Tài nguyên thời thổ tả

 • Bởi Admin
  04/05/2016
  40 phản hồi

  Trần Kiên

  Khủng hoảng về môi trường tại nhà máy thép Formosa ở Vũng Áng, Hà Tĩnh đã lên tới đỉnh điểm. Đó là do cái cách hành xử đầy khuất tất của ông Võ Tuấn Nhân thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) của nước CHXHCNVN muôn năm trong cuộc họp với báo giới cách đây mấy hôm. Người dân lân cận khu vực nhà máy Formosa đã bị ảnh hưởng trực tiếp tới sinh kế, tới sức khỏe. Người dân ở xa hơn thì lúc hoang mang lo lắng, lúc phẫn nộ bởi những gì đã diễn ra.

  Trong một biển thông tin tràn ngập dạo này, cái gì đáng tin cái gì không? Lẽ dĩ nhiên, để cái nhà máy thép Formosa to vật vã như vậy thành hình thì trách nhiệm thuộc về rất nhiều cơ quan chính quyền. Nhưng vì vấn đề nổi cộm ở đây là ô nhiễm môi trường, nên tôi sẽ tập trung vào nhận xét khả năng làm việc của Bộ Tài Nguyên Môi Trường, cơ quan phải chịu trách nhiệm chính, qua sự kiện này.

  Ông bà mình hay nói "nắm kẻ có tóc, không ai nắm kẻ trọc đầu". Hành xử không minh bạch của ông thứ trưởng Nhân khiến tôi phải coi ông có bao nhiêu tóc trên đầu! Và sau khi đếm tóc ông Nhân, tôi không thể tin ông ta. Tôi quyết định tìm một cái gì cụ thể, rõ ràng để phân tích. Một cái gì đó mà họ, bộ TNMT, không thể nào chối cãi.

  Cái rõ ràng nhất tôi có thể tìm được là tài liệu "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép", số QCVN 52:2013/BTNMT do Bộ Tài Nguyên Môi Trường nước CHXHCNVN muôn năm ban hành ngày 25/10/2013. Xin xem mẫu của tài liệu này ở hình số 01.

  Tiếp theo, tôi so sánh nó với tài liệu Title 40 of the Code of Federal Regulations (40 C.F.R), chapter 1, subchapter N on Effluent Guidelines and Standards, point source category of Iron and Steelmaking. Tài liệu này do US Environmental Protection Agency (EPA, Cục Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ) ban hành, quy định tiêu chuẩn nước thải trong ngành sản xuất thép tại Mỹ. Xin xem mẫu của tài liệu này ở các hình số 02,03,04,05,06.

  Sau đây là vài nhận xét của tôi sau khi đọc và so sánh hai tài liệu nêu trên. Tôi sẽ gọi tắt tài liệu của Việt Nam là VN, và tài liệu của Mỹ là US.

  SO SÁNH VN VÀ US

  Một. VN có tổng cộng 7 trang. US có tổng cộng 67 trang. Vậy US hơn VN khoảng 9.5 lần.

  Hai. VN có đúng 01 bảng tiêu chuẩn. US chỉ riêng phần subpart A đã có 08 bảng tiêu chuẩn (US có 13 subpart ký hiệu từ A tới M). Vậy số bảng tiêu chuẩn của US nhiều hơn VN một số lượng mà tôi không có thời gian đếm nổi.

  Ba. VN chỉ có đúng 01 quy định về nước thải, nằm ở giai đoạn nước thải thoát ra môi trường. US có 13 nhóm quy định cho 13 giai đoạn sản xuất thép, ví dụ như coke making (sản xuất cốc), iron making (sản xuất gang), steel making (sản xuất thép), acid pickling (tẩy rỉ sét bằng axit) v.v.

  Bốn. VN không hề có quy định về tiêu chuẩn nước thải cho từng loại nhà máy thép, ví dụ nhà máy mới và nhà máy cũ. VN cũng không hề có quy định về tiêu chuẩn cho từng loại kỹ thuật và quy trình sản xuất thép khác nhau. US quy định đầy đủ những yếu tố này trong một số nhóm như BPT (best practicable control technology currently available), BAT (best available technology economically achievable), BCT (best conventional technology), NSPS (new source performance standards)... Qua đó cũng cho thấy tiêu chuẩn VN là quá thấp cho một nhà máy thép mới xây dựng như Formosa, đồng thời cũng không hề có lộ trình để bắt buộc Formosa phải nâng cao tiêu chuẩn nước thải trong tương lai.

  Năm. Số liệu trong bảng duy nhất của VN quá tròn trĩnh, nhưng có thể tạm chấp nhận do khả năng hạn chế về phương pháp và thiết bị đo. Số liệu của US rất đa dạng và chi tiết, khác nhau cho từng nhóm tiêu chuẩn. Cái quan trọng là US xây dựng bộ tiêu chuẩn này dựa trên số liệu thu thập và phân tích tại các nhà máy thép Mỹ trong hàng chục năm. Còn tiêu chuẩn VN dựa vào đâu? Tôi hoàn toàn không có thông tin gì, cho đến khi tình cờ tìm được tài liệu Pollution Prevention and Abatement Handbook của WorldBank Group phát hành năm 1998 và ngừng lưu hành từ 30/04/2007. Trang 330 của tài liệu này có Table 4 cực kỳ giống với bảng tiêu chuẩn do bộ TNMT đưa ra năm 2013 đã nói ở trên. Xin xem mẫu tài liệu của WorldBank Group ở hình số 08. Xin xem bảng so sánh ở hình số 09.

  NHẬN XÉT VỀ NĂNG LỰC CỦA BỘ TNMT

  Dựa trên những tài liệu tôi hiện có và những so sánh ở trên, tôi nhận xét về năng lực của bộ TNMT như sau.

  Một. Bộ TNMT có thể đã không có dữ liệu đánh giá nước thải tại các nhà máy thép ở Việt Nam trong quá khứ, nên không có cơ sở để xây dựng tiêu chuẩn mới nhất, và họ cũng không biết phải xây dựng tiêu chuẩn ra sao.

  Hai. Vì lý do nêu trên, bộ TNMT có thể đã sao chép tiêu chuẩn tham khảo của WorldBank Group 1998 - 2007 và sửa đổi một vài tiêu chí, rồi dán mác của mình lên. Dĩ nhiên là bộ TNMT đã không dẫn nguồn tham khảo.

  Ba. Sự sơ sài quá thể của tiêu chuẩn QCVN 52: 2013/BTNMT cho thấy cơ quan này có năng lực cực kỳ kém cỏi. Không một ai có thể tin nổi cái văn bản sơ sài đến nực cười này lại được dùng để quản lý nước thải của một nhà máy thép khổng lồ như Formosa Hà Tĩnh.

  Bốn. Vì bộ TNMT không đủ năng lực, không đủ trình độ để đưa ra các quy định, các tiêu chuẩn tương xứng với quy mô của cơ quan này, cho nên tôi nghi ngờ năng lực thực hiện của nó. Vì thật dễ hiểu, nếu họ không hiểu về tiêu chuẩn, đương nhiên họ không biết phải giám sát cái gì và kiểm tra cái gì.

  Năm. Đây là một nhận xét có tính chất đậm đà tình cảm của tôi. Mấy bữa trước ông Võ Tuấn Nhân hành xử rất ngu (ngơ) trước báo giới. Bây giờ tôi có thể khẳng định bộ TNMT rất ngu (ngơ) khi đưa ra cái tiêu chuẩn QCVN 52:2013/BTNMT này. Bộ TNMT trong sự kiện Formosa này có thể nói là "Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa". Đúng là tài nguyên thời thổ tả!

  45,000 MÉT KHỐI CÓ PHẢI LÀ CON SỐ THẬT HAY KHÔNG?

  Báo Lao Động đăng bài "Bộ TNMT cho phép Formosa xả thải công suất khủng" ngày 27/04/2016 có cấp tin, rằng bộ TNMT cấp giấy chứng nhận cho phép Formosa xả nước thải với công suất là 45,000 m3/ngày đêm.

  Câu hỏi tôi muốn hỏi bộ TNMT là quý vị lấy cơ sở nào, tiêu chuẩn nào để cấp cho Formosa định mức xả nước thải 45,000 m3/ngày đêm này? Ngày thứ nhất nó xả 80,000 m3 rồi ngày thứ hai nó xả 10,000 m3 thì có gọi là đúng quy định không?

  Trong thời gian tôi chưa có thêm thông tin, tôi có quyền nghi ngờ Formosa có thể xả thải nhiều hơn con số 45,000 m3 mỗi ngày nếu nó muốn, vào bất cứ lúc nào. Vì sao tôi nghi ngờ?

  Lấy công suất hiện tại của Formosa là khoảng 7 triệu tấn thép / năm. Lượng nước thải theo tiêu chuẩn được cấp là 45,000 m3/ngày tương đương với 16.5 triệu m3 / năm. Nghĩa là lượng nước thải cho sản xuất thép chỉ là 2.4 m3/tấn thép. Đây là con số cực kỳ phi lý.

  Theo sách The Making, Shaping and Treating of Steel: Ironmaking Volume (do David H. Wakelin biên tập, 11th edition, năm 1999, AISE Steel Foundation, trang 386-393) thì lượng nước thải trung bình để sản xuất thép từ khâu đầu tới cuối đã bao gồm lượng nước tái sử dụng, dao động từ 13,000 gallons tới 23,000 gallons/tấn, tương đương từ 49 m3 tới 87m3/tấn.

  Bộ TNMT cấp cho Formosa xả nước thải trung bình chỉ 2.4 m3/tấn, trong khi tài liệu Mỹ nói lượng nước thải từ 49 tới 87 m3/tấn. Khoảng cách chênh lệch quá lớn, từ 20 tới 40 lần làm tôi nghi ngờ trong thực tế Formosa có thể sẽ xả thải gấp nhiều lần tiêu chuẩn được cấp.

  Cuối cùng, tôi làm một bảng so sánh tổng lượng chất thải ra biển của Formosa hàng năm dựa theo QCVN 52:2013/BTNMT với công suất 7 triệu tấn thép/năm theo ba kịch bản thải: 2.4m3, 49m3 và 87m3/tấn thép vừa phân tích ở trên. Xin xem ở hình số 10.


  Hình 10: Các kịch bản thải.

  Dựa theo bảng so sánh này thì cho dù kịch bản nào xảy ra trong thực tế thì môi trường biển tại Vũng Áng và các khu vực lân cận chắc chắn sẽ chết. Còn sức khỏe và sinh kế của người dân? Tôi không dám nghĩ tới. Còn bộ TNMT, đại diện cho chính quyền trong sự kiện này, thì tôi không hy vọng gì.

  KẾT

  Tôi không nhớ rõ mình đã từng đọc được câu nói, đại ý là "nếu anh im lặng khi người khác gặp bất công, rồi sau cùng bất công cũng sẽ tìm tới anh". Nên tôi cũng xin đóng góp tiếng nói nhỏ nhoi của mình, và mong người dân Hà Tĩnh của chúng ta, cũng như mọi loài sinh vật trong vùng sẽ sớm thoát khỏi thảm họa môi trường từ nhà máy thép Formosa này.

  Nhà, 29/04/2016.
  Trần Kiên

  13124896_1716602778586736_1554510482965625302_n.jpg
  Hình số 1.
  13133267_1716602765253404_8265208946148750976_n.jpg
  Hình số 2.
  13095914_1716602781920069_6612692894227449153_n.jpg
  Hình số 3.
  13179087_1716602808586733_871742497565344727_n.jpg
  Hình số 4.
  13133218_1716602811920066_3705279057944563393_n.jpg
  Hình số 5.
  13173954_1716602815253399_5272971429800746006_n.jpg
  Hình số 6.
  13174152_1716602861920061_8389465977090677905_n.jpg
  Hình số 7.
  13119822_1716602878586726_3821151138485022859_o.jpg
  Hình số 9.

  NGUỒN THAM KHẢO

  01) QCVN 52:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép. 25/10/2013. bộ TNMT Việt Nam.
  02) "Bộ Tài nguyên - Môi trường cho phép Formosa xả thải công suất khủng". báo Lao Động. 27/04/2016.
  03) Part 420 - Iron and Steel Manufacturing Point Source Category. CFR 2014 Title 40 Vol 29 Part 420. 2014. United States Environmental Protection Agency.
  04) Pollution Prevention and Abatement Handbook. Iron and Steel Manufacturing. page 327 - 331. July 1998. WorldBank Group.
  05) The Making, Shaping and Treating of Steel: Ironmaking Volume. 11th ed..1999. David H. Wakelin editor. Pittsburgh, Penn.: The Association of Iron and Steel Engineers (AISE) Steel Foundation.

  Updated 1. 12:45pm 03/05/2016.

  1. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, khích lệ của rất nhiều quý vị với bài viết này. Nó ngoài dự kiến của tôi, và tôi thật sự vui vì điều này.
  Để đáp lại sự quan tâm của quý vị, tôi đang viết tiếp một bài phân tích về chất thải của nhà máy thép formosa hà tĩnh. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm để gửi đến quý vị.
  2. Tôi đã sửa một sai sót trong bài này từ góp ý của anh Luong Duc Anh. Xin chân thành cảm ơn anh.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  40 phản hồi

  Phản hồi: 

  (Lưu ý! Cmt này không đề cập đến CÁ CHẾT, chỉ đề cập đến Mr. Huân. Ai không quan tâm khỏi đọc.)

  Tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhưng buổi tối bạn gái hỏi, "Bọn nó trả lời anh chưa?" Bạn ấy là Manager bộ phận hậu mãi nên việc không trả lời là sự súc phạm.

  Hôm trước đang viết dở cmt thì bỏ đó. Bạn gái vô tình đọc được đoạn trích lời gã 128, có những từ "con chó đầu đất", "tên vô học và vô lại", "tên đầu đường xó chợ, hạ lưu". Bạn ấy choáng và không ngờ tớ lại "giao du với những loại người ấy." Thế là phải kể hết ngọn ngành từ chuyện gần đây nhất ngược tới thời bọn Nịt, Gạch, Ngói,Bin, Vầu... Chuyện bọn nó vô tư ném đã anh Nguyễn Ngọc (Già), cộng tác viên nhiệt tình của Dân Luận. Chuyện bọn nó thay đổi nick như các bạn gái thay băng lúc chu kỳ để chọc ngoáy, giở trò gian dối...

  Và khi biết Mr. Huân làm thinh, bạn ấy nổi điên lên, đúng tính cách phụ nữ Bình Định, thẳng thắn, dễ nổi nóng, (và xinh đẹp :D). Bạn ấy khẳng định kẻ đáng bị lên án là chủ Dân Luận và muốn tớ đăng giúp ý kiến của bạn ấy gửi Mr. Huân.

  Ờ nhỉ, tại sao không! Phụ nữ thường hơn hẳn đàn ông về khả năng cảm nhận điều cần phải làm.

  Vì một số từ bạn ấy sử dụng có thể bị kiểm duyệt và cmt bị xóa nên tớ thay thế bằng những từ và cụm từ trong các cmt tại DL, ĐÃ ĐƯỢC KIỂM DUYỆT trong khoảng 10 ngày gần đây nhất. Những từ này được tô đậm (bold). Nếu DL không chơi trò Double Standard thì cmt này không thể bị xóa, còn nếu định xóa thì hãy để Mr. Huân làm việc đó vì đây là cmt gửi trực tiếp cho bạn Nguyễn Công Huân.

  Sau đây là lời bạn gái Bình Định gửi Mr. Huân:

  [quote="Tên tác giả"]Chào anh Huân , nếu chỉ nghe kể anh là giảng viên ĐH tại một nước Bắc Âu văn minh thì tôi rất nể phục anh. Nhưng khi biết anh nuôi dưỡng trong nhiều năm kẻ chuyên tạo nhiều nick khác nhau cùng lúc để làm trò thì tôi đánh giá anh rất thấp; anh có học mà hành xử như "tên vô học và vô lại"; anh để cho "tên đầu đường xó chợ, hạ lưu" múa may ở DL bao nhiêu năm nay làm tôi nghĩ rằng anh cũng "đầu đường xó chợ, hạ lưu" như nó. Đã nhiều người nhiều lần khuyến cáo anh "con chó đầu đất" đó thế mà vẫn không thay đổi, anh cũng là "con chó đầu đất" như nó.
  Lời nói thẳng làm tổn thương anh, nhưng nó giúp anh mạnh mẽ hơn nếu anh đủ trí tuệ để nhận ra điều đó.

  Chào thân ái![/quote]

  Bạn gái tớ tuyệt vời thế đấy!
  Bây giờ thì tớ chờ xem cmt này sẽ bị xóa trong bao nhiêu giây. :D

  Phản hồi: 

  Hơn hai ngày đã trôi qua sau khi tôi đăng ý kiến đề nghị tranh luận với chủ trang Dân Luận về 2 việc liên quan đến gã 128 nicks. Hai câu hỏi của tôi là:

  - Công khai dùng nhiều nick để tự "nâng bi" bản thân, trêu chọc người khác (như nó đã từng nói) có được chấp nhận ở DL không?
  - Nhiều người đã chỉ ra trò vờ vịt, phá đám của (những) tên DLV này (tôi bắt đầu nghi ngờ rằng 128 không phải là DLV), nhưng DL vẫn cho tồn tại đã hơn 4 năm rồi, từ đời thằng(*) cha Bùi Văn Nịt đến thằng Ngứa ngáy; như vậy có nghĩa là Dân Luận thấy nó có lợi. DL có thể công khai quan điểm của DL về điều đó không?

  Như dự đoán, BBT Dân Luận không trả lời. Dễ hiểu! Vì vấn đề này đã được nêu ra nhiều lần, nhưng chưa bao giờ BBT DL có quan điểm chính thức cả. Với những gì đã diễn ra trong 4-5 năm qua, và đang diễn ra sau khi tôi có câu hỏi với DL, tôi chỉ có thể tạm đưa ra kết luận rằng: Dân Luận tiếp tục "bảo kê" tên 128 này.

  Với DL coi như xong vì đã có câu trả lời. Levanszarva!

  Giờ đến phần thư giãn cuối tuần. :D

  Tôi tin rằng có vô số các bạn chưa bao giờ đọc quyển "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch". Sẽ phát khùng nếu đọc cả cuốn sách, nhưng đoạn đầu của sách mà không đọc thì quả là "thiệt thòi". Xin trích vài đoạn.

  ("Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch", tác giả Trần Dân Tiên. Sau này ĐCS VN xác nhận Trần Dân Tiên chính là "bác" Hồ Chí Minh "kính yêu")

  1.

  [quote="Trần Dân Tiên"]Nhiều nhà văn, nhà báo Việt Nam và ngoại quốc muốn viết tiểu sử của vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhưng mãi đến nay, chưa có người nào thành công. Nguyên nhân rất giản đơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nhắc lại thân thế của mình.
  Ngày mồng 2 tháng 9 năm 1945, lần đầu tiên tôi trông thấy Hồ Chủ tịch. Đó là một ngày lịch sử. Ngày hôm ấy, đứng trước rất đông quần chúng hoan hô nhiệt liệt, Hồ Chủ tịch trang nghiêm đọc bản Tuyên ngôn Độc lập của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
  Ngày thứ hai tôi viết thư xin phép được gặp Hồ Chủ tịch. Ngay chiều hôm ấy, tôi rất sung sướng nhận được thư trả lời của Hồ Chủ tịch viết như thế này:
  "Ngày mai 7 giờ 30 mời chú đến"
  Ký tên: HỒ CHÍ MINH[/quote]

  Mọi người hãy dừng lại để cười, xả bớt một chút trước khi đọc tiếp phần 2, hứa hẹn có nhiều pha ly kỳ, hấp dẫn. :D

  2.

  [quote="Trần Dân Tiên"]Thư trả lời chóng, nội dung thư giản đơn và giờ hẹn gặp sớm khiến tôi rất băn khoăn.
  Sáng ngày mồng 4 tháng 9, 7 giờ 25, tôi đến dinh Chủ tịch. Đúng 7 giờ 30, một người thanh niên đến phòng khách, lễ phép nói với tôi: "Hồ Chủ tịch đang đợi anh ở phòng làm việc". Phòng làm việc của Chủ tịch là một gian phòng rất rộng, một bên có nhiều cửa sổ lớn.
  Trong phòng có một cái bàn làm việc, một chiếc giường, một tủ sách nhỏ kê sát vào tường, và hai bàn nhỏ của hai thư ký. Phía trên lò sưởi, có một lọ hoa. Đây là tất cả những đồ trong phòng làm việc, không có một thứ trang trí gì khác.
  Hồ Chủ tịch thường mặc bộ quần áo ka ki, đi giày vải đen. Tóc Người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng, râu che nửa miệng, mặt gầy, da ngăm ngăm đen, khiến ta nghĩ đến sương gió dãi dầu trong rừng sâu và những nỗi gian khổ của chiến tranh du kích.
  Lần mới gặp, tôi có cảm giác Người giống một thầy giáo ở nông thôn.
  Tôi bước vào phòng kính cẩn chào. Chủ tịch đứng dậy bắt tay tôi và mời ngồi trước bàn làm việc. Trước hết, Người hỏi thăm sức khỏe của thầy mẹ tôi và sau mới nói: "Tôi có thể giúp chú việc gì nào?". Tôi nói rõ mục đích của tôi. Chủ tịch chú ý nghe. Sau khi tôi nói xong. Người cười và đáp:
  "Tiểu sử. Đấy là một ý kiến hay. Nhưng hiện nay còn nhiều việc cần thiết hơn. Rất nhiều đồng bào đang đói khổ. Sau tám mươi năm nô lệ, nước ta bị tàn phá, bây giờ chúng ta phải xây dựng lại. Chúng ta nên làm những công việc hết sức cần kíp đi đã! Còn tiểu sử của tôi… thong thả sẽ nói đến!"
  Tôi như chạm phải một bức tường. Nhưng tôi không thất vọng.[/quote]

  3.

  [quote="Trần Dân Tiên"]Về sau tôi đặt kế hoạch khác:
  Phương pháp trực tiếp, nghĩa là nói chuyện thẳng thắn với Hồ Chủ tịch để có tài liệu, điều ấy đã không thành. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi mới hiểu là phương pháp ấy không thể không thất bại. Một người như Hồ Chủ tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể lại cho tôi nghe bình sinh của Người được?
  Hiện nay, chỉ còn phương pháp gián tiếp, nghĩa là hỏi những người trước kia, trong một thời gian nào đó, đã trực tiếp hoặc gián tiếp biết Hồ Chủ tịch, không cứ người đó là người Việt Nam hay ngoại quốc, để lấy tài liệu viết tiểu sử. Phương pháp này rất khó khăn và cần nhiều thì giờ, nhưng may ra thì thành công. Cuối cùng kết quả chứng tỏ cách ấy là đúng. Tôi theo phương pháp ấy, sau hai năm làm việc, cuối cùng có khá tài liệu để viết một ít chuyện về Hồ Chủ tịch.
  Tôi cũng nhận rằng trong quyển sách này còn thiếu nhiều đoạn. Trong đời hoạt động của Hồ Chủ tịch những đoạn ấy phải chăng là rất quan trọng? Tôi không thể biết, đồng thời tôi cũng nghĩ rằng: ngoài Hồ Chủ tịch, thì không ai có thể trả lời được câu hỏi đó.[/quote]

  "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch" in năm 1948. Giờ đây ở dưới Cõi Âm chắc Trần Dân Tiên-HCM hãnh diện mỉm cười vì "Món tự nâng, tự vuốt" của gã không bị thất truyền. Đệ nhiều nick của gã tại DL còn có phần nhỉnh hơn "Sư phụ Tiên", "TIÊN" chưa bao giờ nhận mình là "MINH", còn gã nhiều nick DL thì công khai thừa nhận trò nhiều nick, tự nâng, tự vuốt của mình. Đúng là hậu sinh khả úy (ố).

  Phản hồi: 

  Này cụ Hòa vang, đồ cổ là tiếng Việt, có là tiếng nước lạ đâu mờ cụ không hiểu? Nhà em (lễ phép nhá) viết đồ cổ mí tấm lòng "trân trọng", mờ cụ lại em chả. :)
  Second hand, garage sale cụ đêk chịu nên nhà em nâng lên thành đồ cổ cho "xứng tầm thời đại", thía mờ cụ lại xỉa xói nhà em "nà thế lầu"?
  Thía cụ có cái tên nầu xứng đáng cho cái đảng lừa nhà sản? Cụ động não nhá, rùi cho nhà em biết mí, nhà em sẽ không ta thán tại sao "tôi hỏi mà các trí thức trong nước không giả nhời"! Nhà em sẽ kiên nhẫn đợi "đến hết thế kỷ nì." Níu đêk đợi được phải theo "128" gặp các cụ mác dao, xo ri, mác mao, nhà em sẽ để "di chúc" cho hậu duệ nhà em. Hehe.

  [quote="Hoà Vang"]Cái mẫu tự latinh, chữ Hán có trước Công nguyên hơn 2.000 năm, các đơn vị đo lường về thời gian, không gian khoảng cách, các đơn vị trong ngành điên cũng cách đây mấy thế kỷ mà cho là "đồ cổ" không dùng thì chúng ta lấy gì mà trao đổi với nhau, láy gì mà dùng? Cả ngôn ngữ có từ thời xa xưa cũng là "đổ cổ" phải vứt đi hay sao? Rồi định lý ngành toán có cách đây từ lâu mà giáo sư Ngô Bảo Châu mới chứng minh cũng cho là đồ cổ hay sao? Lịch sử loại người cóCái mẫu tự latinh, chữ Hán có trước Công nguyên hơn 2.000 năm, các đơn vị đo lường về thời gian, không gian khoảng cách, các đơn vị trong ngành điên cũng cách đây mấy thế kỷ mà cho là "đồ cổ" không dùng thì chúng ta lấy gì mà trao đổi với nhau, láy gì mà dùng? Cả ngôn ngữ có từ thời xa xưa cũng là "đổ cổ" phải vứt đi hay sao? Rồi định lý ngành toán có cách đây từ lâu mà giáo sư Ngô Bảo Châu mới chứng minh cũng cho là đồ cổ hay sao? Lịch sử loại người có tiếp thu giá trị tinh thần và vật chất của các thế hệ trước chứ..[/quote]

  Cụ chớ mà gắp lửa bỏ tay người nhá. Cụ chớ mà so sánh 2 câu hỏi của cụ mí các khám phá phục vụ con người nhá, mấy món đó là đồ cổ thứ thiệt đáng giá ngàn vàng, hay hơn thế nữa còn cái đảng cộng lừa nhà cụ, xo ri, nhà sản... được nhà em phán là đồ cổ ... dỏm, giả hiệu, bịp bọn chơi đồ cổ thứ thiệt, nhá.
  Cụ muốn tiếp thu cái con rì, muốn chơi đồ cổ dỏm là chiện của cụ, nhà em đêk chơi đồ cổ dỏm.

  Thế nhá.

  He he, sao tớ khoái "phản biện" mí 128 wá. D

  Phản hồi: 

  Nick mới nhất mà "128" dùng là HOÀ VANG---------> gã biên cái còm ấy theo kiểu như một người nào khác (chứ không phải là chính mình) nhảy vào để sửa lưng những người đã có lời qua tiếng lại với "128".

  Phản hồi: 

  [quote="ByYourHead"]- Công khai dùng nhiều nick để tự "nâng bi" bản thân, trêu chọc người khác (như nó đã từng nói) có được chấp nhận ở DL không?
  - Nhiều người đã chỉ ra trò vờ vịt, phá đám của (những) tên DLV này, nhưng DL vẫn cho tồn tại đã 5 năm rồi, từ đời thằng(*) cha Bùi Văn Nịt đến thằng Ngứa ngáy; như vậy có nghĩa là Dân Luận thấy nó có lợi. DL có thể công khai quan điểm của DL về điều đó không?[/quote]

  Tớ ủng hộ câu hỏi này của cụ bai dua hít. Cụ tuan 34 và tớ là người phát hiện đầu tiên cách đây khá lâu, tiếp theo là nhiều còm sĩ khác cũng "nhận chân" đấy là sự thật.
  Chiến sĩ gái Ngự bị quăn thao dần nít nêm ..sì..(1000nicknames) phang nhiều nhất, dù chiến sĩ nì còm đúng hay sai, cóc cần biết, phang cái đã... để hả dạ..."quân tử, trượng phu".
  Đỉnh điểm là khi thua thì quăn thao dần nít nêm ..sì... sẽ phát ngôn ...rất chi ..là đỉnh điểm ... tạo ấn tượng cho người đọc...he he.
  cbn.

  Phản hồi: 

  [quote="Ba Lúa"]Động não là nhu cầu cho người còn thích món đồ second hand, và tại sao lại thích, thích có thể là chưa bao giờ đuợc sài, thấy nó lạ, thích cũng có thể như mới tìm thấy một chút gì thật thú vị, hay một khám phá mới và thét lên " má nó, bọn cs chỉ là bọn treo đầu heo bán thịt chó"[/quote]

  Hehe, tớ khoái câu nì của cụ wá.
  Học trò của "128" giống y chang "128" thuở xuống tàu làm bồi cho bọn thực dân Pháp, vớ được cuốn "tư bản luận" cũng đã nhẩy cởn lên reo hò. Đem dề "thuộc địa" lừa dân, biến "thuộc địa" thành xứ lừa. Sau hơn 70 năm, thần dân xứ lừa mới ngộ ra rằng thì là mà "128" treo đầu heo bán thịt chó.
  Còn cái bọn "núm ruột ngàn dặm, ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc" đã ngộ ra từ nẳm, đã chạy tụt dép từ 1954, 1975, sau 1975....vì.... hãi .... chiện treo đầu heo bán thịt chó của "128 và học trò". Bọn núm ruột ngàn dặm, bọn bốt pi pôl, Boatpeople, rành chiện treo đầu heo bán thịt chó của "128 và học trò" hơn "bọn đỉnh cao trí tuệ" "gấp vạn lần". Bỏn hãi "đến thế là cùng", dám đem sinh mạng, tài sản của mình ra đánh đổi với tự do.
  Rất nhố nhăng, nhảm nhí, khi bẩu những nhân chứng của thế kỷ, đang còn sống sờ sờ ra đấy, đêk biết, đêk hiểu "128 và học trò" đã, đang và sẽ tiếp tục giở những trò gì!
  Trước sau như một Treo đầu heo, bán thịt chó. Rõ?
  cbn

  Phản hồi: 

  [quote="Trần H. Cách"]Có vị nào đã đọc qua quy chuẩn xả thải ở miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa?

  Tôi tin rằng người Việt Nam nói chung vào thời nào cũng đều bị bỡ ngỡ khi buộc phải du nhập kiến thức và các phương pháp làm ăn, tổ chức xã hội mới. Sắp tới đây, mỗi lần bước vào một thỏa ước thương mại tự do mới, người Việt sẽ phải học hỏi khối điều. Nhưng người dân cũng như nhà cầm quyền có quan niệm đây là dịp để học hỏi một cách thành thật hay chỉ coi đó như những cơ hội moi tiền của nước ngoài? Tôi cho là người Việt trong nước nên tiếp cận TPP như một bước ngoặt về VĂN HÓA.
  [/quote]

  Thời VNCH, nền kỹ nghệ VN còn rất sơ khai, không luyện kim cũng không luyện thép, nước chiến tranh nên cuộc sống đơn giản là lúa gạo và chút ít hàng nhập và viện trợ, chính vì thế xã thải hay ô nhiễm cũng có nhưng nó không là hoá chất độc hại từ nhà máy mà chỉ là sinh thái rác rến, thời gian ngắn cũng bảo hoà. Nói về chất độc hại, xưa không biết nó độc đó chính là da cam, tuy nhiên chất này chỉ có từng vùng nhỏ nay đã được khoanh vùng dọn dẹp và với thời gian 50 năm qua, có thể đã hết.

  Ngày nay do nền kinh tế Trung cộng trổi dậy, VN như một nơi để chứa chất thải hay hoá chất của Tàu, hoá chất độc hại đã đi vào từng ngõ ngách, từng hộ gia đình trong xã hội VN đến mức báo động, 41 năm không chiến tranh, vậy nhà nước chxhcnVN đã có qui chuẩn gì về xã thải ? dù đã có bài học về sông Thị Vải.

  Chuyện văn hoá, dù trong chiến tranh nhưng người công dân của chính thể VNCH không có vấn đề khi tiếp cận văn hóa thế giới và ngược lại, tui có thể khẳng định như thế.

  Nhưng sống thời nay, còm sĩ Cách lại đặt con người xhxnVN có vấn đề về văn hoá khi phải tiếp cận TPP, vậy cái văn hoá này là gì vậy?

  Phản hồi: 

  (Ý kiến này đã được đăng, nhưng ngay lập tức nó bị đẩy vào trang 1, khó đọc. Cho rằng đây là việc đáng được đưa ra "mổ xẻ" một lần cho rõ nên tôi đăng lại lần 2. Đừng xóa! Tks!)

  [quote="???"]Còn con chó đầu đất ByYourHead thì nói vu vơ "Con Khỉ" phải nhẩy dựng lên như bị ném vào thùng mắm tôm!" Còn tên vô học và vô lại tuan34 hay sủa càn thì lần này lộ rõ là tên đầu đường xó chợ, hạ lưu với lời lẽ ngu xuẩn và bẩn thỉu "nghĩ ra được một lý thuyết triết lý chính trị cao siêu mới mẻ về chủ nghĩa CS nào đó[/quote]

  Cuối cùng tôi ngộ ra một điều gì đó tại Dân Luận, điều đã từ lâu ngờ ngợ.
  Cảm ơn kẻ có nhiều nick! Nó nhắc nhở tôi câu người xưa khuyên, "Dây với cứt chỉ có dại!"

  Tôi tuyên bố: I SURRENDER!

  Tôi thừa nhận: CỨT ĐÃ THẮNG!

  Nhưng sự việc chưa xong! Tôi tránh cứt, nhưng LÀM SAO TRÁNH ĐƯỢC MÙI CỦA CỨT mỗi khi vô Dân Luận!!!

  Tôi muốn tranh luận với chủ trang Dân Luận, Mr. Huân về những vấn đề liên qua tới kẻ nhiều nick này:

  - Công khai dùng nhiều nick để tự "nâng bi" bản thân, trêu chọc người khác (như nó đã từng nói) có được chấp nhận ở DL không?
  - Nhiều người đã chỉ ra trò vờ vịt, phá đám của (những) tên DLV này, nhưng DL vẫn cho tồn tại đã 5 năm rồi, từ đời thằng(*) cha Bùi Văn Nịt đến thằng Ngứa ngáy; như vậy có nghĩa là Dân Luận thấy nó có lợi. DL có thể công khai quan điểm của DL về điều đó không?

  Chủ trang DL có quyền quyết định cuối cùng tại Dân Luận, nhưng Ý KIẾN CỦA BẠN ĐỌC, những người quyết định giá trị của Dân Luận, phải được quan tâm.

  MONG CÁC BẠN ĐỌC KHÁC CÙNG TRAO ĐỔI CÂU HỎI NÀY CỦA TÔI. Chúng ta hay nói về công khai, về Dân Chủ, vậy hãy bắt đầu điều đó ở ngay đây, tại trang DL này.

  Cảm ơn mọi người đã đọc, và đặc biệt cảm ơn nếu mọi người góp ý!

  * Tôi gọi thằng NỊT thằng Ngứa Ngáy vì tôi tin rằng đó chỉ là một (hoặc vài) DLV Cộng Sản bất tài phải làm đệ tử cho Trần Nhật Quang.

  Phản hồi: 

  Tôi không hiểu khái niệm "đồ cổ" là như thế nào? Nếu như cái gì đã cũ về thời gian mà cho là "đồ cổ", đồ "second hand", không dùng nữa, phải cho vào "garage sale" thì thế hệ nhân loại ngày này phải đi lại từ đầu, tạo ra nền văn minh mới của thế kỷ XXI. Cái mẫu tự latinh, chữ Hán có trước Công nguyên hơn 2.000 năm, các đơn vị đo lường về thời gian, không gian khoảng cách, các đơn vị trong ngành điên cũng cách đây mấy thế kỷ mà cho là "đồ cổ" không dùng thì chúng ta lấy gì mà trao đổi với nhau, láy gì mà dùng? Cả ngôn ngữ có từ thời xa xưa cũng là "đổ cổ" phải vứt đi hay sao? Rồi định lý ngành toán có cách đây từ lâu mà giáo sư Ngô Bảo Châu mới chứng minh cũng cho là đồ cổ hay sao? Lịch sử loại người có tiếp thu giá trị tinh thần và vật chất của các thế hệ trước chứ.
  Trao đổi với nhau về học thuật thì nên dùng ngôn ngữ của trí thức thuyết phục lẫn nhau, đừng nên dùng ngôn ngữ hàng tôm hàng cá ngoài chợ phỉ báng lẫn nhau. Cần có thái độ văn minh lịch sự "trọng lẫn kính chung" khi trao đổi thì hơn. Các bác đều lớn tuổi cả rồi. Sao lại có thái độ ăn thua cay cú thế? Được thua là cái gì?

  Phản hồi: 

  [quote="???"]Còn con chó đầu đất ByYourHead thì nói vu vơ "Con Khỉ" phải nhẩy dựng lên như bị ném vào thùng mắm tôm!" Còn tên vô học và vô lại tuan34 hay sủa càn thì lần này lộ rõ là tên đầu đường xó chợ, hạ lưu với lời lẽ ngu xuẩn và bẩn thỉu "nghĩ ra được một lý thuyết triết lý chính trị cao siêu mới mẻ về chủ nghĩa CS nào đó[/quote]

  Cuối cùng tôi ngộ ra một điều gì đó tại Dân Luận, điều đã từ lâu ngờ ngợ.
  Cảm ơn kẻ có nhiều nick! Nó nhắc nhở tôi câu người xưa khuyên, "Dây với cứt chỉ có dại!"

  Tôi tuyên bố: I SURRENDER!
  Tôi thừa nhận: CỨT ĐÃ THẮNG!

  Nhưng sự việc chưa xong! Tôi tránh cứt, nhưng LÀM SAO TRÁNH ĐƯỢC MÙI CỦA CỨT mỗi khi vô Dân Luận!!!

  Tôi muốn tranh luận với chủ trang Dân Luận, Mr. Huân về những vấn đề liên qua tới kẻ nhiều nick này:
  - Công khai dùng nhiều nick để tự "nâng bi" bản thân, trêu chọc người khác (như nó đã từng nói) có được chấp nhận ở DL không?
  - Nhiều người đã chỉ ra trò vờ vịt, phá đám của (những) tên DLV này, nhưng DL vẫn cho tồn tại đã 5 năm rồi, từ đời thằng(*) cha Bùi Văn Nịt đến thằng Ngứa ngáy; như vậy có nghĩa là Dân Luận thấy nó có lợi. DL có thể công khai quan điểm của DL về điều đó không?

  Chủ trang DL có quyền quyết định cuối cùng tại Dân Luận, nhưng Ý KIẾN CỦA BẠN ĐỌC, những người quyết định giá trị của Dân Luận, phải được quan tâm.
  MONG CÁC BẠN ĐỌC KHÁC CÙNG TRAO ĐỔI CÂU HỎI NÀY CỦA TÔI. Chúng ta hay nói về công khai, về Dân Chủ, vậy hãy bắt đầu điều đó ở ngay đây, tại trang DL này.

  Cảm ơn mọi người đã đọc, và đặc biệt cảm ơn nếu mọi người góp ý!

  * Tôi gọi thằng NỊT thằng Ngứa Ngáy vì tôi tin rằng đó chỉ là một (hoặc vài) DLV Cộng Sản bất tài phải làm đệ tử cho Trần Nhật Quang.

  Phản hồi: 

  [quote=TRẦN H. CÁCH] Tôi cho là người Việt trong nước nên tiếp cận TPP như một bước ngoặt về VĂN HÓA. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160504/tai-nguyen-thoi-tho-ta#comment-...

  Tôi đang phân vân không hiểu nếu quốc hội Mỹ không phê chuẩn TPP thì có thực hiện được TPP? Theo tình hình hiên nay thì 50% là quốc hội Mỹ sẽ không phê chuẩn TPP. Nếu Hillary thắng thì khả năng không phê chuẩn cao hơn.

  Phản hồi: 

  Câu hỏi "Nước ta là nước XHCN theo CN Mác Lê nin thì là theo cái gì?" đã xuất hiện từ lâu, có kẻ còn nói là " hơn 4 năm" thì nhưng chưa thấy ai trả lời. Khi có người trả lời thì một lũ lúc nhúc chê là "hay có cái màn mở garage sale để bán đồ cũ sau khi không dùng nữa" vì đó là đồ "second hand". Còn con chó đầu đất ByYourHead thì nói vu vơ "Con Khỉ" phải nhẩy dựng lên như bị ném vào thùng mắm tôm!" Còn tên vô học và vô lại tuan34 hay sủa càn thì lần này lộ rõ là tên đầu đường xó chợ, hạ lưu với lời lẽ ngu xuẩn và bẩn thỉu "nghĩ ra được một lý thuyết triết lý chính trị cao siêu mới mẻ về chủ nghĩa CS nào đó, chứ ai ngờ đâu lại lôi xì líp rách và xà lỏn thủng đáy ra ngồi trước nhà để rao bán bán garage sale." Nếu ai "nghĩ ra được một lý thuyết triết lý chính trị cao siêu mới mẻ về chủ nghĩa CS" thì ông ấy phải là Mác của thế kỷ XXI. Chắc tên này chuyên môn ăn "xì líp rách và xà lỏn thủng đáy" nên mới có cái đầu bã đậu như vậy. Nói mà không nghĩ thì nói bừa nói liều là điều xẩy ra. Ngôn ngữ này thì đúng ngôn ngữ của kẻ đầu đường xó chợ 100%, chuyên môn sủa càn. Thì vừa mới thấy người ta còm, chưa suy nghĩ mà chỉ nhăm nhe ăn miếng trả miếng thì ăn nói hồ đồ là điều dĩ nhiên. Ba Lúa nói ít thì còn gọi là hiểu biết, càng nói thì càng thấy dốt và tỏ ra là thằng lưu manh, vô liêm sỉ, chị Ngự không thuê mà cũng trả lời hộ mà còn nói sai. Hiện nay cả Mỹ và nhiều nước nữa cũng còn nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa Mác với lý do chủ nghiã Mác là một dòng triết học, có người lấy đề tài về chủ nghiã Mác để làm luận án tiến sĩ, họ nghiên cứu để biết chứ không phải để áp dụng, chẳng "cũ người mới ta" như một thằng ngu như bò đã nói, chẳng đồ cổ tí nào. Thì biết bao nhiều kiến thức cơ bản các môn khoa học tự nhiên như toán lý hóa… có cách đây hàng nghìn năm mà nay cả nhân loại vẫn học, có ai cho là "đổ cổ" đâu. Chỉ có lũ bò mới coi là đồ cổ "mở garage sale để bán đồ cũ". Hãy mở Google ra mà xem có hàng bao nhiêu trang nói về "đồ cổ" đấy. Tại sao trước khi người ta trả lời thì Ba Lúa không nêu lên ý kiến này? Rõ ràng là chỉ nói lấy được, lại nói với giọng điệu mất dạy lưu manh. Rõ là lũ vô học mà lại "đánh hội đồng".
  Chị Ngự có cái sai là cho cả hai câu hỏi ấy đều do CS đề ra. CS chỉ đề ra câu hỏi 1 thôi, còn câu thứ hai "Cụ thể ở nước ta, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản?" là do mấy người chúng tôi hỏi nhau. Câu này không có trong sách vở nào cả. Đừng đổ oan cho Pác Hồ và Trọng nú. Cũng chẳng thấy ai trả lời câu hỏi này.
  Cần nhắc lại cho lũ dốt này biết: Nếu bọn chúng giỏi sao chúng không trả lời trước đi, đến Trần Thị Ngự còn chưa biết trả lời và người ta trả lời rồi thì bọn chúng lúc nhúc "đánh hội đồng". Chúng chỉ chuyên môn còm những còm thôi, còn chúng có biết còm bài đâu.
  Còn câu hỏi thứ hai ("Cụ thể ở nước ta, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản?") thì chỉ có người nào đã sống ở những nước TB và những nước theo chế độ XHCN thì mới so sánh được. Con chó đầu đất ByYourHead bầy hầy nói như sau: "Trăm nghe không bằng một thấy" HÃY VỀ HÀ TĨNH TẮM BIỂN, SAU ĐÓ ĐI ĂN LẨU HẢI SẢN, RỒI VỀ KHÁCH SẠN, NẰM LÊN GIƯỜNG VÀ SẼ TỪ TỪ NHẬN RA CÂU TRẢ LỜI" Đồ ngu, ở Hà Tĩnh mà có nước tư bản à?
  Ngôn ngữ kiểu này không phải là ngôn ngữ của người trao đổi đúng đắn từ tế mà là ngôn ngữ của kẻ tiểu nhân, giấu dốt và hơi lưu manh, đê tiện, có tính chất trả thù, chỉ nhằm vào tên người còm mà trả thù chứ không bàn về nội dung còm. Nếu con chó này có nằm ở Hà Tĩnh cả năm cũng không nghĩ được ra cái gì mới mà trả lời. Thôi thì để Con Khỉ ỉa lên đầu cho khôn ra.
  Tôi chỉ muốn trao đổi với những người có thiện chí để hiểu biết thêm, còn trên thế giới ảo, khoe tài khoe giỏi để làm gì? Nổi tiềng để làm gì khi chẳng ai biết ai làm gì, ở đâu. Chỉ có bọn ngu dốt lại giấu dốt và tự ái mới lợi dụng mạng ảo để ngụy biện "cả vú lấp miệng em" nhằm bôi nhọ người khác. Chúng cố tình gây ra chuyện cãi vã lẫn nhau mà quên vấn đề lớn hơn. Thôi, nói với chúng thì thà vạch đầu gối ra mà nói còn hơn. Chúng bảo thủ, không còn nhân tính, không biết phục thiện, không biết phân biệt phải trái, nói mà không biết nghĩ, chứng cớ rõ ràng nhất là trên Google giới thiệu chủ nghiã Mác mà chúng bảo là "đồ cổ" bỏ đi. Cứ để mặc cho chúng sủa.

  Phản hồi: 

  Bác TPP phán:

  ...Có cái .... cỡ ... 70 năm (hay nhiều hơn thế nữa) được xếp dô loại .... đồ cổ, được .... nâng niu, iu quý, ôm chặt ... dzư ... my first love, ...

  Tại nơi đây, diễn đàn DL, nhà em xin thành khẩn dơơơơơơ tay thề độc, thề bảo đảm, thề hứa rằng sẽ ko make love với hàng đồ cổ.

  Có dí dog lửa vô màng tang nhà em, nhà em vẫn sẽ nhất quyết, nhất trí Tự Xử Tử.

  Ôi, tang tính tang tình ta...!! :)

  Phản hồi: 

  [quote="Ngứa Ngáy"]Chị Trần Thị Ngự OK chưa? Có gì thì bổ sung thêm, còn tôi sẽ bổ sung thêm sau nếu nghĩ ra ý gì mới. Rất tiếc là CNXH đối với chị Ngự thì là đồ sài qua tay người khác (ý của Ba Lúa) nhưng lại không động não để trả lời được. Đã có sẵn gạo và thức ăn nhưng lại không biết chế biến thành bữa cơm khi người ta yêu cầu cũng giống như trường hợp trả lời những câu hỏi của quần chúng. [/quote]

  Lẽ ra phải để còm sĩ Ngự trả lời câu này của còm sĩ Ngứa Ngáy, nhưng còm sĩ Ngứa Ngáy có nói về Lúa tui nên cũng cần diễn đạt ý tui một chút cho ra mắm ra muối.

  Tâm lý của người có món đồ hay ngay cả tình cảm khi đã muốn dứt bỏ thì không muốn nhìn thấy nó nữa hay không muốn nó còn vương vấn trong đầu, tất cả chỉ muốn thanh thản.

  Trở lại còm sĩ Ngự, chuyện còm sĩ không muốn trả lời thì cũng như người muốn bỏ món đồ kia bởi còn quan tâm là điều vô bổ, mất giờ, chứ không phải là không biết gì, mà còn biết lắm.

  Động não là nhu cầu cho người còn thích món đồ second hand, và tại sao lại thích, thích có thể là chưa bao giờ đuợc sài, thấy nó lạ, thích cũng có thể như mới tìm thấy một chút gì thật thú vị, hay một khám phá mới và thét lên " má nó, bọn cs chỉ là bọn treo đầu heo bán thịt chó"

  Phản hồi: 

  Có vị nào đã đọc qua quy chuẩn xả thải ở miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa?

  Tôi tin rằng người Việt Nam nói chung vào thời nào cũng đều bị bỡ ngỡ khi buộc phải du nhập kiến thức và các phương pháp làm ăn, tổ chức xã hội mới. Sắp tới đây, mỗi lần bước vào một thỏa ước thương mại tự do mới, người Việt sẽ phải học hỏi khối điều. Nhưng người dân cũng như nhà cầm quyền có quan niệm đây là dịp để học hỏi một cách thành thật hay chỉ coi đó như những cơ hội moi tiền của nước ngoài? Tôi cho là người Việt trong nước nên tiếp cận TPP như một bước ngoặt về VĂN HÓA.

  Phản hồi: 

  [quote="Tuan34"]Chu choa trời đất ôi! Cứ tưởng là "128" nghĩ ra được một lý thuyết triết lý chính trị cao siêu mới mẻ về chủ nghĩa CS nào đó, chứ ai ngờ đâu lại lôi xì líp rách và xà lỏn thủng đáy ra ngồi trước nhà để rao bán bán garage sale. Hihihi, chỉ có hai món ấy mà từ 4, 5 năm nay gã cứ ấm ức rêu rao cho lọt đến tai mọi người là "tại sao tôi có 2 câu hỏi này mà chẳng có trí thức hải ngoại nào lên tiếng trả lời giùm hết vậy?"
  Đúng là quái nhân đất Việt.[/quote]

  Này cụ tuan34, đồ cổ rất ư nà quý , nà (đáng cho) vô rá sao cụ lại bẩu "xì líp rách và xà lỏn thủng đáy" nà thế nầu? hử?
  Tại sao "không có trí thức hải ngoại nào lên tiếng trả lời giùm"? Bởi tại vì thì là mà.... các cụ í nhường cho người tự hỏi, sẽ tự động não để tự giả nhời. Cái vụ này đã xẩy ra "đúng quy trình" dzư đã dự báo, người tự hỏi đã tự giả nhời. Hehe.
  Dự báo thời tiết: trong tháng năm và dzững tháng kế tiếp: trời sẽ nóng khủng, sẽ hạn khủng, đỉnh điểm của những ngày nóng khủng, hạn khủng nà.... có thể sẽ có mưa rào hay mưa dầm... nà.... sẽ có những câu hỏi trên cả "hóc búa", không có trí thức hải ngoại nào (có đủ trình) để lên tiếng trả lời, rùi..... người hỏi sẽ tự giả nhời, sau khi đã động não hơn 4 năm.....
  Mọi chiện xảy ra "đúng quy trình" tuần hoàn của .... nhà sản. Hehe.

  Phản hồi: 

  "128" viết:
  "1- Nước ta là nước XHCN theo CN Mác Lê nin thì là theo cái gì?"
  ...Thực ra thì phương thức sản xuất của CNXH là làm ăn tâp thể. Nhà nước có hai thành phần sở hữu tư liệu sản xuất là công hữu và tập thể là hợp tác xã, xóa bỏ hình thức chiếm hữu tư nhân như tư bản. Đây là trên lý thuyết còn trong thực tế thì khác. blah blah
  Còn câu thứ hai: "2- Cụ thể ở nước ta, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản?" thì để tôi suy nghĩ đã, điều dễ thấy và đơn giản nhất là nước ta XHCN thì có Đảng CS độc tài và độc quyền, một hình thức nhà nước cực kỳ lạc hậu và phản động ở thế kỷ XXI, người dân không có quyền dân chủ, mất đủ mọi thứ tự do. Dễ thấy ngay trước mắt khi mọi khách nước ngoài đến thăm thủ đô Hà Nội là có cái mả nổi ở Ba Đình gọi là Lăng Hồ Chí Minh, một biểu tượng lố lăng, điên rồ của tệ sùng bái cá nhân..."
  blah blah

  Chu choa trời đất ôi! Cứ tưởng là "128" nghĩ ra được một lý thuyết triết lý chính trị cao siêu mới mẻ về chủ nghĩa CS nào đó, chứ ai ngờ đâu lại lôi xì líp rách và xà lỏn thủng đáy ra ngồi trước nhà để rao bán bán garage sale. Hihihi, chỉ có hai món ấy mà từ 4, 5 năm nay gã cứ ấm ức rêu rao cho lọt đến tai mọi người là "tại sao tôi có 2 câu hỏi này mà chẳng có trí thức hải ngoại nào lên tiếng trả lời giùm hết vậy?"
  Đúng là quái nhân đất Việt.

  Phản hồi: 

  Bác Ngứa Ngáy bàn về Mac-Le, CNXH ở VN cũng không sai. Có lẽ bác học nhiều về chính trị chăng ?
  Bác nên tranh luận cái này đối với bọn tuyên láo ở VN.

  Bác hãy vận động bà con ở VN, KHÔNG đi bầu, KHÔNG tiếp tay gian lận Mac-Le
  Tại sao ? Để làm phép thử, nếu dân không đo bầu, coi xem Ngân, Quang có bao nhiêu số phiếu ?
  Coi xem Ngân, Quang đạt 95% số phiếu với bao nhiêu người đi bầu ?

  Phản hồi: 

  [quote="Ba Lúa"]Nói về bọn Mỹ, hay có cái màn mở garage sale để bán đồ cũ sau khi không dùng nữa, có nhiều người Mỹ phải nói là đại đa số dân nghèo, không có khả năng mua đồ mới nên phải lục lọi mà mua lại những đồ này để sài, những đồ này còn được gọi là second hand, người mới mua thì phấn khích lắm, còn kẻ bán thì cứ như trút được của nợ, vì để thì chật nhà, đem cho đôi khi không ai lấy, đem đi đổ đôi khi còn phải trả tiền cho dịch vụ dọn dẹp.[/quote]

  Cụ Ba viết đã chuẩn, dzưng tớ thấy cần phải chỉnh.... xo ri nhá.
  Có cái cũ .... cỡ ... 70 năm (hay nhiều hơn thế nữa) được xếp dô loại .... đồ cổ, được một "thành phần không nhỏ" thần dân xứ lừa rất nâng niu, iu quý, ôm chặt ... dzư ôm mai phớt lố, my first love, đêk muốn dzứt bỏ, dù "người đi xa mãi, trọn đời chẳng đến bên tôi", dzưng trái tim ta vưỡn còn thổn thức, tưởng nhớ những buồn dzui thuở 2 đứa còn tay trong tay dzung dzăng "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", tay trong tay đã đảo bọn "Mỹ Nguỵ" ở Sài gòn hoa lệ.

  Đồ cổ quý lắm nghe bà con. Thần dân xứ lừa còn chửa muốn cho nó dô bảo tàng viện đâu nhá. cbn

  Phản hồi: 

  Ba Lúa: "... những kiến thức này không khác gì câu chuyện món đồ second hand mà còm sĩ Ngự thì món bỏ, nhưng với còm sĩ Dân cấp xã thì quí bởi "cũ người nhưng mới ta". Đúng quá, chuẩn không cần chỉnh. Nhất là đối với hoàn cảnh nước CHXHCN Việt Nam ở thế kỷ XXI. CNXH đã bị thế giới vứt vào sọt rác rồi, thế mà cả cái Học viện chính trị HCM cùng Hội đồng lý luân TƯ và nhiều cơ quan nghiên cứu lý luân khác của VC như các khoa Mác Lê ở các trường đại học, tạp chí CS... vẫn hì hục nghiên cứu để học tập.
  Vì học tập Mác Lênin nên ta mới tiến sau Thái Lan và nhiều nước Asean khác trên dưới cả thế kỷ. Mọi gốc gác sai lầm của chính quyền VC đều do cái CNXH gây ra nên bên cạnh việc đấu tranh vì cơm áo gạo tiền trước mắt thì trí thức nên đấu tranh về quan điểm thể chế chính trị, "đánh rắn phải đánh rập đầu."
  Nếu biết cách suy nghĩ (bình luận) thì bất kỳ câu nói nào của VC cũng có thể còm được. Nếu họ nói đúng thì ta phân tích khía cạnh đúng để mọi người hiểu. Thế nhưng có mấy khi họ nói đúng đâu. Còn nếu họ nói sai thì ta vạch ra cái sai mà phê phán. Việc gì phải giơ cờ trắng là "đi hỏi Pác Hồ và Trọng Lú" như còm sĩ Trần Thị Ngự
  Ví dụ VC nói "kinh tế thị trường đinh hướng XHCN" thì trung tướng Trần Độ phê phán luôn "KInh tế thị trường là KTTT, XHCN là XHCN", còn ông Bộ trưởng Bùi Quang Vinh thì đập luôn "đi tìm mãi cũng không thấy cái mô hình này đâu".
  Ví dụ đối với câu: "1- Nước ta là nước XHCN theo CN Mác Lê nin thì là theo cái gì?" Thì rõ ràng đây là câu nói nhăng nhít của quan chức VC. Bản thân người nói chỉ biết nói nhưng chẳng hiẻu ý nghiã là nói cái gì thì cần gì giải thích cho mất sức lao động. Thực ra thì phương thức sản xuất của CNXH là làm ăn tâp thể. Nhà nước có hai thành phần sở hữu tư liệu sản xuất là công hữu và tập thể là hợp tác xã, xóa bỏ hình thức chiếm hữu tư nhân như tư bản. Đây là trên lý thuyết còn trong thực tế thì khác. CNXH là không có bóc lột trên lý thuyết nhưng trong thực tế thì bóc lột tàn nhẫn và thậm tệ.
  Còn câu thứ hai: "2- Cụ thể ở nước ta, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản?" thì để tôi suy nghĩ đã, điều dễ thấy và đơn giản nhất là nước ta XHCN thì có Đảng CS độc tài và độc quyền, một hình thức nhà nước cực kỳ lạc hậu và phản động ở thế kỷ XXI, người dân không có quyền dân chủ, mất đủ mọi thứ tự do. Dễ thấy ngay trước mắt khi mọi khách nước ngoài đến thăm thủ đô Hà Nội là có cái mả nổi ở Ba Đình gọi là Lăng Hồ Chí Minh, một biểu tượng lố lăng, điên rồ của tệ sùng bái cá nhân.
  Chị Trần Thị Ngự OK chưa? Có gì thì bổ sung thêm, còn tôi sẽ bổ sung thêm sau nếu nghĩ ra ý gì mới. Rất tiếc là CNXH đối với chị Ngự thì là đồ sài qua tay người khác (ý của Ba Lúa) nhưng lại không động não để trả lời được. Đã có sẵn gạo và thức ăn nhưng lại không biết chế biến thành bữa cơm khi người ta yêu cầu cũng giống như trường hợp trả lời những câu hỏi của quần chúng.

  Phản hồi: 

  Mấy hôm ni tớ mắc tiếu ngạo giang hồ, quay dzìa nhà, dô dân lận thấy cuộc đời sao mờ dzui quá xá là dzui, bèn nhảy dô chém..... gió. Hehe.

  Nghe đây, hễ đọc "lội dzung" còm thì thấy liền tức thì cái bản chất không thể thay đổi của đứa viết còm.
  Cái tư dzy lùn đêk biết rằng thì là mà, bọn "phản động" đánh giá phẩm, chứ lượng có đông như quân nguyên (128 hay nhiều hơn thế nữa) cũng đêk ai thèm nghe, nhớ nhá.
  Cái thời nghe "128" xúi dại đã qua lâu rùi, thế kỉ nì là thế kỷ 21. Đảng đã cho ta sáng mắt sáng lòng, xứ lừa còn đang phấn đấu để..... đến hết thế kỷ nì được dòm thấy thiên đường xã nghĩa, nhá :)

  DL ui nà DL, mần ăn dzư thía nầu mờ hơn 4 năm rùi, dân trí một số bọn chả nâng lên thêm một xen ti mét nầu! :)

  Bỏn chọc để bỏn cười, bỏn đêk chấp vặt, thù dai. Bởi... quân tử, trượng phu thì... "không bao giờ đánh phụ nữ dù bằng cành huê hồng". Nhớ nhá.

  Hehe, đứa nầu nhột là tại nó..... nhột, tớ đêk chỉ đích danh "chính mi" nhá. Hehe
  Mà nì, chớ có dại dột mà tiên bố nà tớ sợ nhá, tớ đêk sợ đứa nầu sất.
  Tớ đêk muốn nhai nhai đi nhai lại, rủi các còm sĩ khác dán mác cho tớ, hic hic, hu hu. Mất công tớ đi méc má sấp nhỏ. Hehe

  Phản hồi: 

  Dân cấp xã viết :
  "Pác Hồ không cho hỏi mà pác bảo các cháu chỉ biết vểnh tai ra mà nghe thôi."

  Hồ Chí Minh đang áp dụng tập trung dân chủ của đảng cướp Mac-Le đó . Tôi cứ nghĩ "tập trung dân chủ" chỉ áp dụng cho đảng viên Mac-Le nhưng Hồ Chí Minh lại láo lếu đem ra áp dụng cho cả nước

  Bác Dân cấp xã,
  -Donald Trump đại diện đảng Cộng Hòa Mỹ ra tranh cử tổng thống. Trump có vài phát biểu cực đoan, cũng đáng lo ngại. Và cũng có những nhận xét đi theo chiều quan tâm trong cuộc sống của người Mỹ, có cái đúng thôi, nhưng cách giải quyết của ông ta có thể phải xét lại

  -Tại vì bác xài nhiều nicks quá cho nên một số độc giả DL nghi ngờ, không thích. Xài nhiều nicks là quyền của bác và một số độc giả DL không thích cũng là quyền của họ.
  Trao đổi quan điểm có hai dạng ; về nội dung hoặc với người viết còm hoặc cả hai . Đối với tôi, nếu bác xài nhiều nicks, tôi chỉ trao đổi quan điểm về nội dung thôi

  " ... lại được học hành đến đầu đến đũa là may mắn hơn người đấy. "
  Hãy cùng nhau cố gắng tạo ra môi trường học hành trong nước một cách bình đẳng và có ích.
  Bác Dân cấp xã, nếu đang ở trong nước, hãy cố gắng vận động người thân, bạn bè, hàng xóm một cách đơn giản trong việc áp dụng quyền con người. Không nhất định phải rắc rối lao vào Mac-Le, CNXH làm gì, mà đi thẳng vào sinh hoạt lành mạnh hàng ngày, một cách tự do và dân chủ. Trực tiếp vào cuộc sống mà lý luận và hành động. Ở nước ngoài như tây Âu, người "dân thường", chả mấy ai thắc mắc CNXH, mấy tên gian ác Lenin, Stalin, ... có học thuyết gì, mà họ chỉ biết trực tiếp :
  -tôi đang và sẽ cần cái gì
  -quyền nào của tôi
  -ai chịu trách nhiệm
  -làm thế nào thực hiện

  Mấy cái trò "chủ trương của chính phủ", nếu họ thấy không phù hợp là họ biểu lộ ngay quan điểm, không hài lòng và đòi thay đổi cho dù được quốc hội đồng ý
  Ở VN cái câu "chủ trương của đảng" lại càng láo lếu hơn nữa khi bắt dân và nhà nước phải chấp nhận

  Phản hồi: 

  [quote="Dân cấp xã"].....vv....[/quote]

  Thấy còm sĩ Dân cấp xã trả lời được hai câu hỏi tự hỏi và tự trả, đây là một nỗ lực rất kiên trì và thành ý, Lúa tui xin tuyên dương còm sĩ.

  Nói về bọn Mỹ, hay có cái màn mở garage sale để bán đồ cũ sau khi không dùng nữa, có nhiều người Mỹ phải nói là đại đa số dân nghèo, không có khả năng mua đồ mới nên phải lục lọi mà mua lại những đồ này để sài, những đồ này còn được gọi là second hand, người mới mua thì phấn khích lắm, còn kẻ bán thì cứ như trút được của nợ, vì để thì chật nhà, đem cho đôi khi không ai lấy, đem đi đổ đôi khi còn phải trả tiền cho dịch vụ dọn dep.

  Thấy còm sĩ Dân cấp xã khen còm sĩ Ngự hải ngoại Mỹ thông minh, tui cũng tin là thật bởi với những kiến thức, kinh nghiệm về xhcnVN hay chủ nghĩa Mác xít - lê nin nít thì còm sĩ Ngự đã từng kinh qua, và những kiến thức này không khác gì câu chuyện món đồ second hand mà còm sĩ Ngự thì món bỏ, nhưng với còm sĩ Dân cấp xã thì quí bởi "cũ người nhưng mới ta".

  Phản hồi: 

  IndiYo viết :
  " Dự án trước mặt: Lò nguyên tử.
  Mấy bố Đảng Lừa nên đo kích thước hòm ngay từ lúc này. Khi lò nguyên tử rò rỉ, mấy cha chỉ có cơ hội thử áo quan. No second chance. "

  I can you.
  Khi lò nguyên tử rò rỉ, bọn vô trách nhiệm trong TƯ đảng Mac-Le như Phúc, Quang, Ngân ... cao bay xa chạy qua đế quốc Mỹ để trốn phóng xạ. Chỉ có dân đen ở lại là khổ thôi, toàn vùng ĐNÁ

  Dứt khoát không Lò nguyên tử, không đi bầu
  Cho dù các bác KHÔNG đi bầu, Phúc, Quang, Ngân sẽ vẫn trúng cử trên 85%, trên 90% ! Đi bầu làm gì cho mất giá trị của các bác, làm trò hề cho bọn gian lận !

  Phản hồi: 

  Câu hỏi:
  1- Nước ta là nước XHCN theo CN Mác Lê nin thì là theo cái gì?
  2- Cụ thể ở nước ta, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản?
  Còm sĩ Trần Thị Ngự trả lời: "Cái lày thì chỉ có Trọng nú hay nà pác Hồ thì mới biết câu trả lời vì chính họ sản sinh cái thứ XHCN đó ở VN."
  Trước câu trả lời như thế thì có thể trả lời lại như sau:
  - Câu trả lời của Ngự là thông minh.
  - Trả lời như thế thì thà đừng trả lời cho xong.
  Để Trần Thị Ngự biết thêm về xã hội CS trước đây hồi pác Hồ còn sống, tôi xin tóm tắt vài lời nhận xét chứ không sách báo nào viết: Pác Hồ dạy cả một thế hệ thanh niên: "Đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần, làm bất cứ việc gì Đảng giao phó (hay ra lệnh), mua bất cứ thứ gì được mậu dịch phát tem phiếu, lĩnh bất cứ đồng lương nào được chính phủ cấp phát, nói bất cứ điều gì được ban tuyên huấn (nay là ban tuyên giáo) dạy cho. Pác Hồ không cho hỏi mà pác bảo các cháu chỉ biết vểnh tai ra mà nghe thôi.
  Có hiểu thực tại quá khứ như thế thì mới thông cảm với đồng bào sống trong nước.
  Nay nhờ có internet (cụ thể là Dân luận) thì mới nghĩ được ra câu hỏi và mới dám hỏi trên phương tiện thông tin đại chúng. Hỏi Trọng Lú thì Trọng lú bảo: "Hỏi như thế là phản động, là chống Đảng, là bị 'các thế lực thù địch xúi giục'."
  Hồi Lê Duẩn còn sống, Duẩn sang ông anh cả Liên xô để bồi dưỡng về kiến thức XHCN. Duẩn nghe giảng "CNXH là chính quyền xô viết cộng với điện khí hóa toàn quốc
  Duẩn về nước giảng ở trường Nguyễn Ái Quốc như sau: CNXH là chính quyền xô viết Ngệ tĩnh cộng với MẤT ĐIÊN TOÀN QUỐC, cứ thế mà thực hiện.
  Chúng ta cùng phía, đá nhau làm gì. OK chứ? Thỉnh thoảng tranh luận tí chút cho vui và cũng bổ ích. Thế hệ lãnh đạo ngày nay là thế hệ hưởng thụ mà bọn hưởng thụ là bọn vô lại. Hỏi Trọng nú thì có khi Trọng nú lại bảo "Vào lăng mà hỏi Hồ chí Minh." Anh nọ đổ thừa cho anh kia là một trong những đặc tính của VC.
  Chắc Ngự ở nước Mỹ thì biết rất rõ: thế hệ tổng thống sau hơn tổng thống trước đủ mọi phương diện để đáp ứng được thời đại, còn ở cái xứ lừa nước mình thì lãnh đạo đời sau thua xa lãnh đạo đời trước nên Hồ chết đã ngót nghét nửa thế kỷ rồi, thời đại thay đổi mà lãnh đạo thế hệ sau cứ phải học dài thế hệ lãnh đạo trước. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho nước ta tiến bộ thụt lùi. Thế hệ lãnh đạo trước dạy cho con cháu đánh Mỹ, thế hệ lãnh đạo hiện nay lại cho con cháu sang Mỹ học tập để về ...xây dựng CNXH theo đường lối cha ông. Điều này thì đã có người trước tiên tri "Đánh Mỹ cứu nước, mời Mỹ cứu dân."
  Người dân mièn Trung khổ lắm, tàu ra khơi xa đánh cá thì bị tàu "lạ" đâm chìm, nhà nước hèn mạt không dám nói thẳng là tàu Trung quốc, đánh bắt gần bờ thì cá bị chết do chất độc thải ra. Cái nghèo về vật chất kéo theo cái nghèo về trí tuệ. VC tôn thờ vô sản dẫn đến tình trạng vô học. "Nhân bất học bất tri lý." Ngự ở nước văn minh lại được học hành đến đầu đến đũa là may mắn hơn người đấy.

  Phản hồi: 

  Mình muốn tự khen mình quá!
  Chỉ dùng hơn 10 từ mà "Con Khỉ" phải nhẩy dựng lên như bị ném vào thùng mắm tôm!

  Nếu muốn biết 1- VN là nước XHCN theo CN Mác Lê nin thì là theo cái gì? 2- Cụ thể ở VN, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản? thì tự tìm hiểu đi, "Trăm nghe không bằng một thấy" HÃY VỀ HÀ TĨNH TẮM BIỂN, SAU ĐÓ ĐI ĂN LẨU HẢI SẢN, RỒI VỀ KHÁCH SẠN, NẰM LÊN GIƯỜNG VÀ SẼ TỪ TỪ NHẬN RA CÂU TRẢ LỜI.

  Lưu ý: Chỉ mua vé 1 chiều cho đỡ phí tiền vé chiều về!

  Phản hồi: 

  [quote=DÂN CẤP XÃ] Câu hỏi như sau:
  1- Nước ta là nước XHCN theo CN Mác Lê nin thì là theo cái gì?
  2- Cụ thể ở nước ta, một nước XHCN thì khác gì các nước tư bản?[/quote]

  Cái lày thì chỉ có Trọng nú hay nà pác Hồ thì mới biết câu trả lời vì chính họ sản sinh cái thứ XHCN đó ở VN.

  Pages