Quy định xử lí kỷ luật đảng viên: Dâm ô thì khiển trách/Cải cách thì khai trừ!

 • Bởi Admin
  07/12/2017
  2 phản hồi

  ĐẢNG VIÊN QUẤY RỐI TÌNH DỤC CHỈ BỊ KHIỂN TRÁCH!!!

  Hôm nay dành hết một buổi tối để đọc văn bản 102 quy định về việc xử lí kỉ luật đảng viên.

  Văn bản 102 QD-TW với 5 chương, 37 điều là quyết định mới nhất của đảng cộng sản Việt Nam quy định về về các hình thức xử lí kỉ luật dành cho đảng viên của họ.

  Tuy nhiên, tôi thật sự sốc khi đọc đến điểm c, khoản 1, điều 33 khi quy định đảng viên cộng sản chỉ bị khiển trách nếu có “hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức.”

  Quấy rối tình dục là hành vi phạm pháp theo quy định của nhiều nước trên thế giới. Nhưng đảng ta lại không xem đó là tội. Vì vậy, 500 anh em có vợ/bạn gái làm trong cơ quan nhà nước phải hết sức đề phòng củi lửa.

  Toàn văn bản có thể đọc tại đây:

  https://thukyluat.vn/vb/quy-dinh-102-qd-tw-2017-quy-dinh-xu-ly-ky-luat-dang-vien-vi-pham-5a06f.html

  Nguồn: FB Trang Nguyen

  * * *

  QUY ĐỊNH 102 VỀ KỶ KUẬT ĐẢNG VIÊN

  Quy định mới toanh đối với đảng viên có thể coi là một bước tiến nữa trong công cuộc xây dựng "đạo đức cách mạng" của đảng. Xin được đơn cử hai điểm trong quy định:

  Đảng viên từ nay:

  - Nếu quấy rối tình dục sẽ bị Khiển trách (Điều 33);

  - Nếu ủng hộ "tam quyền phân lập" (gồm tòa án độc lập), "xã hội dân sự" sẽ bị Khai trừ (Điều 7);

  Như vậy, có thể tóm tắt tinh thần chỉ đạo của đảng trong xử lý đảng viên tới đây như sau: "Dâm ô thì khiển trách/Cải cách thì khai trừ".

  Link bài báo: http://plo.vn/thoi-su/doi-thuc-hien-the-che-xa-hoi-dan-su-se-bi-khai-tru-dang-743666.html

  Nguồn: Theo FB Nguyễn Anh Tuấn

  Kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với các vi phạm:

  Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và dân tộc. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc tập trung dân chủ, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng". Cố ý đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.

  Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạt động gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước. Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trị phản động. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Tác động, lôi kéo, định hướng dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng.

  Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học- nghệ thuật. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

  Quy định này cũng nêu rõ đối với những đảng viên sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện vi phạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thì phải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và những nội dung nêu trong quy định này.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Quy định 102 viết:
  ...đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", "xã hội dân sự", "đa nguyên, đa đảng"...

  Một đoạn văn bộc lộ sự nông cạn về tư duy ở mức căn bản là sự biện biệt. Cái gì là "thể chế xã hội dân sự"?

  Nhét "xã hội dân sự" vào giữa "tam quyền phân lập" và "đa nguyên, đa đảng" chứng tỏ người viết có lỗ hổng kiến thức đáng kinh ngạc.

  Còn cái điều này mới "cưỡng chế" linh hồn đảng viên đây:

  Quy định 102 viết:
  Tự ý theo tôn giáo hoặc nhận giữ các chức sắc của các tổ chức tôn giáo mà không báo cáo, xin ý kiến chi bộ và tổ chức đảng quản lý trực tiếp hoặc đã báo cáo nhưng chưa được các tổ chức đảng có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.

  May quá, đảng cộng sản chưa đưa điều trên vào luật hình sự áp dụng cho toàn dân!

  Nhiều nhân viên đảng cộng sản quá giầu có, muốn xã hội hóa để thoát trách nhiệm và xóa đi vết nhơ. Họ đã có biệt thự, tài sản nước ngoài, con cháu đã ăn "đủ". Đảng cộng sản thấy là đa phần ủy viên bộ chính chị đã ăn "no" nên muốn ra quy định để không cho dân sự hóa. Đay là mói đe doạ, ăn nhiều, và không xét xử thì ăn nhiều hơn, xét xử thì phải xét hết. Vấn đề nếu vì đất nước thì phải dân sự hóa, nhưng Nguyễn Lú Trọng nghe theo bọn Trung Cộng nên không cho đẩt nước tự do. Cộng sản ăn nhiều muốn thoái hóa, sợ bị thoái hóa, trong chuyện này có Trung Quốc và phe Tây theo Trung Quốc. Chính sách này đã được bàn kỹ, không muốn thay đỏi Việt Nam! Cả 2 phe, Tây và Trung Quốc không muốn Việt Nam thay đỏi !

  Và tội cho quý vị, báo chí tự do, không hiểu thế lực thật sự muốn gì ! Quan trọng là tay ai đang bàn với Nguyễn Lú Trọng? Nguyễn Lú trọng ngủ với ai? Gặp mặt ai, báo nên điều tra đồng bọn Lú Trọng sẽ biết họ đang làm gi !