Nhận diện "phản động" từ phát biểu của Obama

 • Bởi Khách
  26/05/2016
  3 phản hồi

  BS Phan Xuân Trung

  Từ trước đến nay tôi nghe người ta nói nhiều về "phản động" và "thế lực thù địch" nhưng không hình dung ra được họ là ai, cách nhận diện ra họ như thế nào. Sau khi nghe và đọc lại bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ, tôi đã hiểu ra được các khái niệm đó. Cách hiểu của tôi có thể sẽ rất khác với các bạn khác.

  Trong bài phát biểu của TT Obama tại Hà Nội có đoạn: "Những quyền mà tôi nói đến không phải chỉ là giá trị của Mỹ, mà là phổ quát, được nêu trong Tuyên ngôn nhân quyền. Chúng cũng có trong Hiến pháp của chính VN: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, bầu cử, lập hội, biểu tình..."

  Hiến pháp của Việt Nam tuyên bố người Việt Nam có những quyền cơ bản của loài người văn minh, bảo vệ quyền cơ bản của từng con người. Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu và nhà nước Việt Nam đang phấn đấu để bảo vệ những quyền đó của người dân Việt Nam.

  Đó là chiều hướng tích cực, tiến bộ, văn minh mà dân tộc Việt Nam hướng tới.

  Theo đó, tất cả các lực cản nào cản trở sự phát triển này của con người Việt Nam được xem là phản động (ngáng đường, cản trở, đẩy lùi, ngăn cản...), là chống lại chiều hướng tích cực nêu trên.

  Từ đó ta dễ dàng nhận diện được ai là phản động:

  - Những ai ngăn cấm tự do ngôn luận, bịt miệng người dân.
  - Những ai cấm đoán báo chí, tranh biếm họa, bình luận phê phán...
  - Những ai ngăn cản quyền tiếp cận thông tin, giấu diếm thông tin, thiếu minh bạch trong hoạt động liên quan đến xã hội.
  - Những ai không cho bầu cử, không tổ chức cho dân chúng được quyền lựa chọn lãnh đạo, người quản lý tài đức, đủ khá năng, hợp lòng dân.
  - Những ai cấm lập hội, giải tán các tổ chức, đoàn thể của nhân dân.
  - Những ai cấm biểu tình, giải tán biểu tình, đánh đập, bắt giam người biểu tình.

  Tất thảy những người, những lực lượng có các hành vi trên, chống lại quyền con người đã được hiến pháp quy định chính là phản động và là thế lực thù địch của nhân dân Việt Nam.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  3 phản hồi

  Phản hồi: 

  Dân chủ mở rộng phạm vi của quyền tự do cá nhân, Chủ nghĩa xã hội hạn chế nó. Dân chủ duy trì các quyền con người ở mức cao nhất có thể, còn Chủ nghĩ xã hội biến mỗi người thành một đặc vụ, một con số thuần túy. Dân chủ và Chủ nghĩa xã hội không có gì chung, trừ một từ: Bình đẳng. Nhưng hãy để ý sự khác biệt: Trong khi dân chủ tìm kiếm sự bình đẳng từ tự do cá nhân, chủ nghĩa xã hội tìm kiếm bình đẳng trong trạng thái kiềm chế và nô lệ...
  — Alexis de Tocqueville
  - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160526/vai-suy-nghi-ve-viec-my-bo-cam-...

  Phản hồi: 

  Chuẩn không cần chỉnh, không dài giòng văn tự, không lôi thôi, linh tinh, lang tang, lung tung. Chỉ một trang giấy, dzưng đủ để hiểu Hiến Pháp và phản động.