Bà Nguyễn Thúy Hạnh tẩy chay hội nghị hiệp thương phi dân chủ!

 • Bởi Admin
  09/04/2016
  1 phản hồi

  Nguyễn Thúy Hạnh

  Tôi tuyên bố dừng ứng cử Quốc hội khóa XIV. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ, động viên và chia sẻ với tôi thời gian qua.

  TẨY CHAY HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG PHI DÂN CHỦ!

  Kính gửi:
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Hội đồng Bầu cử Quốc gia;
  - Ủy ban Mặt Trận tô Quốc Phường Thương Đình

  Tôi là NGUYỄN THÚY HẠNH, CMTND: 011996718
  Địa chỉ thường trú: số 2A7, TT BCA, tổ 19, cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội.

  Tôi là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021).

  Ngày 5/4/2016 tôi đã gửi đơn đến các cấp Mặt trận Tổ quốc và Hội đồng bầu cử để kiến nghị về việc hiệp thương ở tổ dân phố với những điểm sau đây:

  1. Danh sách cử tri tham gia hội nghị lấy ý kiến cử tri phải được thông báo đến ứng viên ít nhất 01 ngày trước khi hội nghị diễn ra.

  2. Ứng viên phải có quyền giám sát người trình bày ý kiến trong hội nghị xem người đó là ai, có đích xác là người của tổ dân phố nơi ứng viên cư trú hay không;

  3. Ứng viên phải có cơ hội giới thiệu cá nhân, nêu chương trình hành động, và trình bày ý kiến của mình nhằm trao đổi lại với các ý kiến phê bình, chỉ trích

  4. Hội nghị tiếp xúc cử tri phải có luật sư và/hoặc trợ lý của ứng viên tham gia.

  5. Quá trình kiểm phiếu phải diễn ra công khai, có sự giám sát của các bên liên quan.

  Nhưng theo giải đáp của MTTQ phường Thượng Đình hôm 7/4/2016 thì những đề nghị trên của tôi không được đáp ứng, mặc dù những điều trên hoàn toàn không bị cấm trong luật bầu cử.

  Vậy nên tôi có cơ sở để khẳng định rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đang diễn ra một cách không minh bạch, vi phạm trắng trợn quyền ứng cử của công dân Việt Nam. Tôi sẽ không tham gia buổi hiệp thương được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội như thế, và cũng sẽ không công nhận kết quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm nào như vậy.

  Hà Nội ngày 9/4/2016
  Ký tên
  NGUYỄN THÚY HẠNH

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Phản hồi: 

  Các bác ứng cử tự do, thu thập tất cả bằng chứng lập hồ sơ tố cáo gởi đến các tòa đại sứ, sứ quán, đến EU, ...

  Lên kế hoạch, tổ chức tẩy chay bầu cử gian lận
  Vận động bà con, không gián tiếp góp tay giúp đảng CSVN gian lận bầu cử

  Phản hồi: 

  Tôi đọc ở trang BBC Vietnamese thì được biết hầu hết những người ứng cử tự do điều bị loại qua các hội nghị cử tri do đảng CSVN điều khiển. Kết quả này thì những người ứng cử tự do và những người ủng hộ ứng cử tự do đã dự liệu.

  Sau khi đã có bẳng chứng về việc chính quyền hiện tại đàn áp các ứng cử viên tự do một cách thô bỉ, thì bây giờ là lúc bàn về phương thức đấu tranh kế tiếp. Đó là chuẩn bị tẩy chay bầu cử gian lận. Các ứng cử viện tự do, những người hoạt động vì dân chủ và tự do hãy lên kế hoạch vận động quần chúng tẩy chay bầu cử quốc hội 2016 vì lý do gian lận. Mặc dù tẩy chay có thể không ảnh hưởng đến kết quả bầu củ đã được xếp đặt trước, nhưng nó là dịp để (1) gây ý thức chính trị trong quần chúng, (2) làm cho chính quyền phải nhức đầu. Chính quyền khi phải đối phó liên tục với phong trào đòi hỏi dân chủ cũng sẽ phải đến lúc mệt mỏi. Và đấy chính là cơ hội cho phong trào dân chủ. Hãy kiên trì đấu tranh, phong trào dân chủ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.