Luật đối chiếu: nền tư pháp dân chủ vận hành ra sao?

 • Bởi Admin
  06/02/2017
  5 phản hồi

  Luật sư Lê Công Định

  Ngày thứ Sáu, 3/2/2017, Toà án liên bang ở Seattle tuyên hoãn thi hành Lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ D. Trump về việc cấm nhập cảnh từ 7 quốc gia, chờ xét xử chính thức để kết luận tối hậu.

  Chiều thứ Bảy, 4/2/2017, Bộ Tư pháp Mỹ đệ nạp đơn lên Toà thượng thẩm Liên bang, đề nghị duy trì Lệnh hành pháp gây phẫn nộ của Tổng thống.

  Sáng sớm Chủ Nhật, 5/2/2017, Toà Thượng thẩm Liên bang Hạt số 9 tuyên chấp thuận hoãn thi hành Lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ D. Trump về việc cấm nhập cảnh từ 7 quốc gia, mà Toà án liên bang ở Seattle đã tuyên. Như vậy, lệnh của Tổng thống thuộc ngành hành pháp phải chờ toà án thuộc ngành tư pháp phán xét nên áp dụng hay không.

  Khoan bàn đến quyết định hoãn thi hành việc cấm nhập cảnh đó (với lý do chống khủng bố quốc tế) đúng hay sai, và Lệnh hành pháp của Tổng thống D. Trump hợp hiến hay không, của các án lệnh mà toà án sơ thẩm và thượng thẩm Mỹ vừa tuyên, hãy nhìn vào nền tư pháp Mỹ vận hành ra sao.

  Câu hỏi được đặt ra là tại sao toà án Mỹ các cấp lại hành động nhanh và hiệu quả như vậy trong mọi trường hợp và trong một thời gian ngắn ngủi, xét về mặt vận hành của các thiết chế quyền lực?

  Nếu là toà án Việt Nam, xét về thực tiễn lẫn quy định của luật pháp hiện hành, chắc chắn mọi người phải chờ đợi thủ tục thụ lý nhiêu khê, rồi thủ tục xét xử kéo dài đến phát ngán hàng tháng trời của tiến trình tố tụng hành chính Việt Nam, mới hy vọng có một phán quyết được ban hành và có hiệu lực thi hành.

  Vấn đề cấp bách của người dân Việt Nam luôn luôn phải chờ đợi thói rề rà của các thẩm phán Việt Nam, vốn dĩ vừa dốt nát, vừa tham nhũng, lại phải vừa chờ đảng chỉ đạo, vân vân và vân vân, mới dám quyết định một điều gì đó hầu an toàn cho chiếc ghế thẩm phán mua được bằng nhiều tiền của mình.

  Bấy nhiêu đủ để thấy và hiểu các nhánh quyền lực lập pháp, hành pháp và tư pháp ở một thể chế dân chủ vận hành hiệu quả ra sao. Nếu so với thể chế đảng trị ở Việt Nam, có thể thấy tiền đóng thuế của người dân ở hai xứ dân chủ và độc tài xứng đáng thế nào!

  Ở Việt Nam, không tính đến thủ tục bắt người vì đe doạ quyền lực của đảng cầm quyền, mọi thứ đều chậm chạp như rùa bò, cứ như thể chuyện của dân trong nước (nói gì đến dân nước ngoài nhập cảnh vào xứ ta) là chuyện của ai, chứ không phải chuyện của chính quyền và toà án "của dân, do dân và vì dân"!

  Case study ở Mỹ hôm nay xứng đáng là bài học tốt nhất về tính hiệu quả của một thể chế chính trị dân chủ, chưa nói đến sự tôn trọng quyền con người hay cao xa hơn là tính hợp hiến của một quyết định của nhà nước đối với người dân thấp cổ bé họng.

  Giấc mơ Mỹ thì gần, còn giấc mơ Việt Nam sao xa vời thế!

  Chủ đề: Thế giới

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  5 phản hồi

  Phản hồi: 

  Trích :
  " Sáng sớm Chủ Nhật, 5/2/2017, Toà Thượng thẩm Liên bang Hạt số 9 tuyên chấp thuận hoãn thi hành Lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ D. Trump ...
  Câu hỏi được đặt ra là tại sao toà án Mỹ các cấp lại hành động nhanh và hiệu quả như vậy trong mọi trường hợp và trong một thời gian ngắn ngủi, xét về mặt vận hành của các thiết chế quyền lực? "

  Phải công nhận là toà án Mỹ các cấp lại hành động nhanh, làm việc cả ngày chủ nhật.

  Muốn được như vậy, họ phải có :

  -qui trình thủ tục pháp lý rõ ràng, cụ thể bao gồm cả thời gian và các thành phần tham gia (actors). Như vậy không cần phải chờ chỉ đạo của cấp trên và ngày chủ nhật được coi như có thể làm việc hợp pháp.

  -qui trình pháp lý này bao gồm cả việc xử lý cụ thể những ai không tôn trọng qui trình.

  -tất cả những hồ sơ nộp, bắt buộc phải được xử lý (thụ lý) và có trả lời cụ thể chính thức của tòa án. Không có chuyện trả lại hồ sơ như ở VN.

  -có như vậy mới có thể làm thống kê tư pháp để biết các vấn đề khúc mắc.

  -họ phải có hệ thống tin học để chia sẻ hồ sơ pháp lý giữa các đơn vị tòa án một cách hiệu quả và nhanh chóng,

  -theo dõi hiệu quả quá trình xử lý các hồ sơ tư pháp. Từng quá trình tư pháp nhỏ phải có điều kiện ban đầu, status cuối, ... hoặc song song hoặc theo từng bước. Nếu bước n mà không ok thì không thể tiến hành bước m. Như vậy tòa án biết rất sớm những sai phạm ngay từ ban đầu của khâu điều tra ví dụ ngăn cản luật sư, ...

  -tất cả những bản án đối với một cá nhân, từ tất cả các tòa án khác nhau cả nước (hoặc nước ngoài), phải được tập trung vào một cơ sở dữ liệu trung ương (database criminal record) để xài chung cho cả nước, ví dụ cho các quận, thành phố, ...

  Phản hồi: 

  Cái khác biệt lớn nhất khiến cho việc vận hành hai nền tư pháp Việt Nam và Mỹ khác nhau là đối tựơng mà tư pháp bảo vệ. Ở Mỹ tư pháp bảo vệ hiến pháp và luật pháp. Ở VN, tư pháp bảo vệ đảng cẩm quyền tức đảng CSVN.

  Phản hồi: 

  [quote="NGT"]Phải chăng it thấy các bài viết của thẩm phán VN nghiên cứu về những dự án thuần túy các giải pháp tư pháp mang ra áp dụng mà thường chỉ là những bài sặc mùi Mac-Le mafia đỏ ?[/quote]

  Bác NGT, Thủ tướng "nhà ta" đã có "sắc lệnh" mời giáo viên dạy bổ túc tiếng Việt cho các thẩm phán. Tiếng mẹ đẻ mà không rành thì "nghiên kíu" cái con khỉ khô gì, không nghiên kíu thì chỉ còn một con đường là nhờ ai đó viết giùm rồi ký tên. Các "ngài" này tuyên bố án lệnh theo chỉ thị có trước, "anh đánh máy" có lỡ viết sai thì các " ngài" đọc cũng sai nốt. Mong gì có được một bài viết ra hồn từ các "ngài" thẩm phán nước CHXHCN VN.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  Trích :
  " Vấn đề cấp bách của người dân Việt Nam luôn luôn phải chờ đợi thói rề rà của các thẩm phán Việt Nam, vốn dĩ vừa dốt nát, vừa tham nhũng, lại phải vừa chờ đảng chỉ đạo, vân vân và vân vân, mới dám quyết định một điều gì đó hầu an toàn cho chiếc ghế thẩm phán mua được bằng nhiều tiền của mình. "

  VN nói riêng và các xứ chậm tiến nói chung có thói quen xấu là cứ tà tà, lè phè, không có qui trình hoặc không tôn trọng qui trình !

  VN còn tệ hại hơn là không có pháp trị mà là đảng trị cho nên không có tư pháp, không có thẩm phán gì cả mà là đảng Mac-Le, công an, an ninh và đảng viên, theo lệnh miệng chỉ đạo.

  Phải chăng it thấy các bài viết của thẩm phán VN nghiên cứu về những dự án thuần túy các giải pháp tư pháp mang ra áp dụng mà thường chỉ là những bài sặc mùi Mac-Le mafia đỏ ?

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Giấc mơ Mỹ thì gần, còn giấc mơ Việt Nam sao xa vời thế![/quote]

  Đọc mà buồn.
  Cám ơn Ls. Lê Công Định đã viết bài này.

  Nguyễn Jung

  Phản hồi: 

  [quote="Tên tác giả"]Case study ở Mỹ hôm nay xứng đáng là bài học tốt nhất về tính hiệu quả của một thể chế chính trị dân chủ, chưa nói đến sự tôn trọng quyền con người hay cao xa hơn là tính hợp hiến của một quyết định của nhà nước đối với người dân thấp cổ bé họng.[/quote]

  Đúng vậy.

  Nguyễn Jung