Họp kỳ cuối, Quốc Hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng mới

 • Bởi Admin
  21/03/2016
  1 phản hồi

  Nội dung quan trọng của kỳ họp khai mạc sáng nay là miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và bầu các nhân sự thay thế.

  Kỳ họp cuối cùng của QH khóa 13 chỉ kéo dài 19 ngày nhưng dành đến 10 ngày rưỡi cho công tác nhân sự.

  Nội dung này bao gồm miễn nhiệm một số chức danh nhà nước, trong đó có Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và bầu các nhân sự thay thế cho các chức danh này.


  Đại biểu QH khóa 13 họp kỳ cuối cùng bắt đầu từ hôm nay. Ảnh: Hoàng Long

  Một số ủy viên Bộ Chính trị đã nhận nhiệm vụ mới như Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng cũng sẽ được bãi nhiệm các chức danh đang giữ trong Chính phủ.

  Theo giải thích của Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, công tác nhân sự được tiến hành vào kỳ họp cuối không có gì mâu thuẫn với luật định, theo đó cho phép kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ. Các chức danh kể trên cần kiện toàn vì sau Đại hội Đảng 12, những người đang giữ các vị trí này không tái cử Ban chấp hành TƯ.

  Nội dung này chiếm thời lượng lớn là do các bước miễn nhiệm và bầu đều có quy trình theo luật định.

  Sau Đại hội Đảng 12, Trung ương đã nhất trí cao giới thiệu các ông, bà Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân PhúcNguyễn Thị Kim Ngân để QH xem xét bầu vào các chức Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch QH.

  Nội dung nhân sự sẽ bắt đầu vào ngày 31/3. Trước đó, QH dành thời gian để hoàn thành chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của nhiệm kỳ này.

  Dự kiến các dự luật Tiếp cận thông tin, Báo chí sửa đổi và Dược sửa đổi sẽ được thảo luận lần cuối và biểu quyết thông qua.

  QH cũng sẽ thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước, QH, các cơ quan của QH; Chính phủ, Thủ tướng; Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước...

  10 phiên họp sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có phiên khai mạc, bế mạc và một số phiên thảo luận quan trọng.

  Chung Hoàng

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  1 phản hồi

  Trích :
  " Nội dung quan trọng của kỳ họp khai mạc sáng nay là miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch QH và bầu các nhân sự thay thế. "

  Tôi cũng đồng ý với bác Ngự là quốc hội sắp mãn nhiệm lại đi tiếm quyền của quốc hội sắp tới để đề cử các chức vụ chủ tịch quốc hội, thủ tướng và chủ tịch nước thì đó là bằng chứng rõ ràng các chức vụ đó bất hợp pháp, vi phạm hiến pháp.

  Cách làm này hết sức nguy hiểm và mất ổn định cho quốc gia vì bỗng dưng ba chức vụ lãnh đạo quốc gia như CT nước, CT QH và thủ tướng đồng loạt bị một thế lực thù địch trong BCT CS bãi nhiệm.

  Không nên tạo ra tiền lệ nguy hiểm và bất hợp pháp bãi nhiệm như vậy mà cho dù CT QH và CT nước có từ chức, cũng chỉ nên đề cử người làm phó lên thay "quyền chủ tịch" cho đến lúc có bầu cử và ê kíp mới của QH sẽ bầu CT QH.
  Riêng chức danh "chủ tịch nước" phải thông qua phổ thông bỏ phiếu trực tiếp bởi người dân

  Ở các nước theo chế độ đại nghị, ê kíp chính phủ cũ vẫn giữ nguyên, với hoạt động "giới hạn" theo luật định, cho tới khi nào thành lập được chính phủ mới

  Nguyễn Phú Trọng và băng nhóm, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và dân tộc

  VietNamNet viết:
  Theo giải thích của Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc, công tác nhân sự được tiến hành vào kỳ họp cuối không có gì mâu thuẫn với luật định, theo đó cho phép kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ. Các chức danh kể trên cần kiện toàn vì sau Đại hội Đảng 12, những người đang giữ các vị trí này không tái cử Ban chấp hành TƯ.

  . . .

  Sau Đại hội Đảng 12, Trung ương đã nhất trí cao giới thiệu các ông, bà Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Thị Kim Ngân để QH xem xét bầu vào các chức Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch QH.

  Nội dung nhân sự sẽ bắt đầu vào ngày 31/3. Trước đó, QH dành thời gian để hoàn thành chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của nhiệm kỳ này.
  - See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160320/hop-ky-cuoi-quoc-hoi-bau-chu-tich-nuoc-thu-tuong-moi#sthash.EpzKfg5G.dpuf

  Hiến pháp của CHXHCNVN qui định quốc hội bầu chủ tịch QH và đề cử các chức vụ thủ tướng và chủ tịch nước. Nay quốc hội sắp mãn nhiệm lại đi tiếm quyền của quốc hội sắp tới để đề cử các chức vụ chủ tịch quốc hội, thủ tướng và chủ tịch nước thì đó là bằng chứng rõ ràng các chức vụ đó bất hợp pháp. Trường hợp chức vụ chủ tịch quốc hội lại bất hợp pháp . . . tới hai lần. Bất hợp pháp lần thứ nhất là người này chưa từng là thành viên của quốc hội mà đã được bầu làm chủ tích quôc hội (chưa có gì hề hay hài bằng chuyện này). Bất hợp pháp lần thứ hai là chức vụ chủ tịch quốc hội (mới) lại do quốc hội (cũ) cử (việc này cũng hề hay hài không kém). Người mang chức vụ Tổng Thư Ký quốc hội hiện nay chắc chắn không có khả năng đọc và hiểu hiến pháp của nước CHXHCNVN, hay có tính hài hước cực độ, nên mới cho rằng các việc làm trên là vẫn hợp lệ. Thế mà ông ta lại chỉ trích những ứng cử viên tự do hiện đang hành nghề trên sân khấu thật.

  Có lẽ các lãnh đạo đảng CSVN đang lo sợ sẽ có những thành viên quốc hội từ những người tự ứng cử. Những người này sẽ không vâng lời đảng, đồng thời có thể có ảnh hưởng đến các đại biểu quốc hội khác, khiến quyền điều khiển quốc hội từ đảng thêm khó khăn. Những việc làm bất hợp pháp của quốc hội hiện tại sẽ đóng góp thêm vào các bằng cớ về chính sách độc tài toàn trị ở VN.