Các thanh niên thời nay học hỏi được điều gì từ ông Cụ?

 • Bởi Admin
  15/12/2017
  2 phản hồi

  Luật sư Luân Lê

  Thanh niên, đoàn viên cộng sản có biết ông Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, sau này là Hồ Chí Minh) đã làm những gì khi còn trẻ và ngay cả khi đã tham gia Đảng cộng sản Việt Nam?

  Ông ấy là một người hoạt động tích cực, dám lên tiếng phản kháng và đòi hỏi chính quyền thời bấy giờ cả trong nước lẫn ở nước ngoài, một cách mạnh mẽ nhất. Đưa ra các yêu sách đòi quyền lợi cho những người công nhân, tầng lớp nông dân, đòi quyền tự do hội họp, tự do báo chí và tự do ngôn luận, ký các bản phản đối sưu cao thuế nặng do Pháp đặt ra. Trực tiếp tham gia biểu tình và tổ chức biểu tình để phản đối các chính sách bất công, hà khắc của thực dân dùng để áp bức dân chúng. Ông ấy còn đòi thay thế chính quyền và thành lập chính quyền mới, sau này có điều kiện là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, khai sinh vào năm 1945 mà Hồ Chí Minh là chủ tịch.

  Vậy các bạn trẻ có khi nào biết và làm được những điều ông ấy đã làm, là lên tiếng thể hiện chính kiến trước các thực trạng bất công của đất nước, đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của người dân đã bị tước mất?

  Chúng ta hiện nay không được biểu tình, dù có điều 25 Hiến pháp 2013 quy định, nhưng ai thực hiện nó được coi là thành phần phản động, chống đối chính quyền. Không có tự do báo chí khi báo chí hoàn toàn thuộc về nhà nước mà đại diện là Ban tuyên giáo kiểm soát chặt chẽ. Chúng ta không được tự do hội họp và đang bị cấm nói về thể chế xã hội dân sự, đa nguyên tư tưởng và đa nguyên chính trị. Nhiều người đã vào tù vì lên tiếng phản ánh, chống tiêu cực, bất công xã hội với điều 88 và 258 như một chiếc thòng lọng siết chặt quyền tự do ngôn luận của người dân.

  Thời chiến tranh, và kể cả cho đến trước năm 1976 thì vẫn luôn tồn tại đa đảng phái chính trị, mà chỉ sau năm 1976 Đảng Lao động Việt Nam đổi tên thành Đảng cộng sản Việt Nam như bây giờ mới có tình trạng độc đảng. Thời năm 1946 đến 1959, Hiến pháp không quy định đảng phái chính trị vào trong văn bản này vì quyền thành lập đảng thuộc về quyền tối cao của người dân (thời kỳ đó có rất nhiều đảng hoạt động trên cả nước). Nhưng kể từ Hiến pháp 1980 trở đi cho đến nay thì điều này bị nghiêm cấm và chỉ có một đảng duy nhất nắm toàn quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội.

  Các thanh niên thời nay học hỏi được điều gì từ ông Cụ?

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  sau năm 1975 đến 1992 bất công chưa xuất hiện nhiều, đa phần con em của những người lính VNCH phải chịu bất công phân biệt đối xử. Ngày nay bất công tồn tại khắp nơi tại VN, cụ thể là giữa Đảng Viên với Thường Dân; Đảng Viên cấp cao với cấp thấp; giữa người giàu và người nghèo...

  Vâng, nhờ những thanh niên yêu nước, nhiệt tình chống đối chế độ, nên mới có vài chục năm khói lửa binh đao, hủy hoại không biết tài nguyên, xương máu, vùi dập không biết bao nhiêu thế hệ, để cuối cùng thấy rằng: con đường đến phát triển, văn minh, cuối cùng vẫn phải dựa trên các bất công. Yên ổn, cam chịu, chịu khó làm việc thì bất công sẽ dần giảm đi. Cứ chống phá chế độ thì sẽ chỉ thêm các bất công mới.