Không được lăng mạ nhân dân

 • Bởi Khách
  20/02/2016
  2 phản hồi

  Xích Tử

  tuyentruyen.jpg

  Năm ba năm gần đây, trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là trong các nội dung hoạt động sự nghiệp có tác động đến việc nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng, người ta hay nói đến việc nâng cao nhận thức người dân, nâng cao ý thức của cộng đồng.

  Hiện tượng/quá trình đó hình như bắt đầu từ các dự án có nguồn lực tài chính từ nước ngoài; theo yêu cầu của các nhà tài trợ, cơ cấu các hợp phần của nội dung dự án phải bao gồm trong đó, thường ở vị trí đầu tiên, là nâng cao nhận thức. Hợp phần này chiếm một khoản kinh phí quan trọng.

  Học tập từ đó, các dự án có nguồn gốc bản địa, bao gồm cả hoạt động quản lý, hoạt động sự nghiệp của nhà nước, cả hoạt động của đảng, các đoản thể “nhân dân” cũng rất chú trọng đến hợp phần này; có khác là trước cụm từ “nâng cao nhận thức”, có thêm “tuyên truyền” để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Để khẳng định sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức mà chắc chắn sẽ ngốn nhiều tiền chi cho những người làm công tác tuyên truyền, một số nhận xét về dân/nhân dân như thiếu ý thức, nhận thức/ý thức thấp, kém, dân trí thấp ...trở thành phát ngôn quen miệng ở những người có trách nhiệm ở nhiều cấp khác nhau trong các diễn đàn, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hễ có một hiện tượng tiêu cực nào đó xảy/diễn ra như về môi trường, giao thông, lễ hội, ..là người ta thi nhau đổ tội cho dân.

  Lạ thật, lịch sử quan phương của chúng ta từ năm 1930 của thế kỷ XX đều nhất quán đánh giá nhân dân ta có nhiều ưu điểm, nhất là có lòng yêu nước nồng nàn, giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, một lòng một dạ đi theo con đường cách mạng mà đảng và Bác Hồ đã chọn, lại bị nhận xét đang ở trong tình trạng nhận thức kém, dân trí thấp, thấp đến mức chưa đủ để được hưởng những quyền tự do, dân chủ bình thường như các nước gần gũi khác.

  Chỉ riêng giác ngộ chủ nghĩa Mác – Lênin, giác ngộ cách mạng thôi, có dân tộc nào bằng dân tộc chúng ta? Ưu điểm chính trị tinh thần đó có ngay từ những đưa trẻ 10 – 12 tuổi như Kim Đồng, Lê Văn Tám (sic) kia mà.

  Có thể các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu/chiến lược diễn biến hoà bình lợi dụng sự tài trợ để nói xấu nhân dân ta; còn chúng ta, không nên vì sự bất lực của mình, vì sự không hoàn thiện của việc cai trị, hoặc vì sự cần thiết cho dự toán của dự án để tạo công ăn việc làm cho mình mà miệt thị, lăng nhục nhân dân mãi như vậy.

  Xích Tử

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Phản hồi: 

  Sói Cộng Sản Và Cừu Âu Lạc

  Đàn chó sói rông càn trên khắp nước
  Nhe búa liềm khủng khiếp thế răng nanh
  Hai triệu con cầy giống đảng lưu manh
  Đang săn giữ đám cừu non Âu Lạc.

  Cừu Âu lạc tuy đông mà nhút nhát
  Bị bùa mê Các mác hãy còn say
  Hoặc mộng du ngầy ngật suốt đêm ngày
  Hay thức tỉnh mà hầu như vô cảm.

  Một số khác ham chơi và lãnh đạm
  Lo vuốt ve chải chuốt bộ bông mình
  Chỉ biết ăn, ỉa, ngủ, và làm tình
  Phó mặc đời cho con buôn quỉ quyệt.

  Đàn chó sói được con buôn huấn luyện
  Vỗ béo bằng thịt máu của cừu non
  Lại ban cho gác tía với lầu son
  Và bổng lộc trọn đời cho con cháu.

  Đàn chó sói nguyện trung thành tuyệt đối
  Và quyết tâm canh giữ đám cừu non
  Mấy mươi triệu con như đã mất hồn
  Mặc đàn chó lùa đến đâu thì đến.

  Đám cừu non suốt ngày câm như hến
  Ngoài hai tiếng kêu thảm thiết be be
  Như cam lòng số phận đã an bề
  Ăn và ngủ, chờ lưỡi dao đồ tể.

  http://fdfvn. wordpress.com

  Phản hồi: 

  Việc này xin cứ đè cổ cậu Đinh Thế Huynh lính thông tin đánh trận Cửa Việt ngày 1972 ( nay là thường trực BBT, BCT ĐCSVN khóa 12) mà hỏi cho ra nhẽ. Không hiểu căn cứ vào đâu, tư cách gì mà mấy đ/c "đại nhân" của đảng cứ ra rả : giáo dục, tuyên truyền , nâng cao nhận thức.. dân trí đối với người dân Việt Nam. Đây phải chăng là tính cách kiêu ngạo cộng sản sau khi cướp được chính quyền từ tay phong kiến, đế quốc?. Mấy đ/c "đại nhân " của đảng và nhà nước mới hôm qua còn ú a, ú ớ , hôm sau khi có tí chức tước là làm " cha mẹ " dạy bảo Nhân dân này kia nọ. Đó là biểu hiện của phẩm chất , trí tuệ kém cỏi "tiểu nhân đắc chí" của các "đ/c đại nhân" quan chức của đảng và nhà nước VN hiện nay. Chế độ độc đảng, đảng trị là hiện nay của nhà nước Việt Nam , thực chất là hồn cốt của chế độ phong kiến lạc hậu, tập quyền khi xưa . Thay vì một ông Vua "thiên tử - con trời" khi xưa, nay là ông Vua tập thể bộ chính trị và đứng đầu là TBT là " thiên tử - con trời" . Người dân thấp cổ bé họng chỉ và phải biết vâng dạ , tuân theo - nếu muốn tồn tại, chứ không phải là sống đúng nghĩa của một con người thế kỷ 21.