Báo cáo của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị về việc gặp các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước 8 nước xã hội chủ nghĩa năm 1965

 • Bởi Diên Vỹ
  01/01/2018
  0 phản hồi

  Diên Vỹ sao chép và chú thích

  Các đồng chí lãnh đạo Trung quốc có ý muốn nói nhiều về việc kiên quyết chịu đựng hy sinh gian khổ để chiến thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ; về việc tích cực đấu tranh đòi Liên-xô phải viện trợ nhiều hơn nữa. Các đồng chí có phần nào thông cảm với ta hơn, chiếu cố ta hơn trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện của ta. Nhưng mặt khác có phần nào cũng không được vừa lòng về thái độ của ta đối với Liên-xô.

  Trong kỳ đàm phán lần này, đến từng nước, chúng tôi đều chú trọng thực hiện việc thông báo nội bộ với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước về tình hình cuộc đấu tranh của nhân dân Việt-nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, về nhận định và chủ trương của Trung ương Đảng ta. Chúng tôi đã nói rõ: âm mưu của đế quốc Mỹ, cuộc đấu tranh thắng lợi của ta, quyết tâm chiến lược của chúng ta kiên quyết đánh bại đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà; nói rõ về quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để giành thắng lợi hoàn toàn, nói rõ về thế tất thắng của chúng ta. Chúng tôi cũng nhấn mạnh để Liên-xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu hiểu rõ: nếu Việt-nam không kiên quyết đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, thì chúng sẽ hung hãn, được đằng chân lân đằng đầu, tiến hành leo thang xâm lược và gây chiến đối với một số nước anh em khác, ngay cả đối với các nước ở Đông Âu. Chúng tôi đã trình bày kỹ để các nước anh em thông cảm là không phải chúng ta chỉ thuần túy dùng biện pháp quân sự, chúng ta quá cứng nhắc máy móc, mà chính là chúng ta nhận thức rõ ràng và sâu sắc nhiệm vụ cách mạng thiêng liêng nhất của dân tộc ta, đồng thời đó cũng là nghĩa vụ quốc tế nặng nề và vẻ vang.

  Nhìn chung, trong 8 nước xã hội chủ nghĩa (Trung quốc, Liên-xô, Ba-lan, Đức, Bungary, Hungary, Tiệp, Triều-tiên) mà chúng tôi đến thăm và thông báo tình hình, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đều tỏ sự nhất trí với nhận định tình hình và phân tích của ta, nhất trí với lập trường, chủ trương của Trung ương Đảng ta; tuyên bố tích cực ủng hộ và giúp đỡ chúng ta về chính trị, tinh thần và mọi mặt về vật chất: tuyên bố kiên quyết đứng về phe Việt-nam để chống đế quốc Mỹ; tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống Mỹ của nhân dân ta.

  Đi vào cụ thể ở từng nước, có một số ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cần được chú ý như sau:


  Trung quốc:

  Ý kiến của đ/c Lưu-Thiếu-Kỳ:

  1/ Hành động đấu tranh cách mạng của Việt-nam chống Mỹ là biểu hiện cụ thể của tinh thần quốc tế vô sản vĩ đại.

  2/ Về yêu cầu viện trợ của Việt-nam, trên nguyên tắc Trung quốc nhất trí, không có vấn đề mắc mứu. Nhưng có một số mặt hàng viện trợ (như ô-tô vận tải, máy móc thi công, sắt thép, thuốc nổ TNT…) Trung quốc sản xuất chưa nhiều, vẫn còn phải mua của nước ngoài, thì Việt-nam nên xin viện trợ không hoàn lại của Liên-xô và các nước Đông Âu; xin viện trợ lúc này thì họ dễ cho. Cũng có khả năng là Liên-xô và các nước Đông Âu viện trợ ít, thì Việt-nam cứ vay nợ, sau này không trả cũng chẳng sao. Hiện nay các đồng chí Triều-tiên vẫn chưa trả nợ Liên-xô, mà chẳng hề gì.

  Những thứ mà Việt-nam yêu cầu viện trợ, Liên-xô và các nước Đông Âu không cho, thì Trung quốc sẽ tìm mọi cách giúp đỡ Việt-nam, dù Trung quốc còn thiếu thốn.

  3/ Về vấn đề xây dựng các công trình, ở Trung quốc đã hoãn xây dựng mới, hoãn mở rộng, hoãn xây dựng xí nghiệp lớn ở các thành phố loại 1 và loại 2, ở các tỉnh vùng duyên hải và tuyến 1. Các công trình lớn chỉ xây dựng ở các tỉnh thuộc tuyến lớn thứ 3. Trong mỗi tỉnh đều chọn những khu rừng núi, coi đó là tuyến thứ 3 nhỏ, xây dựng cả công binh xưởng ở đó.

  4/ Trung quốc đã tích cực chuẩn bị đánh khi chiến tranh nổ ra, để chủ động đối phó có hiệu quả trong mọi tình hình xấu nhất. Chúng ta nên sắp xếp kế hoạch để ứng phó trước tình hình xấu nhất, đề phòng địch oanh tạc lớn. Các đồng chí Việt-nam nên xây dựng một số xí nghiệp, một số hạng mục nhằm phục vụ yêu cầu của chiến tranh; còn hạng mục phục vụ thời bình thì không nên làm nhiều. Nên xây dựng ở vùng rừng núi, xây dựng nhỏ, phân tán, kín đáo.
  Sau khi nghe tôi trình bày thêm về phương hướng, chủ trương chuyển hướng kinh tế, chuyển hướng công nghiệp, đồng chí Lưu-Thiếu-Kỳ nói rõ là nhất trí với ta, nhưng đề nghị thêm là xây dựng nên chú ý có mức độ, quy mô vừa phải.

  Ý kiến của đ/c Chu Ân-Lai (khi đoàn đã đi Liên-xô và Đông Âu trở về)

  1/ Viện trợ của Trung quốc giúp Việt-nam kỳ này có trọng điểm là dùng vào phục vụ chiến tranh, đánh thắng đế quốc Mỹ. Có một số vật tư và thiết bị không thể hoàn thành viện trợ trong năm 1965-1966. Sau này nếu chiến tranh mở rộng và ác liệt hơn nữa, Trung quốc sẽ căn cứ khả năng của mình mà hết sức giúp đỡ Việt-nam thêm.

  2/ Điều cần đặc biệt quan tâm là vấn đề vận tải. Hàng chưa tới tay Việt-nam, mà còn nằm ở Bằng-tường hoặc một nơi nào khác của Trung quốc, thì coi như là Việt-nam chưa nhận được viện trợ. Chuyên chở đường sắt, đường bộ, đường thủy là nhiệm vụ rất gay go của cả 2 nước, chúng ta phải cùng nhau cố gắng thực hiện.

  Đề nghị các đồng chí Việt-nam hỏi Liên-xô và các nước Đông Âu sau này cho biết rõ khối lượng hàng hóa viện trợ Việt-nam, nặng bao nhiêu tấn để chúng ta tính toán và thu xếp việc vận tải.

  Hiện nay, Ba-lan có ý dụt dè, sợ sệt Mỹ trong vấn đề vận chuyển đường bể, lại có ý định cho Mỹ kiểm soát tầu biển. Trung quốc đang đấu tranh mạnh về vấn đề này.

  3/ Về sự kiện chính trị vừa qua ở An-giê-ri [Algeria], thông báo thêm để các đồng chí Việt-nam rõ: Những nước ngoài, nhất là những nước ở châu Phi ngạc nhiên, không hiểu tại sao Ben Ben-la [Ahmed Ben Bella - Tổng thống Algeria] bị lật đổ, nhưng nhân dân An-giê-ri thì không ngạc nhiên. Qua tình hình chúng tôi nắm được và qua việc dò hỏi thêm Nát-xe [Gamal Abdel Nasser - Tổng thống Ai Cập] và A-me [Amin al-Hafiz - Tổng thống Syria] (Cộng hoà A rập thống nhất), thì nguyên nhân chủ yếu Ben Ben-la bị lật đổ là không coi trọng sự hy sinh của quân đội và nhân dân An-giê-ri, định ruồng rãy và gạt bỏ những cán bộ kháng chiến cũ, chỉ chăm lo nịnh nọt nước ngoài. Cán bộ kháng chiến rất bất mãn với Ben Ben-la. Danh sách của Hội đồng cách mạng và của Chính phủ An-giê-ri hiện nay gồm hầu hết những người đã tham gia kháng chiến.

  Trung quốc và Việt-nam đã từng trải qua đấu tranh chống Nhật, chống Pháp, chống Mỹ thì dễ hiểu tình hình này.

  4/ Chúng tôi rất cảm động và khâm phục khi thấy Đảng và nhân dân Việt-nam có quyết tâm hy sinh, kiên quyết chiến đấu chống đế quốc Mỹ. Trên dưới một lòng, Đảng-Chính-Quân-Dân nhất trí, Nam-Bắc đoàn kết, tất cả đều dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Hồ Chủ tịch, đó là nhân tố quyết định, đảm bảo thắng lợi của Việt-nam. Một dân tộc dám đấu tranh, dám hy sinh, dám giành thắng lợi thì nhất định thắng. Chúng tôi nghĩ là An-giê-ri có 11 triệu dân dám hy sinh 1 triệu người để đánh thắng đế quốc Pháp, Việt-nam có hơn 30 triệu người, thì chắc chắn quyết tâm sẽ càng lớn. Chúng tôi đã nói với cán bộ Trung quốc là Việt-nam chống đỡ nổi với 80 vạn quân địch (trong đó dự tính sẽ có tới 30 vạn quân Mỹ) thì Trung quốc phải sẵn sàng chống lại số quân địch đông gấp 40 lần. Việt-nam có can đảm như vậy, Trung quốc cũng phải có can đảm như vậy. Việt-nam có quyết tâm lớn, Trung quốc có quyết tâm lớn, thì địch mới phải tính toán đến và mới sợ chúng ta. Việt-nam có tinh thần không sợ chết, không sợ hy sinh, cho nên mấy tháng nay Mỹ đã phải suy nghĩ. Nhưng chúng ta cũng nên cảnh giác là mỗi khi địch tiến thêm bước mới trong chiến tranh thì chúng lại nói đến hòa bình để lừa bịp dư luận trong nước và thế giới. Chúng ta phải tiến hành một công tác rất gay go và lâu dài là làm cho nhân dân toàn thế giới hiểu rõ âm mưu của đế quốc Mỹ, hiểu rõ chính nghĩa và quyết tâm của chúng ta.

  [bị gạch bỏ: (Đồng chí Chu Ân-Lai dành nhiều thì giờ để nói về vấn đề này)]

  5/ Chúng tôi đánh giá là vừa qua các đồng chí đã làm công tác tốt ở Liên-xô và các nước Đông Âu, nhất là đã làm cho nhân dân các nước đó đồng tình với Việt-nam. Nguyên nhân một phần là nhân dân các nước đó cũng đã từng chống phát xít. Các đồng chí Việt-nam đã làm công tác tốt trong nhân dân để ảnh hưởng tới ban lãnh đạo của họ, tuy rằng ảnh hưởng đó hiện nay còn ít. Những người lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhất trí và đồng tình ủng hộ các đồng chí, nhưng sau này có thể sẽ giao động trước đế quốc. Những người lãnh đạo Liên-xô chưa phải là đã có thái độ chân thật và nghiêm túc trong việc giúp đỡ Việt-nam. Liên-xô đã giúp In-đô-nê-xi-a 800 triệu đô-la, giúp Ấn-độ 900 triệp Rúp, giúp Ai-cập 1,200 triệu Rúp. Việt-nam là tuyến đầu mà Liên-xô còn giúp ít, cốt để Việt-nam không thể đánh lớn, không thể hiếu chiến được.

  6/ Âm mưu của Mỹ là tăng cường bắn phá giao thông miền Bắc Việt-nam. Chúng sẽ ném bom mạnh ở Hải-phòng, Lào-cai, có thể ném bom đường sắt Bằng-tường. Chúng còn dành Hà-nội chưa ném bom, vì chúng biết ở đó có 4 đơn vị tên lửa Liên-xô, chúng muốn để Liên-xô khuyên Việt-nam đàm phán. Nếu Việt-nam kiên trì không buôn bán về nguyên tắc, thì tư tưởng đầu hàng của Liên-xô sẽ không có hiệu quả. Cũng có thể Mỹ ném bom Hà-nội để thử Liên-xô, và trước đó chúng sẽ có lời cảnh cáo trước. Cũng có tin đồn là tháng 8/1965 Mỹ sẽ ngừng ném bom trong 1 tháng để chờ Liên-xô thuyết phục Việt-nam đàm phán và thương lượng. Nếu Liên-xô kiên quyết, thì Mỹ sẽ yếu đuối và sợ.

  7/ Xin nhắc lại lời của đồng chí Lưu-Thiếu-Kỳ đã nói với các đồng chí lãnh đạo Việt-nam: trong nhận định và quan điểm đối với các nhà lãnh đạo Liên-xô, có một khoảng cách khác nhau giữa Việt-nam và Trung quốc; nếu các đồng chí Việt-nam muốn nâng đỡ, thúc đẩy cho họ ngay ngắn, thì xin các đồng chí cứ thử làm xem, nhưng chúng tôi thấy là không được đâu. Ngay Cốt-sư-ghin [Alexei Nikolayevich Kosygin - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô] cũng vậy, nói ngoài miệng thì khác, nhưng về nước lại thay đổi, cho nên chúng tôi không thể tin được. Trung quốc phải tiếp tục đấu tranh chống bọn xét lại.

  Trung quốc sẽ viết thư trao đổi ý kiến và trả lời Liên-xô về việc ra tuyên bố của 3 Đảng Việt-Xô-Trung chống đế quốc Mỹ xâm lược Việt-nam, về việc cải thiện quan hệ Xô-Trung. Chúng tôi thấy là không thể ra tuyên bố chung mà chỉ nên ra tuyên bố riêng. Nhưng trong thư chúng tôi sẽ nói rõ là mong muốn Liên-xô thực sự ủng hộ Việt-nam chống đế quốc Mỹ. Chúng tôi sẽ nêu một số yêu cầu đối với Liên-xô:

  - Cải thiện quan hệ với An-ba-ni [Albania],

  - Đừng giúp bọn phản bội Đảng Cộng sản Nhật.

  - Không nên gây phong trào rộng rãi chống Trung quốc trong các Đảng anh em,

  - Lập trường phải thực sự đứng hẳn về một bên với Việt-nam,

  - Ủng hộ thực sự 4 điểm của đồng chí Phạm-Văn-Đồng và bản tuyên bố 22/3/1965 của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt-nam.

  - Phải thực sự đứng trong hàng ngũ cộng sản, bỏ đường lối hợp tác Xô-Mỹ làm chủ tể thế giới, không nên bắt mối với Mỹ, Anh, Pháp.

  Tôi thông báo để các đ/c biết trước và báo cáo với Trung ương Đảng Lao động VN. [Bị gạch bỏ: Theo kinh nghiệm cá nhân, đối với các nhà lãnh đạo LIên-xô hiện nay thì không ăn thua đâu.]

  Mao Chủ-tịch có nói là không phản đối việc các đồng chí Việt-nam yêu cầu viện trợ của Liên-xô; xin viện trợ càng nhiều thì càng tốt. Nhưng nên xin thứ hàng có hiệu quả và thích hợp. Ví dụ: nên xin máy bay Mig 17, 19 hơn là máy bay Mig 21 vì khó dùng. Việt-nam nên xin nhiều thuốc nổ của Liên-xô, họ có dự trữ 1 triệu 50 vạn tấn, xin họ đến 10 vạn tấn, họ không có khó khăn đâu. Nên đòi họ phải cho nhiều cao xạ 37 ly, súng đại liên cao xạ nòng đôi, thiết bị để tu sửa đường sắt và đường bộ, thiết bị thông tin liên lạc và phát thanh, một số tầu chạy duyên hải. Liên-xô phải giúp Việt-nam nhiều thì mới có ích với cách mạng thế giới. Phải chuyển hàng bằng tầu biển. Hàng ngày, Mỹ dùng 3 tầu lớn loại vạn tấn để chuyên chở vũ khí, vật tư sang Nam Việt-nam. Chúng ta phải làm dữ, làm mạnh thì Mỹ mới tính toán và sợ. Không thể chỉ trông vào bản tuyên bố trống rỗng. Các đồng chí Việt-nam nên đòi hỏi Liên-xô giúp nhiều hơn nữa, đại đa số hàng viện trợ phải chuyển vận qua đường biển. Trung quốc sẽ không ngại đấu tranh với Liên-xô về việc giúp đỡ với Việt-nam, về việc chuyển vận qua đường biển.

  Liên-xô và các nước Đông Âu không giúp Việt-nam thì không được. Nhưng thực tế là họ sợ đế quốc, họ giúp một ít cho Việt-nam, họ lại tuyên truyền rầm rộ bên ngoài. Họ không dám có thái độ cứng rắn với đế quốc Mỹ. Họ ở trong tình thế mâu thuẫn nên cách làm của họ có 2 mặt. Trung quốc phải đấu tranh bằng mọi cách chống chủ nghĩa xét lại. Có 2 khả năng: một là họ tiếp tục xấu, nhưng nhân dân trong nước sẽ giác ngộ hơn, sẽ đấu tranh đòi họ thay thế từng người một (bước sắp tới có thể là thay thế Mi-cai-an) [Anastas Mikoyan - Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao], làm cho tình hình chuyển biến theo hướng tốt; hai là có khả năng chuyển biến thực sự theo hướng tốt, nhưng điều này hiện nay chưa đến thời cơ.

  Chúng ta phải cố gắng đấu tranh bằng mọi cách, đây là một dịp thử thách chúng ta. Việt-nam đang ở vị trí tiền tuyến đấu tranh chống đế quốc, chúng tôi chưa ra mặt trận cho nên có thể dành nhiều lực lượng đấu tranh vạch trần bọn đế quốc và bọn xét lại, có sự đóng góp nhiều hơn các đồng chí Việt-nam trong việc này.

  Có một điều cần chú ý là hiện nay những người lãnh đạo Liên-xô tránh tranh cãi về nội dung, sợ phơi bày bộ mặt. Họ khác Khơ-rúp-sốp [Nikita Sergeyevich Khrushchyov – cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản & Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô] ở chỗ thông minh hơn, làm ra vẻ mình đáng thương mà bị bắt nạt. Trung quốc phải tiếp tục đấu tranh.

  9/ Nhân đây, xin nhắc lại điều chúng tôi đã nói với Hồ Chủ tịch về hội nghị Á Phi II: Trung quốc chủ trương tuyệt đối không cho Liên-xô tham dự chính thức Hội nghị Á Phi II, nhưng cũng dự kiến là có thể một số nước Cộng hòa của Liên-xô ở châu Á xin dự thính hội nghị; để tránh cho hội nghị không bị tan vỡ, Trung quốc sẽ không phản đối việc này. Đây là ý kiến chỉ nói riêng để Hồ Chủ tịch biết, không nói cho các nước dân tộc chủ nghĩa biết.


  Liên-xô

  Ý kiến của đồng chí Bơ-rê-giơ-nép
  [Leonid Ilyich Brezhnev - Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô]

  1/ Thông báo tình hình trong thời bình đã quan trọng, thông báo trong thời chiến lại càng quan trọng. Thông báo của các đồng chí Việt-nam giúp cho tôi và đồng chí Cốt-sư-ghin được trang bị đầy đủ để đấu tranh cho lập trường của Việt-nam. Chúng ta hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh. Cần cho nhau biết thường xuyên và kịp thời về nhận định tình hình và lập trường, chủ trương của nhau thì việc ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp đấu tranh mới tốt. Tất nhiên Liên-xô mong được thông báo tình hình không phải vì tò mò, và cũng không để tài liệu lọt vào tay người khác.

  2/ Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với lập trường và chủ trương của Trung ương Đảng Lao động Việt-nam, không có vấn đề nào không đồng ý. Ý muốn thành tâm của chúng tôi là ủng hộ các đồng chí về chính trị, giúp đỡ các đồng chí về vũ khí. Chúng tôi chỉ muốn giúp các đồng chí đấu tranh thắng lợi. Toàn thể Chủ tịch đoàn chúng tôi nhất trí về vấn đề này.

  3/ Đồng chí Bơ-rê-giơ-nép thắc mắc về bài báo của Trung quốc nói không còn vĩ tuyến 17 nữa. (Tôi đã giải thích về vấn đề này).

  [Bị đánh dấu “Bỏ”: 4/ Đồng chí có hỏi về vấn đề người tình nguyện Liên-xô sang Việt-nam, vấn đề chuyên gia quân sự Liên-xô sang có đủ không? (tôi chỉ trả lời là sẽ về báo cáo lại với Bộ Chính trị)]

  4/ Đồng chí có vẻ tin quyết tâm của Trung quốc sẵn sàng tham chiến chống Mỹ ở Việt-nam.

  5/ Liên-xô đang nghiên cứu vấn đền viện trợ thêm về quân sự cho Việt-nam; đang nghĩ cách chuyển tầu phóng ngư lôi bằng xe lửa.

  6/ Cảm ơn các đồng chí Việt-nam đã đánh giá cao viện trợ của Liên-xô. Chúng tôi biết rằng viện trợ chưa đáp ứng 100% yêu cầu của Việt-nam. Chúng tôi nghiêm túc muốn tìm hiểu xem có thể giúp đỡ gì thêm về quân sự. Cần có cơ sở sửa chữa vũ khí cần thiết. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ báo cáo ngay cho các đồng chí Liên-xô quan tâm giải quyết việc này.

  7/ Mỹ đang tiến hành chiến tranh đối với miền Bắc chủ yếu là bắn phá bằng không quân. Điều rất quan trọng là phải bảo vệ Hà-nội và các trung tâm chiến lược quan trọng khác. Tên lửa Liên-xô đất đối không rất hiệu nghiệm. Cần nghiên cứu nắm vững kỹ thuật, đó là điều rất cần thiết. Nếu chúng ta gây cho địch thiệt hại 90% hoặc ít nhất là 60% thì địch sẽ phải gờm. Chúng tôi đặt vấn đề như vậy để xem có thể giải quyết vấn đề sử dụng các huấn luyện viên của Liên-xô. Mỹ sợ vì 2 lý do: bản thân vũ khí tên lửa đáng sợ; vũ khí lại do huấn luyện viên Liên-xô hướng dẫn sử dụng, Mỹ cũng sợ có sự va chạm với Liên-xô. Bọn Mỹ đang cãi nhau là có nên bắn phá Hà-nội không, cũng vì lý do đó. Cho nên ta có thể thấy điều này có tác dụng ngăn chặn chúng.

  Mỹ thường tiến hành chiến tranh ở nơi nào mà chúng không phải vượt qua danh giới, không va chạm với Liên-xô. Đề nghị các đồng chí truyền đạt lại với Bộ Chính trị nghiên cứu đề nghị của chúng tôi.

  8/ Tôi đã trao đổi với đồng chí Cô-sư-ghin là cố gắng giúp đỡ hết sức cho Việt-nam. Xin các đồng chí hãy tin là chúng tôi hết sức cố gắng.

  Qua kinh nghiệm gom góp được, chúng tôi thấy trong thời chiến, xây dựng kinh tế, xây dựng công nghiệp có nhiều điều căng thẳng và phức tạp. Sơ tán di chuyển xí nghiệp thì có yếu tiềm lực kinh tế không? Xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật trong thời chiến thì có nên không?

  Sau khi nghe tôi trình bầy kỹ thêm về chủ trương chuyển hướng kinh tế, chuyển hướng công nghiệp, đồng chí Bơ-rê-giơ-nép nói rõ là đồng ý với các đồng chí Việt-nam về vấn đề này: đồng ý giúp đỡ vấn đề xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật, sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề giúp ta xây dựng một số công trình công nghiệp trong kế hoạch sau này (phân đạm, cơ khí nặng, luyện kim, vân vân).

  9/ Chúng tôi rất khâm phục các đồng chí Việt-nam đấu tranh anh dũng, ngoan cường và lao động sáng tạo. Cùng với các đồng chí, chúng tôi hết sức tin tưởng vào thắng lợi của Việt-nam. Chúng tôi đứng trên nhiều khía cạnh, giác độ để làm sao giảm sự phá hoại, giảm tổn thương và hy sinh cho Việt-nam. Mỹ có đưa thư cho Việt-nam nhưng chúng tôi từ chối không nhận vì không được ủy thác (vấn đề Mỹ ngừng ném bom một tuần lễ.)

  Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định của các đồng chí là bọn đế quốc không bao giờ thành tâm. Nhưng có điều đáng chú ý là hiện nay muốn tìm lối thoát, chúng ta nên biết cách lợi dụng khó khăn của địch. Tìm người trung gian hay lối nào? Liên-xô rất khó làm vì chưa có ý kiến của các đồng chí Việt-nam. Chúng tôi nhấn mạnh là hết sức ủng hộ, giúp đỡ các đồng chí về quân sự, chính trị, tinh thần. Chúng tôi không bao giờ có hiệp nghị bí mật nào hoặc thỏa thuận bí mật nào với Mỹ trong vấn đề này; hoàn toàn không có ẩn ý gì cả.

  Riêng chúng tôi nghĩ, bên cạnh biện pháp quân sự mà các đồng chí đang làm là đúng, nên phát triển chiến dịch chống đế quốc Mỹ trên phạm vi toàn thế giới, đó là điều cần thiết. Liên-xô đang làm rất nhiều về mặt này. Mỗi khi đoàn đại biểu của các nước tư bản chủ nghĩa hoặc các nức dân tộc chủ nghĩa sang thăm Liên-xô, chúng tôi đều lợi dụng để tập hợp lực lượng cho mặt trận chống đế quốc. Chúng tôi cũng thảo luận với các Đảng và các nước xã hội chủ nghĩa cùng làm theo hướng đó.

  10/ Trung ương Đảng chúng tôi cho rằng ngoài việc giúp đỡ Việt-nam về quân sự, phải thực hiện việc thống nhất phong trào cộng sản quốc tế để ủng hộ Việt-nam. Qua đó, chúng ta ủng hộ lực lượng tiến bộ ở Mỹ để đấu tranh chống Giôn-xơn [Lyndon Baines Johnson - Tổng thống Hoa Kỳ ], đó là điều rất quan trọng. Hiện nay, ở nước Mỹ đã có sự lục đục với nhau. Một số đồng chí của chúng tôi đã đi sang châu Âu, châu Phi nói rõ và giải thích lập trường của chúng tôi. Nếu giải quyết được sự bất đồng với Trung quốc thì bọn Mỹ sẽ phải chuyển biến thái độ với Việt-nam. Nhưng tiếc thay sự bất đồng vẫn còn. Thật là khó giải thích và khó hiểu. Bọn Mỹ đã nói trắng trợn: lợi dung sự bất đồng Xô-Trung, chúng sẽ rộng tay rộng cẳng. Chúng tôi rất bực tức nhưng biết nói thế nào trước lời phát biểu của Bành-Chân [Bành Chân - Bí thư thứ nhất Ủy ban trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc] ở In-đô-nê-xi-a nói Liên-xô giúp đỡ Việt-nam ít, không đáng giá, Liên-xô thông đồng với Mỹ, đầu hàng, phản bội. Mỹ có thể tặng huân chương cho Bành-Chân về những lời lẽ như vậy. Chúng tôi biết Trung quốc giúp Việt-nam là một sự thật, nhưng sao Trung quốc không thống nhất với các Đảng anh em khác trong việc giúp đỡ Việt-nam. Ngay đồng chí Ai-đích [Dipa Nusantara Aidit - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Indonesia] cũng để cho đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt-nam thay mặt cho các Đảng anh em phát biểu trong dịp kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a, nhưng Đảng Trung quốc đã phá kế hoạch đó. Nếu đoàn đại biểu Đảng Lao động Việt-nam thay mặt phát biểu thì mọi người thấy sự thống nhất, nhân dân thế giới thấy sự thống nhất, và bọn Mỹ sẽ phải sợ. Chúng tôi nói việc này không có ý định gây mâu thuẫn giữa Việt-nam và Trung quốc. Chúng tôi hiểu rõ vị trí của các đồng chí Việt-nam. Chúng tôi chỉ thắc mắc và bực tức là tại sao trong việc giúp đỡ Việt-nam lại đưa vấn đề đấu tranh tư tưởng ra. Nhân dân Liên-xô và Đảng Cộng sản Liên-xô rất bất bình về lời nói của các bạn Trung quốc là chúng tôi giúp đỡ cho Việt-nam ít; ngay các đại sứ Trung quốc cũng nói xuyên tạc ở các nước là chúng tôi không giúp, giúp ít hoặc bố thí. Nhưng chúng tôi không mắc mưu, cho nên không trả lời. Sáu tháng nay chúng tôi đã thu thập rất nhiều tài liệu về việc này, nhưng chúng tôi không muốn cho đế quốc Mỹ biết. Vì đối với Mỹ, Liên-xô và Trung quốc đoàn kết đối phó thì sẽ có tác dụng quyết định tới vấn đề Mỹ có ném bom Hà-nội và các vùng công nghiệp hay không. Chúng tôi im lặng như thế về tinh thần chúng tôi có bị thiệt, nhưng Mỹ phải suy nghĩ, phải dè chừng, và phong trào cách mạng có lợi. Vì chúng tôi không muốn cho bọn đế quốc tin là chúng ta không thể đoàn kết với nhau được. Sự nhẫn nại to lớn của chúng tôi, sự chịu nhịn hết sức của chúng tôi chính là vì Đảng và nhân dân Việt-nam, nhưng chúng tôi sẽ nói khi cần thiết. Trong lúc nhân dân Việt-nam đang đổ máu, chúng tôi không muốn bôi nhọ danh dự quốc tế. Xin các đồng chí Việt-nam hãy tin tưởng hơn vào Đảng Cộng sản Liên-xô và nhân dân chúng tôi.

  [Bổ sung bằng chữ viết tay: (Tôi có nói thêm là các đồng chí Liên-xô nên kiên trì phấn đấu cho sự đoàn kết Xô-Trung, đoàn kết toàn phe xã hội chủ nghĩa và phong trào cộng sản quốc tế.)]

  Nếu Mỹ tin rằng Liên-xô không giúp Việt-nam, mâu thuẫn Xô-Trung không giải quyết được, thì Mỹ sẽ bắn phá xa, sẽ đẩy mạnh chiến tranh hơn nữa. Nhưng Mỹ không dám làm liều, vì nó biết cuối cùng là chúng ta sẽ thống nhất, nó phải tính toán điều đó. Chúng tôi không tiếc tiền để củng cố quốc phòng Liên-xô, Mỹ cũng phải sợ cái đó.

  Có thể chúng tôi có chỗ thiếu sót, các đồng chí Trung quốc có thể cứ phê bình. Thiếu sót của chúng tôi là chưa lợi dụng các đoàn thể Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, các báo chí, các lực lượng trên thế giới để đấu tranh mạnh mẽ chống đế quốc Mỹ. Nhưng hiện nay chúng tôi đang làm áp lực mạnh với Thủ tướng Anh Uyn-sơn [Harold Wilson]. Đồng chí Cô-sư-ghin từ chối không sang Anh, Uyn-sơn muốn sang Liên-xô trước, chúng tôi cũng không đồng ý. Chúng tôi đang tranh thủ bám từng khả năng để đấu tranh ủng hộ Việt-nam.

  [Bổ sung bằng chữ viết tay: (Tôi có nói thêm về vị trí của Liên-xô và sự cần thiết mở rộng mặt trận đấu tranh chống đế quốc Mỹ, gây áp lực mạnh đối với đế quốc Anh.)]

  11/ Chúng tôi tin là các đồng chí Việt-nam nhất định thắng nhưng nên tìm con đường đỡ hy sinh. Việt-nam có khó khăn, nhưng Mỹ lại khó khăn nhiều hơn. Nên tìm con đường thực tế để giải quyết vấn đề này. Nếu sau này các đồng chí muốn hỏi ý kiến, chúng tôi sẽ góp. Nhưng trước hết phải có ý kiến của các đồng chí Việt-nam. Liên-xô luôn sẵn sàng đóng vai trò giúp đỡ Việt-nam trong vấn đề này. Phải phát triển một chiến dịch chính trị, bao bọc bọn đế quốc Mỹ trong bầu không khí đấu tranh mà chúng không thể chịu được. Nhưng trước hết chúng ta phải đoàn kết. Nếu Trung quốc đồng ý, chúng tôi có thể đến Bắc-kinh để bàn bạc vấn đề ủng hộ Việt-nam. Các Đảng khác chắc sẽ vui mừng, đế quốc sẽ khiếp vía kinh hồn. Chúng tôi muốn cải thiện quan hệ với các đồng chí Trung quốc. Chỉ cần có tấm lòng thành thật và sự thông minh minh mẫn thì có thể cùng nhau đặt kế hoạch chống đế quốc Mỹ.

  12/ Chúng tôi đang tìm mọi cách làm lung lay khối Bắc Đại tây dương [NATO - North Atlantic Treaty Organization], lợi dụng mâu thuẫn giữa Mỹ với Pháp, Thổ-nhĩ-kỳ; đã tranh thủ được ít nhiều, lợi dụng mọi tình huống chính trị làm lung lay hàng ngũ địch, để có lợi cho cách mạng, cho các nước xã hội chủ nghĩa.

  13/ Chúng tôi rất vui mừng gặp các đồng chí Việt-nam. Chúng tôi thấy có thể nói thật được với nhau, và trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi đánh giá cao chủ trương của Trung ương Đảng Lao động Việt-nam cử đoàn đi các nước, tin tưởng các đồng chí ở Đông Âu sẽ đón tiếp tốt và hết sức giúp đỡ các đồng chí Việt-nam.

  Ý kiến của đồng chí Cô-sư-ghin:
  [Alexei Nikolayevich Kosygin - Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô]

  1/ Đồng ý hoàn toàn về cách đánh giá và nhận định tình hình của các đồng chí Việt-nam; đồng ý về nhận định là nhân tố chiến tranh cục bộ ngày càng phát triển.

  2/ Rất hài lòng về các cuộc hội đàm ở Hà-nội và Mạc-tư-khoa [Moscow] với các đồng chí lãnh đạo Việt-nam, rất hài lòng nhớ lại các cuộc nói chuyện đó.

  Lần này tôi cũng rất hài lòng nói chuyện vối các đồng chí ở đây. Có thể nói là nhận định của các đồng chí hoàn toàn đúng đắn; đồng ý cả về chủ trương chuyển hướng kinh tế, chuyển hướng công nghiệp nhưng xin luu ý các đồng chí là không nên xây dựng tham quá, nhiều quá.

  3/ Trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ, phải sử dụng tất cả mọi khả năng, mọi giải pháp quân sự và chính trị. Nhân dân Liên-xô và Đảng Cộng sản Liên-xô hoàn toàn đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ Việt-nam. Trong những lời phát biểu của Trung ương Đảng và Chính phủ Liên-xô, chúng tôi theo đúng lập trường và những lời phát biểu của các đồng chí Việt-nam. Những lời phát biểu của chúng tôi xuất phát từ những nguyên tắc mà đồng chí Phạm-văn-Đồng đã nêu ra, vì đó là đúng đắn, không có cách nào làm khác được. Tôi đã nói với nhà tư bản công nghiệp Mỹ I-tơn [Cyrus Stephen Eaton] khi sang thăm Liên-xô: “giải pháp rất tốt cho Mỹ để kết thúc chiến tranh ở Việt-nam là phải nhận 4 điều kiện của Thủ tướng Phạm-văn-Đồng; không có cách nào ngoài giải pháp đó”. Mỗi khi ra tuyên bố chính thức, chúng tôi đều theo đúng lời tuyên bố của đồng chí Phạm-văn-Đồng.

  Bọn Mỹ đang cố gắng tìm nhiều con đường để tiếp xúc với chúng tôi giải quyết vấn đề Việt-nam. Ca-na-đa cũng đang làm môi giới giữa Mỹ và Việt-nam. Chúng tôi đã nói là Việt-nam biết cách giải quyết vấn đề. Chúng tôi thấy Việt-nam rất đúng đắn, lập trường rất đúng, không thể có lối giải quyết nào khác.
  Các nhà hoạt động tư sản các nước mà tôi có dịp gặp, nói chung đều không muốn biện bạch cho chính sách của Mỹ ở Việt-nam, họ chỉ quan tâm đến vấn đề kết thúc chiến tranh ở Việt-nam như thế nào. Lúc nào cũng vậy, tôi đều trả lời là phải tìm lối giải thoát theo tinh thần mà Thủ tướng Phạm-văn-Đồng đã đề ra. Các đồng chí Việt-nam đã đưa ra một kế hoạch rất tốt, tốt với Việt-nam, tốt với chúng tôi, tốt với các dân tộc khác trên thế giới.

  4/ Xin nói để các đồng chí rõ là chính vì vấn đề Việt-nam mà quan hệ giữa Liên-xô với Mỹ đã trở thành xấu đi nhiều. Chúng tôi hết sức giúp đỡ Việt-nam về mọi mặt. Nhưng điều chủ yếu là phải xây dựng một mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ trên thế giới.

  5/ Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì để hoàn thành các điều cam kết với Việt-nam. Nhưng phải làm thế nào thỏa thuận được với các đồng chí Trung quốc trong việc viện trợ và chuyên chở.

  6/ Tình hình bọn Mỹ rất phức tạp, chúng có thể tiến hành chiến tranh lâu dài, nhưng nhân dân Mỹ nhất định không ủng hộ chúng. Hiện nay, ở Mỹ đang có tiếng vang của chiến tranh. Theo sự đánh giá của chúng tôi, Giôn-xơn rất dễ thay lòng đổi dạ, nghe theo lời của cố vấn, tiến hành cuộc khiêu khích lớn, dám mở rộng hoạt động quân sự. Giôn-xơn đã xa rời quá xa lập trường khi người ta bầu hắn ta. Giôn-xơn đã theo gót Gôn-oát-tơ [Barry Morris Goldwater – Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ], tên đầu sỏ lớn tiếng chống cộng. Chúng đang tăng cường lực lượng, tăng thêm ngân sách quân sự, tăng thêm đơn đặt hàng quân sự. Tình huống đang trở nên ngày càng phức tạp. Chúng tôi có tài liệu tình báo quân sự chính xác như vậy. Các đồng chí cần chuẩn bị sẵn sàng, tích cực đối phó với việc Giôn-xơn mở rộng hoạt động quân sự ở Việt-nam.

  7/ Đồng chí Bơ-rê-giơ-nép và tôi chủ trương hết sức giúp đỡ Việt-nam về quân sự, giúp thêm sung và đạn để có thể bắn không tiếc đạn, bảo vệ Hà-nội, Hải-phòng và các căn cứ quan trọng.

  8/ Chuyến đi của các đồng chí Việt-nam lần này rất có lợi và rất cần thiết. Vì nó xúc tiến việc tập hợp các lực lượng cần tập hợp, làm cho mọi người hiểu rõ và nhất trí với nhận định của các đồng chí.

  Chúng tôi thấy nên có đoàn đại biểu của Đảng và Chính phủ Việt-nam đi thăm một số nước, một số Đảng ở các nước tư bản, như Pháp, Ý, vân vân. Chúng ta phải tập hợp tất cả lực lượng để đấu tranh, làm cho bọn đế quốc thấy là chúng ta thống nhất, đó là điều chủ yếu.

  9/ Chúng tôi đã nhiều lần buồn phiền về thái độ của các đồng chí Trung quốc. Bài diễn văn của ông Bành-Chân ở In-đô-nê-xi-a đã làm lợi cho đế quốc Mỹ, đó là điều phản bội lớn nhất. Nếu chúng ta có bất đồng, chúng ta không nên cho bọn đế quốc biết, không nên chia rẽ, chia năm xẻ bảy trước mặt kẻ thù, không nên làm cho sự bất đồng lan rộng. Chỉ có thể đánh chủ nghĩa đế quốc bằng cách thống nhất lực lượng của chúng ta. Sau này, chúng tôi vẫn kiên quyết đi theo con đường đó. Vì vậy, chúng tôi coi chuyến đi này của các đồng chí Việt-nam là cần thiết đối với nhân dân Việt-nam và toàn phe xã hội chủ nghĩa.
  10/ Xin các đồng chí hiểu rõ thái độ kiên định của chúng tôi là các đồng chí sẽ thắng, nhất định các đồng chí thắng. Chúng tôi kiên định làm tất cả mọi việc để đoàn kết các lực lượng chống đế quốc. Cái đó quyết định phong trào cộng sản quốc tế. Nếu chúng tôi làm khác, Đảng và nhân dân chúng tôi sẽ không tha thứ cho chúng tôi.

  11/ Tình hình của bọn Mỹ ở Việt-nam không sáng sủa, mặc dầu sức mạnh nó lớn, nhưng chúng ta cũng phải nhận định đúng đắn lực lượng của kẻ thù. Bọn Mỹ rất lo lắng về địa vị của chúng ở miền Nam, không tin vào số phận của chúng. Bọn Mỹ chưa có một kế hoạch nào hiện thực để kết thúc chiến tranh ở Việt-nam. Điều đó làm cho người Mỹ không tin tưởng. Nhưng cuộc chiến tranh sẽ phát triển, sẽ khốc liệt, vì Mỹ sẽ cố bám Việt-nam lâu đấy. Nhân dân miền Bắc và miền Nam Việt-nam là anh hùng thực sự. Toàn Đảng, toàn dân chúng tôi rất khâm phục. Nhân dân toàn thế giới khâm phục. Chúng tôi hiểu rõ toàn bộ tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh ở Việt-nam. Nước Việt-nam nhỏ bé đánh đế quốc Mỹ rất mạnh, thật là anh hùng, các đồng chí đang giương cao ngọn cờ cộng sản, đang gánh toàn bộ gánh nặng của chiến tranh. Ý kiến của các đồng chí phải được mọi người tôn trọng. Chúng tôi biết rất rõ cuộc đấu tranh của các đồng chí là của chúng tôi. Chúng tôi xin hết lòng ủng hộ và giúp đỡ.


  Ba-Lan:

  Ý điến đồng chí Ô-kháp
  [Edward Ochab – Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Ba Lan]

  1/ Chuyển lời hỏi thăm nồng nhiệt của đồng chí Gô-mun-ca [Władysław Gomułka - Bí thư thứ nhất Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan], không về dự hội đàm vì ốm, năm dưỡng bệnh ở xa.

  2/ Đảng và nhân dân Ba-lan toàn tâm toàn ý đứng về phía nhân dân Việt-nam. Chúng tôi đã hy sinh 6 triệu người trong đấu tranh chống phát xít, cho nên hiểu rất rõ gánh nặng của Việt-nam, đánh giá cao tinh thần đấu tranh anh hùng của Việt-nam đã rèn luyện và trưởng thành trong chiến đấu; tin tưởng chắc chắn là Việt-nam nhất định thắng lợi; hoàn toàn đồng ý với nhận định và chủ trương của Việt-nam.

  3/ Đề nghị Việt-nam cho biết là Ba-lan có thể làm được những gì để dẫn đến đàm phán (chúng tôi đã nói rõ âm muu quỷ quyệt của Mỹ về vấn đề thương lượng không điều kiện).

  4/ Đồng chí Ô-kháp dè dặt không đả kích thẳng vào Trung Quốc như đồng chí Cơ-li-xen-cô [Andrei Kirilenko - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô], mà chỉ nói là gần đây trong tuyên bố bán chính thức của Trung quốc trên báo chí có nói vĩ tuyến 17 không còn là đường ranh giới nữa, ý kiến của các đồng chí Việt-nam thế nào? (sau khi nghe chúng tôi giải thích, các đồng chí không hỏi thêm và không nói gì thêm về vấn đề này nữa).

  5/ Dư luận các nước châu Âu ngày càng phản đối việc Mỹ tiến hành chiến tranh ở Việt-nam. Ở Mỹ, nhân dân ngày càng lo ngại; các nhà trí thức, sinh viên, nhà báo, nhà khoa học phản đối chiến tranh ngày càng mạnh. Nước Ba-lan chúng tôi chỉ có khả năng hạn chế trong việc gây ảnh hưởng tới Mỹ.

  6/ Tây Đức đang đẩy mạnh âm mưu chống Ba-lan, Tiệp-khắc, Cộng hoà dân chủ Đức. Chúng tôi đang phải tăng cường quốc phòng và nâng cao cảnh giác.
  Kế hoạch 5 năm của Ba-lan có triển vọng hoàn thành, nhưng kinh tế vẫn có nhiều khó khăn, nông nghiệp vẫn còn kém.

  7/ Đế quốc định lợi dụng mâu thuẫn giữa phe xã hội chủ nghĩa, giữa các Đảng để tấn công Việt-nam. Đảng chúng tôi cố gắng đoàn kết, không cho đế quốc lợi dụng. Các đồng chí Việt-nam đang trải qua thử thách nặng nề, đấu tranh kiên cường. Xin cảm ơn các đồng chí Việt-nam đã đấu tranh mạnh, điều đó có ảnh hưởng giúp đỡ chúng tôi ở Đông Âu chống Mỹ và Tây Đức.


  Cộng hòa Dân chủ Đức:

  Ý kiến của đ/c Van-te Un-bơ-rích:
  [Walter Ernst Paul Ulbricht - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức]

  1/ Đảng và Chính phủ Cộng hòa dân chủ Đức hoàn toàn nhất trí với nhận định tình hình, đường lối và chủ trương của Việt-nam; tích cực ủng hộ và đoàn kết chặt chẽ với Việt-nam để chống đế quốc Mỹ xâm lược. Cần lập mặt trận rộng rãi trên thế giới ủng hộ Việt-nam, chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến.

  2/ Các đồng chí Việt-nam thấy rõ bản chất và âm mưu của đế quốc Mỹ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với các đồng chí ở đây, cách bọn Mỹ và Tây Đức mấy trăm mét, đã hiểu bản chất và âm mưu của chúng. Nhưng tiếc thay còn có một số người chưa hiểu; chúng ta phải đoàn kết làm cho họ hiểu.

  3/ Chúng tôi cũng nghĩ như các đồng chí Việt-nam là Mỹ chỉ chịu thương lượng khi ta đánh chúng mạnh. Miền Nam Việt-nam đánh mạnh, đánh thắng. Miền Bắc Việt-nam phải tiêu hao mạnh không quân Mỹ hơn nữa. Các nước xã hội chủ nghĩa phải tích cực giúp đỡ Việt-nam để gây tổn thất nặng cho không quân Mỹ. Máy bay Mỹ có bị hạ thật nhiều hơn nữa thì đế quốc Mỹ mới chịu suy nghĩ và ngồi họp. Vấn đề phòng không và bắn máy bay địch là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay có 2 khả năng song song: tiếp tục bắn mạnh vào đầu bọn Mỹ, thương lượng giải pháp chính trị khi cần thiết.

  4/ Cuộc chiến tranh ở Việt-nam là một bài học rất có giá trị đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Tình hình Việt-nam đẻ ra nhiều vấn đề mới. Các nước xã hội chủ nghĩa có thể rút ra nhiều bài học kinh nghiệm ở Việt-nam. Cuộc đấu tranh ở Việt-nam là cuộc đấu tranh chung, có tác dụng ủng hộ nhiều đối với chúng tôi.

  5/ Tình hình của chúng tôi chống bọn phục thù Tây Đức có nhiều khó khăn phức tạp, cuộc đấu tranh rất đắt tiền. Tình hình ở nước chúng tôi khác với các đồng chí. Mỗi người chiến đấu trên vị trí của mình, nhưng toàn phe xã hội chủ nghĩa phải đoàn kết để đẩy lùi vị trí của chủ nghĩa đế quốc; càng đoàn kết thì càng thắng. Chúng ta đã phối hợp với nhau tốt: Việt-nam thắng về quân sự, Cộng hoà dân chủ Đức thắng Tây Đức về ngoại giao ở Ai-Cập. Chúng tôi đang nghiên cứu đánh bọn Tây Đức một đòn mới. Diện chiến trường đánh bọn đế quốc rất rộng chỉ cần chúng ta đoàn kết, phối hợp đấu tranh. Có nhiều hình thức đấu tranh, nhưng nên chú ý nhiều đến hình thức đấu tranh chính trị.

  6/ Đề nghị các đồng chí Việt-nam nên có kế hoạch toàn bộ thì khi đưa đề nghị viện trợ dài hạn về kinh tế, chúng tôi dễ giải quyết hơn, vì hiện nay các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã có sự phân công sản xuất. Chúng tôi luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ Việt-nam, hễ chúng tôi có khả năng thì thế nào cũng giúp đỡ.


  Bun-ga-ri:

  Ý kiến của đồng chí Gíp-cốp:
  [Todor Hristov Zhivkov - Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Bulgaria]

  1/ Việt-nam là một nước đứng ở tiền đồn Đông Nam của phe xã hội chủ nghĩa, đang đấu tranh bảo vệ quyền lợi của toàn phe xã hội chủ nghĩa. Bun-ga-ri đoàn kết và đứng hẳn về phía Việt-nam trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ.

  2/ Cần phải có giải pháp quân sự cũng như giải pháp chính trị, nhưng nên tìm biện pháp mềm dẻo nhất. Về quân sự và kinh tế, sự viện trợ của Bun-ga-ri bị hạn chế vì là nước nhỏ; nhưng sẽ cố gắng tích cực hoạt động, ủng hộ về chính trị, ngoại giao. Trung ương Đảng và Chính phủ Bun-ga-ri sẽ chỉ thị cụ thể cho các cơ quan để phát triển ảnh hưởng chính trị của Việt-nam.

  3/ Sẵn sàng tiếp nhận thêm sinh viên Việt-nam sang học tập ở Bun-ga-ri.


  Hung-ga-ri:

  Ý kiến của đồng chí Ca-đa:
  [Kádár János - bí thư Trung ương Đảng Lao động Hungary]

  1/ Đảng, Chính phủ và nhân dân Hung có thái độ, lập trường quốc tế vô sản chân chính đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Việt-nam chống đế quốc Mỹ, coi đó là cuộc đấu tranh chung; đoàn kết chiến đấu, cố gắng tìm mọi khả năng để giúp đỡ Việt-nam, kể cả quân tình nguyện nếu cần thiết.

  2/ Hoàn toàn nhất trí với đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ Việt-nam, của Ủy ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng. Bên cạnh đấu tranh quân sự, cần đẩy mạnh đấu tranh chính trị để vạch mặt, cô lập đế quốc Mỹ hơn nữa. Đảng và Chính phủ Hung đã tuyên bố chính thức coi Mặt trận dân tộc giải phóng là đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt-nam, sẵn sàng đồng ý lập cơ quan đại diện Mặt trận ở Hung.

  3/ Mặc dù còn có sự bất đồng ý kiến, các Đảng và các nước xã hội chủ nghĩa cần đoàn kết thống nhất chống đế quốc, trước tiên là hết sức ủng hộ Việt-nam. Đảng và Chính phủ Hung tán thành lập trường của Liên-xô là nếu cùng nhau tuyên bố, ký kết về vấn đề ủng hộ Việt-nam thì chúng ta sẽ càng mạnh hơn và kẻ thù phải sợ.

  4/ Nhân dịp đoàn đại biểu Việt-nam sang kỳ này, chúng tôi chủ trương có sự tuyên truyền mạnh để nhân dân thấy rõ đại biểu của nước Việt-nam anh hùng, thấy rõ chí khí cách mạng của Việt-nam. Chúng tôi coi việc giúp đỡ Việt-nam là một nhiệm vụ, sẽ làm mọi cách để thực hiện, sẽ dốc hết mọi khả năng để ủng hộ và giúp đỡ Việt-nam.

  5/ Bên cạnh đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị có tầm quan trọng rất lớn. Phải giải thích sao cho nhân dân thế giới khỏi hiểu lệch là một bên sẵn sàng đàm phán, còn một bên thì không nói đến đàm phán.

  6/ Trong giờ phút đấu tranh quyết liệt này, cần giải quyết vấn đề quan trọng nhất là đoàn kết thống nhất chống bọn đế quốc, hết sức ủng hộ Việt-nam. Các Đảng và các nước xã hội chủ nghĩa phải đặt mình vào nhiệm vụ đó. Ý kiến khác nhau, nhưng quan trọng nhất là ủng hộ Việt-nam chống đế quốc Mỹ. Gần đây các đồng chí Trung quốc đã nói điều tốt là Chính phủ và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, các nước dân tộc chủ nghĩa cần đoàn kết ủng hộ Việt-nam.
  Ngoài những ý kiến trên đây, đồng chí Phốc [Jenő Fock] ủy viên Bộ Chính trị Đảng Hung, Phó Thủ tướng, có nói với đồng chí đại sứ Hoàng-bảo-Sơn:

  a/ Trung ương Đảng và Chính phủ Hung rất hài lòng về kết quả hội đàm và ký kết viện trợ với các đồng chí Việt-nam; đã báo cáo với toàn Đảng về vấn đề ủng hộ, giúp đỡ Việt-nam, và báo cáo một phần với nhân dân; chủ trương gây thành ý kiến của toàn dân ủng hộ Việt-nam. Nhân dân kêu giúp còn ít quá, phải giúp thêm, có thể đặt vấn đề quyên góp.

  b/ Viện trợ của Hung nếu Việt-nam dùng thấy tốt, thì có thể viện trợ thêm khoảng 2 triệu Rúp. Viện trợ quân sự có thể để miền Bắc hoặc miền Nam dùng đều được. Viện trợ quân sự có thể tăng thêm với điều kiện là Liên-xô và Trung quốc không lấy tiền chuyên chở.

  c/ Khoảng tháng 9 hoặc cuối năm 1965 khi bàn về hiệp nghị mậu dịch 1965-1966, Việt-nam có thể bàn thêm về viện trợ dài hạn, nhưng cũng còn phải tùy tình hình chiến sự ở Việt-nam.

  d/ Thiết bị khai mỏ của Hung tốt, tiếc là các đồng chí Việt-nam mấy năm nay không mua, đề nghị Việt-nam nên nghiên cứu lại.

  Đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Xê-nê-ghe [Lajos Czinege] có nói thêm với đồng chí Hoàng-bảo-Sơn:

  - Trong quân đội Hung, có đơn vị hỏa tiễn xin tình nguyện sang Việt-nam.

  - Hung có một số súng mới chế tạo rất tốt: súng trường có máy ngắm và máy tính, bắn trúng chim cách 1, 2 cây số, có thể bắn máy bay trực thăng rất tốt; có loại súng liên thanh gấp, bắn không kêu, dùng cho đặc công rất tốt, lấy bao nhiêu Hung sẽ viện trợ; có đại bác bắn được 3 cây số nhẹ 3 người khiêng, nhưng tháo và lắp đòi hỏi kỹ thuật phức tạp, có thể giúp cho miền Nam; có mìn nhỏ, sức công phá lớn; có súng bắn máy bay để bảo vệ cầu; Hung lại có nhiều mìn để bảo vệ bờ biển.

  - Đề nghị Việt-nam nên cho người sang tận nơi nghiên cứu, dùng được cái gì thì mang về.

  Các đồng chí Hung có nhắc đồng chí đại sứ Hoàng-bảo-Sơn về việc Trung ương Đảng Hung dự định cử 2 ủy viên Bộ Chính trị sang Việt-nam để trực tiếp gặp Đảng Lao động Việt-nam và tìm hiểu nhau thêm, tiếp tục phát huy kết quả việc đoàn Việt-nam sang Hung vừa qua, và bàn thêm về vấn đề viện trợ (tính chất là toàn Đảng). Ngày sang, do Việt-nam quyết định, sau ngày Quốc khánh 2/9 cũng được, nhưng nếu sang sớm thì càng tốt.


  Tiệp-khắc:

  Ý kiến của đồng chí Nô-vốt-ni:
  [Antonín Novotný - Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc]

  1/ Tiệp-khắc hoàn toàn đứng hẳn về phía Việt-nam, ủng hộ Việt-nam chống đế quốc Mỹ, mặc dù quan hệ kinh tế giữa chúng tôi và Mỹ có bị xấu thế nào đi nữa. Gần đây, Tiệp-khắc đã ký với Mỹ về việc Mỹ trả lại số tiền cũ 165 triêu cua-ron vàng, nhưng do Tiệp-khắc đấu tranh mạnh về vấn đề Việt-nam, Mỹ đã cự tuyệt không trả lại Tiệp số tiền trên. Chúng tôi nhất định không tha thứ âm mưu của Mỹ và Tây Đức đối với biên giới nước Tiệp-khắc.

  2/ Chúng tôi nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh của các đồng chí Việt-nam, thấy rõ mối liên quan khăng khít với nước chúng tôi; rất đồng ý với nhận định của các đồng chí Việt-nam là nếu Mỹ thắng, chúng sẽ còn nhòm ngó xâm lược, gây chiến nhiều nước khác.

  3/ Phải nói thẳng là Mỹ lợi dụng những bất đồng giữa Đảng Cộng sản Trung quốc, Liên-xô và các Đảng khác. Nếu không có tình hình đó, không khi nào Mỹ dám đụng chạm đến nước Việt-nam dân chủ cộng hòa. Chúng tôi không thể hiểu được lập trường của các đồng chí Trung quốc về vấn đề giúp đỡ Việt-nam. Sự giúp đỡ phải thống nhất và có sự phối hợp chặt chẽ. Lịch sử sau này của phong trào cộng sản quốc tế sẽ đánh giá và kết luận ai gây ra tội chia rẽ thì phải gánh trách nhiệm.

  [Bổ sung bằng chữ viết tay: (Tôi có nói thêm về chủ trương của TW Đảng ta kiên trì phấn đấu cho sự đoàn kết)]

  4/ Lực lượng Mỹ ở Việt-nam sẽ bị phá sản và thất bại. Mỹ không thể thắng được Việt-nam về tinh thần cũng như về quân sự. Tiệp-khắc mặc dù bị thiệt hại lớn về nạn lụt (từ năm 1892 đến nay mới có trận lụt lớn như thế này, thiệt hại ít nhất 250 triệu Rúp), chúng tôi sẽ hết sức giúp đỡ Việt-nam, vì khó khăn của các đồng chí còn nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ các đồng chí Cu-ba, vì có khả năng xảy ra khiêu khích, xung đột quân sự của Mỹ đối với Cu-ba. Nhất định ủng hộ Việt-nam đấu tranh ở tuyến đầu, đồng thời sẵn sàng nhận sinh viên, giúp đỡ đào tạo cán bộ cho Việt-nam.

  5/ Đã nói với Pháp là cuộc đấu tranh của Việt-nam hết sức chính nghĩa. Tiệp-khắc sẽ ủng hộ hết sức mình về tinh thần, chính trị và cả vật chất nữa.


  Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều-tiên:

  Ý kiến của đồng chí Kim-Nhật-Thành:
  [Kim Il-sung - Chủ tịch, thủ tướng nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên]

  1/ Hoàn toàn nhất trí với nhận định tình hình và chủ trương của các đồng chí Việt-nam. Cuộc chiến đấu ở Việt-nam sẽ ác liệt. Kinh nghiệm ở Triều-tiên, trong thời gian đàm phán về đình chiến (đàm phán trong 2 năm), địch ném bom rất dữ để làm áp lực mạnh. Hồi chiến tranh Triều-tiên, địch ném bom khắp nơi, đê điều cũng bị phá hoại; chúng tôi nghĩ địch có thể ném bom Hà-nội. Theo kinh nghiệm của Triều-tiên, trong suốt thời gian chiến tranh, các xí nghiệp lớn không thể hoạt động được, những xí nghiệp hoạt động được đều là quy mô nhỏ và phân tán.

  2/ Bọn Pắc-Chung-Hy [Park Chung-hee – Tổng thống Nam Hàn] sợ Mỹ rút bớt quân ở Nam Triều-tiên đưa sang Nam Việt-nam thì Bắc Triều-tiên sẽ tấn công vào nên đề nghị đưa sang Nam Việt-nam 2, 3 sư đoàn để thay cho lính Mỹ. Chúng chọn bọn ác ôn, bọn bị tịch thu ruộng đất ở Bắc Triều-tiên, bọn từng làm tay sai cho Nhật. Các đảng phái ở Nam Triều-tiên trong Quốc hội không dám phản đối việc đưa lính Nam Triều-tiên sang Nam Việt-nam. Phong trào chống lại việc gửi quân Nam Triều-tiên hiện nay còn yếu. Từng lớp trung gian được ảnh hưởng của Bắc Triều-tiên tuy có đấu tranh nhưng nêu khẩu hiệu còn yếu ớt, sau này dần dần phong trào sẽ phát triển lên. Hiện nay, chúng tôi chưa tổ chức được một cao trào phản đối rộng rãi.

  3/ Những tin chiến đấu thắng lợi ở miền Nam Việt-nam có sự cổ vũ lớn đối với chúng tôi, bọn Mỹ sẽ cố nắm vùng bờ biển ở Nam Việt-nam, những vùng mà không quân và hạm đội 7 có thể bắn phá, kiểm soát và bảo vệ được. Sau này ở miền Nam, khi đánh trận địa và giữ thành thị, cần chú ý đề phòng không quân địch. Các đồng chí miền Nam Việt-nam bắn máy bay khá, các đồng chí miền Bắc cũng đánh khá, miền Nam lại tập kích đánh sân bay rất giỏi. Theo kinh nghiệm ở Triều-tiên, những nhà máy quan trọng nên xây dựng ở miền rừng núi, làm nửa ở núi, nửa ở ngoài, đào hầm, nửa hầm nửa ngoài.

  4/ Về vấn đề viện trợ, chúng tôi có ý kiến như sau:

  - Quyết tâm giải quyết vấn đề viện trợ cho Việt-nam, không hề nghĩ đó là gánh nặng cho Triều-tiên. Cố bảo đảm cho Việt-nam đánh thắng đế quốc Mỹ, mặc dù kế hoạch kinh tế của Triều-tiên có bị chậm trễ. Không bao giờ nghĩ là giúp Việt-nam thì Triều-tiên sẽ có những khó khăn. Những thứ mà Việt-nam đề nghị, chúng tôi có sản xuất thì nhất định chúng tôi sẵn sàng viện trợ không hoàn lại.

  - Việc xây dựng nhà máy dưới hầm, như nhà máy cơ khí, đòi hỏi diện tích phải ngót 1 vạn thước vuông. Triều-tiên xây nhà máy dưới hầm từ năm 1951 đến năm 1955-1956 mới hoàn thành, nhưng nay thì có thể làm nhanh hơn. Đào hầm và đặt máy có khó khăn, đặt máy phải đi theo với hầm, tiến dần từng đoạn. Xây dựng sở chỉ huy ngầm dưới đất cùng phải có thời gian khoảng 3, 4 năm, ít nhất cũng 2 năm, nhưng nay có thể nhanh hơn. Dùng lực lượng bộ đội đào hầm rất tốt. Có thể dùng phương pháp đơn giản, đào trong một thời gian ngắn, làm theo lối nửa ngoài, nửa hầm ở trong núi, rồi tiến dần lên. Chúng tôi sẽ gửi ngay sang Việt-nam 500 chuyên gia và công nhân phối hợp với cán bộ và công nhân Việt-nam. Trừ lương thực và rau do Việt-nam cung cấp, còn hàng tiêu dùng thì Triều-tiên tự lo; sẽ mang theo cả thiết bị và một số vật liệu. Nếu xây dựng có kết quả tốt, sẽ gửi 500 người sang nữa; làm tốt thì sẽ mở rộng xây dựng. Trước mắt nên làm trong phạm vi hẹp, độ 3 hầm: 1 xưởng, 2 sở chỉ huy, sau sẽ mở rộng thêm. Phải làm nhanh, làm tốt, càng sớm càng hay; vừa làm vừa tiếp tục nghiên cứu. Nhưng có một điều là máy móc đặt dưới hầm, dễ bị dỉ vì độ ẩm cao; máy móc đo chính xác cùng bị ảnh hưởng, phải có thiết bị điều hòa không khí, chống ẩm. Triều-tiên đã sản xuất máy công cụ ở dưới hầm, sản xuất ô-tô ở dưới hầm. Xây dựng hầm chứa máy bay (một trung đoàn 32 máy bay phản lực) có nhiều khó khăn hơn, nhưng nay đã có kinh nghiệm tốt, và các đồng chí Trung quốc đã sang học kinh nghiệm về làm. Hầm chứa máy bay phải chọn địa điểm vừa có núi vừa có đồng bằng. Tóm lại, muốn đào hầm phải tập trung lực lượng làm, phải có điện, phải nghiên cứu địa chất núi đá và chất đá.

  [Bị đánh dấu “Bỏ”:
  - Xưởng đóng tầu làm trong một năm thì khó. Nên tập trung làm một xưởng trước, vừa đóng tầu sắt vừa đóng tầu gỗ, sau sẽ mở rộng; có thể làm 1 xưởng nữa cũng được. Năm 1965 thiết kế, năm 1966 sản xuất thiết bị, năm 1967 xây dựng xong. Triều-tiên sẽ giúp đỡ Việt-nam về thiết kế, cán bộ, thiết bị, một số vật liệu sắt thép.

  - Chỉ có 2 thứ Triều-tiên không viện trợ được cho Việt-nam: xây dựng một nhà máy sản xuất vỏ đạn bằng thép đặc biệt (thiết bị này Triều-tiên chưa sản xuất nổi, phải mua của Liên-xô, vì có nhiều máy móc tinh vi tự động); dây điện thoại dã chiến, Triều-tiên chưa sản xuất được.

  - Những thứ khác thì Triều-tiên sẽ cung cấp đủ: 2 vạn tấn sắt thép, 100 ki-lô-mét đường ray, máy biến thế, 200 ô-tô, 300 máy kéo, động cơ sơ-mi đi-ê-den [Semi Diesel], v.v… nhưng chỉ đề nghị kéo dài thời gian. Các đồng chí nên chú ý vấn đề máy móc của Triều-tiên có hợp với Việt-nam không.]

  5/ Triều-tiên rất quan tâm đến thái độ, lập trường của Liên-xô và các nước Đông Âu đối với Việt-nam. Vì vấn đề Việt-nam hiện nay là vấn đề số I, mọi việc phải phục tùng vấn đề này. Thái độ, lập trường và quan hệ của Liên-xô, các nước Đông Âu đối với Việt-nam sẽ là thái độ, lập trường và quan hệ của họ đối với Triều-tiên và các vấn đề khác.

  6/ Mùa xuân năm nay, đồng chí Đặng Tiểu-Bình và đồng chí Bành-Chân sang Triều-tiên hỏi ý kiến chúng tôi về bài luận văn chống hội nghị 19 Đảng 1/3/1965. Chúng tôi có góp 3 ý kiến:

  + Không nên kể tên và kết tội tất cả các nước dự hội nghị 1/3/1965. Ví dụ như Cu-ba đang trực tiếp đối phó với Mỹ, cần viện trợ của Liên-xô, nên buộc phải dự hội nghị 1/3, vậy ta có nên đả kích Cu-ba và đả kích gộp cả các Đảng khác không.

  + Không nên nói Liên-xô hợp tác với Mỹ thống trị thế giới, nếu vậy thì Liên-xô đối với ta là mâu thuẫn đối kháng và ta không thể bàn bạc với Liên-xô được.

  + Không nên nói Liên-xô giúp Việt-nam là giả dối. Xin hỏi các đồng chí là Việt-nam có cần viện trợ của Liên-xô không? Trung quốc có tán thành Liên-xô giúp đỡ Việt-nam không? Thế thì có lý do gì mà nói Liên-xô giúp Việt-nam là giả dối. Nếu Liên-xô đã liên minh với Mỹ thì không thể nào giúp Việt-nam được. Nếu Liên-xô liên minh với Mỹ thì Việt-nam làm thế nào nhận viện trợ của Liên-xô được. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng tuy Liên-xô còn chủ nghĩa xét lại, nhưng không thể coi Liên-xô và Mỹ như nhau. Chúng tôi khuyên các đồng chí Trung quốc: dù Liên-xô không muốn, chúng ta phải kéo họ, tranh thủ họ, bắt họ ủng hộ Việt-nam có tốt hơn không.

  Đồng chí Đặng Tiểu-Bình và đồng chí Bành-Chân không trả lời. Nhưng sau chúng tôi thấy bản luận văn có sửa 2 chỗ, còn đoạn nói Liên-xô ủng hộ Việt-nam là giả dối thì vẫn giữ.

  7/ Chúng tôi không tiếp xúc nhiều với Liên-xô. Mùa xuân năm nay, đại sứ cũ của Liên-xô trước khi lên đường về nước, đến gặp tôi, hỏi tôi có ý kiến gì với Trung ương Đảng Cộng sản Liên-xô không. Tôi nói 3 ý kiến:

  + Liên-xô đang ủng hộ Việt-nam, đó là việc tốt, nên tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa. Cần làm nhiều bằng hành động thực tế, đó là biểu thị tinh thần chống đế quốc.

  + Quan hệ Mỹ nên lạnh nhạt hơn nữa, không nên thỏa hiệp với Mỹ, ít nhất là phải lạnh nhạt. Phải có thái độ dứt khoát đối với Mỹ. Đấu tranh cách mạng và đấu tranh ngoại giao cần có ranh giới rõ ràng. Toàn phe xã hội chủ nghĩa phải ủng hộ Việt-nam chống Mỹ. Ngay nay bọn Mỹ đang giết hại người Việt-nam, sao lại có thể ngoại giao thỏa hiệp với Mỹ. Phải đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa.

  + Đề nghị một lần nữa với Đảng Liên-xô đình chỉ ngay việc can thiệp vào nội bộ các Đảng khác (nhất là Đảng Nhật, rồi Đảng In-đo-nê-xi-a).

  Đại sứ mới của Liên-xô sang, có mang theo thư của đồng chí Bơ-rê-giơ-nhép. Nội dung thư nói: nhiệm vụ của Đại sứ mới Liên-xô là tăng cường và phát triển quan hệ với Triều-tiên; đồng ý những điều mà tôi đã nói với đồng chí đại sứ cũ (nhưng không nói lại cụ thể 3 điều trên). Đồng chí Đại sứ mới nói về vấn đề tích cực ủng hộ Việt-nam, rồi đưa cả bản danh sách viện trợ quân sự của Liên-xô cho Việt-nam; nói về vấn đề lạnh nhạt với Mỹ, nhưng không nói tới vấn đề quan hệ với Đảng Cộng sản Nhật-bản.

  Tôi nói thêm là chúng ta có thể đoàn kết được nếu Liên-xô tích cực ủng hộ Việt-nam và lạnh nhạt với Mỹ. Nhưng đại sứ Liên-xô nói là rất khó trong quan hệ với Trung quốc. Tôi trả lời là Liên-xô không nên huy động từng đợt phong trào chống Trung quốc; Liên-xô vẫn bán sách chống Trung quốc, xuất bản và bán quyển báo cáo của Su-slốp [Mikhail Suslov – Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Liên-xô] chống Trung quốc. Cho nên Trung quốc phải viết bài trả lời sách của Liên-xô, trả lời báo cáo của Su-slốp. Tại sao Liên-xô không chịu khó làm trước đi việc ngừng bán sách chống Trung quốc. Rồi tôi nhắc lại vấn đề quan hệ đối với Đảng Cộng sản Nhật-bản, vấn đề ở Lê-nin-gơ-rát [Leningrad] bán sách của Si-ga chống Đảng Nhật. Tôi đề nghị Liên-xô xét lại quan hệ với Đảng Nhật, Đảng Trung quốc.

  Đồng chí Đại sứ Liên-xô có mời tôi sang thăm Liên-xô. Tôi nói là không đi đâu cả, không đi Liên-xô, không đi Trung quốc. Sau đồng chí có mời ghé thăm Liên-xô khi tôi đi dự hội nghị Á Phi II. Tôi trả lời lúc đó sẽ xét, nhưng thực ra xin nói riêng để các đồng chí biết là chúng tôi cử đồng chí Thôi Dũng-Kiện [Choe Yong-geon – Phó Thủ tướng Triều Tiên] đi dự hội nghị Á Phi II.

  Xin nói thêm một tin mà Đại sứ chúng tôi ở Liên-xô mới báo cáo về là ngày kỷ niệm quốc khánh Mỹ vừa qua (tháng 7/1965) không có Phó Thủ tướng Liên-xô đến dự như mọi năm, mà chỉ có cán bộ cấp Cục trưởng ở Bộ Ngoại giao. Báo chí phương Tây bàn tán như vậy là có thể trở lại thời Sta-lin.

  8/ Chúng tôi đánh giá rất cao kết quả cuộc hội đàm ở Hà-nội tháng 11 năm ngoái; hy vọng là chúng ta tiếp tục giữ vững đường lối đã bàn ở Hà-nội. Lập trường của Đảng Triều-tiên giống như trước đây chúng ta đã bàn với nhau: nghiên cứu và xem xét kỹ, nâng đỡ những nhà lãnh đạo Liên-xô đi vào con đường ngay ngắn, tích cực ủng hộ Việt-nam chống đế quốc Mỹ. Chúng ta có thái độ nghiên cứu thêm và đợi xem đối với Ban lành đạo Liên-xô, thúc đẩy họ tích cực hơn. Những người lãnh đạo Liên-xô còn nhiều khuyết điểm và thiếu sót. Ví dụ như Liên-xô ngại lên án kiên quyết cuộc hội đàm Nam Triều-tiên – Nhật-bản, vì họ muốn buôn bán với Nhật-bản (vấn đề này khi đồng chí Cô-sư-ghin sang Triều-tiên, không dám lên án kiên quyết.) Họ ích kỷ, chỉ thấy vấn đề buôn bán với Nhật. Có một sự khác nhau xa lắm giữa việc buôn bán với Nhật-bản và chủ nghĩa quân phiệt Nhật-bản.

  Trong hoàn cảnh đấu tranh của Việt-nam, các đồng chí chủ trương tranh thủ viện trợ, biểu thị sự đoàn kết của ta trước kẻ thù, đó không phải là việc xấu mà là việc tốt. Đảng Triều-tiên dựa vào tinh thần hội đàm ở Hà-nội, luôn luôn phấn đấu theo phương hướng: nâng đỡ, thúc đẩy mặt tích cực, phê phán mặt tiêu cực. Chúng ta cần tranh thủ mọi sự đồng tình, mọi sự giúp đỡ, dù ít và yếu ớt. Dù giúp đỡ 30% thành thực, 70% giả dối hoặc 50% thành thực, 50% giả dối, đều cứ tốt, ta phải tranh thủ. Có người ngại là chúng tôi bị truyền nhiễm. Những người kiên quyết như chúng ta thì không sợ bị truyền nhiễm đâu. Tập trung lực lượng chống Mỹ là cần thiết.

  Chúng tôi đã gặp gỡ và góp nhiều ý kiến với đồng chí Ai-đích (Đảng Cộng sản In-đô-nê-xi-a) về vấn đề tập trung sức ủng hộ Việt-nam, nhưng các đồng chí đó có cách nhìn khác, có ý kiến khác về vấn đề Liên-xô giúp Việt-nam.

  Chúng tôi không nhận ban lãnh đạo Liên-xô đều tốt, đều đúng cả, họ có những thiếu sót, tàn tích của chủ nghĩa xét lại còn nhiều. Hiện nay, chúng tôi không tranh luận công khai với Đảng Cộng sản Liên-xô, sau này nếu cần thì sẽ phê phán sau.

  Khi đồng chí Cô-sư-ghin sang Triều-tiên, hỏi chúng tôi có khó khăn gì về kinh tế không, có cần giúp đỡ gì không, chúng tôi không yêu cầu gì cả. Bơ-rê-giơ-nhép nói Khơ-rúp-sốp cắt đứt viện trợ cho Triều-tiên là không đúng, nay xin tiếp tục viện trợ, Triều-tiên không từ chối. Liên-xô giúp thêm tên lửa và máy bay, nhưng không giúp thêm nhiều lắm. Chúng tôi chủ trương cứ nối lại dây quan hệ với Liên-xô. Viện trợ quân sự thì nhận, còn về kinh tế và những thứ khác thì không yêu cầu Liên-xô giúp đỡ. Tóm lại, quan hệ Triều-Xô tiếp tục giữ như tinh thần cuộc hội đàm Hà-nội. Còn về quan hệ đối với các nước Đông Âu, họ muốn có quan hệ tốt với chúng tôi (Cộng hòa dân chủ Đức, Ba-lan, Hung), Tiệp thì bình thường, Bun-ga-ri thì không được tốt lắm.

  Chúng tôi chủ trương đoàn kết phải có điều kiện: chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, tích cực ủng hộ Việt-nam, không can thiệp vào nội bộ các Đảng anh em.

  9/ Trong quan hệ giữa chúng tôi với Trung quốc và Liên-xô, chúng tôi góp ý kiến với họ có nhiều khó khăn; tìm đến họ mà nói thì họ không nghe, nhưng khi họ hỏi tôi thì tôi cứ nói. Cũng như Việt-nam, chúng tôi không có ảo tưởng về chủ nghĩa xét lại. Chúng tôi không làm như có người nói là 1/3 xét lại, 1/5 xét lại. Không biết họ nói thế là nhằm vào ai, nhưng chắc chắn là không phải nhằm vào Triều-tiên và Việt-nam.

  Chúng tôi thấy đoàn Việt-nam đi Liên-xô và Đông Âu có kết quả tốt, như vậy là đặt cơ sở tốt cho sau này.

  Chúng tôi quyết tâm trong các hội nghị quốc tế của các đoàn thể nhân dân, Triều-tiên đi cùng bước với Việt-nam; chúng ta đã đoàn kết và phối hợp rất mật thiết, rất tốt. Mong rằng chúng ta tiếp tục làm như vậy sau nay, chúng ta nhất trí với nhau.

  Hiện nay, chúng tôi đang chuẩn bị chiến tranh cho nhân dân, nhưng không nói to ra ngoài; chuẩn bị chiến tranh trong hoàn cảnh vẫn cứ tiếp tục kế hoạch kinh tế cho đến ngày xảy ra chiến tranh. Chúng tôi có nói công khai việc tăng cường lực lượng quốc phòng, cốt để dọa bọn Nam Triều-tiên để chúng bớt đưa lính sang miền Nam Việt-nam.

  *
  * *

  Nói chung, ở 8 nước mà Đoàn chúng tôi đến, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước anh em đều có lòng quý mến, trọng thị Đảng ta và dân ta, khâm phục cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Bắc, miền Nam Việt-nam; tin tưởng là ta nhất định thắng lơi, nhất trí với lập trường và đường lối chủ trương của ta; tỏ thái độ đứng hẳn về phía ta, tích cực ủng hộ và giúp đỡ cuộc đấu tranh của ta; thấy rõ mối liên quan khăng khít giữa cuộc đấu tranh của ta với các nước đó và coi là cuộc đấu tranh chung. Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước các nước anh em đều quý mến Trung ương Đảng ta, đặc biệt là rất quý trọng Bác, ca ngợi Bác một cách chân thành và nồng nhiệt. Các nơi đều tiếp đón tốt, và ở mức cao. Nhân dân Liên-xô và các nước Đông Âu có nhiều biểu hiện tốt đối với cuộc chiến đấu của nhân dân ta. Nhân dân Trung quốc và Triều-tiên thông cảm sâu sắc với ta.

  Các đồng chí lãnh đạo Trung quốc có ý muốn nói nhiều về việc kiên quyết chịu đựng hy sinh gian khổ để chiến thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ; về việc tích cực đấu tranh đòi Liên-xô phải viện trợ nhiều hơn nữa, đòi Liên-xô và các nước Đông Âu phải vận chuyển nhiều bằng đường biển. Các đồng chí có phần nào thông cảm với ta hơn, chiếu cố ta hơn trong việc đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện của ta. Nhưng mặt khác có phần nào cũng không được vừa lòng về thái độ của ta đối với Liên-xô.

  Các đồng chí lãnh đạo Triều-tiên rất chân thành cởi mở, nhất trí hoàn toàn với ta, sự giúp đỡ rất khảng khái và vô tư.

  Các đồng chí lãnh đạo Liên-xô muốn tỏ thái độ tăng cường đoàn kết và hữu nghị với ta, muốn giúp đỡ ta thêm, nhưng trong nội bộ còn có những ý kiến cân nhắc mặt này mặt khác về mức độ giúp đỡ ta (riêng về quốc phòng thì tích cực hơn). Tuy thái độ ủng hộ ta có tốt hơn trước, nhưng vẫn còn lướng vướng mắc mứu về cải thiện quan hệ với Mỹ, ngại chạm trán gay go với Mỹ. Các đồng chí Liên-xô muốn nhấn mạnh nhiều về chiến dịch chính trị cô lập Mỹ; muốn cải thiện quan hệ với Trung quốc theo kiểu xóa bỏ chuyện cũ, không tính đến chuyện cũ, tập trung vào việc ủng hộ Việt-nam. Các đồng chí cũng có nhắc ta về giải pháp chínhh trị, ngại chiến tranh ác liệt và lâu dài, nhưng giữ ý với ta nên không dám nói cụ thể, không dám nói nhiều về giải pháp chính trị.

  Các đồng chí lãnh đạo các nước Đông Âu hiểu ta và thông cảm với ta hơn trước, thấy rõ cuộc đấu tranh của ta là đấu tranh chung, có quan hệ nhiều đến tình hình Đông Âu. Các đồng chí đã thấy rõ hơn âm mưu của Mỹ và Tây Đức, chăm lo củng cố quốc phòng hơn trước. Ba-lan, Đức, Tiệp nhiệt tình ủng hộ ta; đặc biệt Hung-ga-ri đối với ta rất tốt, muốn tăng cường quan hệ tốt với ta. Nói chung các đồng chí lãnh đạo Liên-xô và các nước Đông Âu đều quan tâm đến dư luận và thái độ của quần chúng nhân dân, họ đòi hỏi phải ủng hộ Việt-nam tích cực hơn, điều đó có tác dụng gây áp lực với lãnh đạo. Bun-ga-ri điều kiện kinh tế không khó khăn như các nước khác, nhưng giúp đỡ có hạn độ; tình hình chính trị ở Bun-ga-ri chưa tốt, nhân dân rất quan tâm đến vấn đề Việt-nam, nhưng lãnh đạo thì chú ý nhiều về quan hệ với Nam-tư, với Mỹ, Anh, Pháp, mở rộng biên giới cho người các nước tư bản vào; tình hình chính tri. sau này có thể dẫn tới những diễn biến đột xuất do mất cảnh giác.

  Chủ đề: Lịch sử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi