Thanh tra: Văn phòng Chính phủ và bốn bộ có liên quan vụ MobiFone mua AVG

 • Bởi Admin
  15/03/2018
  0 phản hồi

  Trong vụ MobiFone mua AVG, Thanh tra Chính phủ nêu rõ trách nhiệm của nhiều bộ ngành và kiến nghị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra.

  Tin liên quan:
  • Xem toàn văn kết luận thanh tra

  Kết luận của Thanh tra Chính phủ được công bố chiều 14/3, đã nêu rõ những sai phạm của các bộ ngành liên quan dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

  Thanh tra Chính phủ nêu, đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng, tuy nhiên những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của MobiFone dẫn đến nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp này khoảng 7.006 tỷ đồng.


  Dự án MobiFone mua 95% AVG có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng.

  Bộ Thông tin và Truyền thông chưa được Thủ tướng phê duyệt chủ trương, nhưng Bộ đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, vi phạm Luật Đầu tư.

  Kết luận thanh tra đề cập đến 4 kênh tần số mà Bộ TTTT đã cấp cho AVG để thực hiện thí điểm “dự án đầu tư xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng kỹ thuật số và phát triển hoạt động truyền hình giải trí kỹ thuật số trả tiền” liên kết với Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Bình Dương.

  Theo quy định Luật Tần số vô tuyến điện, 4 kênh tần số này là tài nguyên Quốc gia có giá trị thương mại cao; khi giao cho đơn vị sử dụng, khai thác phải được đấu giá hoặc thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện để thu tiền nộp NSNN, nhưng Bộ TTTT đã không thu hồi để thực hiện theo quy định mà đề nghị Thủ tướng “cho phép MobiFone được tiếp tục sử dụng 4 kênh tần số đã cấp cho AVG để phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình và viễn thông”.

  Đề nghị trên của Bộ TTTT mặc dù chưa được Thủ tướng đồng ý, nhưng quyết định phê duyệt dự án đầu tư, Bộ đã cho Mobifone tiếp tục sử dụng 4 kênh tần số này là vi phạm quy định Luật Tần số vô tuyến điện và các quy định khác có liên quan.

  Kết luận thanh tra nêu, do không đấu giá và chưa có giám định giá trị nên không xác định được thiệt hại. Tuy nhiên, theo thẩm định giá của AMAX, 4 kênh tần số có giá trị là 112,32 triệu USD tương đương hơn 2.429 tỷ đồng.

  Ngoài ra, trong dự án này, giá mua 95% cổ phần AVG và hiệu quả đầu tư là 2 yếu tố trọng yếu, trong báo cáo thẩm định dự án và các văn bản gửi Thủ tướng, các bộ liên quan, mặc dù Bộ TTTT còn băn khoăn, đã nhiều lần đề nghị được trợ giúp, tuy chưa được làm rõ, nhưng Bộ vẫn trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và đã quyết định phê duyệt dự án đầu tư.

  Bộ TTTT mặc dù từng báo cáo Thủ tướng và các cơ quan chức năng về việc sử dụng vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay tín dụng 70% tổng mức đầu tư cho dự án, tuy nhiên tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư đã không xác định cụ thể nguồn vốn đầu tư; thực tế MobiFone sử dụng 100% vốn chủ sở hữu vào đầu tư dự án.

  "Bộ TTTT với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu và quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định dự án; quyết định phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo căn cứ pháp lý, vi phạm các quy định của pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước", kết luận thanh tra nêu.

  Thanh tra Chính phủ cho hay, việc MobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật Nhà nước, nhưng Bộ TTTT đã có văn bản đề nghị Bộ Công an cho ý kiến và đã đưa giao dịch này thuộc danh mục Mật là không đúng quy định.

  Bộ TTTT đề nghị Bộ Công an có ý kiến về nhiều nội dung không thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công an, thậm chí thuộc lĩnh vực của các Bộ quản lý chuyên ngành (về chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư; về vấn đề giá mua cổ phần, hiệu quả đầu tư của dự án…) để xin ý kiến của Bộ Công an là không đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, Bộ TTTT không thể căn cứ vào ý kiến của Bộ Công an để cho rằng mình đã tuân thủ đúng hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Khi Thanh tra Chính phủ có văn bản đề nghị Bộ TTTT xem xét, quyết định theo thẩm quyền được pháp luật quy định về việc giải mật hoặc tiếp tục bảo mật, Bộ TTTT đã không thực hiện, đồng thời đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng là không đúng quy định.

  Với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết luận thanh tra nêu, Bộ này có văn bản số 721 ngày 24/11/2015 gửi Thủ tướng, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án là không đúng quy định tại Luật Đầu tư.

  Đáng chú ý là, sau khi MobiFone đã ký hợp đồng chuyển nhượng 95% cổ phần AVG, đã thanh toán 95% giá trị hợp đồng, ngày 22/1/2016 Bộ Kế hoạch & Đầu tư có văn bản số 27, trong đó nêu rõ ảnh hưởng trực tiếp với nhiều nguy cơ, rủi ro từ việc mua 95% cổ phần AVG trong khi MobiFone đang tiến hành cổ phần hóa và đã “đề nghị dừng thực hiện dự án”.

  Các ý kiến của Bộ Kế hoạch & Đầu tư tại 2 văn bản trên là thiếu nhất quán, trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Bộ này.

  Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, liên quan trực tiếp đến việc thực hiện cổ phần hóa MobiFone đã không kịp thời đưa ra những phân tích, đánh giá, đề xuất đầy đủ, toàn diện về những tác động trực tiếp từ việc doanh nghiệp bỏ số vốn rất lớn để đầu tư dự án (hơn 8.889 tỷ đồng, chiếm gần 60% vốn điều lệ của Mobifone), ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình cổ phần hóa.

  Mặt khác, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ TTTT chỉ đạo MobiFone tiếp tục rà soát dự án đầu tư để đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng vẫn thống nhất với đề xuất của Bộ TTTT về chủ trương đầu tư dự án,… đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng, trong khi Mobifone đang tiến hành cổ phần hóa; trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Bộ Tài chính.

  Văn phòng Chính phủ chưa có đầy đủ hồ sơ dự án nhưng đã gửi văn bản lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; tổng hợp, phân tích, đưa ra ý kiến thẩm tra, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của Công ty AVG để phát triển dịch vụ truyền hình...

  Tại văn bản số 209 ngày 28/10/2015, Bộ TTTT kiến nghị Thủ tướng “xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone”, nhưng Văn phòng Chính phủ đã trình Thủ tướng và ban hành văn bản số 2678 ngày 14/12/2015 với nội dung: “Chấp thuận chủ trương cho MobiFone mua cổ phần của AVG để phát triển dịch vụ truyền hình và giao Bộ TTTT thực hiện dự án mua cổ phần nêu trên theo đúng quy định của pháp luật” là không đúng nội dung mà Bộ TTTT đã đề nghị.

  Trên thực tế, dự án chưa được thẩm định, trình và chưa được Thủ tướng quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư; trách nhiệm thuộc về cán bộ, công chức có liên quan của Văn phòng Chính phủ.

  Bộ Công an có văn bản số 4352 ngày 8/12/2014, đề nghị Bộ TTTT hướng dẫn Công ty AVG không được phép chuyển nhượng cổ phần cho nước ngoài, mà chỉ nên bán cổ phần cho các đối tác trong nước, doanh nghiệp nhà nước là tốt nhất; mặt khác, việc MobiFone nhận chuyển nhượng 95% cổ phần AVG không thuộc lĩnh vực bí mật Nhà nước nhưng trên cơ sở đề nghị của Bộ TTTT, Bộ Công an có văn bản thống nhất với Bộ TTTT về việc đưa tài liệu giao dịch này trong danh mục tài liệu bí mật của Bộ TTTT với mức độ “MẬT”, thực hiện bảo mật vụ việc mua bán, không giới hạn về thời gian bảo mật thông tin, là chưa phù hợp.

  Bộ Công an không có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính nhưng có văn bản số 2889 gửi Bộ TTTT, trong đó có nội dung: Bộ Công an đánh giá quá trình, quy trình thực hiện dự án do Bộ TTTT chỉ đạo là thận trọng, chặt chẽ, tuân thủ các quy định pháp luật; có điều kiện và cơ sở để giải quyết các vấn đề về an ninh như Bộ Công an đã nêu; phương án MobiFone đầu tư hơn 8.898 tỷ đồng mua 95% cổ phần của Công ty AVG như trong công văn của Bộ TTTT đã thấp hơn so với định giá của các đơn vị định giá…

  Theo kết luận thanh tra, các ý kiến nêu trên của Bộ Công an là không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định.

  Nhận định đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án trên để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

  Thanh tra Chính phủ cũng chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

  Bá Đô

  Thanh tra khẳng định AVG thua lỗ nghìn tỷ trước khi bán cho MobiFone

  Từ ngày thành lập đến khi thẩm định giá để mua bán, AVG liên tục lỗ nhưng MobiFone lại báo cáo là "khả quan", theo nội dung kết luận thanh tra.

  Kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) vừa được Thanh tra Chính phủ công bố cho thấy tình hình tài chính kinh doanh của AVG "rất xấu" chứ không "khả quan" như MobiFone báo cáo.

  Cụ thể, theo Thanh tra Chính phủ, AVG "rất khó khăn" từ khi thành lập đến khi xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán cổ phần (tại thời điểm 31/3/2015). Theo đó, tổng tài sản khi ấy được xác định là hơn 3.260 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là hơn 1.266 tỷ đồng và giá trị còn lại của tài sản cố định chỉ hơn 208 tỷ đồng.

  Từ khi thành lập đến thời điểm thẩm định giá liên tục lỗ, số lỗ luỹ kế đến 31/3/2015 xấp xỉ 1.633 tỷ đồng (bằng 45% vốn điều lệ). Bên cạnh đó, AVG sử dụng vốn cho kinh doanh dịch vụ truyền hình chủ yếu là vốn vay và vốn chiếm dụng. Vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Đến cuối tháng 3/2015 đầu tư ra ngoài doanh nghiệp xấp xỉ 2.660 tỷ đồng, chiếm 73,3% vốn điều lệ.

  Trái với thực tế "rất xấu" và AVG vẫn đang lỗ kế hoạch, trong báo cáo cơ quan quản lý để trình phê duyệt khoản đầu tư, MobiFone lại nói là "từ năm 2012 đến năm 2014, doanh thu AVG tăng, lợi nhuận gộp đang tăng dần, các chỉ số đều thể hiện sự tăng trưởng”.

  Theo Thanh tra Chính phủ, việc báo cáo không trung thực, không đầy đủ của MobiFone như vậy là vi phạm quy định về hành vi bị cấm trong lĩnh vực đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trách nhiệm thuộc về HĐTV, Chủ tịch và thành viên HĐTV MobiFone.

  Bất chấp tình hình kinh doanh rất khó khăn của AVG, MobiFone vẫn sử dụng kết quả thẩm định giá với giá trị AVG lên tới 16.565 tỷ đồng, đồng thời không trừ các khoản nợ phải trả 1.134 tỷ đồng.

  "Riêng việc làm này gây thiệt hại 1.134 tỷ đồng. Khi mua cổ phần AVG, MobiFone đã không loại 2 khoản đầu tư ngoài lĩnh vực truyền hình của AVG với tổng số tiền hơn 2.473 tỷ đồng là không đúng chỉ đạo của Bộ Thông tin & Truyền thông", kết luận chỉ rõ.

  Khi tính toán hiệu quả đầu tư dự án giai đoạn 2015-2020, MobiFone đã dự báo số lượng phát triển thuê bao truyền hình trả tiền, doanh thu, giá vốn, chi phí lãi vay, lợi nhuận… chủ yếu dựa trên các giả định, thiếu khả thi, theo Thanh tra Chính phủ.

  Đơn vị này cũng nhận thức rõ và định lượng được hậu quả, nguy cơ gây hậu quả nếu thực hiện đầu tư vào AVG, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông. Tuy nhiên, Thanh tra Chính phủ cho biết khi lập dự án đầu tư, MobiFone đã đánh giá “phương án mua lại cổ phần của AVG là vượt trội hơn so với phương án MobiFone tự đầu tư”. Tiếp đó, đơn vị này vẫn lập, trình Bộ Thông tin & Truyền thông phê duyệt dự án.

  Theo cơ quan Thanh tra, điều đó thể hiện sự thiếu trách nhiệm và cố ý làm trái quy định. Trách nhiệm thuộc về HĐTV, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của MobiFone.

  Trong kết luận, Thanh tra Chính phủ cũng nêu rõ những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm nêu trên của MobiFone, nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của Nhà nước tại tổng công ty khoảng 7.006 tỷ đồng.

  Ngoài ra, việc thực hiện đầu tư dự án đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo. Cụ thể, lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2016 đã giảm so với năm 2015 là 321,7 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 là 1.982,7 tỷ đồng. Vi phạm này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa MobiFone.

  Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án trên để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật...

  Trước khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận, sau cuộc họp kéo dài 6 giờ đồng hồ ngày 12/3, MobiFone và AVG đã thống nhất huỷ việc chuyển nhượng 344,66 triệu cổ phần, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thoả thuận. Bộ Thông tin & Truyền thông cũng có báo cáo Ban Bí thư, Thường trực Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ về thông tin hủy bỏ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần giữa MobiFone và AVG.

  Nguyễn Hà
  Theo VnExpress

  Từ khóa: Mobifone, AVG

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi