Lại nói Phạm Văn Đồng có bán nước không?

 • Bởi Admin
  26/04/2017
  8 phản hồi

  Long Nguyen

  Tôi thấy các ông ở đây tranh cãi toàn lệch đi đâu, cuối cùng lại thấy công kích nhau. Giờ tôi phân tích đúng bối cảnh và luật quốc tế để thấy rõ vấn đề nhé.

  - Đầu thế kỷ 20, nhiều quốc gia muốn mở rộng quyền tuyên bố chủ quyền nhằm giữ các nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ nguồn cá và có các phương tiện để thực thi kiểm soát ô nhiễm. Hội Quốc Liên (League of Nations, không phải Liên Hợp Quốc hiện nay) đã tổ chức một hội nghị năm 1930 tại Hague để bàn về điều này, nhưng không đạt được thỏa thuận nào. Năm 1945, Tổng thống Harry S. Truman đã mở rộng sự kiểm soát quốc gia trên các tài nguyên thiên nhiên ở trong thềm lục địa của mình. Các quốc gia khác cũng đua theo Mỹ, trong đó có Trung Quốc, VNDCCH và VNCH.

  - Năm 1956, hai đảo Phú Lâm và Linh Côn thuộc Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm. Đảo Phú Lâm có miếu của vua Minh Mạng. Đảo Phú Lâm và Linh Côn cũng là 2 đảo lục địa tự nhiên lớn nhất Hoàng Sa. Không phải đảo ngầm, đảo san hô, hay bãi cạn mà là đảo lục địa tự nhiên. (Cái này quan trọng nhé)

  - Năm 1956, Liên Hợp Quốc tổ chức Hội nghị về Luật Biển đầu tiên (UNCLOS I) ở Geneva, Thụy Sĩ. Hội nghị này đạt được bốn hiệp định, ký kết năm 1958:

  + Công Ước về Lãnh Hải và Vùng Tiếp Giáp, có hiệu lực vào ngày 10/09/1964
  + Công Ước về Thềm Lục Địa, có hiệu lực vào ngày 10/06/1964
  + Công Ước về Hải Phận Quốc tế, có hiệu lực vào ngày 30/09/1962
  + Công Ước về Nghề Cá và Bảo Tồn Tài nguyên Sống ở Hải Phận Quốc tế, có hiệu lực vào ngày 20/03/1966.

  Các công ước này đã pháp điển hóa rất nhiều các nguyên tắc tập quán và đã đưa ra nhiều khái niệm mới (như thềm lục địa). Dù vậy, công ước này thất bại trong việc thống nhất bề rộng lãnh hải (các quốc gia yêu sách tới năm loại bề rộng lãnh hải khác nhau) và trong việc xác định ranh giới của thềm lục địa.

  -> Tức là UNCLOS I năm 1956 đã đưa ra các khái niệm quan trọng đặc biệt là "thềm lục địa". Chưa hề rõ ràng trong việc loại đảo nào thì có lãnh hải, loại đảo nào không có lãnh hải.

  - Năm 1967, vấn đề về các tuyên bố khác nhau về lãnh hải đã được nêu ra tại Liên Hiệp Quốc. Năm 1973, Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 3 về Luật biển (Third United Nations Conference on the Law of the Sea) được tổ chức tại New York. Để cố gắng giảm khả năng các nhóm quốc gia thống trị đàm phán, hội nghị dùng một quy trình đồng thuận thay cho bỏ phiếu lấy đa số. Với hơn 160 nước tham gia, hội nghị kéo dài đến năm 1982. Kết quả là một công ước có hiệu lực từ ngày 16 tháng 11 năm 1994.

  - Như vậy từ 1956 đến 1988, Trung Quốc đánh chiếm các đảo của ta rất khéo, trước khi luật biển có hiệu lực. Nhưng việc kiện nó vẫn có cơ sở pháp lý, liên quan đến xác định lịch sử chủ quyền khu vực tranh chấp, đây lại là luật khác.

  * * *

  - Giờ nói về anh Đồng, xem anh ấy có lỗi hay không có lỗi nhé.

  - Năm 1956 Trung Quốc chiếm 2 đảo lớn nhất tại Hoàng Sa, khi đó thuộc chủ quyền VNCH. Không rõ vào thời điểm này, phía VNDCCH nghĩ sao về hành động này của Trung Quốc? Rằng đó là đất của Việt Nam, dù là VNCH hay VNDCCH cũng đều là Việt Nam? Hay rằng đó là đồng minh của ta (VNDCCH) nên đồng minh chiếm của địch (VNCH) rồi sau này sẽ trả lại cho ta?

  - Cũng năm 1956, UNCLOS I ra đời, ký năm 1958, đưa ra khái niệm về "thềm lục địa".

  Thuật ngữ "thềm lục địa" (1958) được sử dụng như là nói đến

  (a) phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của các khu vực biển tiếp giáp với bờ nhưng ngoài khu vực lãnh hải, tới độ sâu 200 mét hoặc, vượt ra ngoài giới hạn đó, tới độ sâu của các vùng nước chồng lên nhau cho phép khai thác được các nguồn tài nguyên thiên nhiên của các khu vực đã nói;

  (b) phần đáy biển và lòng đất dưới đáy biển của các khu vực tương tự tiếp giáp với các bờ của các đảo.

  Khái niệm thềm lục địa 1958 này không rõ ràng và chi tiết như khái niệm được cải tiến vào năm 1982. Nhưng nó đã đưa ra khái niệm thềm lục địa, lãnh hải.

  Đảo lục địa (Continental island) là một phần đất đai nằm trên thềm lục địa của một lục địa nào đó. 2 đảo lớn nhất của Hoàng Sa là (tiểu) đảo lục địa tự nhiên do nằm trên thềm lục địa châu Á.

  Kết hợp với phần b ở trên thì việc tuyên bố chủ quyền ở một đảo lục địa sẽ mang lại một vùng chủ quyền rộng lớn bao gồm thềm lục địa xung quanh đảo đó. Điều này cho thấy mức độ quan trọng trong việc tuyên bố chủ quyền ở một đảo lục địa hay quần đảo.

  Mà nội dung UNCLOS I ra đời 2 năm trước công hàm Phạm Văn đồng, chứng tỏ, trước khi ra công hàm, chắc chắn Phạm Văn Đồng và các cố vấn của ông ta đã phải biết đến và nghiên cứu UNCLOS I khá chi tiết rồi.

  - Năm 1958, Phạm Văn Đồng viết văn kiện 1958 công nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của CHND Trung Hoa.

  - Như vậy, nếu Phạm Văn Đồng CHỈ công nhận tuyên bố về chủ quyền ĐẤT LIỀN của Trung Quốc, mà không công nhận tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc trên các đảo, quần đảo, trong đó có Trường Sa, Hoàng Sa, thì Phạm Văn Đồng, chiếu theo nội dung UNCLOS I, sẽ phải nói rõ công nhận lãnh hải 12 hải lý của phần đất liền thuộc lãnh thổ CHND Trung Hoa.

  - Vì vào thời điểm này, việc loại đảo nào có lãnh hải, đảo nào chưa có lãnh hải chưa được LHQ quy định, nên về mặt đối ngoại, Phạm Văn Đồng đáng lẽ phải thận trọng hơn. Đặc biệt, trong thời gian từ 1930 đến 1967, các quốc gia thi nhau áp đặt các chủ quyền và vùng chủ quyền trên biển một cách tùy ý (đua theo các cường quốc) mà không có một định chế nào để áp dụng, nên việc một quốc gia tự ý áp đặt lãnh hải lên các đảo vào thời gian này cũng là dễ hiểu, cũng vì lẽ đó mà Chu Ân Lai đã tuyên bố: "Ðiều lệ này áp dụng cho toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, BAO GỒM phần đất Trung Quốc trên đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan (tách biệt khỏi đất liền và các hải đảo khác bởi biển cả) và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ, quần đảo Đông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các đảo khác thuộc Trung Quốc." Tức là 12 hải lý lãnh hải áp dụng cho cả các đảo mà nó tuyên bố chủ quyền.

  Phạm Văn Đồng lại không thận trọng ngôn từ, nên đã vô tình dẫn đến hậu quả về sau khi Trung Quốc sử dụng công hàm đó để khẳng định chủ quyền.

  * * *

  - Lại nói Phạm Văn Đồng có bán nước không? Tôi nghĩ là không. Bởi, đối với các sự chuyển nhượng lãnh thổ, thì Thủ tướng VNDCCH không có thẩm quyền quyết định việc ấy, mà phải là cơ quan quyền lực tối thượng ở Việt Nam là Quốc hội. Và cuối cùng, VNDCCH không thể quyết định hoặc chuyển giao một thứ mà VNDCCH không có thẩm quyền quản lý theo công pháp quốc tế, và cũng không kiểm soát nó trong thực tế.

  Ngoài ra, theo các quy định trong Hiệp định Geneve năm 1954 thì lúc này trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại song song hai quốc gia, từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc là VNDCCH, còn từ vĩ tuyến 17 trở vào phía Nam là lãnh thổ thuộc VNCH. Hoàng Sa, Trường Sa đều nằm ở phía Nam của vĩ tuyến 17, vì thế về mặt pháp lý cũng như trong thực tế, hai quần đảo này là đối tượng quản lý của VNCH, và vì thế, những tuyên bố của phía VNDCCH đối với Hoàng Sa, Trường Sa vào thời điểm này là không có giá trị pháp lý.

  - Năm 1957, Hồng quân Trung Quốc đã chiếm đảo Bạch Long Vĩ rồi sau đó trao trả lại cho phía VNDCCH. Có thể đây cũng là lý do VNDCCH tin tưởng CHND Trung Hoa trong việc chiếm 2 đảo lớn nhất tại Hoàng Sa từ tay VNCH năm 1956.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  8 phản hồi

  Tháng 4 năm 1975 quân cộng sản bắc việt vi phạm hiệp định Paris 1973, vượt vĩ tuyến 17 chiếm đóng VNCH, đem lá cờ búa liềm tội ác từ miền bắc xã hội chủ nghĩa cắm lên Việt Nam

  (lá cờ búa liềm tội ác do việt cộng Nguyễn ái Quốc phản quốc, năm 1946 rước giặc Pháp vào Hà Nôi, năm 1954 rước giặc Tàu vào Thăng Long, dựa vào giặc tàu đem lá cờ búa liềm tội ác phủ lên nhân dân miền bắc từ sau bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục ô nhục.

  lịch sử Việt nam còn ghi rõ, năm 1789 Hoàng Đế Quang Trung bắc tiến đánh trận Đống Đa đưổi giặc tafu ra khỏi Thăng Long, đuổi giặc tàu chạy ngược về bắc, đuổi giặc tafu ra khỏi bờ cõi Việt nam

  165 năm sau Hoàng Đế Quang Trung có một người mang tên Nguyễn Ái Quốc phản bội Hoàng Đế Quang Trung, lê gót sang tàu cầu cứu giặc tàu chống lưng đỡ đầu cứop quyền cai trị VN, tiếp tay giặc tàu trả thù HOàng Đế Quang Trung, tiếp tay giặc tàu đánh trận đống đa ngược, rước giặc tàu vào Thăng Long & Hà nội dựa vào giặc tàu cắm lá cờ búa liềm tội ác lên miền bắc VN, đặt "cờ tổ quốc" xuống dưới đít cờ búa liềm, đặt cờ búa liềm lên đầu "cờ tổ quốc", mở ra một thời kỳ nắc thuộc mới trên địa bàn miền bắc VN)

  Tiếp theo đó quân cộng sản bắc việt tiến hành khủng bố nhà nước, đốt sách của người Nam, cướp đoạt tài sản & quốc khố của người Nam, reo rắc tội ác "xây dụng chủ nghĩa xã hội" lên người Nam, khiến nhiều triệu người Nam phải bỏ nước ra đi lánh nạn ác quỷ cộng sản bắc việt.

  Từ đó đến nay đã có nhiều người Việt tỵ nạn cộng sản trên khắp thế giới hội nhập vào với cuộc sống của quốc gia sở tại, mang quốc tịch nước ngoài, Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Úc... có thể nói, về mặt pháp lý, họ không còn là công dân Việt Nam dưới ách cai trị cộng sản NGuyễn Ái Quốc tàn ác & phản quốc

  *****

  Mặc dầu vậy, mỗi khi nghe tin giặc Tàu xâm phạm bờ cõi, biển đảo VN, những người Việt xa xứ nói trên vẫn sẵn sàng lên tiếng lên án giặc tafu, tố cáo với công luận quốc tế về hành động xâm lược của giặc tau, có khi đến tận các toà đại sứ & lãnh sự giặc tàu biểu tình phản đối giặc tau, có khi, như mới đây "dàn chào" vua Tàu cộng Tập Cận Bình khi y đến nước Mỹ gặp Tổng thống Trump

  *****

  Thế mà lại có những người trí thức xã hội chủ nghĩa tuyên ngôn độc lập 2-9, rằng thì là mà, vì lẽ VNCH và VNDCCH là 2 nước riêng biệt, nên người Việt bắc kỳ phải im lặng khi Trung cộng xâm lăng VNCH,

  thậm chí người Việt bắc kỳ Phạm Văn Đồng "có quyền" bán nước, có quyền ủng hộ tuyên bố của Trung cộng khi Trung cộng tuyên bố chủ quyền Trung cộng trên HS & TS, vì HS & TS, vì HS & TS là của VNCH, không phải là của VNDCCH!

  và người Việt VNDCCH lê duẩn "có quyền" đưa lính hồ chí minh xâm nhập VNCH tiếp tay Trung cộng đánh vào sau lưng quân lực VNCH khiến Quân lực VNCH không rảnh tay chống lại quân Trung cộng

  và sau cùng người Việt VNDCCH lê duẩn bày tỏ vui mừng, tổ chức cho nhân dân Hà Nội biểu tình chào mừng thắng lợi của Trung cộng thành công chiếm đóng Hoàng Sa "của VNCH"

  THiệt là tình cái "tình yêu tổ quốc" của nguời việt trí thức bắc kỳ xã hội chủ nghĩa, thiệt là tình cái "tình yêu tổ quốc" của người Việt bắc kỳ Phạm Văn Đồng, Lê duẩn, nguyễn ái quốc hồ chí minh!

  e rằng còn thua cái tình của con chó yêu cái ổ chó của nó

  Tôi vừa đọc được một bài viết về Trường Sa ở Blog Hiệu Minh.

  Tên tác giả viết:
  Xương máu Trường Sa, hay xương máu những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến vì tự do, độc lập chủ quyền Tổ quốc, đều linh thiêng. Xin đừng vô tình, vô cảm, và vô nghĩa – với họ!

  https://hieuminh.org/2013/03/16/xuong-mau-truong-sa-va-suho-then/

  Không chỉ với Trường Sa, mà cả với Hoàng Sa 1974 hay cuộc chiến biên giới với Trung Quốc hay cuộc chiến 54-75...
  Xin đừng vô tình và vô nghĩa với những người đã ngã xuống vì chủ quyền của Tổ Quốc, của 1/2 Tổ Quốc, của miền Nam- phần đất - mà họ đã gìn giữ, chiến đấu bảo vệ Tự do, Độc lập.

  Nguyễn Jung

  Tên tác giả viết:
  VNCH "đã không làm tròn bổn phân bảo vệ HS"

  Hic, chỉ trích VNCH "đã không làm tròn bổn phận bảo vệ HS." Rứa , Gạc Ma, Trường sa thì sao hử?

  Tớ mò trên mạng tìm thấy 2 cái du typ nói về kẻ đã ra lệnh không cho bộ đội hải quân nhà sản bắn trả giặc tàu, cũng như không tiếp tế cho bộ đội hải quân. Rứa là đồng loã với giặc, dâng đảo cho giặc nhá.
  Mịa, lực bất tòng tâm ở chỗ nầu hử?
  Câu lực bất tòng tâm là để cho hải quân VNCH nhá. Khi "sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ Hải quân VNCH đã tận lực hy sinh, bảo vệ Hoàng Sa, đó là hành động tận trung, quyết tử bảo vệ tổ quốc." nhưng thua nhá.
  Bộ đội nhà sản đã đánh thắng mấy đế quốc mà sao lại thua trận nì, hử? Rứa là cũng không làm tròn bổn phận bảo vệ Trường sa nhá.
  Tớ đêk muốn chỉ trích bộ đội nhà sản, dzưng đã chỉ trích VNCH thì phải chỉ trích cả đảng và nhà nước "ta" nhá.
  Tớ xin lỗi các bộ đội hải quân đã tham gia trận chiến Trường sa, bị bó tay trước giặc và kẻ thù nội bộ trong nhà sản, xứ lừa.

  https://www.youtube.com/watch?v=uS5fmvKoCeg

  https://www.youtube.com/watch?v=84lNFfQrCVU

  cbn.

  Tên tác giả viết:
  cuộc hải chiến HS dẫn tới việc để mất HS vào tay TQ, tôi thấy VNCH đã không làm tròn bổn phận quản lí và bảo vệ 2 quần đảo này.

  Năm 1882, Tổng Đốc Hoàng Diệu tận lực hy sinh bảo vệ Hà Nội, Hà Nội vẫn không tránh khỏi bị rơi vào tay giặc, mặc dầu vậy, lịch sử Việt nam vẫn vinh danh Hoàng Diệu, đề cao Hoàng Diệu như một tấm gương tận trung với nước, không ai lên án Hoàng Diệu "đã không làm tròn bổ phận bảo vệ Hà Nội"

  Năm 1974, VNCH, Hải quân Thiếu tá Nguỵ Văn Thà, sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ Hải quân VNCH đã tận lực hy sinh, bảo vệ Hoàng Sa, đó là hành động tận trung, quyết tử bảo vệ tổ quốc, như Hoàng Diệu đã tận trung với nước, quyết tử bảo vệ Hà Nội

  Như vậy, nói VNCH "đã không làm tròn bổn phân bảo vệ HS" thì cũng như nói Hoàng Diệu "đã không làm tròn bổn phận bảo vệ Hà Nội"

  Chỉ những kẻ phản quốc thiếu giáo dục, mất gốc, mới nói như thế

  Người ta đang dọn đường cho việc VN sẽ trở thành một ngôi sao mới trên cờ TQ... đâu có ai muốn vậy nhưng "lực bất tòng tâm" mà thôi.

  mịa, khác nhau ở chỗ uýnh nhau mí bọn trung cộng, thua khác mí công hàm ký dâng giặc tàu nhá.
  chiện năm 1974 rõ là có uýnh nhau.
  Nghe nói có đứa nầu đả ra lệnh cho bộ đội hải quân đóng ở TS đêk được nổ súng bắn trả giặc tàu năm 1988.
  CBN, bọn bưng bô giặc tàu, bán đảo, bán nước. Níu đêk bưng bô giặc tàu thì tại sao bắt giữ những người biểu tình với băng rôn: HS-TS của VN hử? Lực bất tòng tâm nà khi cương quyết đuổi giặc, dưng thua, chứ đêk phải là dâng cho chúng rùi cấm dân biểu tình nhá.
  Cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, đêk biết nhục khi bọn giặc tàu đang tràn lan đóng đô trong nước.
  cbn

  Hổm rày ngồi xem bản đồ Trường Sa và lịch sử chiếm đóng các đảo và bãi đá tại TS cũng như chi tiết cuộc hải chiến HS dẫn tới việc để mất HS vào tay TQ, tôi thấy VNCH đã không làm tròn bổn phận quản lí và bảo vệ 2 quần đảo này.
  Ngay từ năm 1956 một số đảo của QĐ HS cũng như TS đã mất vào tay ĐL và TQ. Đáng buồn hơn là những đảo lớn nhất của TS lại mất vào tay ĐL và Philippines như Ba Bình (mất vào tay ĐL năm 1956), Thị Tứ (mất vào tay Philippines năm 1970), Song Tử Tây và Song Tử Đông (may mà VNCH còn vớt vát lấy lại được Song Tử Tây do sự chủ quan bỏ trống đảo của lính Phi), ...
  Còn CHXHCNVN thì để mất một số bài đá vào tay TQ năm 1988.
  Như vậy, nói đi thì phải nói lại, trong quá khứ cả VNDCCH cũng như VNCH đều không thấy được tầm quan trọng của HS và TS. Còn CHXHCNVN dù biết tầm quan trọng của HS và TS nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ các còm sĩ lên chửi rủa phỏng có ích chi? Hay chiến đấu với cối xay gió chỉ để hả cơn giận kiểu Don Kihote là cách để lấy lại HS và TS sao?

  Tên tác giả viết:
  "Ngoài ra, theo các quy định trong Hiệp định Geneve năm 1954 thì lúc này trên lãnh thổ Việt Nam tồn tại song song hai quốc gia, từ vĩ tuyến 17 trở ra phía Bắc là VNDCCH, còn từ vĩ tuyến 17 trở vào phía Nam là lãnh thổ thuộc VNCH."

  Theo lập luận trên thì cuộc chiến tranh Hồ chí Minh 1954-1975 rõ ràng là cuộc chiến tranh xâm lăng, cuộc chiến tranh phi nghĩa & phi pháp, cuộc chiến tranh tội ác - cuộc chiến tranh nước VNDCCH cộng sản xâm lăng nước VNCH tự do - cuộc chiến tranh nước VNDCCH cộng sản đói nghèo sống theo bản năng súc vật đánh cướp VNCH tự do & giàu có cứu đói VNDCCH, tuyệt đối không phải là "thống nhất', thuyết đối không phải là "giải phóng" như Hồ chí Minh & đảng viên cộng sản chân chính thường rêu rao lừa dối nhân dân

  lập luận trên cho thấy các cuộc bắn giết do các tướng tá quốc tịch VNDCCH cộng sản đánh thuê cho Nga Tàu, phá hoại tài sản VNCH, bắn giết người VNCH, phục vụ giặc tàu cắm lá cờ búa liềm cộng sản tội ác lên VNCH, là hành động tội phạm chiến tranh,

  đối với lịch sử Việt nam, đói với tổ tiên Việt nam thì hành động tội phạm chiến tranh của đảng cộng sản VN, đảng viên cộng sả chân chinh tướng tá cộng sản bắc việt phá hoại tài sản VNCH, bắn giết hàng triệu, hàng triệu người dân VNCH, phục vụ giặc tàu cắm lá cờ búa liềm cộng sả tội ác lên VN, còn là hành động phản quốc

  Chời ơi!!!! Tội nghiệp cho Facebooker Đoàn Mạnh Quang quá!!!!! Đến thế kỷ 21 này, với internet, computer, thông tin phong phú như thế mà anh này vẫn còn tin rằng ".....cơ quan quyền lực tối thượng ở Việt Nam (dưới chế độ CSVN) là Cuốc hội....", thì anh thật là ngây ngô quá!!!!. Thằng nào từng vỗ ngực bảo "Đảng là tao nè!!! Luật cũng là tao luôn nè!!!" Dưới chế độ độc tài đảng trị, thằng nào núm đảng thằng đó là.....Vua, chả có Cuốc Hội nào sất!!! Tao là đảng trưởng, mà đảng thì độc quyền quản ní đất nước. Cuốc Hội chỉ là bù nhìn, đặt ra làm cảnh vậy thôi!!!! Khi đồng chí Đồng Vẩu ký, chắc chắn hắn cũng phải trình lên Chúa Đảng lúc đó là Hồ chí minh xem rồi. Chúa đảng HCM có đồng ý, thì Đồng Vẩu mới dám gởi đi. Cuốc Hội không được quyền biết cái âm mưu "bán nước để đổi lấy võ khí đi ăn cướp miền Nam" của Hồ chí minh. Túm lại, sự thật rõ ràng là Hồ chí minh, Đồng Vẩu, Giáp, Chinh, đều là những kẻ bán nước, không cãi thuê cho chúng được đâu!!!!!