Thách đố Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng

 • Bởi Admin
  29/10/2016
  3 phản hồi

  Nguyễn Đình Cống

  Vừa qua, ngày 22 tháng 10 Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng CSVN (HĐLL) kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Theo báo cáo cũng như theo phát biểu đánh giá của Tổng Bí thư thì HĐLL đã đạt nhiều thành tích to lớn trong việc phát triển, bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng, đổi mới tư duy lý luận về CNXH, góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới. HĐLL rút ra 5 bài học: 1- Kiên định vững vàng về chính trị… 2- Bám sát thực tiễn, gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới… 3- Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ… 4- Đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ nghiên cứu… 5- Xây dựng bộ máy tinh gọn…

  Tổng Bí thư đề nghị: HĐLL tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo…, cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội lần thứ XII…

  Lý luận là để vận dụng vào thực tế. Muốn biết thành tựu của HĐLL như thế nào thì cứ nhìn vào thực tế để đánh giá. Thực tế chỉ ra rằng: trong Đảng thì tự diễn biến và suy thoái ngày càng tăng, phải ra hết nghị quyết này đến nghị quyết khác về xây dựng và chỉnh đốn mà không sao khắc phục được, xã hội thì mọi loại tệ nạn càng ngày càng trầm trọng, đặc biệt là sự băng hoại về đạo đức. Thế thì thành tích to lớn của HĐLL được vận dụng ở chỗ nào? Hay thành tích đó chỉ là một số báo cáo được xếp trong các ngăn tủ hoặc các bài báo chẳng mấy ai quan tâm, chỉ trong nội bộ HĐLL tự đánh giá, tự khen. Trong việc này xin thách HĐLL công bố những đóng góp thực tế cho lãnh đạo và đã vận dụng thành công trong thực tế. Phải chăng đó là những việc sau: Điều 4 của Hiến pháp, Điều 258 của Bộ luật Hình sự và những điều luật bất công khác; là Chỉ thị 15 không được điều tra đảng viên khi chưa có lệnh của cấp ủy; là quy chế bầu cử mất dân chủ trong Đảng mà kết quả đạt được dân chủ đến thế là cùng; là lấy tam quyền phân công thay tam quyền phân lập; là dân chủ theo lối Đảng cử dân bầu và dùng hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc để loại bỏ những người ứng cử tự do; là 19 điều cấm đảng viên với những lỗi sơ đẳng về logic; là trộn lẫn khái niệm tự diễn biến và suy thoái đạo đức trong việc chỉnh đốn Đảng; là lập luận ta đánh ta trong việc chống tham nhũng; là những thủ đoạn để đàn áp dân oan bị đối xử bất công hoặc những người biểu tình hòa bình, tay không; là cách tạo ra những bản án bỏ túi, kết án nặng những người vốn là vô tội, chỉ vì không ngoan ngoãn chịu chấp nhận sự toàn trị của Đảng; là âm mưu dùng bọn dư luận viên để chửi rủa, mạt sát những người đấu tranh cho dân chủ; là việc quy cho Việt Tân là tổ chức khủng bố để vu vạ và đàn áp những người bất đồng chính kiến; là các quy trình để cán bộ Đảng đưa con cháu vào làm quan; là việc dựa vào ý thức hệ CS để chịu nô dịch vào Trung Quốc, để xem việc mất đất, mất biển cho bọn bành trướng Đại Hán và để cho chúng ngang nhiên hủy hoại đất nước và dân tộc là hợp quy luật và truyền thống lịch sử v.v…

  Tôi còn thách HĐLL tổ chức một số hội thảo khoa học công khai, mời rộng rãi các trí thức ngoài Đảng, các nhà khoa học nước ngoài tham dự để đánh giá, phản biện những công trình nghiên cứu.

  Thực ra, vào năm 1995, Viện Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, tiền thân của HĐLL có đề tài NCKH số 01-02-1995 nghiên cứu sự phát triển của các nước Bắc Âu theo con đường xã hội dân chủ do một số người tiến hành (Đào Duy Quất, Nguyễn Hoàng Giáp, Trần Nhâm, Hồ Châu, Trần Nhu, Lưu Đạt Thuyết, Thái Vân Long, Đặng Công Minh). Kết quả NC chắc bị quy chụp là xét lại và tự diễn biến nên bị xếp xó.

  Trong thời gian gần đây tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng, một ủy viên của HĐ có viết một số bài được dư luận quan tâm. Tuy vậy ông Hoàng cũng chỉ mới viết ra được một phần sự thật và chẳng có lý luận gì sắc sảo. Trước đây tôi đã có 2 bài góp ý với ông (Cảm nghĩ về bài viết của ông Vũ Ngọc Hoàng tháng 6/2015 và Trao đổi thêm với ông Vũ Ngọc Hoàng tháng 7/2015). Gần đây tôi viết bài: Ông Vũ Ngọc Hoàng bốc thuốc cho Đảng, trong đó chỉ ra rằng ông đã dũng cảm viết ra những sự thật đau lòng. Tuy vậy như thế chưa đủ vì chỉ mới đề cập đến một phần của sự thật, ông chưa đụng chạm đến nguồn gốc của các hiện tượng. Mà nói (hoặc viết ra) chỉ một phần sự thật thì có khi còn xấu xa, tồi tệ hơn nói dối.

  Nếu cho rằng trong 20 năm qua HĐLL đã đóng góp cho Bộ Chính trị Đảng nhiều ý kiến trong lãnh đạo và quản lý xã hội thì chắc rằng phần nhiều ý kiến đó là không phù hợp với quy luật phát triển, thế mới gây ra những thảm họa cho xã hội như đã biết. Thế mà không hiểu sao HĐLL được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (chắc chắn trước đây đã được nhiều huân chương khác). Thế mới biết việc chạy huân chương cũng không có gì khó và giá trị của huân chương cũng chẳng cao quý như nhiều người tưởng.

  Tổ chức của HĐLL có trên 40 thành viên và phần lớn là giáo sư, tiến sĩ. Công việc chính là nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nghĩa là làm nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc các lĩnh vực xã hội, chính trị, nhân văn, kinh tế, giáo dục. Không biết ông Tổng Bí thư và các tiến sĩ của HĐ khi làm và bảo vệ luận án, cũng như sau này được phong giáo sư có biết về phương pháp luận NCKH và sáng tạo hay không mà trong việc làm (của HĐ) và trong chỉ đạo (của TBT) phạm phải những lỗi sơ đẳng về sáng tạo và NCKH.

  Tôi rất buồn cười khi đọc kỹ 5 bài học được rút ra sau 20 năm hoạt động của HĐLL. Hầu như là những câu sáo vẹt, chỉ làm theo mẫu là trong báo cáo nhất thiết phải có bài học. Đó là báo cáo theo mẫu lập sẵn của các tổ chức chính trị xà hội chứ không phải của một cơ quan NCKH. Hơn nữa bài học 1- Kiên định lập trường chính trị, cũng như lời giáo huấn của TBT (tinh thần kiên định và sáng tạo,… cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội lần thứ XII…) là mang tính phản khoa học, phản sáng tạo.

  Cố giáo sư Nguyễn Văn Đạo (nguyên Chủ tịch Hội đồng KH tự nhiên thuộc HĐ KH quốc gia, Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có phát biểu về NCKH như sau: “Là một công dân, bạn có nghĩa vụ tuân thủ đúng mọi quy tắc và pháp luật, còn là một người NCKH bạn có quyền nghiên cứu mọi thứ ở trên đời, không bị hạn chế gì hết”. Về sáng tạo, nhiều nhà khoa học thế giới thống nhất rằng, sáng tạo là dám nghĩ ra, dám làm những việc ngược với thông thường, chưa ai làm. Như vậy thì kiên định và sáng tạo là mâu thuẫn nhau, cái kiên định sẽ bóp chết sáng tạo, muốn có sáng tạo thì phải xa rời kiên định.

  Giữa NCKH và đường lối của Đại hội thì đúng ra phải lấy kết quả NCKH để dự thảo đường lối cho Đại hội sắp tới chứ lấy đường lối của ĐH cũ để khống chế NCKH thì còn đâu tính chất khoa học và sáng tạo của nghiên cứu để phục vụ cho ĐH mới.

  Trong những nhiệm vụ sắp tới, ngoài việc nghiên cứu đổi mới thì HĐLL còn cần phải: Kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu thù địch, sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Cần chú trọng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, đấu tranh không khoan nhượng bằng luận cứ khoa học sắc bén, giàu sức thuyết phục, bằng sức mạnh của niềm tin không thể lay chuyển váo chân lý, làm thất bại mọi mưu toan, hành động xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, chế độ và sự nghiệp đổi mới của nước ta.

  Nghe ra thì rất hay, rất chính đáng, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì thấy sai với con đường khoa học chân chính. Theo nhận thức khoa học thì việc thảo luận, đối thoại, tranh luận, đấu tranh tư tưởng là nhằm mục đích cao đẹp tìm ra cái nào đúng, chỉ ra cái nào sai chứ không phải để cố tình bảo vệ một quan điểm nào đó. Ừ thì quan điểm đó là của quý vị. Quý vị cho là đúng, đem áp đặt cho người khác thì cứ công khai, trung thực nói toẹt ra, đây là sự áp đặt. Còn khi đã bày ra “đấu tranh bằng luận cứ khoa học sắc bén giàu sức thuyết phục, bằng sức mạnh của niếm tin không thể lay chuyển vào chân lý…” thì phải tôn trọng các quy tắc tối thiểu của cuộc đấu tranh bằng ngôn luận. Đó là đấu tranh về quan điểm, về tư tưởng dựa trên sự tự do và bình đẳng của hai bên chứ không phải sự áp đặt, sự đàn áp.

  Khi HĐLL đã có niềm tin không thể lay chuyển vào chân lý thì tôi mạnh dạn thách đố HĐ đối thoại trực tiếp, công khai (giống như kiểu đối thoại giữa 2 ứng viên Tổng thống Mỹ) để HĐ chứng minh rằng đường lối, quan điểm của Đảng theo Chủ nghĩa Mác Lê nin là hoàn toàn đúng; còn chúng tôi, một số đại diện cho trí thức, doanh nhân (những người phản biện) cam đoan sẽ vạch ra những ngụy biện, những dối trá, những sai lầm của các vị, sẽ chứng minh rằng chủ trương của Đảng không còn phù hợp, mà để phát triển đất nước cần thay đổi đường lối, thay đổi thể chế. Việc đối thoại như vậy đã có một số người như các ông Chu Hảo, Nguyễn Trung đề xuất. Trước đây có vài lần tôi đã hưởng ứng các đề xuất ấy, nay nhắc lại. Nếu HĐLL không dám tổ chức những cuộc đối thoại công khai như vậy thì xin đừng nói đến, xin đừng viết ra những câu vô nghĩa về niềm tin, về chân lý mà các vị đang theo đuổi.

  Thế thì việc bảo vệ đường lối của Đảng có cần không. Cần lắm chứ. Nhưng đó phải là đường lối đã được qua nghiên cứu thật sự khoa học, thật sự công minh, qua đối thoại công bằng để rút ra những điều hợp quy luật khách quan chứ không phải đường lối lạc hậu và sai lầm. Mà việc bảo vệ đường lối là của các cơ quan khác của Đảng chứ không phải của HĐLL. Trong thời thịnh trị của chế độ phong kiến thường có Hội đồng các “Gián quan” để phát hiện những sai trái của vua. HĐLL tuy không phải gồm các gián quan, nhưng những nghiên cứu phải độc lập thì mới có giá trị.

  (Bài này đã được gửi cho [email protected] để nhờ chuyển cho HĐLL)

  N.Đ.C.

  Tác giả gửi BVN.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Theo tác giả bài viết thì cụ Trọng đưa ra 5 thành tích của HĐLLTƯ:"1- Kiên định vững vàng về chính trị… 2- Bám sát thực tiễn, gắn kết nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn đổi mới… 3- Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ… 4- Đoàn kết, phát huy trí tuệ đội ngũ nghiên cứu… 5- Xây dựng bộ máy tinh gọn… của HĐLLTƯ:"
  Nhà cụ Trọng đã già rồi mà sao toàn nói điêu, đã nói điêu lại không biết cách nói nên người ta phát hiện ra ngay. Hóa ra trước kia không có cái HĐLLTƯ thì Đảng ta không "kiên định vững vàng về chính trị" hay sao? Mà cái Hội đồng này là ai chứ? Thì họ cũng toàn là những người trong Đảng CS cả.
  Nếu đi sâu từng câu từng chữ thì còn thấy ông TBT Nguyễn Phú Trọng chẳng hiểu gì về chính trị. Nước mình sờ sờ ra cái Đảng CS độc quyền mà lại nói "Xây dựng và phát huy môi trường dân chủ". Một nước dân chủ là một nước mọi việc do người dân định đoạt, chính quyền là của người dân chứ không do một đảng phái nào quyết định cả.Trước đại hội XII thì có đâu 15 hay 16 ông Ủy viên bộ chính trị, sau đại hội XII thì đẻ thêm ra thành 19 ông UV BCT, thế mà ông Trong lại bảo "Xây dựng bộ máy tinh gọn… của HĐLLTƯ:"
  Thực ra cái Hội đồng này là cái thứ thừa giấy vẽ voi, thừa người vẽ việc, chứ các ông Hội đồng có nghiên cứu được cái gì dâu. 40 ông TS GS mà có cái triết lý giáo dục thì hàng mấy chục năm nay chưa làm được, tài hay giỏi thì ở các công việc cụ thể chứ đâu phải ở những câu tán tụng hoa mỹ.
  Các ông còn nói học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà tư tưởng chính là là nhà triết học, ông Hồ có ra được cái triết học nào đâu mà baỏ ông ấy lầ nhà tư tưởng.
  THẤY LIÊN XÔ VÀ TRUNG QUỐC LÀM CÁI GÌ THÌ ÔNG HỒ BẮT CHƯỚC MÁY MÓC DẬP KHUÔN LÀM THEO CHỨ ÔNG TA LÀM GÌ CÓ TƯ TƯỞNG NÀO ĐÂU. THỜI ÔNG HỒ CON SỐNG SO VỚI THỜI NÀY THÌ ĐÃ KHÁC XA RỒI, THẾ MÀ CÁC ÔNG HỘI ĐỒNG CHUỘT CỨ HỌC TẬP ÔNG HỒ MÃI MÃI, các ông Hội đồng định biến nước ta thành thời kỳ đồ đá hay sao?
  Ngay cái tên gọi bây giờ cũng đã thay đổi, trước đây người ta hay gọi những người lãnh đạo cao cấp là nam giới là "bác" như "Bác Hồ, Bác Tôn, bác Đồng"không ai gọi các quan bà là "bác" cả.... nay thì người ta toàn gọi những ông lãnh đạo là ông cả thôi, cũng chẳng còn ai là đồng chí với ai, ĐỒNG TIỀN thay đồng chí rồi.
  Chẳng biết hàng năm nhà nước lấy tiền thuế của Dân chi cho cái hội đồng cô đồng cốt vô tích sự ấy là bao nhiêu, nhưng chẳng ai biết các ông ấy làm những việc gì? Nghiên cứu cái gì? Đề ra cái gì? Áp dụng cái gì? Sửa chữa cái gì?
  Còn trong thực tế thì chính ông Trọng cũng phải thừa nhận xã hội xuống cấp, đảng viên ngày càng thoái hóa biến chất cả chính trị, lối sỗng lẫn đạo đức, tệ nạn xã hội thì ngày càng tăng, hiện tượng quan chức ăn cắp (gọi là tham nhũng) ngày càng tăng và táo tợn tinh vi…
  Các ông hô haò toàn dân xây đựng CNXH, thế nhưng dân hỏi xây dựng CNXH thì làm những gì thì chẳng ông nào trả lời được. Các ông cũng chẳng biết cái mô hình CNXH các ông xây dựng nó ra làm sao. Chỉ thấy các ông thực hiện chính sách lừa dối dân, đàn áp dân và móc túi dân. Cụ Trọng có thấy quan chức hiện nay ăn (tham nhũng) như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa không? Có khi cả chính cụ cũng thế nốt. Thế thì xin cụ hãy làm gương trước hết cho con cháu trong nhà noi theo, sau là được uy tín với dân, ba là được thế giới người ta vì nể. Xem trên mạng thì thế giới liệt cụ vào loại độc tài có số má đấy.

  Phản hồi: 

  Lâu lắm mới được đọc một bài hay như bài này. Mỗi tháng cho ra một bài này còn hơn là mỗi ngày cho ra ba, bốn bài dễ dãi, kém chất lượng, đọc chỉ mất thời gian.
  Không phải cứ bài nào chửi CS đều là bài hay. Bài này hay ở chõ vạch ra những sai lầm của Đảng CS với thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, khách quan, mặt khác tuy dùng văn phong có tính chiến đấu của nền báo chí tiến bộ nhưng đúng mực thước, không lên án gay gắt, cũng không kể tội nặng nề hay chỉ trích gay gắt, cùng không có ác ý. Cái hay của bài viết là ở chỗ lập luận sâu sắc và chặt chẽ. Nói chung đây là một bài viết tuyệt vời, đầy chất trí tuệ, có tính thuyết phục, thái độ đúng mức, người trong một nước nói với nhau. Tôi rất thích những bài người Việt nói với nhau, không phân biệt chính kiến, tôn giáo, giầu nghèo, sang hèn và có tinh thần xây dựng.
  Có cái lạ là cái Hội đồng Lý luận này tập hợp tới 40 vị GS TS hàng đầu, có tên tuổi của cả nước mà sao nghiên cưú cái đéo gì mà để cho đất nước ngày càng lụn bại, xuống cấp toàn diện. Trong khi các nước Asean quanh ta thì chẳng nước nào có cái hội đồng lý luận kiểu này mà nước họ thì cứ tiến, còn nước ta lập ra cái hội đồng của nợ này thì ngày càng sa sút đến tốc độ chóng mặt?
  Vậy thì công của cái hội đồng này ở đâu mà họ được thưởng huân chương cao quí như vậy? Phải chăng huân chương là cái thứ người ta cho ra đời để muốn trao cho ai thì cho, kể cả cho chính bản thân mình?
  Tác giả Nguyễn Đình Cống có viết: "Tổng Bí thư đề nghị: HĐLL tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo…, cần quán triệt sâu sắc đường hướng tổng quát đã được Đảng ta nêu lên và khẳng định tại Đại hội lần thứ XII…
  Trong việc này xin thách HĐLL công bố những đóng góp thực tế cho lãnh đạo và đã vận dụng thành công trong thực tế….
  Tôi còn thách HĐLL tổ chức một số hội thảo khoa học công khai, mời rộng rãi các trí thức ngoài Đảng, các nhà khoa học nước ngoài tham dự để đánh giá, phản biện những công trình nghiên cứu."
  Đố ai biết Đảng CS đổi mới tư duy thì đổi như thế nào? Cũ thế nào? Mới thế nào? Kiên định cái gì? Sáng tạo cái gì? Tại sao các nước họ không hô hào kiên định sáng tạo mà nước họ cứ thay đổi theo thời đại, còn ta thì cứ mãi mãi học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, mặc dù nếu đem chôn thì xác cụ Hồ đã ra đất rồi vì cái xá ấy đã gần nửa thế kỷ rồi, thời thế đã thay đổi nhiều rồi. Vậy mà những người kế tiếp cụ Hộ vẫn đéo ai giỏi hơn cụ Hồ nên mới cứ phải học tập cụ Hồ mãi mãi hay sao? Mà học tập cụ Hồ thì học tập cái gì? Học tập cụ hút thuốc lá suốt ngày và cả đời chỉ yêu đương chức không cần lấy vợ hay sao?
  Cũng chẳng biết cái Hội đồng này " tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức hoạt động theo tinh thần kiên định và sáng tạo " như thế nào? Chỉ nói chung chung mà không đưa ra thí dụ cụ thể thì đố ai biết các quan chức kiên định cái gì? Sáng tạo cái gì? Đã kiên định mà lại còn sáng tạo hóa ra vừa đốt nhà lại vừa cứu hỏa hay sao? Hay là vừa làm đĩ vừa sợ mất trinh?
  Những ngôn từ ông TBT Trọng nêu lên thì đã là điệp khúc lặp đi lặp lại thành nhàm chán rồi. Đã nhàm chán mà lại không rõ ràng. Mà có muốn hỏi để ông giải thích rõ ràng thì ông không giải thích được mà ông còn kết tội người hỏi là có động cơ này nọ. Thế thì nghiên cứu khoa học cái "con tự do "gì? Chẳng qua là các ông bầy vẽ ra công việc để những ông còn trẻ về hưu có việc làm để đỡ vạch ra những cái sai của các ông mà thôi.
  Các ông đề ra xây dựng CNXH , khi hỏi thế muốn xây dựng CNXH thì phải làm những gì thì cả tập thể 40 vị TS GS câm như hến, đéo vị nào trả lời được. Ta thử xem nước ta là nước XHCN tbì có những điểm gì khác các nước tư bản? Lại còn cái "kinh tế thị trường định hướng XHCN". Các ông nghiên cứu lý luận và thực tế thì "Kinh tế thị trường" là kinh tế như thế nào? Có đặc điểm gì? Còn định hướng XHCN thì định hướng như thế nào? Các ông nghiên cứu lý luận và thực tế thì trả lời xem sao? Hay bản thân các ông chỉ biết nói mà cũng không hiểu nghĩa chính câu mình nói ra?
  Trong thời gian đổi mới gần đây thì nước ta có hai đổi mới trở thành nước đứng đầu khối Asean, đó là tăng cường bộ máy đàn áp đồng bào, hai là tăng cường bộ máy mật vụ, chỉ lo sợ dân lật đổ Đảng. Các ông chì lo cho Đảng chứ các ông không lo cho nước. Đây chính là đặc điểm nước CS ta khác các nước tư bản đấy.
  Các ông thử xem thành phần cái Bộ chinh trị của các ông xem có ai thuộc giai cấp công nông hay không? Bản thân các ông đã đem lại những gì cho hai thành phần nòng cốt này mà các ông coi là chỗ dựa trong những ngày trứng nước? Bản thân các ông đã phản lại chính chủ nghĩa Mác Lênin.
  Các ông hô hào là theo tư tưởng Mác Lê nin, thế các ông theo cái gì của Mác Lê nin?
  Các ông có thể trả lời cho mọi người dân biết được không? Các ông vẽ ra con đường XHCN mờ mờ ảo ảo để lừa dân dối nước.
  Các ông có biết muốn đổi mới đầu tiên theo chiều hướng tiến bộ là đổi mới cái gì không? Đó là phải nghĩ "dù là mèo trắng dù là mèo đen, cứ bắt được chuột thì đều là mèo tốt'. Muốn Đảng nào cũng được, muốn chủ nghĩa nào cũng được, cứ dân giầu nước mạnh là tốt. Còn các ông quá nhu nhược và bà bảo thủ, không theo trào lưu chung của thế giới. Hãy xem trên hành tinh này còn bao nhiêu nước theo chủ nghĩa độc đảng độc quyền?
  Một trong những điều cần đổi mới cấp thiết là xóa bỏ ngay hiện tượng sùng bái cá nhân, vì sùng bái cá nhân là thể hiện thiếu dân chủ và ngu dân, Dân ngu thì nước tiến làm sao được. Dân càng ngu thì chính quyền càng dễ trị nhưng tai hại là tụt hậu. Điều này thì thấy rõ ở ta. Dân ta ngu nên làm ăn với nước ngoài thì ta toàn thua thiệt.
  Bàn về mở mang dân trí thì ít, bàn về xây dựng Đảng thỉ nhiều, nhưng càng bàn về xây dựng thì Đảng ngày càng suy thoái và tự biến chất. Rồi đến lúc nào đó dân thua, Đảng cũng thua, chỉ có nước ngoài là có lợi, cái nạn mất đất liền và biển đảo kề kề trước mắt mà cứ nhắm mắt, bịt tai ca ngợi kẻ thù. Chẳng biết cái Hội đồng LLTW giải quyết lý luận và thực tế vấn đề này ra sao?

  Phản hồi: 

  Tác giả viết :
  " Lý luận là để vận dụng vào thực tế. Muốn biết thành tựu của HĐLL như thế nào thì cứ nhìn vào thực tế để đánh giá. "

  Bác Kép,

  Bác Cống đã viết đoạn trên, chủ yếu dựa vào "thực tế để đánh giá".

  Bản thân Hồ Chí Minh và đảng CSVN không theo Mac.

  Hồ Chí Minh và đảng CSVN chỉ theo CN Mac-Le bạo lực, ghi rõ trong HP, nó chẳng liên quan gì đến CNXH Socialism theo cách hiểu thông thường là "bình đẳng cơ hội xã hội" cho tất cả công dân.

  Bản thân Hồ Chí Minh và đảng CSVN tôn thờ và áp dụng bạo lực Mac-Le trong việc độc quyền lãnh đạo đất nước, tham nhũng quyền lực, là hoàn toàn sai và họ phạm tội ác giết người vô tội (CCRĐ, tết Mậu Thân, ...).

  Đảng CSVN phải từ bỏ bạo lực Mac-Le

  Phản hồi: 

  Cái HĐLLTƯ kia dở hơi thì rõ rồi, nhưng bản thân bác Nguyễn Đình Cống này cũng dở hơi không kém.
  Bác này vốn dạy ở trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chả hiểu sao cuối đời tự dưng hứng lên phát biểu linh tinh về CN Marx, dù cả đời chưa bao giờ hiểu đến nơi đến chốn một trang, thậm chí một dòng, một khái niệm, một thuật ngữ nào của Marx.
  Chính bác này tự nhận là "chưa nghiên cứu sâu về Marx", thế mà cứ nói như đúng rồi, phê phán vung tí mẹt hết cả lên!
  Một chú dốt chê bai một đám dốt khác là... dốt, là không biết NCKH là gì, rồi thách đố này nọ v.v..., chán thật!