Bản thân các ông Phạm văn Tân (Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký); Đặng Vũ Minh (Chủ tịch); Phan Tùng Mậu (Phó chủ tịch) đã từng bị tố cáo ăn hối lộ, đưa người nhà, con cháu vào lũng đoạn cơ quan, phong chức bừa bãi cho đàn em thân tín, chèn ép các cán bộ ngay thẳng trung thực, khiến một ông Phó ban Khoa học (một người có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ rất giỏi), vì uất ức phải xin về hưu non. Trong khi đó, họ lại tuyển dụng vào biên chế toàn những kẻ mà tiếng Anh không biết 1 câu vào biên chế. (Trong số tuyển dụng biên chế lần này có 1 anh xuất thân lái xe, học đại học tại chức).

  Chúng tôi, những cán bộ Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam khẩn thiết mong Bộ Nội vụ, Thanh tra Chính phủ vào thanh tra vấn đề khuất tất trong tuyển dụng cán bộ của cơ quan này. Đồng thời cũng mong Bộ Tài chính vào kiểm tra những sai phạm về tài chính, ăn hối lộ, rút tỉa ngân sách của lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam.

  Từ khóa: VUSTA

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  4 phản hồi

  Phản hồi: 

  Sắp hết rồi, không lâu đâu. Tổng thốngTrump đang trừng phát Trung Quốc, bọn Tầu mà tan thì Việt Nam không có lý do gì tồn tại. Khi đó mọi tàn dư tệ lậu của chế độ thối nát XHCN sẽ chấm dứt, và đương nhiên cái cơ quan ăn bám này sẽ chấm dứt. Có vào biên chế gì gì đó cũng phải ra thôi, vì nhà nước không có tiền để nuôi những tổ chức ăn hại này nữa.

  Phản hồi: 

  Cần cho tất cả các tổ chức hội hè đoàn thể kiểu này ra tự sống, không bám ngân sách nữa. Lúc ấy sẽ không có chuyện nhố nhăng chạy chọt biên chế, lúc ấy ai tài sẽ biết.

  Phản hồi: 

  Cái sai đầu tiên và lớn nhất là tại sao cái Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam lại dùng tiền ngân sách Nhà nước. Lẽ ra các tổ chưc như thế này phải họa động như những hội nghề nghiệp, câu lạc bộ, … tự túc về ngân sách. Nếu như thế, chuyện chạy chọt, … sẽ tự nhiên chấm hết. Dân gánh không biêt bao nhiêu hội đoàn, liên hiệp hội, … toi cơm này rồi! Họ thức chất chỉ là tay sai của Đảng, tiêu tiền dân vô tội vạ rồi sản phẩm “nghiên cứu” lại thuộc về mấy bác nông dân chân đất. Đúng là phí cơm.

  Phản hồi: 

  12 bài của Trực Ngôn, 2 bài của Phẫn Nộ tố cáo trên trang này mà không làm rụng được một lông chân nào của lũ trí thức xôi thịt này thì thêm 01 bài này nữa cũng sẽ không làm giới trí thức VN mở mồm đâu.
  Chúng mù điếc và câm hết rồi.vì chúng cũng được Phạm Văn Tân và Đặng Vũ Minh cho ăn xôi thịt rồi.