Xăm chữ “Sát Cộng” - Từ góc nhìn của Luật Nhân quyền Quốc tế

 • Bởi Sapphire
  14/04/2016
  16 phản hồi

  Phạm Lê Vương Các

  Nguyễn Viết Dũng có xăm chữ “Sát Cộng” trên bắp tay đã gây ra nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng đây là quyền tự do quan điểm, bày tỏ chính kiến của cá nhân Dũng. Nhưng có ý kiến cho rằng nội dung này mang tính kích động bạo lực. Có thể thấy việc ủng hộ hay phê phán hình xăm này phần lớn được soi chiếu dưới quan điểm chính trị của trạng thái yêu và ghét. Bài viết này sẽ phân tích về mặt pháp lý hình xăm chữ “Sát Cộng” của Dũng có được thừa nhận theo Luật Nhân quyền Quốc tế hay không.


  Hình xăm chữ "Sát Cộng" trên tay Nguyễn Viết Dũng (Ảnh: Bạch Hồng Quyền)

  1. Quyền tự do quan điểm và biểu đạt được ghi nhận trong Điều 19 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, được tái khẳng định và cụ thể hóa trong Điều 19 Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).

  Theo Khoản 1 và 2 Điều 19 của ICCPR: “Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp. Mọi người có quyền tự do biểu đạt; quyền này bao gồm tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi thông tin, ý kiến, không phân biệt lĩnh vực, hình thức tuyên truyền bằng miệng, bằng bản viết, in, hoặc dưới hình thức nghệ thuật, thông qua bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào tuỳ theo sự lựa chọn của họ".

  Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 19 này cũng xác định “quyền tự do biểu đạt” không phải là một quyền tuyệt đối mà có thể phải chịu một số hạn chế nhất định được quy định trong pháp luật và là cần thiết để tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác và để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sự bình yên hoặc đạo đức xã hội.

  2. Trong Bình luận chung số 10 Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc giải thích về phạm vi giới hạn của quyền này, Ủy ban đã phân biệt giữa “quyền tự do quan điểm” với “quyền tự do biểu đạt”. Ủy ban khẳng định quyền tự do quan điểm (thuộc phần nội tâm-bên trong) là quyền tuyệt đối, không được hạn chế hay tước bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình huống khẩn cấp của quốc gia. Tuy nhiên, quyền tự do biểu đạt (phần thể hiện ra ngoài) có thể phải chịu những hạn chế nhất định.

  3. Trở lại trường hợp của Dũng, nếu Dũng có quan điểm “Sát Cộng” hay “Giải trừ cộng sản” thì đó là quyền tự do quan điểm, là suy nghĩ thuộc phần nội tâm- bên trong của cá nhân Dũng, Dũng có quyền giữ lấy vì được thừa nhận và bảo vệ theo Luật Nhân quyền Quốc tế.

  Tuy nhiên, khi quan điểm này đã được xăm lên bắp tay thì nó không còn là phần tự do quan điểm, mà nó đã chuyển sang phần “tự do biểu đạt” (thể hiện ra bên ngoài). Và vì vậy, sự biểu đạt này có thể phải chịu những hạn chế nhất định theo quy định Khoản 3 Điều 19 của ICCPR.

  4. Xăm chữ “Sát Cộng”, từ "Sát" hiểu theo đúng nghĩa là Giết hay Tiêu diệt. Nếu hiểu theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thì nội dung của nó vẫn là mang tính thù ghét nhắm vào một nhóm người, một hệ tư tưởng. Điều này là không được thừa nhận theo luật Nhân quyền quốc tế vì nó đã phạm vào "nguyên tắc gây hại". Nguyên tắc gây hại trong trường hợp này là nội dung của nó rõ ràng đã thể hiện thông điệp mang tính thù ghét, ẩn chứa bạo lực hoặc cổ súy bạo lực đang nhắm vào một nhóm người và một hệ tư tưởng.

  5. Hình xăm“Sát Cộng” - xuất phát từ những người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh. Đó là một phần của lịch sử bắn giết nhau của dân tộc. Biểu đạt lại những nội dung này không những không mang lại một giá trị gì tốt đẹp hơn khi hướng đến tương lai, mà chỉ càng làm cho lòng khoan dung, sự hòa giải cho dân tộc càng thêm khó khăn và bế tắc.

  6. Từ góc nhìn chính trị, để tìm kiếm sự thay đổi cho đất nước trong tương lai theo chiều hướng tiến bộ và nhân bản hơn, cần đến các thông điệp mang giá trị phổ quát mà cả nhân loại thừa nhận và đang phấn đấu để đạt được. Thông điệp về các giá trị Dân chủ và Nhân quyền là một phương tiện tốt để nắm lấy và sử dụng.

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  16 phản hồi

  Ngoài những ý kiến của Tran Thi Ngự, tôi xin thêm rằng tác giả Phạm Lê Vương Các đã có một cái nhìn rất nông cạn và hồ đồ về "luật nhân quyền quốc tế" khi cho rằng hai chữ "Sát Cộng" trên cánh tay của Nguyễn Viết Dũng "không được thừa nhận theo luật Nhân quyền quốc tế vì nó đã phạm vào "nguyên tắc gây hại"".

  Bất cứ cố gắng nào nhằm giới hạn quyền tự do biểu đạt dựa vào "harm principle" phải thỏa mãn ba (03) điều kiện sau đây:

  1. Bị ngăn cấm bởi pháp luật: Điều luật ngăn cấm này phải hội đủ các tiêu chuẩn rõ ràng và chính xác. Các loại luật mù mờ không rõ ràng như "gây bất ổn xã hội" hoặc "tạo hình ảnh xấu cho nhà nước", v.v... đều không hội đủ tiêu chuẩn này.

  Hiện nay, không có một điều luật nào tại VN ngăn cấm việc xâm hai chữ "Sát Cộng" lên người, và Nguyễn Viết Dũng đã không vi phạm bất cứ một điều luật nào tại VN.

  Do đó, điều kiện đầu tiên đã không được thỏa mãn.

  2. Sự ngăn cấm phải phục vụ cho mục tiêu chính đáng (legitimate): Ngay cả khi điều kiện đầu tiên được thỏa mãn, tức là Dũng vi phạm luật của VN, thì điều luật ngăn cấm này phải phục vụ cho mục tiêu chính đáng. Cụ thể là nhằm bảo vệ: (a) danh dự và uy tín của người khác; (b) an ninh quốc gia; (c) trật tự xã hội; (d) sức khỏe cộng đồng; hoặc (e) đạo đức xã hội.

  Không thể lý luận rằng hai chữ "Sát Cộng" xâm trên cánh tay của Dũng lại ảnh hưởng đến uy tín người khác, nguy hại cho an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe hoặc đạo đức cộng đồng.

  Do đó, điều kiện thứ hai không được thỏa mãn.

  3. Việc ngăn cấm phải thật sự cần thiết: Ngay cả khi việc ngăn cấm phù hợp với điều luật rõ ràng (điều kiên thứ nhất) và phục vụ cho một mục tiêu chính đáng (điều kiện thứ hai), thì việc ngăn cấm này phải được xem như một biện pháp thật sự cần thiết hầu bảo vệ cho mục tiêu chính đáng nói trên.

  Không cần lý luận dài dòng, ta cũng thấy rõ rằng việc ngăn cấm Dũng xâm hai chữ "Sát Cộng" không thỏa mãn điều kiện thứ ba.

  Trên đây chỉ tóm tắt ngắn gọn những điều kiện cơ bản cần phải thỏa mãn trước khi giới hạn quyền tự do biểu đạt. Tác giả Phạm Lê Vương Các cần có một sự hiểu biết tối thiểu về luật pháp trước khi kết luận một cách hồ đồ và thiển cận rằng hai chữ "Sát Cộng" ... "không được thừa nhận theo luật Nhân quyền quốc tế vì nó đã phạm vào "nguyên tắc gây hại".

  Luật & Pháp

  Còn bàn về chuyện "luật pháp", pháp luật, pháp quyền ... và liên quan ... Thì chính bà cố luật sư Ngô Bá Thành, cũng là 1 Tiến sĩ Luật tốt nghiệp từ 2 nước Pháp & Tây Ban Nha, một người thiên tả / thiên cộng, và hội chủ của tổ chức "Phụ nữ đòi quyền sống/sướng" thời VNCH, cộng tác với vc sau 75 ( đại biểu quốc hội vc, phó chủ nhiệm hội Luật gia vc ... ) đã từng "PHẢI" nói:

  "Việt cộng có một rừng luật nhưng sử dụng/ xài luật rừng"
  (Hiện nay, bàn luận về "Quốc Tế Công Pháp" ở VN , với VC thì không khác "bad jokes" mấy ! Đó là chưa "nói đến " cơ chế & khả năng "thực thi / thực hành / áp dụng / bảo vệ / chế tài..." ... liên quan đến bảng "Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" của chính tổ chức Liên Hiệp Quốc )

  Vì vậy, ai quan tâm & rảnh rang bàn chuyện "pháp quyền" với vc ... thì chắc cũng tương tự như cảnh: "âm binh chuyện trò với thầy pháp"... Phần tôi thì XIN THIỆP, miễn bàn xa hơn ( tổn hao tâm lực & vô ích) !


  Luật rừng

  o0o
  Xin hỏi PLVC: Tại sao Nguyễn Viết Dũng lại bị "bỏ tù" ? Nếu giải thích việc này không thuận lý lẻ ( trên góc nhìn luật pháp) thì "không nên bàn" về việc Nguyễn Viết Dũng "có thể" vi phạm các điều lệ / luật .. etc. của bảng Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền = > "not fair " trên vị thế của một "môn sinh luật" & "no use" trong "thực tế" .

  Luận bàn về "SÁT THÁT" & "SÁT CỘNG"

  Quân Mông Cổ ngày xưa là một đạo quân "hung thần" với nhân loại. Có người đã ví von: "Chỗ nào quân Mông cổ đi qua là cỏ cũng không sống / mọc nổi". Nhưng... (tạm ôn lại lịch sử)

  - Thời nhà Trần, quân dân VN đã BA lần đánh đuổi quân nhà Nguyên ( Nguyên là quốc hiệu của Tàu khi Mông cổ đã thống trị nước Tàu). Quân dân đoàn kết, một lòng chống quân xâm lược Mông cổ, với khí thế tiêu biểu như: "Hôi Nghị Diên Hồng". Từ tướng lãnh đến binh sĩ, từ bô lão đến thiếu niên đều quyết tâm chống quân Nguyên

  Vài điển hình - như lịch sử ghi lại- ở dưới:

  Trần Quốc Tuấn (Hưng Đạo Vương): "Xin bệ hạ hãy chém đầu tôi trước rồi hãy hàng" và sẵn sàng "hạ mình tắm cho đồng liêu", để xóa hiềm khích "cá nhân", tạo đoàn kết cùng chống giặc Mông.

  Trần Thủ Độ: " Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo".

  Trần Bình Trọng: "Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc" (Trả lời: Khi sa cơ bị bắt, được khuyên dụ quy hàng).

  Bô lão thì: "Quyết chiến, quyết chiến, quyết chiến!".

  Thiếu niên như Trần quốc Toản (chưa đủ tuổi) thì cũng góp sức chiêu quân mải mã để: "Phá cường địch báo hoàng ân" (nên hiểu "hoàng ân" là "ơn / nợ nước" mà vua là đại diện của nước thời phong kiến).

  Lương dân như Phạm Ngũ Lão (lúc chưa tòng quân) ngồi đan sọt ngẫm nghĩ binh thư, việc nước, giáo đâm vào đùi vẫn không để ý...

  Ngày xưa, biểu tượng "SÁT THÁT" là ý chí, là quyết tâm, là khí thế, là sức mạnh,... của quân dân Việt đánh đuổi được quân Mông cổ. Mông cổ là đại diện cho SỰ ÁC (ác nhân, tàn bạo, hung hãn, dã man... với nhân loại) => Vì vậy, SÁT THÁT cũng đồng nghĩa với "tiêu diệt cái ác".

  Hiện tại, thì Cộng sản nói chung là đạo quân "cuồng đồ" (sát nhân, khủng bố, cướp bóc, giam hãm, đàn áp...) những ai "dám" có "chính kiến" khác với "cuồng kiến" của "cộng sản". Trước mắt, như mọi người Việt - với cái đầu của CON NGƯỜI - đều có thể nhìn thấy, Việt cộng còn tệ hại, xấu xí đáng sợ & "ghê tởm" hơn cả những "ác nhân Mông cổ" ngày xưa. Quân Mông cổ chỉ tiêu diệt, đàn áp, hà hiếp, tàn ác... với "ngoại nhân". Nhưng CS thì CẢ HAI, bất kể lân bang /ngoại nhân & cùng nước / đồng bào,... . "Người cs/ vc" khi cần dành, cần bảo vệ quyền lợi của 'bản thân & phe đảng' thì họ đều "SÁT" tất tần tật. Thậm chí, đồng chí, cha mẹ, anh em, thầy-cô, ân nhân... nam-phụ-lão-ấu... vc cũng "giết / tàn sát / đày đọa... " luôn.

  => Vì vậy, "SÁT CỘNG" cũng đồng nghĩa với "TIÊU DIỆT CÁI ÁC". Cho nên, nếu có ước muốn cho người Việt - nhất là cho hậu sinh / các thế hệ tiếp nối - được quyền sống như CON NGƯỜI, cùng đồng hành với NHÂN LOẠI thì cộng sản phải biến mất trên dãy đất hình chữ S... ngày nào còn "sản" thì đất S sẽ còn suy sụp, dân tộc Việt còn phải chịu những "khổ nạn" không cần thiết.

  Nói cách khác và rõ ràng hơn nữa là Nguyễn Viết Dũng dù tuổi đời còn trẻ nhưng SUY NGHĨ THÌ KHÔNG NON (trẻ). Và như thấy trước mắt, thì có thể hơn hẵn nhiều ngài với học vị, ấn hàm, quan tước... "dán đầy ngực, đầy trán"... mà " suy nghĩ" thì giống như những con ếch "ngọ ngoạy" chờ chết trong nồi súp CS?! Mọi "người trưởng thành" đều biết là TỰ DO VÀ CS (ĐỘC TÀI) KHÔNG THỂ SONG HÀNH VÀ NÓ RÕ RÀNG NHƯ "1+1=2". Cho nên, tôi phải chấm hỏi sự "genuine về kiến thức" & "ý thiện tâm thành" của những ngài này trong việc tranh đấu cho quyền lợi "tha nhân" (quyền làm con người của dân VN ở đây). Vì rõ ràng là họ muốn dân VN làm "ếch chờ chết trong nồi súp" và tệ hơn nữa là họ còn "xúi dại" người khác là hãy làm CON ẾCH tốt hơn là làm CON NGƯỜI. (cho vc và liên hệ thì miễn bàn... vì ếch là nguồn sống / thực phẩm nuôi sống họ/vc mà!)

  Trong khi đó, tôi thiển nghĩ, dân Việt phải có khả năng để "đánh đuổi" quân "ác hơn Mông = vc" và "đặt để" vc vào " đúng chỗ" của vc mà! =>?!

  o0o

  (Chú thích: SỰ TÀN ÁC CỦA CS VỚI NHÂN LOẠI - đã được ghi chép lại với những bằng chứng khá rõ ràng - và nhiều hơn là đủ - để cho NHÂN LOẠI tham khảo... Ai muốn "tìm hiểu" thì trong thời buổi điện toán này, hầu hết "kiến thức tổng quát" của "loài người" có thể nói là "ở trong tầm tay" của 1 người quan tâm (it is up to a person - muốn đóng hay mở, bó/ bịt hay cởi... mà thôi-). Nói cách khác, "cs" là chuyện quá dài cho 1 ý kiến/ 1 góp ý/ 1 bài viết... nên tôi không đi vào chi tiết ở đây.)

  SB


  Fear

  Đồng ý với Tran Thi Ngự.

  Tác giả Phạm Lê Vương Các cần nghiên cứu thêm về "luật nhân quyền" trước khi viết.

  "Sát Cộng" = SÁT + CỘNG = (giết, diệt) + (communism - Chủ Nghĩa Cộng Sản, communists - người cộng sản)

  1. Nếu "Sát Cộng" = giết communists = GIẾT (những) NGƯỜI CỘNG SẢN thì đúng là hơi phiền với Luật Nhân quyền Quốc Tế, thậm chí là với bất cứ Bộ Luật Hình Sự nhân bản nào.

  2. Nhưng nếu "Sát Cộng" = diệt + communism = (TIÊU) DIỆT CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN thì cứ vô tư! Làm được điều đó thì bạn Dũng (Phi Hổ) sẽ được Lịch Sử đánh giá ngang với ngài Mikhail Sergeyevich Gorbachev đấy!

  Chúc bạn thành công!

  Tôi không bênh và cũng không chống việc khắc hai chữ "sát cộng" trên cánh tay của Nguyễn Viêt Dũng. Cũng như tác giả Phạm Lê Vương Các, tôi chỉ bàn theo quan điểm luật nhân quyền quốc tế.

  Phạm Lê Vương Các viết:
  Trong Bình luận chung số 10 Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc giải thích về phạm vi giới hạn của quyền này, Ủy ban đã phân biệt giữa “quyền tự do quan điểm” với “quyền tự do biểu đạt”. Ủy ban khẳng định quyền tự do quan điểm (thuộc phần nội tâm-bên trong) là quyền tuyệt đối, không được hạn chế hay tước bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả trong tình huống khẩn cấp của quốc gia. Tuy nhiên, quyền tự do biểu đạt (phần thể hiện ra ngoài) có thể phải chịu những hạn chế nhất định. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160414/xam-chu-sat-cong-tu-goc-nhin-cua-luat-nhan-quyen-quoc-te#sthash.EmCmh2bE.dpuf

  Vậy thì "hạn chế nhật định" bao gồm những gì? Thông thường, quyền tự do biểu đạt bị hạn chế bởi lý do an ninh công cộng và quyền lợi quốc gia hay sự vi phạm quyền riêng tư của người khác (right to privacy). Những lý do để gới hạn quyền tự do biểu đạt phải cụ thể, chứ không thể nói chung chung theo kiểu "lợi dụng quyền tự do để làm giảm uy tín lãnh đạo." Vậy trong trường hợp hai chữ "sát cộng" khắc trên tay của Nguyễn Viêt Dũng cụ thể xâm phạm đến quyền lợi của cá nhân như thế nào hay gây tác hại đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng ra sao?

  Phạm Lê Vương Các viết:
  Xăm chữ “Sát Cộng”, từ "Sát" hiểu theo đúng nghĩa là Giết hay Tiêu diệt. Nếu hiểu theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thì nội dung của nó vẫn là mang tính thù ghét nhắm vào một nhóm người, một hệ tư tưởng. Điều này là không được thừa nhận theo luật Nhân quyền quốc tế vì nó đã phạm vào "nguyên tắc gây hại". Nguyên tắc gây hại trong trường hợp này là nội dung của nó rõ ràng đã thể hiện thông điệp mang tính thù ghét, ẩn chứa bạo lực hoặc cổ súy bạo lực đang nhắm vào một nhóm người và một hệ tư tưởng. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160414/xam-chu-sat-cong-tu-goc-nhin-cua-luat-nhan-quyen-quoc-te#sthash.EmCmh2bE.dpuf

  Tôi không tin là luật quốc tế nhân quyền ngăn cản con người biều lộ tình cảm yêu hay ghét cá nhân hay các hệ tư tưởng. Các nhóm KKK, Nazi và các White Supremacy đều có chủ trương thù ghét người da màu và họ vẩn có quyền lập hội để bày tỏ quan điểm kỳ thị chủng tộc. Họ chỉ vi phạm luật nhân quyền khi họ có các hành động kỳ thị gây tác hại cho người khác. "Cộng" cũng có thể là chủ nghĩa cộng sản (tức là một hê tư tưởng). Vậy người ta có quyền tuyên bố "tôi ghét cộng sản" hay "tôi muốn tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản" hay không? Còn như khầu hiệu "tiêu diệt bọn tư bản thối nát" "tiêu diệt các thế lục thù địch" thì thế nào?

  Theo tôi, cái mà luật nhân quyền ngăn cản là viẹc xử dụng nhưng ngôn ngữ có mang tính cách thù gét để gây tác hại đến người khác hay xã hội một cách cụ thể. Trong án lệ của Mỹ có từ "fighting words," "incitement" hay "hostile environment" khi việc xử dụng ngôn ngữ gây ra tình trạng căng thẳng dẩn đến bạo lực.

  Xin đưa ra một thí dụ cụ thể từ án lệ Mỹ (Brandenburg v. Ohio, 1969) để có thể hiểu rõ hơn thế nào là "fighting words" hay "incitement" (kêu gọi). Vào năm 1964, Clarence Brandenburg, một lãnh tụ Ku Klux Klan (KKK) ở bang Ohio, liên lạc với một ký giả của đài truyền hình Cincinnati (bang Ohio) và mời ông này đến làm phóng sự về một cuộc tập họp biểu dương của nhóm KKK ở quận Hamilton trong mùa hè năm 1964. Một phần của cuộc biểu dương được quay phim và chiếu trên truyền hình, cho thấy một số đàn ông mặc áo choàng trắng, đội khăn che mặc (hoods), một số mang theo vũ khí, đốt hình thánh giá rồi bắt đầu thuyết trình (ghi chú: việc mặc áo choàng, đôi khăn che mặt, đốt thánh giá là biểu tượng các hành vi khủng bố của nhóm KKK). Một trong những lời phát biểu có đề cập tới khả năng (possibility) "trả thù" người da đen, người Do Thái và những người bệnh vực hai nhóm dân này. Một lời phát biểu khác cho rằng tổng thống, quốc hội và tối cao pháp viện tiếp tục tiêu diệt giống người da trắng. Brandenburg bi kết án khích động bạo lực, bị phạt một ngàn đô, và bị phạt tù từ một tới mười năm.

  Brandenburg kiện bản án là vi hiến và nội vụ lên tới Tối Cao Pháp Viện. Toà tối cao quyết định rằng chính quyền không thể trừng phạt các lời nói có tính khiêu khích trừ khi chúng trực tiếp kêu gọi bạo động hay các hành động phi pháp tức thời (imminent) bởi vì những lời rao giảng trừu tượng hay ngay cả các rao giảng về việc cần dùng tới bạo lực cũng không đống nghĩa với việc chuẩn bị hành động bạo lực.

  Phạm Lê Vương Các viết:
  Hình xăm“Sát Cộng” - xuất phát từ những người lính Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh. Đó là một phần của lịch sử bắn giết nhau của dân tộc. Biểu đạt lại những nội dung này không những không mang lại một giá trị gì tốt đẹp hơn khi hướng đến tương lai, mà chỉ càng làm cho lòng khoan dung, sự hòa giải cho dân tộc càng thêm khó khăn và bế tắc.

  Từ góc nhìn chính trị, để tìm kiếm sự thay đổi cho đất nước trong tương lai theo chiều hướng tiến bộ và nhân bản hơn, cần đến các thông điệp mang giá trị phổ quát mà cả nhân loại thừa nhận và đang phấn đấu để đạt được. Thông điệp về các giá trị Dân chủ và Nhân quyền là một phương tiện tốt để nắm lấy và sử dụng. - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160414/xam-chu-sat-cong-tu-goc-nhin-cua-luat-nhan-quyen-quoc-te#sthash.EmCmh2bE.dpuf

  Trong lời mở đầu, tác giả Phạm Lê Vương Các muốn phân tích vấn đề theo quan điểm luật nhân quyền quốc tế, vậy điều nào trong luật nhân quyền quốc tế nói tới lòng khoan dung và hoà giải dân tộc? Hai chữ "sát cộng" có thể không phù hợp trong hoàn cảnh đang có nỗ lực hoà giải dân tộc nhưng tôi tin rằng nó không nằm trong lãnh vực giới hạn quyền tự do biểu đạt.

  Nguyễn Jung viết:
  Tại sao còm của tôi bị đưa vào kiểm duyệt?

  Nguyễn Jung

  Có lẽ do hôm qua tôi xóa một còm không có ký tự của bác.

  HG

  Ông Nguyễn Minh Triết (?) đã từng nói đại khái "cắt bỏ điều 4 HP là tự sát" thì sao?

  Còn nếu dùng chữ Diệt cộng thay vì Sát Cộng có gì khác nhau không?

  Một bài phân tích tương đối tốt, có tình, lý và luật.
  Cá nhân tôi rất muốn đảng Cộng sản và nhà nước nước CHXHCN VN sụp đổ.
  Chúng ta có quyền đòi lật đổ, thay thế nhà nước Cộng sản bằng một nhà nước, chính quyền - không Cộng sản- nhưng, xâm chữ sát cộng lên bắp tay không phải là điều đáng hoan nghênh, bênh vực, vì

  Tên tác giả viết:
  Biểu đạt lại những nội dung này không những không mang lại một giá trị gì tốt đẹp hơn khi hướng đến tương lai, mà chỉ càng làm cho lòng khoan dung, sự hòa giải cho dân tộc càng thêm khó khăn và bế tắc.
  Từ góc nhìn chính trị, để tìm kiếm sự thay đổi cho đất nước trong tương lai theo chiều hướng tiến bộ và nhân bản hơn, cần đến các thông điệp mang giá trị phổ quát mà cả nhân loại thừa nhận và đang phấn đấu để đạt được. Thông điệp về các giá trị Dân chủ và Nhân quyền là một phương tiện tốt để nắm lấy và sử dụng.

  Dù không hoan nghênh việc xâm chữ Sát Cộng trên bắp tay Dũng, tôi không chê trách em vì tôi tin là em có đủ lý do tại sao, khi xâm chữ này.
  Chữ sát cộng trên bắp tay Dũng chưa đủ sức kích động, gây tác hại đến xã hội - như - các bài báo, thơ nhạc, đầy bạo lực, các tin cướp, hiếp, giết, lộ hàng đang lan tràn trong xã hội VN- Dũng là một cá nhân, không phải là một tập thể hay cơ quan truyền thông. Nếu được hướng dẫn đúng, em sẽ có thể trở thành người đấu tranh khôn ngoan hơn, có tầm vóc hơn.

  Nguyễn Jung

  2 chữ "Sát Cộng" cũng không khác gì khẩu hiệu ta thấy nhan nhản ở hải ngoại như Pro Choice. Phe Pro Choice ủng hộ quyền phụ nữ được giết hay hủy thai nhi, mà sao cho tới bi giờ cũng chưa thấy Luật Nhân quyền Quốc tế làm gì được họ, hén????? Chưa hết, 2 chữ "Giải Phóng" hay "Cách Mạng" cũng hàm chứa những hành động tiêu diệt phe chống đối, như CS Tàu, Bắc Hàn, VN, Polpot, Cuba, Nga,....đã thực hành gây giết chóc cho hàng trăm triệu con người, mà sao cho tới bi giờ cũng chưa thấy Luật Nhân quyền Quốc tế làm gì được họ, hén????? Nếu 2 chữ "Sát Cộng" được hiểu theo nghĩa rộng là Sát, Tiêu Diệt chủ nghĩa Cộng Sản, thì tòa án làm gì được nhau nào?????

  Lời Thề Diệt Cộng

  Xưa cha ông thích vào tay “sát Thát”
  Là lời thề quyết phá giặc Nguyên Mông
  Nay cháu con nguyện với lòng “diệt Cộng”
  Là lời thề cứu nước phục non sông.

  Bởi lũ Cộng đã không còn nhân tính
  Còn bạo tàn hơn cả rợ hung nô
  Còn dã man hơn sài lang hổ báo
  Giẫm nát quê hương, cấu xé đồng bào.

  Chúng nắm chặt cái gọi là chuyên chính
  Xua côn an du đãng giết dân ta
  Cái đảng cướp mệnh danh là vô sản
  Nay trở thành đảng cướp ma phi a.

  Một đảng cướp đang nắm quyền trị nước
  Ôi tủi hờn, oan khốc giống Rồng Tiên!
  Bốn nghìn năm con nối nghiệp cha truyền
  Đây là lúc sử xanh đầy ô nhục!

  Không thể được, lẽ nào ta khuất phục
  Để rợ Hồ giặc Hán cướp quê hương
  Hãy đứng lên nòi giống Việt can trường
  Dâng tổ quốc cả tấm lòng quả cảm.

  Giặc hung ác nhưng trong lòng khiếp đảm
  Triệu người dân như nước vỡ sóng trào
  Sẽ cuốn phăng bầy giặc Hán rợ Hồ
  Giành lại nước, dựng ngọn cờ quang phục.

  http://fdfvn.wordpress.com