Tài liệu mật: Ủy Ban Kiểm Tra TW báo cáo 5 vấn đề về Nguyễn Tấn Dũng

 • Bởi Admin
  07/02/2016
  2 phản hồi

  Người Cấp Tiến

  Người Cấp Tiến

  Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

  2 phản hồi

  Kết luận này cho thấy TT Dũng đã được hạ cánh an toàn và hãy lo"vui thú điền viên" để người kế nhiệm yên tâm tác nghiệp!

  ĐẠI HỘI HÃM HEO RỪNG

  Khi đảng vẹm đã đến thời mạt vận
  Lũ vượn người hóa súc vật hai chân
  Càng dã man và tiếp tục giành ăn
  Đưa đến cuộc tranh quyền heo với chó.

  Heo tể tướng xứ Cà mâu sừng sỏ
  Lộng đảng quyền thao túng hết Trung ương
  Loạn kỷ cương điên đảo cả chính trường
  Đem con gái gả cho dòng “ngụy” tặc.

  Ai cản lối ngăn đường đều bị giết
  Ngựa quí vì diệt khẩu phải qui tiên
  Gấu Quảng nam đòi hốt cũng theo liền
  Gươm quyền lực treo trên đầu gian đảng.

  Vua chó Lú thật vô cùng hốt hoảng
  Đành lui quân tránh tổn thất thương vong
  Sai sứ sang xin Hán đế rủ lòng
  Ban bửu bối khử trừ con Heo chúa.

  Tập hoàng đế vẽ bùa Hai bốn bốn
  Rồi thân hành ngự giá đến Giao châu
  Trước động viên an ủi Chó và Sâu
  Sau bày kế bắt Heo về trị tội.

  Rồi nhân thể kỳ mười hai đảng hội
  Bày trận đồ bát quái giữa thành đô
  Dán bùa thiêng Hai bốn bốn trên cao
  Dàn tứ trụ bốn cửa thành canh giữ.

  Heo tể tướng cậy quân nhiều tướng dữ
  Bầy ngựa trâu em út ở trung ương
  Lũ sói lang đại biểu của địa phương
  Cười khinh khỉnh đơn đao vào phó hội.

  Vào đến nơi Heo ngỡ ngàng chới với
  Trước trận đồ bát quái chẳng đường ra
  Bầy ngựa trâu em út, lũ quần ma
  Bị kềm tỏa bởi bùa Hai bốn bốn.

  Sâu với Chó cùng hợp đồng chiến đấu
  Bọn Quỉ vuơng Chính trị cũng a dua
  Bầy trung ương phản phúc lại theo hùa
  Heo thất thế nằm im chờ thọc huyết.

  Nhưng vua Chó dễ gì cho Heo chết
  Còn phải moi cho hết của tham ô
  Còn phải khai cho hết bọn gian đồ
  Heo tể tướng, tên tử tù giam lỏng.

  https://fdfvn.wordpress.com