Hưởng ứng đối thoại

 • Bởi Admin
  22/05/2017
  1 phản hồi

  Nguyễn Đình Cống


  Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

  Ngày 15 tháng 8- 2017, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Võ Văn Thưởng tuyên bố: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

  Khác với phát ngôn “sẽ đối thoại” vào năm ngoái nhưng chẳng làm gì cả, lần này ông Thưởng cho biết “Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

  Việc đối thoại để tìm chân lý đã được nhiều người đề cập từ lâu. Gần đây có các đề nghị cụ thể của các ông Nguyễn Trung và Chu Hảo . Đối thoại gồm 2 bên . Bên A đề xuất, B hưởng ứng. Một bên đại diện cho lãnh đạo. Bên kia là các cá nhân bất đồng quan điểm hoặc đại diện cho các tổ chức dân sự. Nội dung đối thoại do bên A dự kiến trước. Nội dung được chọn và hình thức, thời gian, địa điểm đối thoại sẽ do hai bên thương lượng, thống nhất.

  Về nội dung, quan trọng nhất là đường lối. Có nên kiên trì Chủ nghĩa Mác Lênin hay không, nên độc quyền đảng trị hay đa nguyên, vai trò, tổ chức một đảng chính trị cầm quyền phải như thế nào v.v…, Tiếp đến là những đánh giá tình hình, là những chính sách, đường lối phát triển giáo dục, kinh tế.

  Về hình thức đối thoai. Phải thật sự dân chủ, công bằng, minh bach. Không biến đối thoại thành “ đối thọi” như Điền Phương Thảo lo ngại( Boxitvn 21/5).Đối thoại phải có người của cả hai bên tham dự. Công khai, truyền hình cho toàn dân chứng kiến được thì tốt. Nếu chưa tiện truyền hình công khai thì cũng phải có sự tham dự của truyền thông.

  Mấy lâu nay tôi tìm hiểu, chứng minh và công bố các sai lầm của Chủ nghĩa Mác Lênin. Tôi rất muốn được đối thoại với Ban Tuyên giáo, với Hội đồng lý luận của đảng về vấn đề đó. Tôi đề nghi Ban hoặc Hội đồng chấp nhận.

  Tôi gửi ý kiến này đến: [email protected], xin nhờ chuyển đến Ban tuyên giáo và Hội đồng lý luận. Xin chân thành kính mời các vị có cùng quan điểm tham gia cùng tôi trong cuộc đối thoại này.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Trước kia ta chỉ tuyền truyền một chiều, sau đó có phát động phong trào phản biện, hình như do Mặt trận tổ quốc phát động thì phải, gọi là "phản biện xã hội". Thế nhưng chỉ thấy bài viết về lý thuyết phản biện thì nhiều, còn rất hiếm tiếng nói phản biện trên báo chí, lại còn có trường hợp bảo "động đến vấn đề nhậy cảm".
  Rôi lại có tình trạng ta thiếu tình trạng sáng tạo trong sản xuất và cả văn hóa nghệ thuật, lại có tiếng nói đòi tự do để sáng tao. thế rồi lại cho tự do, thế nhưng chẳng tháy sáng tạo đâu.
  Nay lại có tình trạng đòi đối thoại, lại cho (trên lý thuyết thôi, chưa tháy có buổi đối thoại nào) nhưng cũng lại chẳng thấy ai dặt ra ván đề đối thoại nào mà chỉ tháy bàn về đối thoại thôi.
  Theo mọi người thì nếu có đối thoại thi NÊN ĐƯA VẤN ĐỀ NÀO CẦN ĐỐI THOẠI RA ĐỂ ĐỐI THOẠI?

  Phản hồi: 

  - Ngày 15 tháng 8- 2017 sửa lại tháng 5- 2017

  Trích :
  " -Bên kia là các cá nhân bất đồng quan điểm hoặc đại diện cho các tổ chức dân sự. Nội dung đối thoại do bên A dự kiến trước. Nội dung được chọn và hình thức, thời gian, địa điểm đối thoại sẽ do hai bên thương lượng, thống nhất. Nội dung đối thoại do bên A dự kiến trước."

  Như vậy là có các tổ tổ chức dân sự tham gia thông qua các đại diện.

  Không hiểu các bác đại diện Con Đường VN và bác Huân của Dân Luận có ý định tham gia (trước khi biết nội dung đối thoại) và có thể tham gia hay không ?

  Nội dung đối thoại do bên A dự kiến trước tức là bên ban tuyên giáo.