Đảng Cộng Sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em?

 • Bởi Admin
  28/07/2016
  0 phản hồi

  Phạm Ngọc Thái

  Tặng cô giáo Trần Thị Lam, tác giả bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”

  Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em
  Bẩn hơn cả “đít” thằng Formosa mang chất độc
  Làm cho cá và biển quê mình phải chết
  Tội Đảng lần này trời đất chẳng dung tha...

  Những chiếc bánh trưng em kể đã xa xưa
  Như chuyện cọc sóng Bạch Đằng
                 cha ông ta đánh tan giặc Nguyên cũng cũ
  Đảng cộng sản bây giờ phản nước, buôn chế độ
  Lũ quan tham Chính phủ thời nay toàn đứa hại giống nòi

  Em thương dân bốn nghìn năm
  “Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi...” (1)
  Thì đến trí thức, văn sĩ giờ
                 phần lớn uốn lưng sống nhục
  Nhà báo như những con chó mực... (2)
  Gã Chủ tịch Hội nhà văn chỉ là tên cơ hội,
                 Làm tay sai cho bọn Việt Gian

  Đảng cộng sản Việt Nam mình kinh tởm quá, phải không em
  Cái “chủ nghĩa xã hội” thối tha
  Hàng nghìn tượng đài Lê Nin
                 ở thế giới và bị chính dân Nga đạp đổ
  Kể làm gì Việt Nam mình dựng tượng đài nghìn tỷ
  Giành cho ông Hồ một phần,
                 chúng chia nhau đục khoét đấy, em ơi!

  Em nói “sinh mạng con người chỉ như cái móng tay” thôi
  Thế mà chúng lại rêu rao
                 “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, em ạ!
  Quốc Hội toàn những ông bà nghị gật đầu
  Để chiếm đất và vét vơ của nả…
  Kẻ tìm đường chạy ra nước ngoài
  Đứa về hưu hạ cánh an toàn
                 sau khi đã hút kiệt máu xương dân…

  Anh cũng không biết Việt Nam mình rồi sẽ đi về đâu? như em
  Nhưng anh biết chắc chắn một điều
  Dân mình phải vùng lên đấu tranh
                 để giành quyền tự do, dân chủ
  Đánh cho chính thể Đảng cộng sản độc tài này phải đổ
  Lôi lũ quan hại giống nòi kia ra trước vành công lý nước nhà

  Đảng cộng sản Việt Nam mình đáng phỉ nhổ quá, hỡi em xa!
  Anh chỉ phát triển bài thơ em cho thêm sâu, thêm rộng
  Để gửi cho thế giới yêu chuộng hoà bình
                 và gửi cả trời xanh
  Nỗi đau dân tộc này không biết đến bao năm…

  PHẠM NGỌC THÁI
  Hà Nội, tháng 7-2016

  (1) Thơ của Trần Thị Lam
  (2) Nguyễn Như Phong, một nhà báo của Đảng cộng sản đã phát biểu: “Chó khôn nhờ chủ - nghĩa là nhờ sự dậy dỗ của Đảng – Nhà báo là phải như những con chó!”

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  0 phản hồi