Khôn ngoan hay lừa bịp?

 • Bởi Admin
  18/06/2017
  11 phản hồi

  Nguyễn Đình Cống

  Sau vụ CA Hà Nội khởi tố “Vụ Đồng Tâm”, có 2 luồng dư luận trái ngược về hành động viết bản cam kết của ông Chủ tịch TP. Một số cho đó là sự khôn ngoan, kịp thời làm dịu tình hình, tháo ngòi nổ. Bên khác, đông hơn cho rằng đây là trò lừa bịp, là thủ đoạn xảo trá. Thế còn bản thân ông chủ tịch, ông suy nghĩ thế nào, ông nói gì trước và sau khi ký cam kết. Điều ta nghĩ và lời ta nói có thể giống nhau khi ta là người trung thực. Còn nếu ta là kẻ thủ đoạn thì điều nói ra và suy nghĩ có thể ngược nhau, việc đó chỉ có ta biết, Trời biết, người ngoài chỉ có thể phỏng đoán.

  Tại sao cùng một việc làm mà kẻ cho là khôn, người cho là đểu. Ấy là do nhận thức và cũng một phần do tàn tích của nền văn hóa lạc hậu. Dân tộc Việt qua hàng ngàn năm phải đấu tranh chống bọn ngoại xâm ở thế lấy yếu địch mạnh, ở thế châu chấu đá xe, nhiều lúc phải đánh du kích, tập kích, phải dùng nhiều mưu kế để đánh lừa kẻ địch, để đưa chúng vào những “cái bẫy” do ta lập sẵn. Ngay cả những trận đánh lớn, chiến dịch lớn, một trong những thành công đầu tiên là nghi binh, là trận địa giả để lừa đối phương. Những mưu kế đánh lừa kẻ địch ấy được ca ngợi là khôn ngoan, là thông minh, được phổ biến, tuyên truyền, dần dần thấm vào máu, vào nhận thức của đông người, trở thành một xu hướng trong nền văn hóa. Người ta đồng nhất mưu mẹo lừa dối trong chiến tranh với trí thông minh, với sự khôn ngoan và rồi tìm cách vận dụng nó vào cuộc sống.

  Trong một số triều đại phong kiến, các bậc vua sáng biết chuyện này nên sau khi kết thúc chiến tranh vua cấp bổng lộc cho tướng tá và không dùng họ trong quản lý xã hội. Để làm việc dân sự phải tuyển chọn loại người khác, có trí thông minh khác, có sự khôn ngoan khác. Đó là thông minh, khôn ngoan xuất phát từ trung thực, gắn với minh bạch, tránh xa lừa đảo, dối trá. Các ông vua biết rằng nếu dùng các ông tướng có nhiều thành tích trong chiến tranh để cai trị dân thì các ông ấy dễ dàng dùng mưu mẹo với dân và khi có gì không vừa lòng, sẵn sàng xem dân như kẻ địch trên chiến trường để tìm mưu mô đối phó. Nếu như thế dễ dẫn xã hội đến loạn lạc.

  Dân Việt, kể cả một số trí thức đã nhiều năm nhầm lẫn giữa mưu mô dối trá, những trò láu cá với trí thông minh nên mới sáng tác ra nhiều chuyện dân gian kiểu Trạng Quỳnh lừa các bà chúa, chuyện anh nông dân lừa con quỷ trong việc hợp tác làm ruộng, kể cả chuyện Vua Hùng lừa Thủy Tinh v.v…Rồi biết bao mưu mô lừa địch trong chiến tranh được phổ biến rộng rãi. Những chuyện đó được dạy trong các trường, trẻ em Việt đã nhận thức nhầm giữa mưu mô, dối trá và trí thông minh chân chính. Rồi nữa, nhiều tướng tá, sĩ quan càng có nhiều mưu mô, càng có thành tích trong việc dùng mưu mẹo lại được giao quyền quản lý dân sự.

  Trong quản lý dân sự rất khác trong chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh cách mạng. Trong chiến tranh đề cao mưu lược. Trong quản lý đề cao trung thực, minh bạch, lòng tin. Dùng nhiều cán bộ trưởng thành trong chiến tranh cho quản lý dân sự là một trong những sai lầm lớn về tổ chức. Nhầm lẫn giữa mưu mô lừa dối với trí thông minh và khôn ngoan là một trong những nhầm lẫn về nhận thức.

  Quay trở lại chuyện ông Chủ tich TP viết cam kết. Có 2 khả năng :

  1- Ông thật lòng, tưởng rằng Chủ tịch TP có trách nhiệm, có toàn quyền viết và thực hiện cam kết mà không biết đó là việc làm lấn sang sân tư pháp, ông không có quyền đó, làm thế là phạm luật. Như vậy ông là người không am hiểu, nói theo dân gian là người ngu, làm liều.

  2- Nếu ông biết việc mình làm không đúng luật, như có một số người giải thích, đây chỉ là biện pháp tình thế, ông dùng thủ đoạn đánh lừa, như kiểu lừa địch trong chiến tranh. Như thế ông là người đểu. Đúng là trong trường hợp cấp bách có thể dùng tạm giải pháp tình thế, nhưng không được đánh lừa dân, và khi tình trạng cấp bách qua rồi thì phải kịp thời giải thích cho mọi người biết giải pháp tình thế đó.

  Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của ông có lẽ tôi cũng dùng giải pháp tình thế, nhưng là giải pháp dựa trên sự trung thực và minh bạch, có lý, có tình, đúng luật, nhất định không dùng thủ đoạn.

  Người lãnh đạo giỏi hay không, phẩm chất của họ như thế nào rất ít thể hiện trong những công việc hàng ngày. Nó thể hiện khá rõ khi giải quyết sự cố khó khăn, gay cấn. Qua sự việc trên thấy được phần nào trình độ, nhận thức của cán bộ chế độ hiện hành.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  11 phản hồi

  Phản hồi: 

  Rất sai lầm khi nói sự phỏ biến các mưu mô trong chiến tranh tạo nên lối sống lừa gạt trong xã hội, khiến xã hội lấy sự lừa gạt làm tiêu chuẩn "thông minh & khôn ngoan", khiến tạo chính quyền đối sử với người dân bằng sự lừa gạt.

  Ở nhiều nước khác người ta cũng có chiến tranh, các mưu mô mà nhờ đó người ta đạt được chiến thắng trong các trận đánh, cũng được phổ biến, ca ngợi vậy, Ngay tại Việt nam, các triều đại xa xưa cũng vậy, VNCH trước kia cũng vậy, mà có thấy xã hội người ta lấy sụ lừa gạt lam tiêu chuẩn "khôn ngoan & thông minh" đâu, mà có thấy chính quyền người ta đối sử với dân băng sự lừa gạt đâu!?

  Ông giáo sư tác giả tuy đã biết bỏ đảng cộng sản hồ chí minh tội ác, co vẻ vẫn chưa dám nhìn nhận sự thật tội ác của cộng sản:

  'cái lối sống lấy sự lừa gạt lẫn nhau làm tiêu chuẩn "khôn ngoan", cái chính quyền chỉ chuyên chà đạp lên luật pháp & lừa gạt người dân' là điều hầu như chỉ có ở Việt nam dưới ách cai trị cộng sản hồ chí minh, sở dĩ thế, vì bọn cuồng hồ, bọn trí thức xã nghĩa lá mặt lá trái vẫn đem ra tung hô ca ngợi, coi là "khôn ngoan & lanh mưu" cái trí trá gian dối độc ác, bất nhân, bất tín, bất nghĩa, những câu nói bịp bợm của hồ chí minh, của bọn cộng sản hồ chí minh phản quốc bán nước

  Phản hồi: 

  [quote="NGT"]Nhưng đứng về mặt pháp lý của ông đại biểu QH Nguyễn Đức Chung, về mặt hoạt động chính quyền của chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, và thì bác NJ có ý kiến gì ?[/quote]

  Một câu hỏi tốt.
  Có rất nhiều những câu hỏi được đặt ra trong vấn đề này.

  Về mặt pháp lý, có bác đã viết trong Topic này:

  [quote="Bọn CS này, là.... "]Đúng theo tinh thần tư pháp độc lập, ngay từ lúc đầu, viện công tố đã lập hồ sơ điều tra :
  -tai sao dân phản đối việc cướp đất ?
  -tại sao công an bắt giam người trái phép
  -tại sao dân giam giữ những công an này
  -điều tra và truy tố Nguyễn Đức Chung hứa ẩu, vi phạm luật
  -điều tra và truy tố thành ủy Hà Nội dám ra lệnh cho công an bắt giam người
  -điều tra và truy tố TBT cs Nguyễn Phú Trọng dung túng đàn em ra lệnh bắt giam người trái phép
  ...

  [/quote]

  Tại sao là cướp đất mà không là mua lại với giá thị trường?

  Đó chính là vấn đề của hệ thống, một nhà nước độc tài chuyên chính CS - nước CHXHCNVN- thiếu hoàn toàn sự rạch ròi, mihh bạch, phân công, nhiệm vụ giữa các cơ quan nhà nước- tôi không dùng chữ công quyền-. Một nhà nước, chỉ có đảng CS chỉ đạo toàn bộ từ trên xuống dưới, với chính sách Công an trị, dùi cui, xảo trá, lừa bịp và người dân thì.... dễ tin, đa phần bị che mắt, sợ hãi, vô cảm....

  Ngày nào CS còn độc quyền cai trị VN thì ngày đó, Đồng Tâm và Nguyễn Đức Chung vẫn sẽ còn xảy ra. Trứ phi người dân quyết tranh đấu tới cùng cho lẽ phải!
  Bởi Đồng Tâm và Nguyễn Đức Chung không phải mới xảy ra lần đầu, trong quá khứ đã có những Đồng Tâm và Nguyễn Đức Chung khác.
  Cái quá khứ này không được phép quên để hướng tới tương lai! Những bài học cay đắng về lòng tin.

  Có các câu danh ngôn: Cộng sản không thể thay đổi mà chỉ có thể bị thay thế!

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Bác NJ :
  "Cá nhân tôi không quy tội (cá nhân) ông Chung ...
  Tôi không bênh ông Chung cũng không quy tội ông ấy."

  Bác NJ,

  Có thể OK với bác NJ về mặt cá nhân của công dân Nguyễn Đức Chung.

  Nhưng đứng về mặt pháp lý của ông đại biểu QH Nguyễn Đức Chung, về mặt hoạt động chính quyền của chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, và thì bác NJ có ý kiến gì ?

  Tôi nghĩ nên có phân biệt trách nhiệm công dân và trách nhiệm của vai trò công được bầu, vai trò công được ủy nhiệm.

  Phản hồi: 

  [quote="Trần thij Ngự"]Nguyễn Đức Chung có bị bắt buộc phải vào đảng và "phấn đấu" để leo lên chức vụ chủ tịch thành phố Hanoi không? Nếu Nguyễn Đức Chung biết quyết định của tổ chức là sai trái mà vẫn cam tâm chấp hành thì gọi là gì?[/quote]

  Muốn gọi là gì cũng được bác Ngự ạ.
  Tôi không bênh ông Chung cũng không quy tội ông ấy.

  Khi ông Chung đã "dấn thân theo cách mạng" , vào đảng CS, ông ta phải phấn đấu- như tất cả những người khác- khi làm việc- trong chế độ Tự Do, Dân chủ hay Cộng sản.
  Vấn đề là trong chế độ Tự do, Dân chủ, nếu anh không đồng ý với chủ, với chính sách của đảng, anh có thể " ly khai", anh vẫn thăng tiến được. Nhưng trong chế độ CS đã vào đảng, đã phấn đấu là có thể đã có tì vết ít, nhiều. Từ chối không thi hành lệnh trên ư?? Điều gì sẽ xảy ra???
  Ly khai đảng CS ư? Đó là quyết định của mỗi người. Đã cỡi lưng Cọp, muốn xuống không phải là điều dễ dàng, ít nhất cần phải có lòng dũng cảm, trong sạch.
  Nhiều cán bộ đã về hưu, cũng không dám ly khai đảng CS vì sợ.... mất sổ hưu, lâu lâu phát biểu này kia và đâu đó trong các phát biểu- linh tinh- vẫn đượm " mùi" giáo điều, phò đảng, dù biết đảng "ta" thực chất chỉ là đảng cướp.
  Thực tế là vậy.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Cụ Cống viết: "Sau vụ CA Hà Nội khởi tố “Vụ Đồng Tâm”, có 2 luồng dư luận trái ngược về hành động viết bản cam kết của ông Chủ tịch TP. Một số cho đó là sự khôn ngoan, kịp thời làm dịu tình hình, tháo ngòi nổ. Bên khác, đông hơn cho rằng đây là trò lừa bịp, là thủ đoạn xảo trá."Ý tôi kahcs với nhận xết trên của cụ Cống. tôi cho rằng đại đa số người dan nghi ngờ thái độ của quan chức CS, họ lá mặt lá trái, đó là bản chất lật lọng tráo trở của họ đã có từ lâu rồi. Ngay cả ông Hồ Chí Minh cũng thế thôi.
  Xin nêu ra vài thí dụ rất cụ thể để chứng minh. Hồi CM còn trứng nước , để thu hút mọi người dân thì ông Hồ tuyên bố : "Tôi chỉ có một Đảng duy nhất: Đảng Việt Nam". Nhưng sau đó thì ông tuyên bố thẳng thừng là ông theo Liên xô và Trung quốc, tức là theo CS. Một thí dụ thứ hai là hồi gần tiếp quản thù đô thì ông Hồ lại tuyên bố những công chế của chế độ cũ được giữ nguyen lương, nhưng sau khi tiếp quản thủ đô được 3 tháng thì ông Hồ cho những công chức lưu dụng này hưởng chế độ lương như cán bộ kháng chiến, tức là giảm đi rất nhiều lần, làm cho bao công chứ của chế độ cũ theo ông ngã ngửa người.
  Biết sau này ông Chung có thể lật lọng nhưng mọi người vẫn tỏ ra vui mừng vì lúc tình thế căng thẳng, có nguy cơ đổ máu giữa dân và lực lượng CA thì đau thương lắm, người dân chán ghét cảnh đổ máu trong nội bộ dân tộc vì dân ta đã đổ máu quá nhiều trong những năm chiến tranh kéo dài. Nay thấy không đổ máu thì làm gì cũng tốt.
  Người ta khen ông Chung là kiểu "ông khen cho mày chết mẹ mày đi" chứ không phải ca ngợi đạo cửa của ông ta. Đã làm công an chuyên đi đàn áp người dân thì làm gì có đạo đức. Mặt khác người ta khen ông Chung cũng là để ông ta giữ lời hứa, đừng vửa nhổ vừa liếm. Phải nói rằng cách xử lý của ông Chung là khôn, hạ nhiệt được cuộc đấu tranh không đổ máu là kết quả cuối cùng thì tốt rồi. Rất tiếc là chỉ hạ nhiệt tức thời.
  Vụ Đồng Tâm có một điều nữa cần lên án mạnh mẽ, đó là mấy tên sĩ quan quân đội và công an đã hành hung cụ Kình, một ông lão đã 82 tuổi. Đây là hành vi dã man mất tính người, không thể tha thứ được, cần nhiều người lên án và xỉ vả mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời giúp đỡ cụ Kình kiện ra tòa án quân dội để xử lý thích đáng, cả pháp luật và công luận lên tiếng làm cho chúng nhớ đời, biết là nhục nhã vì hành vi hèn nhát và man rợ của những con người đã học tạp tư tưởng đạo đức tác phong Hồ Chí Minh. Học tập Hồ Chí Minh là để có hành vi con thú đối với dân hay sao?

  Phản hồi: 

  [quote="TRAN THI NGỰ"]Nguyễn Đức Chung có bị bắt buộc phải vào đảng và "phấn đấu" để leo lên chức vụ chủ tịch thành phố Hanoi không? Nếu Nguyễn Đức Chung biết quyết định của tổ chức là sai trái mà vẫn cam tâm chấp hành thì gọi là gì?[/quote]

  Gọi là gì ư ? ngôn từ xhcn là làm đầy tớ nhân dân, ngôn từ của bọn phản động là làm quan. Cam tâm làm đầy tớ mới có con xe Lexus, mới có vila, mới có những con đường giữa thành phố quanh co uốn cong vì nếu làm thẳng thì lấn đất nhà quan.

  Còm sĩ cứ làm khó các quan, cở còm sĩ mà ở VN là bị tước quốc tịch.

  Phản hồi: 

  [quote=Nguyễn Jung] Cá nhân tôi cho rằng, ông chỉ thi hành nhiệm vụ đảng của ông đã giao. Cá nhân ông Chung không thể, không dám có bất kỳ một quyết định nào! Chính sách của đảng Cộng sản VN luôn là: Tập thể lãnh đạo, cá nhân thi hành! Trước khi đi gặp dân, chi bộ đảng CS Tp Hà Nội đã họp, chi bộ này có quyền quyết định hay chỉ họp để thông báo "lệnh trên" thì chỉ có những đảng viên trong chi bộ này biết và ông Chung chỉ có nhiệm vụ phải thi hành!
  Cá nhân tôi không quy tội (cá nhân) ông Chung đã bội ước hay đã chơi chữ để lừa dân mà tôi quy tội cho cái hệ thống - đảng CS- đã - giáo dục, "sản xuất" ra hàng triệu người như ông Chung. Như nội dung Tg đã viết.
  Có thể ông Chung sẽ không như thế, nếu ông được "sống và học tập" trong môi trường khác, lành mạnh hơn.[/quote]

  Nguyễn Đức Chung có bị bắt buộc phải vào đảng và "phấn đấu" để leo lên chức vụ chủ tịch thành phố Hanoi không? Nếu Nguyễn Đức Chung biết quyết định của tổ chức là sai trái mà vẫn cam tâm chấp hành thì gọi là gì?

  Phản hồi: 

  Thân lươn bao quản lấm đầu
  Tấm lòng trinh bạch lần sau xin chừa
  ( truyện Kiều )

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Quay trở lại chuyện ông Chủ tich TP viết cam kết. Có 2 khả năng :

  1- Ông thật lòng, tưởng rằng Chủ tịch TP có trách nhiệm, có toàn quyền viết và thực hiện cam kết mà không biết đó là việc làm lấn sang sân tư pháp, ông không có quyền đó, làm thế là phạm luật. Như vậy ông là người không am hiểu, nói theo dân gian là người ngu, làm liều.

  2- Nếu ông biết việc mình làm không đúng luật, như có một số người giải thích, đây chỉ là biện pháp tình thế, ông dùng thủ đoạn đánh lừa, như kiểu lừa địch trong chiến tranh. Như thế ông là người đểu. Đúng là trong trường hợp cấp bách có thể dùng tạm giải pháp tình thế, nhưng không được đánh lừa dân, và khi tình trạng cấp bách qua rồi thì phải kịp thời giải thích cho mọi người biết giải pháp tình thế đó.[/quote]

  Cá nhân tôi cho rằng, ông chỉ thi hành nhiệm vụ đảng của ông đã giao. Cá nhân ông Chung không thể, không dám có bất kỳ một quyết định nào! Chính sách của đảng Cộng sản VN luôn là: Tập thể lãnh đạo, cá nhân thi hành! Trước khi đi gặp dân, chi bộ đảng CS Tp Hà Nội đã họp, chi bộ này có quyền quyết định hay chỉ họp để thông báo "lệnh trên" thì chỉ có những đảng viên trong chi bộ này biết và ông Chung chỉ có nhiệm vụ phải thi hành!
  Cá nhân tôi không quy tội (cá nhân) ông Chung đã bội ước hay đã chơi chữ để lừa dân mà tôi quy tội cho cái hệ thống - đảng CS- đã - giáo dục, "sản xuất" ra hàng triệu người như ông Chung. Như nội dung Tg đã viết.
  Có thể ông Chung sẽ không như thế, nếu ông được "sống và học tập" trong môi trường khác, lành mạnh hơn.
  ----

  Phần còn lại đồng ý hoàn toàn với Tg.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Trích :
  " 1- Ông thật lòng, tưởng rằng Chủ tịch TP có trách nhiệm, có toàn quyền viết và thực hiện cam kết mà không biết đó là việc làm lấn sang sân tư pháp, ông không có quyền đó, làm thế là phạm luật. Như vậy ông là người không am hiểu, nói theo dân gian là người ngu, làm liều. "

  Đối với bọn cs này, làm gì có tư pháp theo đúng nghĩa của nó. Bon cs này là bọn ở ngoài vòng pháp luật, chúng muốn làm gì thì chúng làm, tha hồ tráo trở, lật lọng mà vẫn đúng theo luật của ... cs.

  Đúng theo tinh thần tư pháp độc lập, ngay từ lúc đầu, viện công tố đã lập hồ sơ điều tra :
  -tai sao dân phản đối việc cướp đất ?
  -tại sao công an bắt giam người trái phép
  -tại sao dân giam giữ những công an này
  -điều tra và truy tố Nguyễn Đức Chung hứa ẩu, vi phạm luật
  -điều tra và truy tố thành ủy Hà Nội dám ra lệnh cho công an bắt giam người
  -điều tra và truy tố TBT cs Nguyễn Phú Trọng dung túng đàn em ra lệnh bắt giam người trái phép
  ...