Tầm vóc một nhà đại tư sản

 • Bởi Admin
  13/11/2017
  1 phản hồi

  Luật sư Luân Lê

  Cụ Trịnh Văn Bô đúng thực sự là một nhà đại tư sản và cho đến khi chết đi vẫn là một trí thức yêu nước, hiến dâng tất cả những gì có thể cho đồng bào, cho dân tộc.

  Cụ chết, cụ dặn rằng những ái đến tiễn đưa thì chỉ cần viếng 1 bông hoa để tránh lãng phí và số tiền phúng viếng Cụ để dành cho những người dân chịu thiệt hại vì cơn bão số 12 ở Nam Trung Bộ, những học sinh nhà nghèo học giỏi và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

  Còn bọn tham nhũng vơ vét của dân thì lòng tham ngày càng lớn và trong khối tài sản khổng lồ ấy chúng chỉ bỏ vài đồng bạc bố thí làm từ thiện làm tâm can bớt tội lỗi để rồi chúng sẽ tiếp tục đục khoét, ăn cướp và tàn phá đất nước.

  Và có (nhiều) những kẻ làm giàu không cần đạo đức, lại được ủng hộ bởi những người có chút chữ nghĩa và cũng vì để cùng chung hưởng lợi ích liên quan.

  Chết là hết, không mang được xuống mồ, nên Cụ đã dành tặng những gì có thể cho cuộc đời, cho những con người đang là nạn nhân của một xã hội đầy rẫy những bất công: nơi của những kẻ ăn chặn và trắng trợn cướp đoạt bất cứ thứ gì có thể của người đang bị thiệt hại nặng nề về thiên tai, bị tàn tật hay bệnh nặng, những người có công với đất nước, những học sinh nghèo,...chúng ăn không từ một thứ gì, mà ăn của những người bần cùng nhất dưới đáy của xã hội.

  Cảm ơn Cụ và gia đình cụ đã luôn làm những điều có giá trị tốt đẹp khi tổ quốc thiếu và cần nhất.

  Xin kính viếng và tiễn biệt Cụ.

  23518916_2008146846095757_8383205917793597185_n.jpg

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Không có tư sản như bà Bô thì làm gì có "vô sản" như Giáp, Thái tồn tại. Nuôi chó, chó trả ơn. Nuôi vô sản, vô sản trả oán.