Truyền thông chống dự luật đặc khu

 • Bởi Admin
  08/06/2018
  0 phản hồi

  Hoàng Đào

  Dự luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (gọi tắt là dự luật đặc khu) của Việt Nam đang gây tranh cãi dữ dội trong mọi tầng lớp nhân dân. Những người đồng thuận – vẫn như trước, là các cảm tình viên của Đảng CSVN (gọi tắt là Đảng) và những người còn tin vào sự lãnh đạo của chính phủ độc đảng. Những người phản đối, ngoài các nhà trí thức, hoạt động xã hội độc lập, nay còn có thêm rất nhiều thanh niên trẻ yêu nước.

  Sự cổ vũ cho phong trào phản kháng trên mạng xã hội đã tận dụng ưu thế công nghệ hiện nay. Các tin bài chống dự luật đặc khu được chia sẻ nhanh với tốc độ chóng mặt, các ảnh đại diện và ảnh chống dự luật tràn ngập khắp internet Việt Nam.

  Với các báo trong phạm vi quản chế của Đảng, những tiếng nói yếu ớt cất lên quan ngại tính khả thi và kỹ thuật lập pháp của dự luật cũng xuất hiện.

  Đấy là điều đáng mừng nhưng chưa đầy đủ.

  Một mô hình tổ chức đơn vị hành chính – kinh tế ra đời gắn liền với bối cảnh xã hội hiện nay của Việt Nam. Tính khả thi của đặc khu xét cả về yếu tố quốc nội lẫn ngoại quốc, về cả kinh tế, chính trị đều chỉ được khảo sát khá qua loa. Người dân không thể chỉ phản đối suông dự luật đặc khu mà phải hiểu rõ và tường tận dự luật đó và nguyên nhân sinh ra dự luật đó. Những phân tích rõ ràng và chính xác sẽ tăng trọng lượng cho tiếng nói của chúng ta và vạch trần những quan hệ tư bản thân hữu phía sau bức rèm chính trị của Đảng!

  Một số lập luận sai lầm, như cho rằng cho thuê đất tức là bán đất cho ngoại quốc (1), luật Việt Nam chưa bao giờ cho người nước ngoài sở hữu nhà và có quyền thừa kế nhà trên lãnh thổ (2), đặc khu chỉ mở cửa cho Trung Quốc (3), khiến phái phản đối có vết rạn thành hai nhóm:

  Nhóm 1 là những người thạo công nghệ và kỹ thuật truyền thông, tấn công dự luật bằng biện pháp miễn đạt được sự hưởng ứng là đủ.

  Nhóm 2 là những chuyên gia, như Vũ Thành Tự Anh, Vũ Quang Việt, Nguyễn Quang Dy, Nguyễn Tiến Lập, Trần Vũ Hải… chỉ trích chính xác những sai lầm của dự luật đặc khu nhưng lại không được trích dẫn nhiều.

  Đáng lẽ, nhóm số 1 phải tận dụng tối đa phân tích của các chuyên gia, làm cho mọi người hiểu rõ về dự luật và chống lại nó dựa trên lý tính. Các nhóm cảm tình viên của Đảng có thể dễ dàng phản bác một số lập luận sai lầm nhưng chúng tuyệt nhiên im lặng trước những phân tích của các chuyên gia.

  Tôi cho rằng khi chúng ta cất lên tiếng nói đúng đắn, bằng những cách đúng đắn sẽ lôi cuốn được ngày càng đông người tin tưởng. Tình trạng hiện nay của giới trẻ là dao động giữa các kênh thông tin, ngày hôm nay họ có thể chống Đảng ở chính sách này nhưng ngày mai họ lại tiếp tục tin Đảng ở chính sách khác.

  Hoàng Đào

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi