Luật An Ninh Mạng và Luật Phòng Chống Tham Nhũng: Hại nhiều hơn lợi

 • Bởi Admin
  29/05/2018
  0 phản hồi

  Lê Nguyễn Duy Hậu

  Sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận hai dự luật quan trọng bậc nhất trong thời gian sắp đến là Luật An Ninh Mạng và Luật Phòng, Chống Tham Nhũng.

  Một cách hết sức ngắn gọn, Luật An Ninh Mạng được dùng để làm trong sạch môi trường mạng. Và những người làm luật (Bộ Công An) nghĩ không có cách nào hay hơn là kiểm soát thông tin trên mạng lẫn tiếp cận dữ liệu (dưới tên gọi là "kiểm tra hệ thống thông tin mạng của tổ chức"). Tức là nếu bạn sử dụng dịch vụ facebook, hay gửi thông tin cho ngân hàng, hay các tổ chức bảo hiểm, và Nhà nước nghĩ rằng họ cần biết thông tin đó để "bảo vệ quyền và lợi ích của người khác" (một chuẩn mực khá mơ hồ), họ sẽ có quyền yêu cầu tổ chức nắm giữ dữ liệu này của bạn cung cấp.

  Còn Luật Phòng, Chống Tham Nhũng thì yêu cầu tất cả tổ chức xã hội phải công khai toàn bộ nguồn ngân sách, tài trợ và một số tổ chức thì phải công khai cả tài sản của người đứng đầu (tưởng tượng, một tổ chức từ thiện 4 người có huy động vốn từ nhân dân phải công khai tiền và tài sản của chủ tịch tổ chức).

  Nếu toàn văn dự thảo như mình biết về hai dự luật này được thông qua thì mình e rằng hại nhiều hơn lợi. Luật An Ninh Mạng có thể khiến cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam giảm (đặc biệt là trong khối ngành công nghệ và khối ngành cần bảo mật cao như ngân hàng, bảo hiểm). Còn Luật Phòng, Chống Tham Nhũng nếu được thông qua sẽ tạo một gánh nặng vô cùng lớn (và không cần thiết) lên cho các tổ chức xã hội, những người lẽ ra phải được xem là chủ thể chống tham nhũng, thì nay sẽ bị coi là chủ thể cần phải kiểm soát tham nhũng.

  Và mình tin đây mới là tin tức cần được chạy trên trang nhất của tất cả các báo chứ không phải là những thông tin giựt gần về một facebook nào đó tố ai đó bạo hành và những khai thác sau đó về đời tư.

  Từ khóa: Le Nguyen Duy Hau

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi