Đất nước

 • Bởi Admin
  30/04/2016
  1 phản hồi

  Cánh Cò

  Nhân bài thơ của cô giáo Lam ở Hà Tỉnh “Đất nước mình ngộ quá phải không anh?” đang làm xúc động cộng đồng mạng, xin mạn phép làm bài thơ nhỏ, tiếp nối nguồn cảm hứng của cô.

  Đất nước mình không những “ngộ” đâu em
  Mà phải nói là rất “ngầu” mới đúng
  Từ Bắc vô Nam dân không ai cầm súng
  Nhưng giết đồng bào là số một em ơi
  Người ở quê tưới rau bằng thuốc lạ
  Kẻ thị thành dùng hóa chất nuôi heo
  Miếng thịt đỏ để mười ngày không thối
  Và dân ta cứ thoải mái rao mời
  Thế cho nên Vũng Áng cá chết tươi
  Thì Sài Gòn chạy ra mua bằng hết
  Những chiếc xe to chất đầy cá chết
  Vào trong Nam làm nước mắm cho dân
  Đất nước mình xem ra rất tương thân
  Nhưng chuyện ấy chỉ xảy ra trong đảng
  Cán bộ chở che nhau vì ăn chung một ảng
  Bất kể nhân dân trắng mắt ngồi chờ
  Cho tới khi dân nổi dậy bất ngờ
  Thì đảng mới giả vờ…xin lỗi
  Em tin đi, dân sẽ cười tha tội
  Bởi đất nước mình là một lũ mau quên
  Đất nước mình lây nhiễm bệnh mau quên
  Nên Vũng Áng cũng chỉ là chuyện nhỏ
  Hãy nhìn kỹ cả nước mình bỏ ngỏ
  Tàu hay Tây bất kể, tự nhiên vào.
  Đất nước mình ngầu lắm mới tự hào
  Mẹ liệt sĩ ngắm tượng đài quên đói
  Trẻ vùng cao ở truồng chân quên mỏi
  Chạy tới trường cho kịp trống điểm danh
  Đất nước mình đầy một lũ lưu manh
  Lấy tiếng loa phường thay cho súng ống
  Dân cứ mãi tin vào ngày mai thơ mộng
  Chẳng còn bao xa nên tiếp tục chịu đòn
  Đất nước mình có một lũ luồn trôn
  Quỳ mọp trước cả tập đoàn quỷ đỏ
  Đất nước mình cứ mỗi ngày mỗi nhỏ
  Vì đất đai bị chia chát trăm lần.
  Đất nước mình vậy đó, cứ lâng lâng
  Như say thuốc chạy lòng vòng... mãi mãi.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Tang thương quá! quặn đau đất nước mình
  Đến bao giờ? thoát suy nghĩ lối mòn
  Bẻ cong sự thật của bọn lưu manh.
  Cho ngày ấy, chúng ta tìm anh em
  Chia cho nhau bài học đến sống còn
  Lấy sự thật chỉ đường ta cùng bước
  Trong tối tăm, sự thật là ánh đuốc
  Dẫn chúng ta cùng đến đích tương lai.